Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України icon

Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України
Скачати 60.68 Kb.
НазваМіністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України
Дата07.05.2013
Розмір60.68 Kb.
ТипДокументиМіністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ,

молоді та спорту УКРАЇНИ

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧАІнформаційне повідомлення


Шановний Юрій Григорович!


Оргкомітет запрошує Вас взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції “Міжнародна співпраця університетів як невід'ємна складова інноваційного розвитку вищої школи”, яка відбудеться 16 – 18 травня 2013 року на базі Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Конференція організована за підтримки:

  • Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України;

  • Чернівецької обласної державної адміністрації;

  • Чернівецької міської ради.

Програмою Конференції передбачено проведення пленарного засідання за участю керівників Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, вищих навчальних закладів України та Європи, органів державної й місцевої влади, представників Європейської комісії із стратегії розвитку Дунайського регіону та постерних презентацій. Метою конференції є налагодження співпраці університетів України та Європи з міжнародними науковими та навчальними установами, міжнародними грантовими фондами й організаціями. Робота конференції запланована за наступними тематичними напрямами:

1. Міжнародна співпраця університетів як невід'ємна складова Болонського процесу.

2. Наукова співпраця як фундамент глобалізації вищої освіти.

3. Співробітництво з реалізації Стратегії Європейського Союзу для Дунайського регіону.

4. Досвід виконання Темпус проектів.

5. Результати участі університетів України в 7-й Рамковій програмі та перспективи подальшої співпраці.

Для участі у роботі Конференції запрошуються керівники вищих навчальних закладів України, представники місцевої влади, керівники вітчизняних та міжнародних організацій і фондів.

Додаткову інформацію про роботу Конференції можна буде отримати на сайті www.conference2013.chnu.edu.ua


Додатки: вимоги до оформлення матеріалів Конференції на 1 арк;

реєстраційна картка учасника Конференції на 1 арк.


З повагою,

заступник голови оргкомітету,

ректор Чернівецького національного

університету ім. Ю. Федьковича С.В. Мельничук

Додаток 1.


Вимоги до представлення усних ДОПОВІДей

Регламент для усних доповідей – 15 хв. Презентації доповідей створюються з використанням програми Microsoft Office PowerPoint.

Презентації українською, російською або англійською мовами представляються в Оргкомітет до 01.05.2013 року в електронному та роздрукованому вигляді за підписом доповідача.

^ Вимоги до представлення постерних доповідей

Для стендових доповідей учасники представляють в Оргкомітет постер формату А0 у день заїзду.

Вимоги до ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ тез конференції

Тези доповідей обсягом до 2 сторінок (формату А4, шрифт Times New Roman, розмір 16, інтервал 1, усі поля по 2 см) українською, російською або англійською мовами мають бути представлені в Оргкомітет до 11.03.2013 року.

На початку тексту, зліва аркуша, вказується індекс УДК, у наступному рядку (посередині аркуша), необхідно вказати ініціали та прізвище автора (-ів), нижче – курсивом – назву ВНЗ чи наукової установи. Через інтервал жирним шрифтом, великими капітелями подається назва публікації. Через інтервал після назви з абзацу розміщується анотація доповіді (3-5 рядків, 14 кегль, напівжирний). З наступного рядка, з абзацного відступу починається основний текст тез доповіді. Список джерел та літератури («Бібліографічні посилання») подається в кінці тексту в алфавітному порядку (14 кегль). Посилання у тексті повинні мати вигляд [7, с. 16], де перше число – порядковий номер позиції у списку джерел та літератури, а друге – номер сторінки чи архівного аркуша. Рукописи мають бути ретельно відредаговані відповідно до вимог державного стандарту, а посилання – відповідно до нових вимог бібліографічного опису (Бюлетень ВАК України, №5, 2009 рік).

Тези доповіді подаються в електронному варіанті на e-mail: conference2013@chnu.edu.ua у вигляді файлу в текстовому редакторі MS Word, де назвою файлу є прізвище автора. Роздрукований варіант доповіді на папері формату А4, підписаний автором надсилається до оргкомітету.

Матеріали повинні бути ретельно відредагованими.

  • Приймаються до публікації матеріали, які відповідають напрямам роботи Конференції, надані своєчасно та оформлені у відповідності до наведених вимог.

У публікації тез може бути відмовлено, якщо матеріали:

  • не відповідають напрямам роботи Конференції;

  • були раніше опубліковані або доповідалися на міжнародній, всеукраїнській або регіональній конференціях;

  • автори не належать до категорій учасників, зазначених у інформаційному повідомленні.

^ Відбір робіт для доповідей та публікації здійснюється оргкомітетом.

Надіслані до Оргкомітету матеріали авторам не повертаються.

Реєстраційні картки (Додаток 2) надсилати на e-mail: conference2013@chnu.edu.ua у електронному вигляді та в паперовому на адресу Оргкомітету до 01.03.2013 року:

Адреса для листування:

58012, м. Чернівці, вул. Коцюбинського, 2, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, науково-дослідна частина, каб. 102-103

За довідками звертатись:

Заплітний Руслан Анатолійович – завідувач відділу з питань інтелектуальної власності та інновацій, тел/факс +380-372-584708, e-mail: r.zaplitnyy@chnu.edu.ua

Козак Андрій Ігорович – фахівець відділу з питань інтелектуальної власності та інновацій, тел. +380-372-584720

Гакман Софія Ярославівна – фахівець науково-організаційного відділу, тел. +380-372-584720


Додаток 2.


^ РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА УЧАСНИКА

Міжнародної науково-практичної конференції

Міжнародна співпраця університетів як невід'ємна складова

інноваційного розвитку вищої школи”

16 – 18 травня 2013 року


Відомості про учасників

1. Назва організації ____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________


2. Склад делегації

- від організації ________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

- від партнера з Дунайського регіону _____________________________________________

_____________________________________________________________________________

(зазначити контактні дані партнера з Дунайського регіону для оформлення персональних запрошень для закордонних делегатів конференції: країна, назва організації, посада, ПІП, е-mail, тел./факс)

- маршрут прибуття партнера___________________________________________________


3. Контактна особа _____________________________________________________________

Адреса для листування _________________________________________________________ код міста, телефон робочий_________________ телефон мобільний____________________

Факс_______________________ E-mail____________________________________________


Необхідність готелю (оплачується учасником самостійно) (так, ні)_____________________

Зазначити тип номеру та необхідну кількість місць.

Тип номеру

"Люкс"

500-800 грн

"Напівлюкс"

350-450 грн

"Стандарт"

300-350 грн
одномісний

одномісний

двомісний

одномісний

Кількість місць^ Відомості про доповідачів на пленарних засіданнях та постерних презентаціях


Прізвище_________________Ім’я_______________По батькові_______________________

Науковий ступінь______________________________ Вчене звання____________________

Посада_______________________________________________________________________

Адреса для листування _________________________________________________________ код міста ____________ телефон робочий____________________

Факс_______________________ E-mail____________________________________________

Назва доповіді_________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Необхідність особистого запрошення (так, ні) ______________________________________

(Вказати на кого з представників делегації потрібно особисте запрошення)


Я підтверджую достовірність відомостей, представлених в наданій Заявці.


«__»_______________2013 р. ____________________________

Дата заповнення заявки (ПІП, підпис)

Схожі:

Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України лахно олена геннадіївна
Роботу виконано у Дніпропетровському державному інституті фізичної культури і спорту, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України арєшина юлія борисівна
Роботу виконано в Інституті фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Міністерство...
Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни анікєєв дмитро михайлович
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України воробйова анастасія володимирівна
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України бібік руслан вікторович
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України скомороха ольга станіславівна
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України icon­­­­Про формування варіативної складової
Міністерства освіти І науки, молоді І спорту України, схвалення відповідною комісією Науково–методичної ради з питань освіти Міністерства...
Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи