Інформація про наукову та науково-технічну діяльність за 2012 рік кафедри промислового і цивільного будівництва Список наукових праць, опублікованих та прийнятих редакцією до друку у 2012 році № п/п icon

Інформація про наукову та науково-технічну діяльність за 2012 рік кафедри промислового і цивільного будівництва Список наукових праць, опублікованих та прийнятих редакцією до друку у 2012 році № п/п
НазваІнформація про наукову та науково-технічну діяльність за 2012 рік кафедри промислового і цивільного будівництва Список наукових праць, опублікованих та прийнятих редакцією до друку у 2012 році № п/п
Дата06.05.2013
Розмір65.8 Kb.
ТипІнформація

Інформація про наукову та науково-технічну діяльність за 2012 рік кафедри промислового і цивільного будівництва


Список наукових праць, опублікованих та прийнятих редакцією до друку у 2012 роціп/п

Автори

Назва роботи

Назва видання, де опубліковано роботу

Том, номер (випуск, перша-остання сторінки роботи)

Статті

1

К.т.н., професор

Донченко

Павло

Архипович

1. Збільшення продуктивності виходу гірської маси при використанні конверсійних ВР на нерудних кар'єрах України

Науково-виробничий журнал "Сучасні ресурсоенергозберігаючі технології гірничого виробництва"

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, Кременчук

Вип. №1. С. 101-105.

2.

К.т.н., ст.виклад.

Грецький

Денис Володимирович

1. Аналітичне визначення основних технологічних параметрів при напірному бетонуванні буронабивних паль

Зб. Наук. Пр. „Науковий вісник будівництва” Харківського національного університету будівництва та архітектури.– Харків: ХНУБА.


Вип. 68. С. 154-158.

2. Аналітичне визначення основних технологічних параметрів при напірному бетонуванні буронабивних паль та влаштуванні прошарку з гідрофобізованого ґрунту

Зб. матеріалів науково - практичної конференції Розвиток наукових досліджень 2012”, Полтава.

Вип. 2012, С. 34-37.

3. Патент на корисну модель України №201203160. Спосіб зміцнення масиву ґрунту

Затвердж від 19.03.2012.

Бюл. № 14, 4 с.

3.

К.т.н., доцент

Березань

Микола Олександрович


1. Исследование факторов, влияющих на неравномерные просадки зданий и сооружений

Бетон и железобетон в Украине, 2012.

№2, С.18-21.

2. Дослідження факторів, які впливають на нерівномірні просадки будівель і споруд


ІХ Международная научно-практическая Интернет-конференция, «Состояние современной строительной науки 2011, Сборник науч. Трудов.

2011, С.147-150.

3. Патент на корисну модель України №73075. Збірний залізобетонний балочний фундамент з опорними блоками подушками

Затвердж від 10.09.2012.

Бюл. № 17, 5 с.

4.

К.т.н., доцент

Мироненко

Анатолій

Панасович

1. Исследование факторов, влияющих на неравномерніе просадки зданий и сооружений

Бетон и железобетон в Украине.-2012.

№2, С.18-21.

2. Дослідження факторів, які впливають на нерівномірні просадки будівель і споруд


ІХ Международная научно-практическая Интернет-конференция, «Состояние современной строительной науки, Сборник науч. Трудов.


2011, С.147-150

3. Патент на корисну модель України №201203160. Спосіб зміцнення масиву ґрунту

Затвердж від 19.03.2012.

Бюл. № 14, 4 с.

5.

К.т.н., доцент

Пряник

Сергій

Петрович


1. Про деякі нові конструктивно-технологічні особливості у фундаменті

Теоретичні основи будівництва – Зб. Наук праць, Дніпропетровськ, вересень 2012.

№ 20, С. 41-46

2. Про один проект бурового занурення в грунт гвинтових лопатів

Зб. Наук. Пр. „Науковий вісник будівництва ” Харківського національного університету будівництва та архітектури. (Матеріали V –міжнародного наукового семінару „Методи підвищення ресурсу міських інженерних інфраструктур ”). – Харків: ХНУБА, 2012.

Вип. 69, С. 178-181.

3. Випробування грунтів зондами /


«Наукові дослідження – теорія та експеримент’2012»/ Матеріали восьмої міжнародної науково-практичної конференції, м. Полтава 28-30 травня 2012/ – Полтава: Вид-во «Інтерграфіка», 2012.

Т.6, С. 46-47.

4. До питання анкерування при влаштуванні пальового фундаменту

Зб. наук. праць за матеріалами міжнар. науково-практичної конференції „Сучасні напрямки теоретичних та прикладних досліджень ‘2012. Одеса

Випуск 1. – Том 24., С. 57-58.

6.

Асистент

Коновал

Сергій

Володимирович1. Збільшення продуктивності виходу гірської маси при використанні конверсійних ВР на нерудних кар'єрах України

Науково-виробничий журнал "Сучасні ресурсоенергозберігаючі технології гірничого виробництва"

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, Кременчук 2012

Вип. №1, С. 131-135

2. Управление сейсмическим дествием энергии взрыва при разрушении неоднородных сред

Науково-виробничий журнал "Сучасні ресурсоенергозберігаючі технології гірничого виробництва"

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, 2012

вип. №2, С. 35-42

3. Використання відходів щебеневого виробництва як мілкого заповнювача важких бетонів

Збірник матеріалів "Восьмої науково-практичної конференції": "Розвиток наукових досліджень 2012" м. Полтава

2012, С. 147-152

4. Увеличение производительности выхода горной массы при использовании

конверсионных ВВ на нерудных карьерах Украины


Материалы 8-й Международной конференции по проблемам горной промышленности, строительства и энергетики "Социально-экономические и экологические проблемы

горной промышленности, строительства и энергетики"

/ Тула - Донецк – Минск

1-2 ноября 2012 г ,

Том 1, С.89-92

5. Продуктивность применения конверсионных ВВ для добычи

нерудных полезных ископаемых


Материалы 2-й Международной научно-практической конференции

молодых ученых и студентов

^ "ОПЫТ ПРОШЛОГО – ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ"

Тула / 1 – 2 ноября 2012 г,

Том 1, С.31-33

Статті, прийняті редакцією до друку

7.

К.т.н., доцент

^ Коновал Володимип Миколойович


Навчальний посібник «Технологія зведення будівель і споруд з монолітного залізобетону»
271 с.
Роки

Кількість студентів, які беруть участь у наукових дослідженнях (відсоток від загальної кількості студентів)

Кількість молодих вчених, які працюють на факультеті

Відсоток молодих вчених, які залишаються у ВНЗ після закінчення аспірантури

2009

10/100%

2

-

2010

16/100%

3

-

2011

15/100%

3

33%

2012

16/100%

3

-Відомість про науково-дослідну роботу та інноваційну діяльність студентів, молодих вчених

Схожі:

Інформація про наукову та науково-технічну діяльність за 2012 рік кафедри промислового і цивільного будівництва Список наукових праць, опублікованих та прийнятих редакцією до друку у 2012 році № п/п iconІнформація про наукову та науково-технічну діяльність кафедри безпеки життєдіяльності за 2012 рік І. Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності кафедри
Розробка принципів побудови переносної імпульсної техніки багатопланового захисту для професійних рятувальників
Інформація про наукову та науково-технічну діяльність за 2012 рік кафедри промислового і цивільного будівництва Список наукових праць, опублікованих та прийнятих редакцією до друку у 2012 році № п/п iconІнформація про наукову та науково-технічну діяльність кафедри ххтнр за 2012 рік І. Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності кафедри
...
Інформація про наукову та науково-технічну діяльність за 2012 рік кафедри промислового і цивільного будівництва Список наукових праць, опублікованих та прийнятих редакцією до друку у 2012 році № п/п iconНаказ №437 Про прийняття звітів науково-дослідних робіт, які виконувались у нму імені О. О. Богомольця у 2012 році та планування наукової тематики на 2013 І подальші роки
Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову І науково-технічну діяльність» для якісної та своєчасної...
Інформація про наукову та науково-технічну діяльність за 2012 рік кафедри промислового і цивільного будівництва Список наукових праць, опублікованих та прийнятих редакцією до друку у 2012 році № п/п iconНаказ №437 Про прийняття звітів науково-дослідних робіт, які виконувались у нму імені О. О. Богомольця у 2012 році та планування наукової тематики на 2013 І подальші роки
Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову І науково-технічну діяльність» для якісної та своєчасної...
Інформація про наукову та науково-технічну діяльність за 2012 рік кафедри промислового і цивільного будівництва Список наукових праць, опублікованих та прийнятих редакцією до друку у 2012 році № п/п iconЗвіт про наукову та науково-технічну діяльність кафедри Національного університету фізичного виховання І спорту України за 20 рік Завідувач кафедри
Загальні відомості про проблеми і теми, що виконувались на кафедрі у звітному році: 3
Інформація про наукову та науково-технічну діяльність за 2012 рік кафедри промислового і цивільного будівництва Список наукових праць, опублікованих та прийнятих редакцією до друку у 2012 році № п/п iconЗвіт про наукову та науково-технічну діяльність кафедри Національного університету фізичного виховання І спорту України за 20 рік Завідувач кафедри
Загальні відомості про проблеми і теми, що виконувались на кафедрі у звітному році
Інформація про наукову та науково-технічну діяльність за 2012 рік кафедри промислового і цивільного будівництва Список наукових праць, опублікованих та прийнятих редакцією до друку у 2012 році № п/п iconІнформація про наукову та науково-технічну діяльність факультету (наукового підрозділу) за 2012 рік (за формою згідно з додатком 1)
В додаток до наказу ректора Львівського національного університету імені Івана Франка від 27. 09. 2012р. № Н-371
Інформація про наукову та науково-технічну діяльність за 2012 рік кафедри промислового і цивільного будівництва Список наукових праць, опублікованих та прийнятих редакцією до друку у 2012 році № п/п iconМіністерство освіти І науки україни інформація про наукову та науково-технічну діяльність Івано-Франківського національного технічного університету нафти І газу за 2007 рік
Наукова, науково-технічна та інноваційна діяльність університету направлена на вирішення актуальних проблем нафтогазової галузі,...
Інформація про наукову та науково-технічну діяльність за 2012 рік кафедри промислового і цивільного будівництва Список наукових праць, опублікованих та прийнятих редакцією до друку у 2012 році № п/п iconІнформація про наукову та науково-технічну діяльність фтмд за 2012 рік Коротка довідка про факультет
Факультет технологій машинобудування та дизайну складається з 8-ми кафедр, 6-ть з яких є випускаючими. На факультеті готують за наступними...
Інформація про наукову та науково-технічну діяльність за 2012 рік кафедри промислового і цивільного будівництва Список наукових праць, опублікованих та прийнятих редакцією до друку у 2012 році № п/п iconПерелік наукових праць науково-педагогічних співробітників кафедри інтелектуальної власності, опублікованих у вітчизняних виданнях у 2010 році
Витоки педагогічної майстерності. Зб наукових праць Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи