Лабораторна робота №3 icon

Лабораторна робота №3
Скачати 47.52 Kb.
НазваЛабораторна робота №3
Дата29.07.2012
Розмір47.52 Kb.
ТипДокументи
1. /3.3укр.doc
2. /Вступ.doc
3. /ЗМ_СТ.doc
4. /ЛР 3-1у..doc
5. /ЛР 3-2у-от.doc
6. /ЛР 3-2уоп.doc
7. /ЛР 3-4узв.doc
8. /ЛР 3-4уоп.doc
9. /ЛР 3-5узв.doc
10. /ЛР 3-5уоп.doc
11. /ЛР 3-6 у-оп.doc
12. /ЛР 3-6узв.doc
13. /ЛР 3-7узв.doc
14. /ЛР 3-7уоп.doc
15. /МЕТОДИЧН_ ВКАЗ_ВКИ.doc
16. /ПЕРЕЛ_К ПОСИЛАНЬ.doc
17. /ТЛ.doc
Лабораторна робота №3
Забороняється
Вступне лабораторне заняття
Лабораторна робота 1 стенд уэ-100 І електронний осцилограф. Мета роботи
Звіт про лабораторну роботу №2 дослідження некерованих випрямлячів група П.І. Б. студента
Дослідження некерованих випрямлячів
Звіт про лабораторну роботу 4 дослідження однофазних некерованих випрямлячів І згладжувальних фільтрів група
Мета роботи- вивчення схем, принципу дії І характеристик некерованих однофазних випрямлячів при роботі зі згладжувальними фільтрами І без них. Домашня підготовка
Звіт про лабораторну роботу №3. 5 Порівняльна характеристика однофазних керованих І некерованих випрямлячів група
Лабораторна робота 5 порівняльна характеристика однофазних керованих І некерованих випрямлячів мета роботи
Лабораторна робота 6 дослідження транзисторного підсилювача змінного струму мета роботи
Звіт про лабораторну роботу 6 дослідження транзисторного підсилювача змінного струму група
Звіт про лабораторну работу №3. 7 Дослідження схем на основі операційного підсилювача група
Дослідження схем на основі операційного підсилювача мета роботи
Составители: Шавьолкін Олександр Олексійович
Перелік посилань
Донецький національний технічний унiверситет

Лабораторна робота № 3.3

ДОСЛІДЖЕННЯ ГЕНЕРАТОРІВ ГАРМОНІЙНИХ КОЛИВАНЬ І ОБРОБКА АМПЛІТУДНО-МОДУЛЬОВАНОГО СИГНАЛУ

Мета роботи - Ознайомлення зі схемами генераторів гармонічних коливань, дослідження параметрів високочастотного (ВЧ) і низькочастотного (НЧ) сигналів генераторів, ознайомлення з процесами модуляції і демодуляції сигналів.

Домашня підготовка


 • вивчити § 2.6 за джерелом [1]. Можна вивчити ці питання за іншими навчальними посібниками;

 • підготувати бланк звіту про лабораторну роботу. У бланку звіту на рис.1 накреслити схему RC – автогенератора, на рис. 2 – схему LC – автогенератора.

Порядок виконання роботи


1. Визначення параметрів синусоїдних НЧ – сигналів

1.1. Зібрати коло за принциповою схемою (рис.3), для чого використовувати генератор типу ГУК – 1, електронний осцилограф ЕО і екранований з'єднувальний кабель ЕК (поз. 9).

УВАГА! Генератор ГУК – 1 мережним шнуром зі штекерами з'єднати з джерелом живлення на платі електронного стенда (чорний провід живлення з'єднати з клемою «  » - земля).

1.2. Ввімкнути ЕО і дати йому прогрітися протягом 5 хвилин.

1.3. Ввімкнути ГУК – 1, для чого натиснути кнопку 1 «ВКЛ». На його НЧ - виході 3 з'являються синусоїдні коливання частотою fнч = 15 кГц, амплітуда яких регулюється ручкою 2.

1.4. На екрані ЕО досягти чіткого, стійкого зображення досліджуваного сигналу (для чого користатися регуляторами настроювання «ЯРКОСТЬ», «ФОКУС», «», «Х», «ЧАСТОТА ПЛАВНО», «ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ДИАПАЗОНА ЧАСТОТ», «СИНХРОНИЗАЦИЯ», «УСИЛЕНИЕ », «УСИЛЕНИЕ Х»).

1.5. Пересняти з екрану ЕО на рис. 4 зображення НЧ – сигналу і зафіксувати його частоту fнч = 15 кГц, вказати на рис. 4 тривалість періоду Тнч спостережуваного сигналу.

2. Визначення параметрів синусоїдних ВЧ – сигналів

2.1. Провести зміни у схемі, для цього штекер ЕК перез'єднати з НЧ – виходу 3 ГУК – 1 на його ВЧ – вихід 7(див. рис. 3).

2.2. Натиснути кнопку 5, обертанням ручки 4 перебудови високої частоти ГУК – 1 встановити по шкалі 5 частоту fвч у межах 150 – 340 кГц. Амплітуда ВЧ – коливань регулюється ручкою 6.

2.3. Досягти чіткого, стійкого, необхідного розміру зображення досліджуваного ВЧ – сигналу на екрані осцилографа.

2.4. Перенести з екрану осцилографу на рис. 5 отримане зображення синусоїдного ВЧ – сигналу, за вказівкою шкали 5 зафіксувати його частоту fвч , МГц. (Положення ручок регуляторів ГУК - 1 і ЕО не змінювати). На рис. 5 вказати тривалість періоду Твч спостережуваного сигналу.

 1. Дослідження модульованого сигналу

  1. Обертаючи ручку 2 (рівня НЧ – напруги), промодулювати ВЧ – сигнал, що несе, низькочастотним.

  2. Домогтися чіткого і стійкого зображення досліджуваного модульованого сигналу.

  3. Перенести отримане зображення модульованого сигналу на рис.6, записати значення fвч і fнч у табл. 3.

 2. Дослідження процесу демодуляції

  1. За указівкою викладача зібрати коло за рис. 7.

  2. Домогтися чіткого і стійкого зображення досліджуваного демодульованого сигналу.

  3. Перенести з екрана осцилографа на рис. 8 отримане зображення, вказати період Тнч низькочастотної складової в демодульованому сигналі.

Оформлення звіту


По розділу 1:

За даними табл. 1 обчислити і записати в неї тривалість періоду коливань НЧ – сигналу. На рис. 4 показати амплітуду НЧ – сигналу.
Відповісти на питання:

1.1. Як повинна змінитися ємність конденсатора коливального контуру для зниження Тнч у два рази?

По розділу 2:

За даними табл. 2 обчислити і записати в неї тривалість періоду коливань ВЧ – сигналу. На рис. 5 показати амплітуду ВЧ – сигналу.

Відповісти на питання:

2.1. Як змінюється частота сигналу, якщо ємність конденсатора коливального контуру збільшитися в два рази?

2.2. Чому припиняються коливання, якщо поміняти місцями приєднання виводів котушки зворотного зв'язку?

По розділу 3:

На рис. 6 показати тривалість періодів низькочастотного (інформаційного) сигналу, що несе і що модулює, мінімальне А і максимальне В значення розмаху модульованого сигналу, вимірити їхні довжини в міліметрах і обчислити значення коефіцієнта глибини модуляції m = (В – А) / (В + А). Результати вимірів і розрахунку внести в табл. 3.

Відповісти на питання:

3.1. Для чого потрібна модуляція сигналів?

3.2. Що характеризує глибина модуляції?

По розділу 4:

На рис. 8 показати тривалість Тнч періоду НЧ – інформаційного сигналу.

Відповісти на запитання:

4.1. Роль діода VD у демодуляторі.

ЗВІТ


про лабораторну роботу № 3.3

ДОСЛІДЖЕННЯ ГЕНЕРАТОРІВ ГАРМОНІЙНИХ КОЛИВАНЬ І ВІДПРАЦЬОВУВАННЯ АПЛІТУДНО-МОДУЛЬОВАНОГО СИГНАЛУ


Група

П.І.Б. студента

Дата

Підпис викладача

Р
ис.1. Схема RC– автогенератора Рис.2. Схема LC – автогенератора

Рис. 3. Принципова схема вмикання приладів

1. Визначення параметрів синусоїдних НЧ - сигналів

Рис. 4. Осцилограма НЧ - сигналу2
. Визначення параметрів синусоїдних ВЧ - сигналів

Рис. 5. Осцилограма ВЧ - сигналу3
. Дослідження модульованого сигналу


Рис. 6. Осцилограма модульованого сигналу

Таблиця 3


Обробка модульованого сигналу

f нч, кГц

f вч, МГц

А, мм

В, мм

m = (B-A)/(B+A)*100%

4. Дослідження процесу демодуляції

Рис. 7. Принципова схема включення приладів

Рис. 8. Осцилограма демодульованого сигналу


Відповідь на питання:

Схожі:

Лабораторна робота №3 iconДокументи
1. /ЛАБОРАТОРНА РОБОТА ь1.doc
2. /ЛАБОРАТОРНА...

Лабораторна робота №3 iconДокументи
1. /Лабораторн_ роботи гр. 721/Вх_дний контрол з ЛАБ. РОБ. Ф_ЗИКА.doc
2. /Лабораторн_...

Лабораторна робота №3 iconДокументи
1. /Лабораторн_ роботи гр. 721/Вх_дний контрол з ЛАБ. РОБ. Ф_ЗИКА.doc
2. /Лабораторн_...

Лабораторна робота №3 iconЛабораторна робота №15: ”ms ассеss. Робота з формами”
Мета роботи: Уміти виводити на екран дані зі створеної раніше таблиці у вигляді форми, вставляти у форми елементи керування
Лабораторна робота №3 iconЛабораторна робота з англійської мови для студентів IV курсу історичного факультету. Спецкурс «Сучасна Європа»
Лабораторна робота з англійської мови для студентів IV курсу історичного факультету
Лабораторна робота №3 iconЛабораторна робота 61

Лабораторна робота №3 iconЛабораторна робота №8

Лабораторна робота №3 iconДокументи
1. /1 Лабораторна робота.doc
2. /2 Лабораторна...

Лабораторна робота №3 iconЛабораторна робота Визначення коефіцієнта теплопровідності ізоляційного матеріалу

Лабораторна робота №3 iconВступ
Лабораторна робота 1 «Вивчення та побудова схеми холодильної установки»
Лабораторна робота №3 iconРозрахункова лабораторна робота «вивчення руху тіла в полі сили тяжіння»

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи