Інформація про наукову та науково-технічну діяльність кафедри безпеки життєдіяльності за 2012 рік І. Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності кафедри icon

Інформація про наукову та науково-технічну діяльність кафедри безпеки життєдіяльності за 2012 рік І. Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності кафедри
Скачати 170.27 Kb.
НазваІнформація про наукову та науково-технічну діяльність кафедри безпеки життєдіяльності за 2012 рік І. Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності кафедри
Дата06.05.2013
Розмір170.27 Kb.
ТипІнформаціяІнформація

про наукову та науково-технічну діяльність

кафедри безпеки життєдіяльності за 2012 рік

І. Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності кафедри:

б) основні пріоритетні напрями наукової діяльності кафедри:

  • Розробка принципів побудови переносної імпульсної техніки багатопланового захисту для професійних рятувальників.

  • Формування професійних компетенцій у студентів гуманітарного напряму в процесі вивчення дисципліни «Безпека життєдіяльності».

  • Дослідження технології виготовлення автоматизованих засобів екологічного контролю при проведенні аварійно-рятувальних робіт

  • Розробка принципів побудови слухових апаратів.


^ IІ. Розробки, які впроваджено у 2012 році за межами ВНЗ або НУ:

№ з/п

Назва та автори розробки

Важливі показники, які характеризують рівень отриманого наукового результату; переваги над аналогами, економічний, соціальний ефект

Місце впровадження (назва організації, відомча належність, адреса)

Дата акту впровадження

Практичні результати, які отримано ВНЗ/науковою установою від впровадження

(обладнання, обсяг отриманих коштів, налагоджено співпрацю для подальшої роботи тощо)
-

-

-

-

-ІІІ. Список наукових праць, опублікованих та прийнятих редакцією до друку у 2012 році у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор, за формою:


№ з/п

Автори

Назва роботи

Назва видання, де опубліковано роботу

Том, номер (випуск, перша-остання сторінки роботи

Статті

1

-

-

-

-

2

-

-

-

-

^ Статті, прийняті редакцією до друку

1

-

-

-

-

2

-

-

-

-


ІV. Відомості про науково-дослідну роботу та інноваційну діяльність студентів, молодих учених.

Окремі статистичні дані навести відповідно до таблиці:

Роки

Кількість студентів, які беруть участь у наукових дослідженнях

(відсоток від загальної кількості студентів)

Кількість молодих учених, які працюють на кафедрі

Відсоток молодих учених, які залишаються у ВНЗ після закінчення аспірантури

2012

Кількість студентів, які приймали участь в студентській науково-практичній конференції

по кафедрі БЖД – 49

V. Наукові підрозділи, їх напрями діяльності, робота з замовниками - відсутні.


^ VI. Наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями- відсутнє.


Країна партнер (за алфавітом)

Установа - партнер

Тема співробітництва

Документ, в рамках якого здійснюється співробітництво, термін його дії

Практичні результати від співробітництва

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


VIІ. Інформація про наукову та науково-технічну діяльність, що здійснювалась спільно з науковими установами Національної академії наук України та національних галузевих академій наук – відсутня.


VIІІ. Заходи, здійснені спільно з облдержадміністраціями або Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями та спрямовані на підвищення рівня ефективності роботи науковців для вирішення регіональних потреб – відсутня.

ІХ. Відомості щодо поліпшення рівня інформаційного забезпечення наукової діяльності, доступу до електронних колекцій наукової періодики та баз даних провідних наукових видавництв світу про патентно-ліцензійну діяльність – відсутні.


^ Х. Інформація про науково-дослідні роботи, що виконуються на кафедрах у межах робочого часу викладачів – відсутні.


ХI. Розвиток матеріально-технічної бази досліджень – відсутня.
з/п

Назва приладу (українською мовою та мовою оригіналу) і його марка, фірма- виробник, країна походження

Обгрунтування потреби закупівлі приладу (обладнання) в розрізі наукової тематики, що виконується ВНЗ/науковою установою

Вартість,

дол. США або євро

Вартість,

тис. гривень

1

2

3

4-

-

-

-


^ XІІ. Заключна частина

Зауваження та пропозиції щодо забезпечення організації та координації наукового процесу у вищих навчальних закладах та наукових установах до департаменту наукової діяльності та ліцензування Міністерства, основні труднощі та недоліки в роботі вищих навчальних закладів та наукових установ при провадженні наукової та науково-технічної діяльності у 2012 році. Пропозиції та зауваження щодо налагодження більш ефективної роботи в організації цих процесів – пропозиції відсутні.


ПОКАЗНИКИнаукової та науково-технічної діяльності кафедри безпеки життєдіяльності за 2012 р.6.

Публікації

2012

6.1.

Опубліковано монографій, усього одиниць, в тому числі:

-

6.1.1.

за фундаментальними дослідженнями

-

6.1.2.

за прикладними дослідженнями

-

6.1.3.

в межах другої половини робочого дня

-

6.1.4.

всього обліково-видавничих аркушів монографій

-

6.1.5.

з них, відповідно до вимог МОНмолодьспорту, усього одиниць:

-

6.1.5.1.

за фундаментальними дослідженнями

-

6.1.5.2.

за прикладними дослідженнями

-

6.1.5.3.

в межах другої половини робочого дня

-

6.1.5.4.

всього обліково-видавничих аркушів монографій відповідно до вимог Монолодьспорту

-

6.1.6.

з них за кордоном, усього одиниць:

-

6.1.6.1.

за фундаментальними дослідженнями

-

6.1.6.2.

за прикладними дослідженнями

-

6.1.6.3.

в межах другої половини робочого дня

-

6.1.6.4.

всього обліково-видавничих аркушів монографій виданих за кордоном

-

6.2.

Опубліковано підручників, всього одиниць:

-

6.2.1.

за фундаментальними дослідженнями

-

6.2.2.

за прикладними дослідженнями

-

6.2.3.

в межах другої половини робочого дня

-

6.2.4.

всього обліково-видавничих аркушів підручників

-

6.2.5.

з них, з грифом МОНмолодьспорту, усього одиниць:

-

6.2.5.1.

за фундаментальними дослідженнями

-

6.2.5.2.

за прикладними дослідженнями

-

6.2.5.3.

в межах другої половини робочого дня

-

6.2.5.4.

всього обліково-видавничих аркушів підручників з грифом МОНмольспорту

-

6.3.

Опубліковано навчальних посібників, усього одиниць:

-

6.3.1.

за фундаментальними дослідженнями

-

6.3.2.

за прикладними дослідженнями

-

6.3.3.

в межах другої половини робочого дня

-

6.3.4.

всього обліково-видавничих аркушів навчальних посібників

-

6.3.5.

з них:. з грифом МОНмолодьспорту, усього одиниць:

-

6.3.5.1.

за фундаментальними дослідженнями

-

6.3.5.2.

за прикладними дослідженнями

-

6.3.5.3.

в межах другої половини робочого дня

-

6.3.5.4.

всього обліково-видавничих аркушів навчальних посібників
з грифом МОНмолодьспорту

-

6.4.

Кількість публікацій (статей), усього одиниць:

7

6.4.1.

з них: статей у зарубіжних виданнях, усього одиниць:

1

6.4.1.1.

за фундаментальними дослідженнями

-

6.4.1.2.

за прикладними дослідженнями

7

6.4.1.3

в межах другої половини робочого дня

-

6.4.1.4.

всього обліково-видавничих аркушів публікацій (статтей)

1,34

6.4.2.

в тому числі, у міжнародних науковометричних базах даних (Scopus), усього одиниць:

-

6.4.2.1.

за фундаментальними дослідженнями

-

6.4.2.2.

за прикладними дослідженнями

-

6.4.2.3.

в межах другої половини робочого дня

-

9.

Наукова робота студентів
9.1.

Кількість студентів денної форми навчання, усього осіб у ВНЗ
9.2.

Кількість студентів, які беруть участь у виконанні НДДКР, усього осіб

-

9.2.1.

з них: - з оплатою із загального фонду бюджету

-

9.2.2.

- з оплатою із спеціального фонду

-

9.2.3.

- без оплати

-

9.3.

Кількість переможців, які одержали нагороди за результатами олімпіад, усього,

-

9.3.1.

в тому числі: - на міжнародних олімпіадах

-

9.4.

Кількість студентів – учасників Всеукраїнських конкурсів студентських НДР

-

9.4.1.

з них: - переможци Всеукраїнських конкурсів студентських НДР

-

9.5.

Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього

1

9.5.1.

з них: самостійно

1

9.6.

Кількість студентів, які одержують стипендії Президента України

-

10

Молоді вчені у ВНЗ та НУ (до 35 років)
10.1.

Чисельність молодих учених у ВНЗ, НУ, усього
10.1.1.

з них: - докторів наук

-

10.1.2.

- кандидатів наук

-

10.1.3.

- аспірантів

-

10.1.4.

- докторантів

-

10.1.5.

без ступеня

-

10.4.

Публікації, конференції
10.4.1

Опубліковано монографій

-

10.4.1.1

з них, відповідно до вимог МОНмолодьспорт

-

10.4.1.2.

з них, відповідно за кордоном

-

10.4.2.

Опубліковано підручників

-

10.4.2.1.

з них, з грифом МОНмолодьспорт

-

10.4.3.

Опубліковано навчальних посібників

-

10.4.3.1.

з них:. з грифом МОНмолодьспорт

-

10.4.4.

Кількість публікацій (статей), усього одиниць:

7

10.4.4.1.

з них: статей у зарубіжних виданнях

-

 

в тому числі, у міжнародних науковометричних базах даних (Scopus), усього одиниць

-

10.4.5.

Взято участь у наукових заходів (семінарів, конференцій, симпозиумів)

6

10.4.5.1.

з них: всеукраїнських

2

10.4.5.2.

міжнародних, всього

4

Схожі:

Інформація про наукову та науково-технічну діяльність кафедри безпеки життєдіяльності за 2012 рік І. Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності кафедри iconІнформація про наукову та науково-технічну діяльність кафедри ххтнр за 2012 рік І. Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності кафедри
...
Інформація про наукову та науково-технічну діяльність кафедри безпеки життєдіяльності за 2012 рік І. Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності кафедри iconДовідка за останні три роки) 2009 Всього науково-педагогічних працівників (за штатними розписом) 128
Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності Національного університету «Острозька академія»
Інформація про наукову та науково-технічну діяльність кафедри безпеки життєдіяльності за 2012 рік І. Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності кафедри iconЗвіт з наукової та науково-технічної діяльності кафедри загальної екології, педагогіки та психології за 2012 навчальний рік
Відомості про науково-дослідну роботу та інноваційну діяльність студентів, молодих учених
Інформація про наукову та науково-технічну діяльність кафедри безпеки життєдіяльності за 2012 рік І. Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності кафедри iconПоложення про проведення державної атестації вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації Міністерства освіти І науки України у частині наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності
Аклади ііі-іу рівнів акредитації (далі внз) Міністерства освіти І науки України (далі мон), що здійснюють наукову, науково-технічну...
Інформація про наукову та науково-технічну діяльність кафедри безпеки життєдіяльності за 2012 рік І. Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності кафедри iconПоложення про проведення державної атестації вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації Міністерства освіти І науки України у частині наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності
Аклади ііі-іу рівнів акредитації (далі внз) Міністерства освіти І науки України (далі мон), що здійснюють наукову, науково-технічну...
Інформація про наукову та науково-технічну діяльність кафедри безпеки життєдіяльності за 2012 рік І. Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності кафедри iconЩодо Положення про організацію наукової, науково-технічної діяльності у вищих навчальних закладах III та IV рівнів акредитації
Відповідно до Законів України "Про освіту" ( 1060-12 ), "Про вищу освіту" ( 2984-14 ), "Про наукову І науково-технічну
Інформація про наукову та науково-технічну діяльність кафедри безпеки життєдіяльності за 2012 рік І. Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності кафедри iconНаказ №437 Про прийняття звітів науково-дослідних робіт, які виконувались у нму імені О. О. Богомольця у 2012 році та планування наукової тематики на 2013 І подальші роки
Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову І науково-технічну діяльність» для якісної та своєчасної...
Інформація про наукову та науково-технічну діяльність кафедри безпеки життєдіяльності за 2012 рік І. Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності кафедри iconНаказ №437 Про прийняття звітів науково-дослідних робіт, які виконувались у нму імені О. О. Богомольця у 2012 році та планування наукової тематики на 2013 І подальші роки
Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову І науково-технічну діяльність» для якісної та своєчасної...
Інформація про наукову та науково-технічну діяльність кафедри безпеки життєдіяльності за 2012 рік І. Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності кафедри iconЗакон україни про наукову І науково-технічну експертизу ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1995, n 9, ст. 56 ) { Вводиться в дію Постановою вр
Поняття наукової І науково-технічної експертизи Наукова І науково-технічна експертиза це діяльність, метою
Інформація про наукову та науково-технічну діяльність кафедри безпеки життєдіяльності за 2012 рік І. Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності кафедри iconЗвіт про наукову та науково-технічну діяльність кафедри Національного університету фізичного виховання І спорту України за 20 рік Завідувач кафедри
Загальні відомості про проблеми і теми, що виконувались на кафедрі у звітному році: 3
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи