Повідомлення Міжнародна науково-технічна конференція Проблеми сучасної енергетики і автоматики в системі природокористування (теорія, практика, історія, освіта) м. Київ 14-19 жовтня 2013 року icon

Повідомлення Міжнародна науково-технічна конференція Проблеми сучасної енергетики і автоматики в системі природокористування (теорія, практика, історія, освіта) м. Київ 14-19 жовтня 2013 року
Скачати 105.39 Kb.
НазваПовідомлення Міжнародна науково-технічна конференція Проблеми сучасної енергетики і автоматики в системі природокористування (теорія, практика, історія, освіта) м. Київ 14-19 жовтня 2013 року
Дата07.05.2013
Розмір105.39 Kb.
ТипПовідомленняІнформаційне повідомлення


Міжнародна

науково-технічна конференція


Проблеми сучасної енергетики і автоматики

в системі природокористування


(теорія, практика, історія, освіта)


м. Київ

14-19 жовтня 2013 року


ЗАСНОВНИК КОНФЕРЕНЦІЇ

Національний університет біоресурсів та природокористування України


ОРГАНІЗАТОРИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

  • Навчально-науковий інститут енергетики і автоматики Національного університету біоресурсів та природокористування України

  • Науково-дослідний інститут електроенергетичних систем навчально - наукового інституту енергетики і автоматики НУБіП України

  • Інститут електродинаміки Національної академії наук України

  • ^ Навчально-науково-виробничий центр інженерних технологій навчально - наукового інституту енергетики і автоматики НУБіП України


Організаційний комітет запрошує Вас узяти участь у

Міжнародній науково-технічній конференції

^ Проблеми сучасної енергетики і автоматики

в системі природокористування

(теорія, практика, історія, освіта)


Конференція проводитиметься в режимі on-line з розміщенням дискусійного поля на сайті конференції http://energy_conf.nubip.edu.ua

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Матеріали конференції (тези доповідей) розміщуватимуться на вказаному сайті. Тези можуть бути написані українською, російською, англійською, польською мовами.

Матеріали конференції видаватимуться у вигляді збірника тез доповідей (в електронному та типографському варіантах).

Електронний варіант збірника тез розміщуватиметься на сайті конференції та буде доступний авторам.

Типографський варіант збірника тез розсилатиметься авторам згідно заявки. Інформація щодо вартості збірника тез та терміну розсилки надаватиметься авторам одночасно з інформацією оргкомітету конференції відносно прийняття наданих автором матеріалів до участі у конференції (див. нижче).

За рекомендацією організаційного комітету конференції авторам-учасникам конференції надаватиметься пріоритетне право на публікацію матеріалів представлених досліджень у наукових журналах, внесених до переліку фахових видань України (технічні науки) та до державних і міжнародних реферативних баз даних:

«Технічна електродинаміка»,

«Енергетика і автоматика»,

«Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України»

^ Для отримання рекомендації організаційного комітету автори одночасно з тезами мають надіслати текст відповідної статті. Про рішення організаційного комітету конференції щодо бажаності публікації результатів відповідних досліджень автори інформуватимуться електронною поштою. В подальшому авторам необхідно надати матеріали, передбачені правилами публікації статті у вибраному журналі безпосередньо до редакції відповідного журналу. При цьому у супровідному листі слід вказати: За рекомендацією організаційного комітету конференції «Проблеми енергетики і автоматики в системі природокористування».

^ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Секція 1. Електротехнології в біотехнічних системах.

Секція 2. Процеси в електроенергетичних системах. Процеси та системи перетворення енергії відновлюваних і нетрадиційних джерел.

Секція 3. Smart Grid технології в системах енергоживлення.

Секція 4. Релейний захист та автоматика розподільних електричних мереж.

Секція 5. Інтелектуальні системи управління, робототехніки і автоматики в контексті підвищення ефективності використання природних ресурсів.

Секція 6. Теоретична електротехніка та електрофізика.

Секція 7. Електричні машини та апарати.

Секція 8. Теплоенергетика.

Секція 9. Експлуатація та надійність апаратів і систем енергозабезпечення та енергоспоживання.

Секція 10. Енергетичний аудит і менеджмент.

Секція 11. Історія та філософія науки і техніки. Методологія вищої технічної освіти.


^ Голова організаційного комітету конференції

Мельничук Д.О., ректор Національного університету біоресурсів і природокористування України, д.б.н., професор, академік Національної академії наук України та Національної аграрної академії наук України.

^ Співголови організаційного комітету конференції

Лисенко В.П. к.т.н., професор, Україна

Козирський В.В., д.т.н., професор, Україна

Берека О.М., д.т.н., професор, Україна

Жильцов А.В., д.т.н., професор, Україна

^ Відповідальний секретар оргкомітету – Мірських Г.О., к.т.н., доцент, Україна

Члени організаційного комітету

Алхиенитис А. (AlhienitisA.), Phd, Канада; Амерханов Р.А., д.т.н., професор, Росія; Баштовой В., д.т.н., Білорусь; Бердстинен (Berdstinen D.), PhD, Нідерланди; Бондаренко Ю. (Bondarenko Yu.), PhD, США; Горобець В.Г., д.т.н., професор, Україна; Драган Г. (Dragan G.), д.т.н., професор, Румунія; Драганов Б.Х., д.т.н., професор, Україна; Єрошенко Г.П., д.т.н., професор, Росія; Еггер С. (Egger C.), Phd, Австрія; Іноземцев Г.Б., д.т.н., професор, Україна; Загінайлов В.И., д.т.н., Росія; Зіньковський Ю.Ф., д.т.н., професор, Україна; Кондратенко І.П., д.т.н., Україна; Крістарсонс М. (Kristarsons M.), Phd, Латвія; Лора Е. (Lora E.), Phd, Бразилія; Морозюк Т. (MorozjukT.), Phd, Німеччина; Мунтян В.В. д.т.н., професор, Україна; Радько І.П., к.т.н., доцент, Україна; Савченко П.Л., д.т.н., професор, Україна; Сантарінс П. (SantarinsP.), Phd, Чехія; Стрєбков Д.П., д.т.н., професор Росія; Федорейко В.С., д.т.н., професор, Україна; Червінський Л.С., д.т.н., професор, Україна; Чочовскі А. (ChochowskiA.), PhD, Польща; Яцкевич Ю. (Yatskevych Yu.), PhD, професор, Канада


^ АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ КОНФЕРЕНЦІЇ

Навчально-науковий інститут енергетики і автоматики Національного університету біоресурсів і природокористування України. 03040 Київ, вул. Героїв оборони, 12, корп. 8, кім. 1.

E-mail: int_conf_ea@nubip.edu.ua

Відповідальний секретар оргкомітету конференції Мірських Георгій Олександрович (mirskih@i.ua)

Секретар оргкомітету конференції Васюк Вячеслав Володимирович (crazy_professor@mail.ru)


^ Для участі у конференції необхідно до 30 червня 2013 року на електронну адресу оргкомітету надіслати тези доповіді та заявку щодо участі у роботі конференції (форма заявки та правила оформлення тез наведені нижче).

Після розгляду оргкомітетом конференції отриманих матеріалів авторам на електронну адресу надсилатиметься повідомлення щодо прийняття матеріалів та реквізити для оплати витрат оргкомітету на організацію та проведення конференції, підготовку до друку та публікацію тез. Після отримання оргкомітетом копії документу про оплату учаснику повідомляються (електронною поштою) реквізити доступу до дискусійного поля та матеріалів конференції, терміни та умови отримання типографського варіанту збірника тез (якщо такий замовлявся автором), а також рішення оргкомітету щодо бажаності публікації відповідної статті.

^ Вартість участі у конференції

Вартість участі у конференції становить $15 (включає участь у дискусії (формат on-line), доступ до електронної версії збірника тез доповідей, та попередню експертизу доповідей, відносно бажаності публікації відповідної статті у фахових журналах, що перелічені вище).

За умови оплати в гривнях для перерахунку приймається курс Нацбанку України на день оплати.

За умови оплати в російських рублях для перерахунку приймається курс Центробанку Росії на день оплати.

Для отримання типографського варіанту збірника тез автори сплачують додаткову суму відповідно вартості збірника, яка буде вказана авторам одночасно з наданням інформації щодо прийняття тез.

Реквізити для оплати надсилатимуться учасникам конференції одночасно з інформацією оргкомітету щодо прийняття наданих матеріалів. Копію квитанції про оплату слід обов’язково направити на електронну адресу оргкомітету не пізніше вказаного у календарі конференції терміну.


^ Календар конференції на 2013 рік


Дата

Подія

З   14 до 19 жовтня 2013

Період роботи конференції

       10 жовтня 2013

Останній день отримання учасниками конференції реквізитів доступу до дискусійного поля сайту

      20 вересня 2013

Останній день оплати витрат організаторів конференції та повідомлення оргкомітету про здійснення оплати (надсилання оргкомітету електронної копії квитанції)

      6 вересня 2013

Останній день отримання учасниками конференції повідомлення про прийняття тез

      30 червня 2013

Останній день подання тез

^ ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ

Назва доповіді

.

Назва (номер) секції

.

Прізвище, ім'я, по-батькові першого автора (повністю)

.

Науковий ступінь

.

Вчене звання

.

Місце роботи або навчання

.

Посада

.

Контактна поштова адреса
(для надіслання збірників тез)

.

Контактний телефон: служб, моб.

.

E-mail

.

Співавтори (прізв., ініціали, наук. ступінь, вч.звання, місце роботи, посада)

.

Назва доповіді, прізвища та ініціали всіх авторів англійською мовою*

.

Кількість примірників типографського варіанту збірника тез (за бажанням отримати такі примірники)Примітка
*графа не заповнюється за умови, що тези написані англійською мовою.
^ В темі листа вказати прізвище автора (першого співавтора) та номер секції (наприклад, "Іваненко_секція_5").Вимоги щодо оформлення тез


1. Тези надаються електронною поштою однією з чотирьох мов   українською, російською, англійською, польською.

Обсяг тез – одна-дві повні сторінки ф.А4, включаючи рисунки, таблиці, перелік літератури.

2. Список літератури подається в порядку посилання та має бути оформлений згідно чинних положень

3. Тези слід набирати в текстовому редакторі Word, гарнітура Times New Roman, розмір: для основного тексту   14 пт, для переліку літературних джерел та анотацій   12 пт.), інтервал   одинарний.

Поля тексту: верхнє   25 мм, нижнє 30   мм, ліве 25   мм, праве   20 мм; абзац   9,5 мм.

4. Розміщення тексту:

  вирівнявши "від центру"   назва великими літерами ("жирний");

  пропустивши рядок та вирівнявши "від центру"   прізвища та ініціали авторів, науковий ступінь, вчене звання, посада, (курсив, "жирний"); місце роботи з вказівкою міста та країни (курсив).

  пропустивши рядок   текст;

  пропустивши рядок   перелік літературних посилань;

  пропустивши рядок – прізвища авторів, назва та текст анотації (на українській, російській та англійській мовах).

5Формули та позначення набирати у редакторі формул MathType, версія 5 або 6, як окремий об'єкт розмірами: змінна   14 пт, великий індекс   10 пт, малий індекс   8 пт, великий символ   18 пт, малий символ   12 пт; кирилиця, грецька та цифри   прямі, латиниця    курсив.


Зразок оформлення тез додається


^ До відома авторів: рукописи оформленні з порушенням вказаних вимог та правил до опублікування не приймаються.


Електронні версії тез приймаються за адресою:

int_conf_ea@nubip.edu.ua


зразок оформлення тез


Іващенко М. С.1, аспірант; Гусєв О. В.2, к.т.н., доцент

1Національний університет біоресурсів і природокористування України.

м. Київ Україна.

2Національний університет України «Київський політехнічний інститут»

м. Київ, Україна.


Тези надаються електронною поштою однією з чотирьох мов   українською, російською, англійською, польською.

Формули та позначення набирати у редакторі формул MathType, версія 5 або 6, як окремий об'єкт розмірами: змінна   14 пт, великий індекс   10 пт, малий індекс   8 пт, великий символ   18 пт, малий символ   12 пт; кирилиця, грецька та цифри   прямі, латиниця    курсивМатеріали, що оформлені з відхиленнями від встановлених вимог не приймаються для розміщенні на дискусійному полі конференції та подальшої публікації.


Литература

1. Тeo К. Application of least-squares boundary residual method to the analysis dielectric rod // IEEE Trans. – 1995. – V. MTT.-38. – №8. – p.1092-1095.

2. Розин А.И. Восстановление изображения методом частотной коррекции / А.И. Розин, Ю.А. Король // Электронная связь.— 2000.— №8.— С.69.— 71."

3. Арман Н. Ортогональные преобразования / Н. Арман, Р. Рибо / Пер. с нем. / Под ред. А.Р. Томенко. – М.: Связь, 1980. – 248 с.

Схожі:

Повідомлення Міжнародна науково-технічна конференція Проблеми сучасної енергетики і автоматики в системі природокористування (теорія, практика, історія, освіта) м. Київ 14-19 жовтня 2013 року iconМіжнародна науковО-практична конференція «Актуальні питання сучасної медицини: наукові дискусії»
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання сучасної медицини: наукові дискусії»,...
Повідомлення Міжнародна науково-технічна конференція Проблеми сучасної енергетики і автоматики в системі природокористування (теорія, практика, історія, освіта) м. Київ 14-19 жовтня 2013 року iconV міжнародна науково-практична конференція “економіка підприємства: теорія І практика” 10 жовтня 2014 року
Мета конференції: обговорення вченими і практиками результатів наукових досліджень та досвіду функціонування підприємств в контексті...
Повідомлення Міжнародна науково-технічна конференція Проблеми сучасної енергетики і автоматики в системі природокористування (теорія, практика, історія, освіта) м. Київ 14-19 жовтня 2013 року iconФаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика IV міжнародна науково-практична конференція Київ, Україна 1-2 квітня 2011 р. Шановні колеги!
Фаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика”, яка відбудеться 1-2 квітня 2011 р у Національному авіаційному університеті...
Повідомлення Міжнародна науково-технічна конференція Проблеми сучасної енергетики і автоматики в системі природокористування (теорія, практика, історія, освіта) м. Київ 14-19 жовтня 2013 року iconФаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика V міжнародна науково-практична конференція Київ, Україна 6-7 квітня 2012 р. Шановні колеги!
Фаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика”, яка відбудеться 6-7 квітня 2012 р у Національному авіаційному університеті...
Повідомлення Міжнародна науково-технічна конференція Проблеми сучасної енергетики і автоматики в системі природокористування (теорія, практика, історія, освіта) м. Київ 14-19 жовтня 2013 року iconМіжнародна науковО-практична конференція «Медична наука та практика ХХІ століття»
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Медична наука та практика ХХІ століття», яка відбудеться...
Повідомлення Міжнародна науково-технічна конференція Проблеми сучасної енергетики і автоматики в системі природокористування (теорія, практика, історія, освіта) м. Київ 14-19 жовтня 2013 року iconМ. Київ II міжнародна науково-практична конференція
України запрошує Вас взяти участь у II міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми сучасної філології», яка відбудеться...
Повідомлення Міжнародна науково-технічна конференція Проблеми сучасної енергетики і автоматики в системі природокористування (теорія, практика, історія, освіта) м. Київ 14-19 жовтня 2013 року iconМ. Київ II міжнародна науково-практична конференція
України запрошує Вас взяти участь у II міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми сучасної філології», яка відбудеться...
Повідомлення Міжнародна науково-технічна конференція Проблеми сучасної енергетики і автоматики в системі природокористування (теорія, практика, історія, освіта) м. Київ 14-19 жовтня 2013 року iconШановні колеги!!!
В нні земельних ресурсів та правознавства Національного університету біоресурсів І природокористування України 4-5 жовтня 2012 року...
Повідомлення Міжнародна науково-технічна конференція Проблеми сучасної енергетики і автоматики в системі природокористування (теорія, практика, історія, освіта) м. Київ 14-19 жовтня 2013 року iconШановні колеги!!!
В нні земельних ресурсів та правознавства Національного університету біоресурсів І природокористування України 4-5 жовтня 2012 року...
Повідомлення Міжнародна науково-технічна конференція Проблеми сучасної енергетики і автоматики в системі природокористування (теорія, практика, історія, освіта) м. Київ 14-19 жовтня 2013 року iconШановні колеги!!!
В нні земельних ресурсів та правознавства Національного університету біоресурсів І природокористування України 4-5 жовтня 2012 року...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи