Форма участі у конференції icon

Форма участі у конференції
Скачати 63.66 Kb.
НазваФорма участі у конференції
Дата07.05.2013
Розмір63.66 Kb.
ТипДокументи

НДЦІТ запрошує магістрантів, аспірантів, здобувачів, викладачів, науковців та всіх інших зацікавлених осіб взяти участь у підготовці та виданні Наукового вісника інноваційних технологій за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції.


Форма участі у конференції: очно-заочна.

Для публікації у віснику статей необхідно:

1. Надіслати на електронну адресу (E-mail: innov_teh@ukr.net) статтю формату А-4 у текстовому редакторі Microsoft Word for Windows у вигляді файла з розширенням *. doc, *. docx або *. rtf. Шрифт тексту – Times New Roman; кегль 14 pt.; Інтервал – 1,5; абзац (відступ) – 10 мм; поля: ліве – 25 мм, праве – 20 мм, верхнє та нижнє – 20 мм. Обсяг статті
6-15 сторінок (укр., рос., пол., або англ. мовами).

2. Вказати тематичну секцію (див. на звороті).

3. Надіслати інформацію про авторів.

4. Надіслати відсканований оригінал документа про оплату на електронну адресу.

Для учасників з України вартість публікації статті у віснику становить 15 грн. за кожну сторінку формату А4.

В
^ Науково-дослідний центр інноваційних технологій

м. Кіровоград-6, 25006, а/с 9/18,

Контактні телефони:

(0522) 24-19-61; (099) 292-32-45;
(067) 520-77-89

^ E-mail: innov_teh@ukr.net

артість вісника
(з урахуванням вартості його пересилання) – 40 грн.


Примітка:

– матеріали конференції друкуються у Науковому віснику інноваційних технологій, який не включено до переліку наукових видань ВАК України;

– відповідальність за висвітлений матеріал
у статтях несуть автори;

– у разі невідповідності статті вимогам до оформлення – стаття не буде публікуватися;

– текст статті не підлягає додатковому редагуванню, тому він повинен бути ретельно відредагованим і підготовленим.

^ Компонування тексту статті:

секція / підсекція (по центру);

УДК (ліворуч); назва статті великими літерами жирним шрифтом симетрично до тексту. Праворуч виділити курсивом – ініціали та прізвище автора (авторів). Наступний текст, вирівняний у ширину, включає:

^ 3 анотації + ключові слова (2–3 речення укр., рос., пол. та англ. мовами). Анотаціям передують прізвища та ініціали авторів та назва статті.

Далі йдуть такі структурні розділи:

^ Постановка проблеми та її актуальність.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.

Мета статті.

Викладення основного матеріалу.

Висновки.

Перспективи подальших досліджень.

Список використаної літератури.

Зверніть увагу, що реквізити для оплати статті висилаються учаснику конференції тільки після прийняття статті до публікації.

з а п р о ш е н н яМІЖНАРОДНА

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА

КОНФЕРЕНЦІЯ


Шановні науковці та дослідники!


Науково-дослідний центр інноваційних технологій (НДЦІТ) інформує Вас, що
^ 29 березня 2013 року проводиться

II Міжнародна науково-практична конференція
«ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ
ДО НАУКИ ХХІ СТОРІЧЧЯ»Тематика конференції
(див. на звороті)Робочі мови конференції:

українська, російська, польська, англійська


На кожного учасника необхідно надіслати окрему заявку (див. на звороті).


Термін подачі статей
до 3 березня 2013 року!м. Кіровоград

ІНОЗЕМНА ФІЛОЛОГІЯ

Фонетика та фонологія; Дискурсологія;

Паралінгвістика; Перекладознавство; Германістика

Когнітивне, прагматичне, культурологічне
та психолінгвістичне дослідження мови і мовлення


ІСТОРИЧНІ НАУКИ

Історія України; Всесвітня історія

Археологія; Етнологія; Антропологія

Історіографія, джерелознавство

Історія науки й техніки


^ ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

Онтологія, гносеологія; Філософська антропологія Філософія культури; Історія філософії;

Філософія науки та освіти; Логіка; Етика; Естетика

Релігієзнавство; Українознавство; Богослов’я


ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

Українська, Російська література

Література слов’янських народів

Література зарубіжних країн

Порівняльне літературознавство

Теорія літератури; Фольклористика

Літературне джерелознавство і текстологія


МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Театральне, музичне, образотворче мистецтво

Кіномистецтво. Телебачення

Декоративне і прикладне мистецтво; Дизайн


ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

Економічна теорія та історія економічної думки

Національна економіка; Міжнародна економіка
^

Економіка та управління підприємствами


Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка

Економіка природокористування

Демографія, економіка праці; Гроші, фінанси і кредит

Бухгалтерський облік, аналіз та аудит; Статистика

Математичні методи та інформаційні технології в економіці


^ ЮРИДИЧНІ НАУКИ

Теорія та історія держави і права; Конституційне право Муніципальне право; Цивільне право і цивільний процес Сімейне право; Трудове право; Земельне право

Аграрне право; Екологічне право

Адміністративне право і процес; Фінансове право

Кримінальне право та кримінологія; Міжнародне право

Судоустрій; Прокуратура та адвокатура

^ ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

Загальна педагогіка та історія педагогіки

Теорія і методика професійної освіти

Соціальна педагогіка; Дошкільна педагогіка

Теорія і методика управління освітою

Теорія і методика виховання; Теорія навчання

Інформаційно-комунікаційні технології в освіті


^ ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ

Загальна психологія, історія психології

Психофізіологія; Педагогічна та вікова психологія

Психологія праці; Інженерна психологія

Медична психологія; Соціальна психологія

Психологія соціальної роботи; Юридична психологія


КУЛЬТУРОЛОГІЯ

Теорія та історія культури; Міжнародні культурні зв’язки

Українська культура; Музеєзнавство. Пам’яткознавство

Прикладна культурологія. Культурні практики


^ СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ

Теорія та історія соціальних комунікацій

Документознавство, архівознавство

Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство

Теорія та історія журналістики

Теорія та історія видавничої справи та редагування


^ СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Комп’ютерна інженерія; Комп’ютерні мережі

Обчислювальна техніка і програмування

Інформаційна безпека; Інформаційні технології Комп’ютеризовані системи управління


^ ПОЛІТИЧНІ ТА СОЦІОЛОГІЧНІ НАУКИ

Політичні інститути та процеси

Політичні проблеми глобального розвитку

Методологія та методи соціологічних досліджень


^ Державне управління

Теорія та історія державного управління

Механізми державного управління

Державна служба; Місцеве самоврядування


^ ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА СПОРТ

Олімпійський і професійний спорт

Фізична реабілітація; Фізична культура


МЕДИЧНІ НАУКИ

Клінічна, профілактична, теоретична медицина

Геронтологія

^ ТЕХНІЧНІ НАУКИ

Машинобудування; Електротехніка; Енергетика

Розробка корисних копалин; Металургія; Геодезія Ергономіка; Технічна естетика; Інженерна графіка


^ ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ

У КОНФЕРЕНЦІЇ *


П.І.Б. ____________________________________________

Науковий ступінь _________________________________

Вчене звання _____________________________________

Назва ВНЗ (організації) ____________________________

Посада __________________________________________

Контактна адреса в такому форматі:

ПІБ отримувача, вулиця, № будинку, № квартири,
місто, індекс ______________________________________

Контактні телефони ________________________________

Е-mail ___________________________________________

Кількість додаткових збірників ______________________

* – заявка надсилається тільки в електронному варіанті окремим файлом (сканування не дозволяється).

На кожного учасника необхідно надіслати окрему заявку. Заявку просимо надіслати разом зі статтею на електронну адресу innov_teh@ukr.net


Контрольні дати по віснику:

- Друк вісника - 26.03.2013;

- Розсилка вісника - 03.04.2013.


З повагою та надією на подальшу плідну співпрацю,

Науково-дослідний центр інноваційних технологій


Схожі:

Форма участі у конференції iconКартка учасника конференції «І нноваційно-інвестиційні проблеми розвитку економіки України» Прізвище Ім’я По-батькові
Форма участі в конференції (тільки участь або участь з подальшою публікацією у збірнику матеріалів конференції)
Форма участі у конференції iconФорма заявки для участі у конференції
Основною метою конференції є дослідження середовища та пошук ефективних інструментів управління підприємницькою діяльністю в сучасних...
Форма участі у конференції iconФорма заявки для участі у конференції
Основною метою конференції є дослідження середовища та пошук ефективних інструментів управління підприємницькою діяльністю в сучасних...
Форма участі у конференції iconДоповіді
Форма участі в конференції (тільки участь або участь з подальшою публікацією у збірнику матеріалів конференції)
Форма участі у конференції iconДоповіді
Форма участі в конференції (тільки участь або участь з подальшою публікацією у збірнику матеріалів конференції)
Форма участі у конференції iconФорма заявки для участі у конференції
Організація
Форма участі у конференції iconФорма заявки для участі у конференції
Організація
Форма участі у конференції iconФорма заявки для участі у конференції
Організація
Форма участі у конференції iconФорма заявки для участі у конференції
Організація
Форма участі у конференції iconФорма заявки для участі у конференції
Організація
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи