Положення про обласний конкурсу бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді Загальні положення icon

Положення про обласний конкурсу бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді Загальні положення
Скачати 74.86 Kb.
НазваПоложення про обласний конкурсу бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді Загальні положення
Дата06.05.2013
Розмір74.86 Kb.
ТипПоложення

ЗАТВЕРДЖУЮ: ПОГОДЖЕНО:

Директор Черкаського обласного Начальник управління

молодіжного ресурсного центру у справах сім’ї, молоді

та спорту Черкаської ОДА

______________ В.О. Велівченко ___________ В.О. Береза

«___» _____________ 2013р. «___» _____________ 2013р.

ПОЛОЖЕННЯ

про обласний конкурсу бізнес-планів

підприємницької діяльності серед молоді

 1. Загальні положення

  1. Обласний конкурс бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді (далі – Конкурс) проводиться на виконання Указу Президента України від 06.10.1999 № 1285 «Про заходи щодо забезпечення працевлаштування молоді», наказу Мінсім’ямолодьспорт від 27.01.2011 №135 «Про організацію та проведення ХІІІ Всеукраїнського конкурсу бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді».

  2. Організаторами Конкурсу є управління у справах сім’ї, молоді та спорту Черкаської облдержадміністрації (далі – управління) та Черкаський обласний молодіжний ресурсний центр (далі – ЧОМРЦ).

  3. Конкурс проводиться щорічно відповідно до наказу управління, у якому визначається оголошення про початок Конкурсу та термін подання заявок на участь у ньому;

  4. Управління окремими наказами затверджує склад організаційної комісії та Експертної ради та умови проведення фіналу Конкурсу.

  5. Організатори конкурсу забезпечують:

 • прийом, реєстрацію, кодування бізнес-планів, які надходять на Конкурс;

 • підготовку засідань Експертної ради;

 • тиражування бізнес-планів для їх експертної оцінки;

 • підготовку проектів підсумкових документів;

 • підготовку та проведення фіналу Конкурсу.

  1. Організатори можуть делегувати окремі повноваження щодо проведення Конкурсу установам, які надають послуги молоді з працевлаштування та підтримки її підприємницької діяльності.

 1. Мета й завдання конкурсу

  1. Головна мета Конкурсу – заохочення молоді до підприємницької діяльності, сприяння реалізації її підприємницьких ініціатив.

  2. Завдання Конкурсу:

 • реалізація інтелектуального потенціалу молоді;

 • підтримка розвитку підприємницької діяльності молоді;

 • сприяння науково-технічній діяльності молоді;

 • впровадженню нових технологій у вітчизняне виробництво;

 • допомога у впровадженні перспективних проектів у життя;

 • навчання молоді основ підприємництва завдяки проведенню семінарів, тренінгів, «круглих столів», конференцій, дискусій та ін.;

 • методично-консультативна допомога молодим підприємцям щодо організації власного бізнесу.

 1. Умови проведення конкурсу

  1. У конкурсі беруть участь громадяни України віком від 14 до 35 років, студентська та аспірантська молодь, а також юридичні особи, діяльність яких спрямована на підтримку та розвиток молодіжного підприємництва.

  2. Для участі у Конкурсі претенденти подають:

 • заяву, оформлену за встановленим зразком (додаток 1);

 • бізнес-план, написаний українською мовою, 14 шрифтом, полуторний інтервал, формат паперу А4 та відповідно оформлений.
  1. Бізнес-план має:

 • відповідати вимогам до структури і змісту бізнес-плану (містити дані про автора, мету і завдання проекту, опис продукту чи/та послуги, позиціонування товару на ринку, його відмітні риси, належну кваліфікацію майбутнього персоналу, потрібні приміщення; опис обладнання, відомості про джерела постачання сировини та матеріалів і гарантії їх стабільності, використання субпідрядних організацій, план маркетингу, забезпечення конкурентоспроможності продукції та послуг, механізм ціноутворення, методи стимулювання продажу, рекламний бюджет, кадрову політику та ін.);

 • містити резюме бізнес-плану обсягом до трьох сторінок друкованого тексту формату А 4;

 • мати обсяг до 50 сторінок друкованого тексту формату А 4.

  1. Конкурс проводять у двох номінаціях:

 • «виробництво, сфера послуг і торгівля»;

 • «соціальний проект».

  1. До номінації «виробництво, сфера послуг і торгівля» входять такі види економічної діяльності:

 • сільське господарство;

 • лісове господарство;

 • рибне господарство;

 • промисловість;

 • будівництво;

 • оптова й роздрібна торгівля, торгівля транспортними засобами, послуги з ремонту;

 • готелі й ресторани;

 • транспорт і зв'язок;

 • фінансова діяльність;

 • операції з нерухомістю, здавання під найм та послуги юридичним особам;

 • державне управління;

 • освіта;

 • охорона здоров'я та соціальна допомога;

 • колективні, громадські та особисті послуги.

  1. Номінація «соціальний проект» передбачає бізнес-плани, які фінансуються за рахунок спонсорських, грантових коштів або коштів з державного бюджету та спрямовані на:

 • покращення умов життєдіяльності особистості чи окремих соціальних груп;

 • надання соціальних послуг.

  1. Бізнес-плани, надіслані на Конкурс, авторам не повертають і повторно не розглядають; право інтелектуальної власності зберігається за авторами бізнес-планів.

 1. Порядок проведення Конкурсу

  1. Конкурс проводять у чотири етапи:

 • І: квітень-червень – інформаційна кампанія, збір конкурсних робіт та заявок для участі у Конкурсі;

 • ІІ: липень 2013 – робота Експертної ради;

 • ІV: серпень-вересень 2013 – проведення фіналу конкурсу.

Перший етап – інформаційна кампанія та збір конкурсних робіт та заявок для участі у Конкурсі

  1. Структурні підрозділи у справах сім’ї та молоді райдержадміністрацій та міськвиконкомів відповідно до цього положення:

 • оголошують про початок Конкурсу, зазначаючи умови його проведення і термін прийняття заявок на участь у регіональних конкурсах;

 • проводять рекламну кампанію щодо популяризації Конкурсу, широко залучаючи представників ділових кіл та державних установ;

 • приймають заявки на участь у Конкурсі та бізнес-плани;

 • направляють бізнес-плани та анкети учасників Конкурсу у паперовому варіанті на адресу: Обласний молодіжний ресурсний центр – м. Черкаси, вул. Смілянська, 23, тел. 36-00-59 та в електронному варіанті на ел. скриньку: mrc.ck.ua@gmail.com.

Другий етап – робота Експертної ради

  1. Експертна рада аналізує та оцінює бізнес-плани, що посіли призові місця в регіональних конкурсах.

  2. Експертна рада оцінює бізнес-плани за такими критеріями:

 • відповідність вимогам до структури бізнес-плану;

 • наявність чіткого фінансово-економічного обґрунтування проекту;

 • ефективність використання коштів (період окупності, прибутковість проекту, соціальний ефект);

 • забезпечення створення нових робочих місць для молоді;

 • оригінальність та обґрунтованість ідеї;

 • соціальна значущість проекту, суспільна корисність (прибутковість) від його реалізації.

  1. Кожний член Експертної ради оцінює бізнес-плани за 10-бальною шкалою і заносить оцінки до оцінної відомості учасників Конкурсу.

  2. За сумою набраних балів визначають не більше шести бізнес-планів у кожній номінації, автори яких мають право брати участь у фіналі Конкурсу.

  3. Члени Експертної ради беруть участь у роботі Експертної ради на громадських засадах.

Третій етап – проведення фіналу Конкурсу

  1. Фінал конкурсу передбачає презентацію авторами своїх бізнес-планів, відповіді на запитання експертів; визначення переможців та їх нагородження.

  2. Бізнес-план має представити автор чи авторський колектив чисельністю не більше як три особи.

  3. Кожний член Експертної ради оцінює презентацію фіналістом свого бізнес-плану за 10-бальною шкалою і заносить оцінки до оцінної відомості фіналістів Конкурсу. Додаванням балів, отриманих під час загальної оцінки бізнес-планів та під час презентації бізнес-плану, визнають переможців Конкурсу в кожній номінації:

 • перше місце;

 • друге місце;

 • третє місце.

  1. Члени Експертної ради відкритим голосуванням затверджують список переможців і розподіл призових місць; зачитують експертний висновок про кожний бізнес-план, що виборов призове місце; нагороджують переможців.

  2. Рішення Експертної ради правомочне у разі присутності більшості членів, його вважають прийнятим, якщо за нього проголосувала проста більшість присутніх.

  3. Претензії щодо рішення Експертної ради не приймаються.

Додаток 1

^

ЗАЯВКА

на участь у обласному конкурсі бізнес-планів

підприємницької діяльності серед молоді
в номінації  «Виробництво, сфера послуг і торгівля»


 «Соціальний проект»


1. Інформація про конкурсанта:

П.І.Б.:

Дата народження:

Освіта:

Домашня адреса:

Телефон мобільний ( ) , інший контактний телефон

e-mail:

Паспортні дані (дані свідоцтва про народження)

Ідентифікаційний код


2. Напрями діяльності за проектом:
 • ^

  добувна промисловість


 • обробна промисловість

 • виробництво машин та устаткування

  • інше виробництво, в т.ч. меблів, обробка відходів

  • виробництво електроенергії, газу та води

  • будівництво
 • ^

  оптова й роздрібна торгівля, торгівля транспортними засобами, послуги з ремонту


 • готелі, ресторани

 • транспорт та зв’язок
 • ^

  фінансова діяльність


 • операції з нерухомістю, здавання під найм

 • діяльність у сфері інформатизації
 • ^

  дослідження і розробки


 • послуги, надавані переважно юридичним особам

 • освіта
 • ^

  охорона здоров’я та соціальна допомога


 • колективні, громадські та особисті послуги

 • інші


3. Назва бізнес-плану:

Короткий зміст бізнес-плану (до 50 слів):

4. Фінансова інформація:

 • вартість бізнес-плану: грн.

 • строк окупності: міс.

 • сума зовнішнього фінансування: грн.

 • власний внесок: грн.


5. Досвід роботи в цій сфері:

6. Очікувана форма співпраці за проектом (пошук ресурсів – зазначити яких, інформаційна підтримка, отримання додаткових знань, навчання, стажування, пошук партнерів, контактів тощо):

7. Додаткова інформація (знання іноземних мов, участь у наукових конференціях чи досягнення в бізнесі):


Дата заповнення 2013 року Підпис

Схожі:

Положення про обласний конкурсу бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді Загальні положення iconПоложення про проведення XIII обласного конкурсу бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді Загальні положення
Організаторами проведення обласного конкурсу бізнес планів підприємницької діяльності серед молоді (далі – Конкурс) є управління...
Положення про обласний конкурсу бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді Загальні положення iconПоложення про проведення конкурсу «Кращий бізнес-проект» зміст стор. Загальні положення 3 Строки та місце проведення конкурсу 3
Конкурс «Кращий бізнес-проект» проводиться для виявлення кращих науково-проектних робіт у розробці бізнес-проектів (далі Бізнес-проекти)...
Положення про обласний конкурсу бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді Загальні положення iconНаказ № Про оголошення обласного конкурсу бізнес планів підприємницької діяльності серед молоді
На виконання Постанови Кабінету Міністрів від 28. 01. 2009 №41 «Про затвердження Державної соціальної програми «Молодь України» на...
Положення про обласний конкурсу бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді Загальні положення iconПоложення про Всеукраїнський конкурс наукових робіт серед студентської молоді Загальні положення
Метою Всеукраїнського конкурсу наукових робіт серед студентської молоді (далі – Конкурс) є виявлення та відбір талановитої студентської...
Положення про обласний конкурсу бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді Загальні положення iconПоложення про обласний конкурс пошукових та творчих робіт «Україна в Європі, Європа в Україні: очима молоді» Загальні положення
Управління з питань зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності, європейської інтеграції, туризму І курортів Миколаївської...
Положення про обласний конкурсу бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді Загальні положення iconПоложення (додаток ) про проведення конкурсу. В. о ректора В. М. Довбня Вошкіна І. А. 72-27-93 Додаток положення про Всеукраїнський конкурс обдарованої молоді та її наставників „Первоцвіт загальні положення
Повідомляємо, що на виконання листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 05. 09. 2012 №1/9-623 «Про Всеукраїнський...
Положення про обласний конкурсу бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді Загальні положення iconПоложення про щорічний обласний конкурс робіт молодих учених Миколаївської області І. Загальні положення
Щорічний обласний конкурсу робіт молодих учених Миколаївської області (далі – Конкурс) проводиться з метою сприяння збереженню й...
Положення про обласний конкурсу бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді Загальні положення iconПоложення про випускну (творчу) роботу слухача курсів підвищення кваліфікації інституту м. Чернігів загальні положення
Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогіної освіти імені к. Д. Ушинського
Положення про обласний конкурсу бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді Загальні положення iconПоложення (додаток ) про проведення даного конкурсу. В. о ректор а В. М. Тандура Положення Всеукраїнської гри «Геліантус природознавство для дорослих»
Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені к. Д. Ушинського
Положення про обласний конкурсу бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді Загальні положення iconПоложення Про Буковинський студентський конкурс «Марафон бізнес-ідей» Світ чекає саме на твою бізнес-ідею! Організатори проекту: чну ім. Ю. Федьковича, го «Товариство науковців та інтелектуальної молоді»
Всі учасники конкурсу матимуть можливість проходження практики на провідних підприємствах краю, у банківських установах та органах...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи