Вартість підготовки фахівців за напрямами підготовки Національного університету„Львівська політехніка” для студентів зарахованих на навчання у 2014 році Бакалавр icon

Вартість підготовки фахівців за напрямами підготовки Національного університету„Львівська політехніка” для студентів зарахованих на навчання у 2014 році Бакалавр
Скачати 334.52 Kb.
НазваВартість підготовки фахівців за напрямами підготовки Національного університету„Львівська політехніка” для студентів зарахованих на навчання у 2014 році Бакалавр
Дата30.10.2014
Розмір334.52 Kb.
ТипДокументи

Вартість підготовки фахівців за напрямами підготовки

Національного університету„Львівська політехніка” для студентів зарахованих на навчання у 2014 році

Бакалавр

Галузі знань

Напрями підготовки

Вартість одного року навчання, грн.

Шифр

Найменування

Код

Назва

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Інститут архітектури

0202

Мистецтво

6.020206

Реставрація творівмистецтв

9300

5000

6.020207

Дизайн

9300

5000

0601

Будівництво таархітектура

6.060102

Архітектура

9300

5500

Інститут будівництва та інженерії довкілля

0601

Будівництво таархітектура

6.060101

Будівництво

8050

-

6.060103

Гідротехніка (водні ресурси)

5750

-

1702

Цивільна безпека

6.170203

Пожежна безпека

5640

-

Інститут геодезії

0801

Геодезія таземлеустрій

6.080101

Геодезія, картографія та землеустрій

5900

4400

Інститут гуманітарних та соціальних наук

0201

Культура

6.020103

Музейна справа та охорона пам’яток історії та культури

5640

-

6.020105

Документознавство та інформаційна діяльність

5640

-

0301

Соціально - політичні науки

6.030101

Соціологія

5750

-

0302

Міжнародні відносини

6.030201

Міжнародні відносини

6000

-

1301

Соціальне забезпечення

6.130102

Соціальна робота

5750

-

Інститут економіки та менеджменту

0305

Економіка тапідприємництво

6.030503

Міжнародна економіка

7900

-

6.030504

Економіка підприємства

7900

-

6.030505

Управління персоналом та економіка праці

7900

-

6.030507

Маркетинг

7600

-

6.030508

Фінанси і кредит

7900

-

6.030509

Облік і аудит

7900

-

0306

Менеджмент іадміністрування

6.030601

Менеджмент

7600

-

Інститут енергетики та систем керування

0502

Автоматика тауправління

6.050202

Автоматизація та комп’ютерно - інтегровані технології

4390

-

0506

Енергетика таенергетичнемашинобудування

6.050601

Теплоенергетика

4390

-

0507

Електротехніка таелектромеханіка

6.050701

Електротехніка та електротехнології

4600

-

6.050702

Електромеханіка

4180

-

Інститут інженерної механіки та транспорту

0504

Металургія таматеріалознавство

6.050403

Інженерне матеріалознавство

4080

-

0505

Машинобудування таматеріалообробка

6.050501

Прикладна механіка

4390

-

6.050502

Інженерна механіка

4600

-

6.050503

Машинобудування

4600

-

6.050504

Зварювання

4600

-

0701

Транспорт ітранспортнаінфраструктура

6.070101

Транспортні технології(за видами транспорту)

6300

-

6.070106

Автомобільний транспорт

6300

-

Інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій

0203

Гуманітарні науки

6.020303

Філологія

8360

-

0403

Системні науки та кібернетика

6.040303

Системний аналіз

6690

-

0501

Інформатика таобчислювальнатехніка

6.050101

Комп’ютерні науки

8780

-

6.050103

Програмна інженерія

8780

-

0515

Видавничо-поліграфічна справа

6.051501

Видавничо-поліграфічна справа

6800

-

Інститут комп’ютерних технологій, автоматики та метрології

0501

Інформатика таобчислювальнатехніка

6.050102

Комп’ютерна інженерія

7110

-

0502

Автоматика тауправління

6.050201

Системна інженерія

6000

-

0510

Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно-вимірювальні технології

6.051001

Метрологія та інформаційно- вимірювальні технології

4810

-

6.051002

Метрологія, стандартизація та сертифікація

4810

-

6.051003

Приладобудування

4180

-

1701

Інформаційнабезпека

6.170101

Безпека інформаційних ікомунікаційних систем

7110

-

6.170102

Системи технічного захисту інформації

7110

-

6.170103

Управління інформаційною безпекою

7110

-

Інститут права та психології

0301

Соціально - політичні науки

6.030103

Практична психологія

5000

3400

0303

Журналістика та інформація

6.030301

Журналістика

5860

4500

0304

Право

6.030401

Правознавство

10400

6800

Інститут прикладної математики та фундаментальних наук

0302

Міжнародні відносини

6.030204

Міжнародна інформація

6000

-

0402

Фізико – математичнінауки

6.040204

Прикладна фізика

3550

-

0403

Системні науки та кібернетика

6.040301

Прикладна математика

4080

-

6.040302

Інформатика

4080

-

Інституттелекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки

0508

Електроніка

6.050801

Мікро- та наноелектроніка

5230

-

6.050802

Електронні пристрої та системи

5230

-

0509

Радіотехніка,радіоелектронніапарати та зв’язок

6.050901

Радіотехніка

5230

-

6.050902

Радіоелектронні апарати

5230

-

6.050903

Телекомунікації

7320

-

0510

Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно-вимірювальні технології

6.051004

Оптотехніка

5230

-

Інститут хімії та хімічних технологій

0513

Хімічна технологіята інженерія

6.051301

Хімічна технологія

4700

-

6.051302

Хімічна інженерія

4700

-

0514

Біотехнологія

6.051401

Біотехнологія

4700

-

0517

Харчовапромисловість та переробкасільськогосподарськоїпродукції

6.051701

Харчові технології та інженерії

5020

-

1202

Фармація

6.120201

Фармація

6690

-

Інститут екології, природоохоронної діяльності та туризму ім. В’ячеслава Чорновола

0401

Природничі науки

6.040106

Екологія, охорона навколишнього середовища тазбалансоване природокористування

5640

-

1401

Сфера обслуговування

6.140103

Туризм

5990

-

Інститут підприємництва та перспективних технологій

0305

Економіка тапідприємництво

6.030503

Міжнародна економіка

7100

4400

6.030507

Маркетинг

7100

4400

6.030508

Фінанси і кредит

7100

4400

6.030509

Облік і аудит

7100

4400

0501

Інформатика таобчислювальнатехніка

6.050101

Комп’ютерні науки

7100

4400

^ Філія Національного університету «Львівська політехніка» в м. Дрогобич

0305

Економіка тапідприємництво

6.030508

Фінанси і кредит

7100

4400

^ Філія Національного університету «Львівська політехніка» в м. Стрий

0305

Економіка тапідприємництво

6.030509

Облік і аудит

7100

4400

Інститут дистанційного навчання

0201

Культура

6.020105

Документознавствота інформаційна діяльність

-

4700

0202

Мистецтво

6.020206

Реставрація творівмистецтв

-

5000

6.020207

Дизайн

-

5000

0203

Гуманітарні науки

6.020303

Філологія

-

5700

0301

Соціально - політичні науки

6.030101

Соціологія

-

4900

0302

Міжнародні відносини

6.030201

Міжнародні відносини

-

5200

6.030204

Міжнародна інформація

-

5200

0305

Економіка тапідприємництво

6.030503

Міжнародна економіка

-

5700

6.030504

Економіка підприємства

-

5700

6.030507

Маркетинг

-

5700

6.030508

Фінанси і кредит

-

5700

6.030509

Облік і аудит

-

5700

0306

Менеджмент іадміністрування

6.030601

Менеджмент

-

5700

0401

Природничі науки

6.040106

Екологія, охорона навколишнього середовища тазбалансоване природокористування

-

4600

0402

Фізико – математичнінауки

6.040204

Прикладна фізика

-

3500

0403

Системні науки та кібернетика

6.040302

Інформатика

-

3700

0501

Інформатика таобчислювальнатехніка

6.050101

Комп’ютерні науки

-

4500

6.050102

Комп’ютерна інженерія

-

4500

6.050103

Програмна інженерія

-

4500

0502

Автоматика тауправління

6.050201

Системна інженерія

-

4500

6.050202

Автоматизація та комп’ютерно - інтегровані технології

-

4200

0504

Металургія таматеріалознавство

6.050403

Інженерне матеріалознавство

-

3500

0505

Машинобудування таматеріалообробка

6.050501

Прикладна механіка

-

3500

6.050502

Інженерна механіка

-

3700

6.050503

Машинобудування

-

3700

6.050504

Зварювання

-

3700

0506

Енергетика таенергетичнемашинобудування

6.050601

Теплоенергетика

-

4200

0507

Електротехніка таелектромеханіка

6.050701

Електротехніка та електротехнології

-

4600

6.050702

Електромеханіка

-

3500

0508

Електроніка

6.050801

Мікро- та наноелектроніка

-

3500

6.050802

Електронні пристрої та системи

-

3500

0509

Радіотехніка,радіоелектронніапарати та зв’язок

6.050901

Радіотехніка

-

3500

6.050902

Радіоелектронні апарати

-

3500

6.050903

Телекомунікації

-

5200

0510

Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно-вимірювальні технології

6.051001

Метрологія та інформаційно- вимірювальні технології

-

4100

6.051002

Метрологія, стандартизація та сертифікація

-

4700

6.051003

Приладобудування

-

3500

0513

Хімічна технологіята інженерія

6.051301

Хімічна технологія

-

4000

6.051302

Хімічна інженерія

-

4000

0514

Біотехнологія

6.051401

Біотехнологія

-

4000

0515

Видавничо-поліграфічна справа

6.051501

Видавничо-поліграфічна справа

-

4100

0517

Харчовапромисловість та переробкасільськогосподарськоїпродукції

6.051701

Харчові технології та інженерії

-

4200

0601

Будівництво таархітектура

6.060101

Будівництво

-

4900

6.060103

Гідротехніка (водні ресурси)

-

4500

0701

Транспорт ітранспортнаінфраструктура

6.070101

Транспортні технології(за видами транспорту)

-

5200

6.070106

Автомобільний транспорт

-

5000

1202

Фармація

6.120201

Фармація

-

4900

1301

Соціальне забезпечення

6.130102

Соціальна робота

-

4900

1701

Інформаційнабезпека

6.170101

Безпека інформаційних ікомунікаційних систем

-

5000

6.170102

Системи технічного захисту інформації

-

5300

6.170103

Управління інформаційною безпекою

-

5300

1702

Цивільна безпека

6.170203

Пожежна безпека

-

4600

Навчально-консультаційний центр м. Володимир-Волинський

0301

Соціально - політичні науки

6.030101

Соціологія

-

3970

0305

Економіка тапідприємництво

6.030508

Фінанси і кредит

-

4700

6.030509

Облік і аудит

-

4400

0306

Менеджмент іадміністрування

6.030601

Менеджмент

-

4700

0502

Автоматика тауправління

6.050201

Системна інженерія

-

4180

0507

Електротехніка таелектромеханіка

6.050701

Електротехніка та електротехнології

-

3550

0509

Радіотехніка,радіоелектронніапарати та зв’язок

6.050903

Телекомунікації

-

4290

0701

Транспорт ітранспортнаінфраструктура

6.070101

Транспортні технології(за видами транспорту)

-

4290

6.070106

Автомобільний транспорт

-

4290

0801

Геодезія таземлеустрій

6.080101

Геодезія, картографія та землеустрій

-

4200

Навчально-консультаційний центр м. Хмельницький

0305

Економіка тапідприємництво

6.030504

Економіка підприємства

-

4700

6.030508

Фінанси і кредит

-

4700

6.030509

Облік і аудит
4400

0306

Менеджмент іадміністрування

6.030601

Менеджмент

-

4700

0501

Інформатика та обчислювальна техніка

6.050101

Комп’ютерні науки

-

4180

6.050102

Комп’ютерна інженерія

-

4180

6.050103

Програмна інженерія

-

4180

0502

Автоматика та управління

6.050201

Системна інженерія

-

4180

0505

Машинобудування та матеріалообробка

6.050501

Прикладна механіка

-

3550

0509

Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв'язок

6.050903

Телекомунікації

-

4290

0517

Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції

6.051701

Харчові технології та інженерія

-

4180

0601

Будівництво та архітектура

6.060101

Будівництво

-

4390

0701

Транспорт і транспортна інфраструктура

6.070106

Автомобільний транспорт

-

4290

0801

Геодезія та землеустрій

6.080101

Геодезія, картографія та землеустрій

-

4200

Навчально-консультаційний центр м. Чернівці

0305

Економіка тапідприємництво

6.030508

Фінанси і кредит

-

4700

6.030509

Облік і аудит
4400

0306

Менеджмент іадміністрування

6.030601

Менеджмент

-

4700

0502

Автоматика та управління

6.050201

Системна інженерія

-

4180

0505

Машинобудування та матеріалообробка

6.050502

Інженерна механіка

-

3550

6.050503

Машинобудування

-

3550

0507

Електротехніка та електромеханіка

6.050701

Електротехніка та електротехнології

-

3550

0601

Будівництво та архітектура

6.060101

Будівництво

-

4390

0515

Видавничо-поліграфічна справа

6.051501

Видавничо-поліграфічна справа

-

3970

0701

Транспорт ітранспортнаінфраструктура

6.070101

Транспортні технології (за видами транспорту)

-

4290

6.070106

Автомобільний транспорт

-

4290

1702

Цивільна безпека

6.170203

Пожежна безпека

-

3970

Хустський навчально-консультаційний центр

0305

Економіка та підприємництво

6.030504

Економіка підприємства

-

4700

6.030508

Фінанси і кредит

-

4700

0306

Менеджмент іадміністрування

6.030601

Менеджмент

-

4700

0502

Автоматика та управління

6.050201

Системна інженерія

-

4180

0507

Електротехніка таелектромеханіка

6.050701

Електротехніка та електромеханіка

-

3550

0601

Будівництво та архітектура

6.060101

Будівництво

-

4390

0701

Транспорт і транспортна інфраструктура

6.070101

Транспортні технології (за видами транспорту)

-

4290

Схожі:

Вартість підготовки фахівців за напрямами підготовки Національного університету„Львівська політехніка” для студентів зарахованих на навчання у 2014 році Бакалавр iconВартість підготовки фахівців за спеціальностями підготовки Національного університету „Львівська політехніка” для студентів зарахованих на навчання у 2014 році Магістр
Національного університету „Львівська політехніка” для студентів зарахованих на навчання у 2014 році
Вартість підготовки фахівців за напрямами підготовки Національного університету„Львівська політехніка” для студентів зарахованих на навчання у 2014 році Бакалавр iconРозклад проведення вступних випробувань на і-й курс навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціалістів І магістрів до Національного університету «Львівська політехніка» у 2014 році
ДН. Хустський навчально-консультаційний центр Національного університету «Львівська політехніка»
Вартість підготовки фахівців за напрямами підготовки Національного університету„Львівська політехніка” для студентів зарахованих на навчання у 2014 році Бакалавр iconНапрям підготовки «Архітектура»
Розклад вступних випробувань (творчих конкурсів) на навчання за напрямами підготовки Інституту архітектури Національного університету...
Вартість підготовки фахівців за напрямами підготовки Національного університету„Львівська політехніка” для студентів зарахованих на навчання у 2014 році Бакалавр iconСоціологія парламентаризму плани та методичні вказівки для підготовки контрольної роботи з соціології парламентаризму для студентів денної форми навчання Національного університету «Львівська політехніка»
Теорія парламентаризму: Плани та методичні вказівки для підготовки контрольної роботи з теорії парламентаризму для студентів денної...
Вартість підготовки фахівців за напрямами підготовки Національного університету„Львівська політехніка” для студентів зарахованих на навчання у 2014 році Бакалавр iconТеорія парламентаризму плани та методичні вказівки для підготовки контрольної роботи з теорії парламентаризму для студентів денної форми навчання Національного університету «Львівська політехніка»
Теорія парламентаризму: Плани та методичні вказівки для підготовки контрольної роботи з теорії парламентаризму для студентів денної...
Вартість підготовки фахівців за напрямами підготовки Національного університету„Львівська політехніка” для студентів зарахованих на навчання у 2014 році Бакалавр iconПолітологія плани І методичні рекомендації для підготовки контрольної роботи студентами усіх спеціальностей денної форми навчання Національного університету «Львівська політехніка»
Політологія: Плани та методичні вказівки для підготовки контрольної роботи студентами усіх спеціальностей денної форми навчання Національного...
Вартість підготовки фахівців за напрямами підготовки Національного університету„Львівська політехніка” для студентів зарахованих на навчання у 2014 році Бакалавр iconПолітологія плани та методичні вказівки для підготовки контрольної роботи студентами усіх спеціальностей денної форми навчання Національного університету «Львівська політехніка»
Політологія: Плани та методичні вказівки для підготовки контрольної роботи студентами усіх спеціальностей денної форми навчання Національного...
Вартість підготовки фахівців за напрямами підготовки Національного університету„Львівська політехніка” для студентів зарахованих на навчання у 2014 році Бакалавр iconДо національного університету львівська політехніка
Правил прийому на навчання до Національного університету «Львівська політехніка» у 2011 році за результатами співбесіди зараховуються...
Вартість підготовки фахівців за напрямами підготовки Національного університету„Львівська політехніка” для студентів зарахованих на навчання у 2014 році Бакалавр iconДо національного університету львівська політехніка
Правил прийому на навчання до Національного університету «Львівська політехніка» у 2011 році за результатами співбесіди зараховуються...
Вартість підготовки фахівців за напрямами підготовки Національного університету„Львівська політехніка” для студентів зарахованих на навчання у 2014 році Бакалавр iconІгсн основи демократії
Основи демократії: Плани та методичні вказівки для підготовки контрольної роботи (як обов"язкової індивідуальної роботи) для студентів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи