Довідка про автора тез, направлених для участі у VІ всеукраїнському науково-методичному семінарі Комп’ютерне моделювання в освіті icon

Довідка про автора тез, направлених для участі у VІ всеукраїнському науково-методичному семінарі Комп’ютерне моделювання в освіті
НазваДовідка про автора тез, направлених для участі у VІ всеукраїнському науково-методичному семінарі Комп’ютерне моделювання в освіті
Дата07.05.2013
Розмір48.7 Kb.
ТипДовідка

ДОВІДКА
про автора тез,
направлених для участі
у VІ Всеукраїнському
науково-методичному семінарі

«Комп’ютерне моделювання в освіті»

Прізвище, ім’я, по батькові

Науковий ступінь

Вчене звання

Посада

Повна назва організації

Поштова адреса (робоча)

Телефон (робочий):

Поштова адреса (домашня)

Телефон (домашній):

Телефон (мобільний):

E-mail:

Сфера професійних інтересів


Супроводжувальні матеріали

У якості додатку до збірника тез учасників семінару планується видання диску, для формування якого пропонуємо всім зацікавленим особам надсилати свої матеріали з тематики семінару (програмні засоби, підручники, методичні розробки тощо) за адресою:

^ Теплицькому Іллі Олександровичу

а/с 4809, м. Кривий Ріг, Україна, 50086

або електронною поштою:

semerikov@gmail.com


Міністерство освіти і науки,
молоді та спорту України


^ Криворізький національний університет

Національний педагогічний університет
імені М. П. Драгоманова


Харківський національний педагогічний
університет імені Г. С. Сковороди


Черкаський національний університет
імені Богдана ХмельницькогоV
Комп’ютерне моделювання
в освітіI
^ Всеукраїнський
науково-методичний семінар
>12 квітня 2013 року

м. Кривий Ріг

Міністерство освіти і науки,
молоді та спорту України


Криворізький національний університет

^ Національний педагогічний університет
імені М. П. Драгоманова


Харківський національний педагогічний
університет імені Г. С. Сковороди


Черкаський національний університет
імені Богдана ХмельницькогоШановні колеги!


Запрошуємо Вас взяти участь у роботі VІ Всеукраїнського науково-методичного семінару «Комп’ютерне моделювання в освіті», який відбудеться 12 квітня 2013 року у корпусі №21 Криворізького металургійного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет».


^ Наукові керівники семінару:

д. пед. н., проф., академік НАПН України М. І. Жалдак (Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова)

д. ф.-м. н., проф. В. М. Соловйов (Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького)


^ Організаційний комітет:

Голова – к. пед. н., доц. І. О. Теплицький (Криворізький національний університет)

к. ф.-м. н., проф. Л. І. Білоусова (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди)

д. т. н., проф. В. Й. Засельський (Криворізький національний університет)

д. пед. н., проф. О. Г. Колгатін (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди)

к. ф.-м. н., доц. Н. В. Моісеєнко (Криворізький національний університет)

д. пед. н., проф. С. А. Раков (Український центр оцінювання якості освіти)

к. ф.-м. н., проф. Ю. С. Рамський (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова)

к. т. н., с. н. с., доц. О. П. Поліщук (Криворізький національний університет)

к. пед. н., доц. Н. В. Рашевська (Криворізький національний університет)

д. пед. н., проф. С. О. Семеріков (Криворізький національний університет)

к. пед. н., доц. К. І. Словак (Криворізький національний університет)

к. пед. н., доц. А. М. Стрюк (Криворізький національний університет)

к. і. н., доц. М. І. Стрюк (Криворізький національний університет)

д. пед. н., проф. Ю. В. Триус (Черкаський державний технологічний університет)

к. пед. н., доц. С. В. Шокалюк (Криворізький національний університет)


Для участі у семінарі необхідно до 10 лютого 2013 року подати такі матеріали:

  • довідку про автора (для кожного співавтора окремо);

  • тези доповіді (1–2 повні сторінки).


Матеріали надсилати на дисках за адресою:

^ Теплицькому Іллі Олександровичу

а/с 4809, м. Кривий Ріг, Україна, 50086

Матеріали можна також надсилати електронною поштою semerikov@gmail.com


^ Контактний телефон:

Теплицький Ілля Олександрович –

(067) 975-90-22 (моб.)


Вимоги до оформлення тез

Текст тез повинен мати такі параметри форматування:

Розмір аркуша – А5 (14,8 см × 21 см)

Орієнтація – книжна

Усі поля – по 1,6 см

Шрифт – пропорційний (наприклад, Times New Roman), розмір 10,5 пт

Вирівнювання – за шириною

Перший рядок абзацу – відступ 0,7 см

^ Міжрядковий інтервал – одинарний

Назва тез друкується великими жирними літерами посередині рядка, нижче, через один рядок (по центру) – ініціали та прізвища авторів. У наступному рядку посередині друкуються назви міста та організації. Нижче, у окремому рядку друкується контактна адреса електронної пошти. Далі, через один рядок друкується текст тез.

^ Посилання на джерела даються у квадратних дужках. Перелік посилань має назву «Список використаних джерел» і наводиться в кінці основного тексту через один рядок.


Зразки оформлення заявок та тез, поточний зміст DVD-диску та стан опрацювання матеріалів можна знайти у мережі Інтернет за адресою:

http://tmn.hotmail.ru/seminar.html


^ Порядок прийняття матеріалів

Після отримання та рецензування тез оргкомітет електронною поштою інформує авторів про прийняття та узгоджує виправлення.


Оргвнесок сплачується лише після повідомлення про прийняття тез з розрахунку 40 грн. за кожного їх співавтора. Оплата виконується поштовим переказом за адресою:

Теплицькому Іллі Олександровичу

а/с 4809, м. Кривий Ріг, Україна, 50086
На семінарі планується презентація навчального посібника Іллі Олександровича Теплицького «Елементи комп’ютерного моделювання: 12 етюдів для початківців» (російською мовою).

Схожі:

Довідка про автора тез, направлених для участі у VІ всеукраїнському науково-методичному семінарі Комп’ютерне моделювання в освіті iconДовідка про автора тез, направлених для участі у VІІ всеукраїнському науково-методичному семінарі Комп’ютерне моделювання в освіті
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі VІІ всеукраїнського науково-методичного семінару «Комп’ютерне моделювання в освіті», який відбудеться...
Довідка про автора тез, направлених для участі у VІ всеукраїнському науково-методичному семінарі Комп’ютерне моделювання в освіті iconДовідка про автора матеріалів, направлених для участі у VIII міжнародній науково-практичній конференції «Теорія та методика навчання фундаментальних дисциплін у вищій школі»
Оргвнесок сплачується лише після повідомлення про прийняття матеріалів з розрахунку 60 грн за статтю обсягом до 6 стор. (+ 10 грн...
Довідка про автора тез, направлених для участі у VІ всеукраїнському науково-методичному семінарі Комп’ютерне моделювання в освіті iconВельмишановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнському науково-методичному семінарі «Формування компетентного фахівця в умовах освітнього середовища вищого навчального закладу»
Науково-дослідною лабораторією педагогічної компетентності Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
Довідка про автора тез, направлених для участі у VІ всеукраїнському науково-методичному семінарі Комп’ютерне моделювання в освіті iconОголошення VI міжнародна наукова конференція «сучасні проблеми математичного моделювання, прогнозування І оптимізації» Пленарні І секційні засідання відбудуться 4-5 квітня 2014 р
Кращі доповіді будуть опубліковані у фахових журналах ваку: «Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Техн науки», «Математичне...
Довідка про автора тез, направлених для участі у VІ всеукраїнському науково-методичному семінарі Комп’ютерне моделювання в освіті iconВідповідальність за зміст тез несуть автори та наукові керівники. Матеріали, надіслані пізніше встановленого терміну, до публікації не приймаються. Програмний комітет залишає за собою право відбору тез для участі у школі-семінарі
Структура тез повинна містити постановку проблеми, мету, обґрунтування отриманих результатів та висновки
Довідка про автора тез, направлених для участі у VІ всеукраїнському науково-методичному семінарі Комп’ютерне моделювання в освіті iconКартка учасника II всеукраїнської науково-практичної конференції учених та студентів „комп’ютерне моделювання та програмне забезпечення інформаційних систем І технологій
Всеукраїнської науково-практичної конференції учених та студентів „комп’ютерне моделювання та програмне забезпечення інформаційних...
Довідка про автора тез, направлених для участі у VІ всеукраїнському науково-методичному семінарі Комп’ютерне моделювання в освіті iconПрограма предмет Комп’ютери у фізичних дослідженнях
Фізика та електронно-обчислювальні машини. Комп’ютерне моделювання та комп’ютерні експерименти. Основні види комп’ютерних експериментів...
Довідка про автора тез, направлених для участі у VІ всеукраїнському науково-методичному семінарі Комп’ютерне моделювання в освіті iconК. В. Ягуп комп’ютерне моделювання перехідних та усталених процесів в перетворювачах електричної енергії
Комп’ютерне моделювання перехідних та усталених процесів в перетворювачах електричної енергії: монографія (російською мовою) / Укл.:...
Довідка про автора тез, направлених для участі у VІ всеукраїнському науково-методичному семінарі Комп’ютерне моделювання в освіті iconКартка про інноваційну розробку
Назва розробки. Комплекс лабораторних робіт з дисципліни «Комп’ютерне моделювання об’єктів машинобудування»
Довідка про автора тез, направлених для участі у VІ всеукраїнському науково-методичному семінарі Комп’ютерне моделювання в освіті iconІнформаційна картка про інноваційну розробку
Назва розробки. Комплекс лабораторних робіт з дисципліни «Комп’ютерне моделювання об’єктів машинобудування»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи