Оргкомітет запрошує Вас icon

Оргкомітет запрошує Вас
Скачати 99.17 Kb.
НазваОргкомітет запрошує Вас
Дата07.05.2013
Розмір99.17 Kb.
ТипДокументи

Оргкомітет запрошує Вас

взяти участь в роботі Міжнародної науково-технічної конференції, яка присвячена 100-річчю з дня народження доктора технічних наук, професора Ігора Євгеновича Прокоповича «Проблеми теорії і практики будівельних конструкцій».


ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ


Дорофєєв В.С., д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, ректор Одеської державної академії будівництва та архітектури, голова Одеського відділення академії будівництва України, голова оргкомітету;

Кривошеєв П.І., к.т.н., професор, голова науково-технічної ради ДП НДІБК;

^ Клименко Є.В., д.т.н., професор, перший проректор ОДАБА, завідувач кафедри Будівельних конструкцій ОДАБА, співголова оргкомітету;

Гришин А.В., д.т.н., професор, проректор з НР, завідувач кафедри Опору матеріалів ОДАБА, співголова оргкомітету.


^ Члени оргкомітету

Ковров А.В., к.т.н., професор, проректор з НПР ОДАБА;

Яременко О.Ф., д.т.н., професор, завідувач кафедри Будівельної механіки ОДАБА;

Кобринець В.М., к.т.н., професор ОДАБА;

Сорока М.М., к.т.н., доцент, зав. лабораторії ДП НДІБК


^ НАУКОВИЙ КОМІТЕТ

Бабич Є.М., д.т.н., проф., РНУВГіП;

Баженов В.А., д.т.н., проф., КНУБА;

Бамбура А.М., д.т.н., проф., ДП НДІБК;

Барашиков А.Я., д.т.н., проф., КНУБА;

Бліхарський З.Я., д.т.н., проф., НУ «Львівська політехніка»;

^ Гнідець Б.Г., д.т.н., проф., НУ «Львівська політехніка»;

Голишев О.Б., д.т.н., проф., ДП НДІБК;

Гришин В.О., д.т.н., проф., ОНМУ;

Залєсов О.С., д.т.н., проф., «НДЦ Будівництво», Росія;
^

Застава М.М., д.т.н., проф., Самара, Росія;


Карпенко М.І., акад. РА АБН, д.т.н., проф., Росія;

Кваша В.Г., д.т.н., профессор, НУ «Львівська політехніка»;

^ Клімов Ю.А., д.т.н., проф., КНУБА;

Клованіч C.Ф., д.т.н., проф., ОНМУ;

Кожушко В.П., д.т.н., проф., ХНАДУ;

Корсун В.І., д.т.н., проф., ДонНАБА;

^ Мішутін А.В., д.т.н., проф., ОДАБА;

Нємчинов Ю.І., д.т.н., проф., ДП НДІБК;

Петраков О.О., д.т.н., проф., ДонНАБА;

Фомін С.Л., д.т.н., проф., ХНУБА;

Шейніч Л.О., д.т.н., проф., ДП НДІБК


^ СЕКРЕТАРІАТ ОРГКОМІТЕТУ

Балдук П.Г., к.т.н., професор ОДАБА;

Твардовський І.О., к.т.н., доцент ОДАБА;

Школа Ю.О., к.т.н., доцент ОДАБА


ТЕМАТИКА конференції


 • Міцність, стійкість, деформування конструктивних елементів при складних силових впливах;

 • Вплив тривалих процесів на напружено-деформова-ний стан будівельних конструкцій, будівель та споруд, прикладна теорія повзучості;

 • Дослідження поведінки будівельних конструкцій при несилових впливах;

 • Механіка руйнування та несуча здатність будівельних конструкцій;

 • Методи регулювання надійності будівельних конструкцій;

 • Експериментальні дослідження роботи конструктивних елементів;

 • Розрахунок будівельних конструкцій в умовах екстремальних впливів;

 • Проблеми будівництва та експлуатації підземних та гідротехнічних споруд;

 • Практика реконструкції та посилення будівель та споруд;

 • Застосування нових нормативних документів у будівництві.^

Робочі мови конференціїУкраїнська Російська Англійська

УМОВИ для участіДля участі у конференції необхідно вчасно подати до оргкомітету:

 1. Заявку на участь (форма додається);

 2. Надрукований оригінал статті (1 прим.) та його електронну версію (можливо по E-mail);

 3. Копію платіжного доручення (орг.внесок).

Орг. внесок, що включає в себе витрати на публікацію праць, організаційні та поштові витрати, складає 300 грн. для учасника з доповіддю (учасники без доповіді – 150 грн.).

Матеріали конференції будуть надруковані у збірнику наукових праць “Вісник ОДАБА”, що входить до Переліку наукових фахових видань, затверджених Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

Оргкомітет має право відхиляти доповіді, що надіслані невчасно та не відповідають вказаним вимогам.

Проживання за рахунок учасників. Оплата учасниками за бронювання місць та проживання здійснюється після прибуття.

*Іноземні учасники мають можливість внести орг. внесок після прибуття на конференцію.


Гроші необхідно переказати на рахунок:

Центр НТТМ по АБ, код 21028281,

МФО 300023, р/р 26004000042102 у ПАО «Укрсоцбанк» м. Одеси, та вказати на платіжному дорученні «Орг. внесок за конференцію ПТПБК» та повністю П.І.Б. учасника.

^

КОНТРОЛЬНІ ДАТИЗаявка на участь…..…..............…до 15.02.13 р.

Надання статті…...........................до 01.03.13 р.

Оплата за участь в конференції...до 01.03.13 р.

Прибуття до м. Одеси..................... 16.04.13 р.

Робота конференції…...……....... 16-17.04.13 р. Від’їзд учасників конференції..........17.04.13 р.


^ КОНФЕРЕНЦІЯ ПРОВОДИТЬСЯ


в Одеській державній академії будівництва та архітектури за адресою м. Одеса, вул. Дідріхсона, 4


Транспортне сполучення:


Проїзд від залізничного вокзалу: трамваєм № 28, маршрутним таксі 127 до зупинки «вул. Торгова»

*Квитки на переїзд рекомендується учасникам придбати самостійно і завчасно.


^ АДРЕСа ОРГКОМІТЕТУ


Україна, 65029, м. Одеса, вул. Дідріхсона, 4 ОДАБА, кафедра будівельної механіки, телефон (048)7298626, E-mail: strmeh@ogasa.org.ua, Факс: (048)7236904, позначати: для «конференції ПТПБК».Інформаційний сайт конференції: кonf-ogasa.blogspot.com

Балдук Павло Георгійович – 098-248-89-70,

profpgs@yandex.uа;

Школа Юлія Олександрівна - 067-950-01-99,

yuliya_shkola@mail.ru


^ Вимоги до оформлення МАТЕРІАЛІВ:


Матеріали друкуються одною з робочих мов на аркушах формату А5 (148х210 мм). Усі поля по 20 мм. Обсяг статті 5-7 повних сторінок (з анотацією англійською мовою, малюнками, таблицями та переліком використаних джерел). Текстовий редактор Microsoft Word 2003. Основний шрифт тексту статті - Times New Roman, 10 pt., міжрядкова відстань – одинарна, абзацний відступ – 0.5 см.

Ліворуч у верхньому кутку проставляється індекс УДК (шрифт прописний, напівжирний). Через 1.5 інтервалу друкується назва доповіді (прописний, напівжирний, центрується, переноси не допускаються і крапка в кінці не ставиться).

Через 1 інтервал нижче друкується прізвище та по батькові автора (шрифт напівжирний), вчений ступінь (к.т.н., д.т.н.) та вчене звання (доц., проф., н.с., м.н.с.) (шрифт курсив, центрується).

Через 1 інтервал нижче – повна назва установи, місто, держава (шрифт 10 pt., курсив, центрується, крапка в кінці не ставиться). Назва міста та держави не друкується, якщо вони містяться в назві установи. Якщо автори з різних установ, то використовується метод надрядкових посилань.

Наприклад:

Іванов І.І.1, д.т.н., проф., Петров П.П.2, к.т.н., с.н.с.

1 Національний аграрний університет, Київ, Україна

2 Харківський національний університет, Україна

Через 1.5 інтервалу нижче друкується основний текст (вирівнювання за шириною).

Через 1.5 інтервали нижче основного тексту друкується заголовок анотації англійською мовою SUMMARY (ліворуч за абзацом, шрифт 10 pt., прописний, напівжирний). Через 1 інтервал нижче друкується текст анотації англійською мовою (не більше 5 рядків, шрифт 10 pt., вирівнювання за шириною).

Через 1.5 інтервали нижче друкується заголовок ЛІТЕРАТУРА (ліворуч за абзацом, шрифт 9 pt., прописний , напівжирний).

Через 1 інтервал нижче друкується пронуме-рований список літератури (шрифт 9 pt., вирівнювання за шириною), який оформлюється відповідно до існуючого стандарту. Бібліографічні посилання у тексті статті нумеруються у квадратних дужках арабськими цифрами по мірі їх згадування.

Таблиці, малюнки, фотографії (тільки чорно-білі) повинні бути розташовані у тексті і відповідно до нього пронумеровані (Табл.1, Рис.1, Фото1). Вони повинні мати власні заголовки (шрифт 10 pt., курсив) по центру відносно таблиці (зверху) та відносно малюнка, фотографії (знизу). Рівняння та формули повинні бути виконані в редакторі формул Microsoft Equation 2003, бути розташованими по центру та нумеруватися в круглих дужках, праворуч.

Матеріали повинні бути підписані авторами на зворотному боці останньої сторінки.


^ Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України


Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України


^ Одеська обласна держадміністрація


Академія будівництва України


Державне підприємство «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій»
^ Одеська державна академія

будівництва та архітектури
МІЖНАРОДНА

НАУКОВО -^ ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ,

присвячена 100-річчю з дня народження професора І.Є. Прокоповича

«Проблеми теорії і практики будівельних конструкцій»


16-17 квітня 2013 р.


Інформаційне повідомлення

Одеса

Направити до 15.02.2013 р.

в Оргкомітет конференції за адресою:

^ Україна, 65029, м. Одеса, вул. Дідріхсона, 4 ОДАБА, кафедра будівельної механіки

або по тел. факсу (+38048)7236904,

E-mail: strmeh@ogasa.org.ua


МІЖНАРОДНА

НАУКОВО - ^ ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ,

присвячена 100-річчю з дня народження

професора І.Є. Прокоповича


«Проблеми теорії і практики будівельних конструкцій»

16-17 квітня 2013 р.


Ваша адреса______________________________

_______________________________________

Телефон: роб. _____________________________

моб.: ___________________________________

E-mail ________________________________________


^ РЕЄСТРАЦІЙНИЙ Лист


Прізвище______________________________________

Ім’я__________________________________________

По батькові____________________________________

Вчений ступінь_________________________________

Вчене звання___________________________________

Посада________________________________________

Організація (фірма)_____________________________

_______________________________________

Назва доповіді_________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

Визначить форму Вашої участі в конференції:

Виступ з усною доповіддю □

Стендова доповідь □

Як слухач □


^ Направити до 15.02.2013 р.

в Оргкомітет конференції за адресою:

Україна, 65029, м. Одеса, вул. Дідріхсона, 4 ОДАБА, кафедра будівельної механіки

або по тел. факсу (+38048)7236904,

E-mail: strmeh@ogasa.org.ua


МІЖНАРОДНА

НАУКОВО - ^ ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ,

присвячена 100-річчю з дня народження

професора І.Є. Прокоповича


«Проблеми теорії і практики будівельних конструкцій»

16-17 квітня 2013 р.


Ваша адреса______________________________

_______________________________________

Телефон: роб. _____________________________

моб.: ___________________________________

E-mail ________________________________________


^ РЕЄСТРАЦІЙНИЙ Лист


Прізвище_____________________________________

Ім’я__________________________________________

По батькові____________________________________

Вчений ступінь_________________________________

Вчене звання___________________________________

Посада_______________________________________

Організація (фірма)_____________________________

_______________________________________

Назва доповіді_________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

Визначить форму Вашої участі в конференції:

Виступ з усною доповіддю □

Стендова доповідь □

Як слухач □


^ Направити до 15.02.2013 р.

в Оргкомітет конференції за адресою:

Україна, 65029, м. Одеса, вул. Дідріхсона, 4 ОДАБА, кафедра будівельної механіки

або по тел. факсу (+38048)7236904,

E-mail: strmeh@ogasa.org.ua


МІЖНАРОДНА

НАУКОВО - ^ ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ,

присвячена 100-річчю з дня народження

професора І.Є. Прокоповича


«Проблеми теорії і практики будівельних конструкцій»

16-17 квітня 2013 р.


Ваша адреса______________________________

_______________________________________

Телефон: роб. _____________________________

моб.: ___________________________________

E-mail _______________________________________


^ РЕЄСТРАЦІЙНИЙ Лист


Прізвище_____________________________________

Ім’я__________________________________________

По батькові___________________________________

Вчений ступінь________________________________

Вчене звання__________________________________

Посада_______________________________________

Організація (фірма)_____________________________

_______________________________________

Назва доповіді_________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

Визначить форму Вашої участі в конференції:

Виступ з усною доповіддю □

Стендова доповідь □

Як слухач □

Схожі:

Оргкомітет запрошує Вас iconШановні колеги! Оргкомітет запрошує Вас взяти участь в роботі Всеукраїнської інтернет конференції молодих вчених та студентів “Стратегічне управління персоналом підприємств аграрної сфери України
Оргкомітет запрошує Вас взяти участь в роботі Всеукраїнської інтернет конференції молодих вчених та студентів
Оргкомітет запрошує Вас iconШановні колеги! Оргкомітет запрошує Вас взяти участь в роботі Всеукраїнської інтернет конференції молодих вчених та студентів “Стратегічне управління персоналом підприємств аграрної сфери України
Оргкомітет запрошує Вас взяти участь в роботі Всеукраїнської інтернет конференції молодих вчених та студентів
Оргкомітет запрошує Вас iconШановні колеги! Оргкомітет запрошує Вас взяти участь в роботі Всеукраїнської інтернет конференції молодих вчених та студентів “Формування інноваційної стратегії підприємств І механізм її реалізації
Оргкомітет запрошує Вас взяти участь в роботі Всеукраїнської інтернет конференції молодих вчених та студентів
Оргкомітет запрошує Вас iconШановні колеги Оргкомітет запрошує Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції «Перспективи розвитку економіки в ринкових умовах»
Оргкомітет запрошує Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції «Перспективи розвитку економіки в ринкових...
Оргкомітет запрошує Вас icon«Сталий розвиток промисловості та суспільства» запрошує Вас взяти участь в її роботі. Конференція відбудеться з 22 по 25 травня 2012 р у Двнз «Криворізький національний університет»
Оргкомітет міжнародної науково-технічної конференції «Сталий розвиток промисловості та суспільства» запрошує Вас взяти участь в її...
Оргкомітет запрошує Вас icon«Сталий розвиток промисловості та суспільства» запрошує Вас взяти участь в її роботі. Конференція відбудеться з 22 по 25 травня 2013 р у Двнз «Криворізький національний університет»
Оргкомітет міжнародної науково-технічної конференції «Сталий розвиток промисловості та суспільства» запрошує Вас взяти участь в її...
Оргкомітет запрошує Вас icon«Сталий розвиток промисловості та суспільства» запрошує Вас взяти участь в її роботі. Конференція відбудеться з 22 по 25 травня 2012 р у Двнз «Криворізький національний університет»
Оргкомітет міжнародної науково-технічної конференції «Сталий розвиток промисловості та суспільства» запрошує Вас взяти участь в її...
Оргкомітет запрошує Вас iconМенеджмент ХХІ сторіччя
Оргкомітет запрошує Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції
Оргкомітет запрошує Вас iconКафедра вищої І прикладної математики
Оргкомітет запрошує Вас взяти участь в роботі Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції
Оргкомітет запрошує Вас iconКафедра вищої І прикладної математики
Оргкомітет запрошує Вас взяти участь в роботі Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції
Оргкомітет запрошує Вас icon«Сталий розвиток гірничо-металургійної промисловості та суспільства» запрошує Вас взяти участь в її роботі. Конференція відбудеться з 22 по 25 травня 2012 р у Двнз «Криворізький національний університет»
Оргкомітет міжнародної науково-технічної конференції «Сталий розвиток гірничо-металургійної промисловості та суспільства» запрошує...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи