Забороняється icon

Забороняється
Скачати 169.55 Kb.
НазваЗабороняється
Дата29.07.2012
Розмір169.55 Kb.
ТипДокументи
1. /3.3укр.doc
2. /Вступ.doc
3. /ЗМ_СТ.doc
4. /ЛР 3-1у..doc
5. /ЛР 3-2у-от.doc
6. /ЛР 3-2уоп.doc
7. /ЛР 3-4узв.doc
8. /ЛР 3-4уоп.doc
9. /ЛР 3-5узв.doc
10. /ЛР 3-5уоп.doc
11. /ЛР 3-6 у-оп.doc
12. /ЛР 3-6узв.doc
13. /ЛР 3-7узв.doc
14. /ЛР 3-7уоп.doc
15. /МЕТОДИЧН_ ВКАЗ_ВКИ.doc
16. /ПЕРЕЛ_К ПОСИЛАНЬ.doc
17. /ТЛ.doc
Лабораторна робота №3
Забороняється
Вступне лабораторне заняття
Лабораторна робота 1 стенд уэ-100 І електронний осцилограф. Мета роботи
Звіт про лабораторну роботу №2 дослідження некерованих випрямлячів група П.І. Б. студента
Дослідження некерованих випрямлячів
Звіт про лабораторну роботу 4 дослідження однофазних некерованих випрямлячів І згладжувальних фільтрів група
Мета роботи- вивчення схем, принципу дії І характеристик некерованих однофазних випрямлячів при роботі зі згладжувальними фільтрами І без них. Домашня підготовка
Звіт про лабораторну роботу №3. 5 Порівняльна характеристика однофазних керованих І некерованих випрямлячів група
Лабораторна робота 5 порівняльна характеристика однофазних керованих І некерованих випрямлячів мета роботи
Лабораторна робота 6 дослідження транзисторного підсилювача змінного струму мета роботи
Звіт про лабораторну роботу 6 дослідження транзисторного підсилювача змінного струму група
Звіт про лабораторну работу №3. 7 Дослідження схем на основі операційного підсилювача група
Дослідження схем на основі операційного підсилювача мета роботи
Составители: Шавьолкін Олександр Олексійович
Перелік посилань
Донецький національний технічний унiверситет

Ці методичні вказівки поширюються на лабораторні роботи з розділу "Основи електроніки", які виконуються студентами неелектротехнічних спеціальностей ДонНТУ. Лабораторні роботи №3.2 і №3.3 виконуються в лабораторіях кафедри на універсальних стендах, а лабораторні роботи №3.1, №№3.4-3.9 - у лабораторії електроніки і мікропроцесорної техніки на універсальних стендах типу УЭ-100.

При підготовці до першої лабораторної роботи студент, крім методичних вказівок по роботі, повинен також вивчити перший і другий розділи вступу.

ВСТУП

I. УСТАТКУВАННЯ ЛАБОРАТОРІЇ ЕЛЕКТРОНІКИ І ПРАВИЛА РОБОТИ В НІЙ

У лабораторії електроніки кафедри “Електротехніка” ДонНТУ використовуються: універсальні лабораторні стенди УЭ-100, на кожному з яких виконуються всі роботи з електроніки. Для кожної роботи є окрема змінна панель з досліджуваними об'єктами, що вставляється в спеціальне гніздо цього стенда.

Мета роботи - вивчення лабораторного стенда УЭ-100 і методів роботи на ньому, а також правил проведення і техніки безпеки при роботі студентів у даній лабораторії. Ознайомлення з цим і наступним розділами студент проводить на вступному занятті (якщо воно передбачено навчальним планом) або вдома при підготовці до першої за планом лабораторної роботи.

1.1. Правила техніки безпеки і протипожежної техніки для студентів, що працюють у лабораторії електроніки кафедри “Електротехніка” ДонНТУ.

1) Студентам, з якими не було проведено вступний інструктаж (інструктаж на робочому місці) по техниці безпеки (ТБ) і які не розписалися в контрольному листі, виконувати лабораторні роботи забороняється.

Інструктаж з ТБ проводить викладач на першому лабораторному занятті в лабораторії електроніки.

2) Електричні кола повинні збиратися тільки при відключенні лабораторного стенда від мережі. Вмикати стенд можно тільки після перевірки викладачем.

3) ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ на ввімкненому стенді УЭ-100 робити заміну панелей лабораторних робіт.

4) ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ вмикати лабораторний стенд, якщо в зібраному колі є проводи, один кінець яких залишається вільним.

5) ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ вмикати лабораторний стенд без попередження товаришів голосно вимовленим: "Вмикаю"

6) ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ робити які-небудь зміни у колі під напругою і доторкатися до неізольованих частин стендів.

7) ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ залишати без догляду лабораторний стенд, що знаходиться під напругою.

8) ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ вмикати лабораторний стенд у мережу (вмикати вилку мережного шнура в розетку), якщо мережний шнур стенда, вилка або розетка електромережі пошкоджені.

Для захисту людей від поразки струмом у випадку пробою ізоляції корпуса лабораторних стендів заземлюються (приєднуються голим провідником до загального контуру заземлення в лабораторії). ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ вмикання лабораторних стендів у випадку обриву заземлюючих проводів.

9) При роботі з електроустаткуванням ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ доторкатися до труб водопроводів, опалювальних і газових систем, до провідників, що заземлюють, і контурів заземлення.

10) Про будь-які пошкодження студенти повинні негайно повідомити викладача або лаборанта. Студентам забороняється самовільно ремонтувати електричне устаткування, прилади, стенди і т.п.

11) Вимкнення напруги (вимкнення лабораторного стенда) при будь-якій небезпеці (коротке замикання, пожежа і т.п.) виробляється кнопкою мережного живлення ("СЕТЬ") стенда або витягом вилки мережного шнура стенда з мережної розетки.

12) При виникненні пожежі необхідно відключити лабораторний стенд (див. п.11) і приступити до гасіння піском або встановленими в лабораторії вогнегасниками. При необхідності - викликати пожежну команду.

1.2. Надання першої домедичної допомоги при поразці електричним струмом

Насамперед необхідно:

-вимкнути напругу або звільнити людину від неї;

-якщо потерпілий у свідомості, дихає нормально, пульс є, його потрібно укласти на ковдру. Укрити, не дозволяти працювати (при роботі стан може погіршитися), викликати лікаря;

-якщо потерпілий без свідомості, але дихає стійко, пульс гарний, також укласти його, розстебнувши одяг, забезпечити приплив свіжого повітря (не обступати юрбою), дати понюхати нашатирний спирт (є в аптечці), бризнути на особу водою;

-якщо подиху немає або дихання судорожне, здійснити штучне дихання. Укласти потерпілого на спину, закинути голову так, щоб підборіддя було на одній лінії із шиєю. Штучне дихання краще виконувати по способу "з рота у рот" - удмухувати постраждалому своє повітря з частотою 10-12 разів у хвилину. Рот потерпілого варто прикрити чистою пористою тканиною (бинтом, марлею). Тіло укутати, не допускаючи охолодження. Штучне дихання продовжувати до прибуття лікаря або до відновлення у потерпілого стійкого подиху.

Якщо немає пульсу, необхідно паралельно зі штучним диханням робити непрямий масаж серця, удавлюючи груди на 3-4 см (але не м'які тканини живота). Робити це необхідно до прибуття лікаря або до появи у потерпілого стійких ознак нормальної роботи серця і самостійного подиху.

1.3. Правила внутрішнього розпорядку й оформлення результатів лабораторних робіт

До лабораторного заняття по основах електроніки допускаються студенти, що засвоїли правила техніки безпеки, вивчили опис лабораторних стендів, вміють користуватися осциллографом, готові до виконання конкретної лабораторної роботи.

Лабораторне заняття складається з декількох етапів.

Домашня підготовка. По оголошеній заздалегідь темі заняття студент повинен вивчити методичні вказівки до відповідної роботи, проробити теоретичний матеріал, що рекомендується, підготуватися до відповідей на контрольні питання і підготувати бланк звіту. У бланку всі схеми, таблиці, графіки повинні бути виконані з застосуванням креслярських приладів.

Робота в лабораторії. Перед початком занять черговий студент приймає аудиторію (під заставу документа), одержує необхідні для даного заняття панелі лабораторних робіт, стежить за порядком. Ходіння по лабораторії під час відсутності викладача заборонено. Студенти пред'являють викладачеві підготовлені бланки до роботи, після чого протягом 5 хвилин письмово відповідають на одне з контрольних питань перевірки готовності до виконання роботи. При одержанні незадовільної оцінки, студент не допускається до виконання роботи і готується до повторного опитування. Пропущена робота виконується в позаурочний час.

Лабораторні роботи виконуються бригадами по 2-3 особи. Зібрана схема повинна бути перевірена викладачем. Перед розбиранням схеми дослідження експериментальні дані повинні бути перевірені викладачем. При вимкненні кіл, виймаючи штепсельні вилки з гнізд, забороняється тягти за з'єднальний провід або висмикувати його; необхідно братися за ізоляційну втулку штекера.

При виникненні або виявленні пошкоджень необхідно вимкнути стенд і повідомити викладача.

Якщо ушкодження відбулося з вини студентів, то їм забороняється виконувати роботу далі, вони повторно проходять перевірку готовності до даної роботи. Після цього бригада відпрацьовує лабораторну роботу в позаурочний час і бере участь у ремонті стенда.

При виникненні аварійної ситуації необхідно негайно натиснути кнопку "СЕТЬ" для відключення стенда.

Після виконання роботи викладач перевіряє остаточні дані, дає дозвіл на розбирання кола і підписує бланк звіту. Без підпису викладача звіт до захисту не приймається, а лабораторна робота виконується в позаурочний час. Чергові повинні здати панелі лабораторних робіт, літературу й упорядкувати лабораторію.

Студентів, що порушують правила безпеки і внутрішнього розпорядку, викладач зобов'язаний удалити з лабораторії і сповістити про це завідувачу кафедрою або деканові.


Підготовка звіту до захисту, захист лабораторної роботи

Обробку матеріалів і підготовку звіту до захисту варто виконувати на тому ж лабораторному занятті. Графіки і діаграми повинні бути побудовані в масштабі і відповідати експериментальним даним. Оформлений звіт представляється для перевірки на наступному занятті. Якщо звіт не представлен у термін, то студент не допускається до виконання наступної лабораторної роботи.

При захисті лабораторної роботи студент повинен пояснити суть виконаної лабораторної роботи, установлені закономірності, відповісти на контрольні питання, що знаходяться в методичних вказівках. При одержанні незадовільної оцінки студент знову готується до захисту. У необхідних для засвоєння випадках викладач має право потребувати повторного виконання лабораторної роботи.

1.4. Опис універсального лабораторного стенда по електроніці

Універсальний лабораторний стенд УЭ-100 (рис. 1.1.) призначено для проведення лабораторних робіт з основ електроніки. Він являє собою металеву шухляду, робочою стороною якого є лицьова панель. Лицьова панель стенда розділена на дві частини: верхню і нижню.

Вмикання стенда здійснюється кнопкою "СЕТЬ" у лівому нижньому куті (при цьому вилка шнура живлення стенда повинна бути ввімкнена в мережну розетку). При вмиканні загоряється сигнальна лампочка над кнопкою "СЕТЬ".

На верхній лицьовій панелі розміщені: органи керування генератором звукової частоти ЗГ, осцилограф (H30I3 або OMШ-2M - опис див. нижче), мілівольтметр.

Генератор звукової частоти виробляє коливання звукових частот у діапазоні 20 Гц - 20000 Гц +/-10% амплітудою I -/+ 0,1 В. При натисненні кнопки, що розташована над написом "ДЕЛИТЕЛЬ" відбувається ввімкнення генератора. При цьому загоряється індикаторна лампочка над кнопкою включення ЗГ. Грубе встановлення частоти виробляється трьома кнопками "ЧАСТОТА": "х I", "x IO", "х IOO". При натисненні відповідної кнопки вибирається один з поддиапазонів: 20-200 Гц, 200-2000 Гц, 2000-20000 Гц. Ступеньова зміна частоти в межах піддиапазону здійснюється перемикачем "ЧАСТОТА", розташованим угорі над ручкою "РЕГ.ВЫХ.ПЛАВНО". Точка, що нанесена на рукоятку перемикача, указує на його шкалі число, що при множенні на відповідний коефіцієнт (1, 10 або 100 – у залежності від обраного піддиапазону) дає значення частоти, що генерирує звуковий генератор. Повільне регулювання амплітуди сигналу ЗГ у межах 0-1 В виконується рукояткою "РЕГ.ВЫХ.ПЛАВНО". Вихідна напруга ЗГ подається до клем "ВЫХ.ЗГ" через розподілювач напруги, що розділяє вихідний сигнал на 1,10; 100 або 1000. Вибір коефіцієнта ділення виробляється натисканням відповідної кнопки "ДЕЛИТЕЛЬ": "I:I", "I:IO", "I:IOO", "I:1000".

Одна з клем "ВЫХ.ЗГ" має познаку “”. Це означає, що вона электрично з'єднана зі спільним проводом стенду. До нього підключені всі клеми, позначені знаком “”, а також один із двох виводів кожного джерела постійної напруги стенда. Потенціал проводу приймається рівним нулю. Для запобігання короткого перемикання джерела живлення необхідно уважно стежити за тим, щоб клеми, позначені знаком “”, з'єднувалися тільки поміж собою.
Рисунок 1.1 Зовнішній вигляд універсального лабораторного стенда УЭ-100


Вихідна напруга генератора звукової частоти може бути вимірювана мілівольтметром "НАПРЯЖЕНИЕ ЗГ". Як мілівольтметр використовується мікроамперметр "мкА" з додатковим опором, що забезпечує межу вимірів 1000 мВ. Мілівольтметр підключається до виходу ЗГ за допомогою кнопки "ВКЛ" під приладом. При цьому загоряється сигнальна лампочка, розташована ліворуч від кнопки.

У правому куті верхньої лицьової панелі стенда знаходиться мілівольтметр змінної напруги (під написом "МИЛЛИВОЛЬТМЕТР"). Як мілівольтметр використано мікроамперметр "мкА" із трьома додатковими опорами, що забезпечують три межі вимірів: 1В, 0.1В, 0.01В. Вибір межі виміру здійснюється відповідними кнопками (ліворуч і нижче приладу): “1”, “0,1”, “0,01. Тут же розташовані клеми "ВХОД", на які подають напругу, що вимірюється а також кнопка "ВКЛ", що вмикає мілівольтметр, і індикаторна лампочка, що загоряється при вмиканні мілівольтметру.

На нижній лицьовій панелі стенда УЭ-100 розташовані (ліворуч і праворуч) наступні електровимірювальні прилади: міліампервольтметр "мА,В" з межами вимірів 2мА, 20мА, 200мА, 4В, вольтметр "pV" з межами вимірів 150В, вольтметр "pV" з межею виміру 15В та міліамперметр із межею виміру 30мА. У центрі є отвір (на рис.1.1 позначене "место для панели объекта исследования"), а в ньому - штепсельний роз`єм. У цей роз`єм встановлюється змінна панель. Панелі всіх робіт зберігаються окремо від стенда, потрібна з них видається бригаді. Вибір межі вимірів міліиампервольтметра "мА,V" здійснюється автоматично після установки на місце необхідної для даної лабораторної роботи панелі і вмикання стенда.

У лівій частині нижньої лицьової панелі є клеми "1,5В": з позначкою "+" і "-". Постійна напруга, що знімається з цих клем, є частиною вихідної напруги внутрішнього джерела постійної напруги 150В. Регулятором "РЕГ" 150В (1,5В)" можна регулювати вихідну напругу цього джерела в межах 0-150В. При цьому буде змінюватися напруга на клемах "1,5В" у межах 0-1,5В". Тут же розташована кнопка "УНЧ" включення підсилювача низької частоти (про те, що підсилювач включений, свідчить горіння сигнальної лампочки над кнопкою) і регулятор "ГРОМКОСТЬ". Вихід підсилювача низької частоти підключений до динаміка, регулятором "ГРОМКОСТЬ" установлюється бажаний рівень гучності. Підсилювач низької частоти використовується для контролю "на слух" змінних сигналів звукових частот, подаваних, наприклад, з генератора звукової частоти.

У середині панелі знаходяться органи керування й індикації секундоміра, що робить відлік часу від 0 до 99,9 з дискретністю 0,1 с. Три газорозрядних десяткових індикатори відображають час, зафіксований секундоміром. Кнопка "ВКЛ." призначена для вмикання - вимкнення секундоміра. Кнопка і клема “СБРОС” призначені для подачі сигналу обнуління секундоміра. Кнопка і клема "ОСТАНОВ" призначені для зупинки секундоміра. Включення секундоміра в коло, де потрібен вимір часових інтервалів, виробляється автоматично через штепсельний роз`єм стенда, якщо в його вікно вставлена панель відповідної лабораторної роботи, де необхідне використання секундоміра.

У правій частині нижньої лицьової панелі є клеми "1В": "+"і "-". З них знімається постійна напруга, регульована в межах 0-1В за допомогою регулятора "РЕГ. 10В (IВ)". Ця напруга є частиною вихідної напруги внутрішнього джерела постійної напруги 10В, що регулюється за допомогою ручки "РЕГ. 10В (IВ)" у межах 0-1В. Тут же знаходяться кнопка включення "ИФ" і сигнальна лампочка індикатора фона, а також органи керування генератора прямокутних імпульсів ГИ і функціонального генератора ФГ.

Індикатор фона являє собою приймач прямого підсилення у діапазоні частот 0,4-1,6 МГц і може використовуватися для контролю "на слух" імпульсних сигналів функціонального генератора.

Генератор прямокутних імпульсів вмикається кнопкою "ГИ"; світлодіод, розташований вище, загоряється в моменти проходження імпульсів. Амплітуда імпульсів складає 10В. Частота проходження імпульсів лежить у межах від 0,1 до 10 Гц і змінюється при обертанні ручки "ЧАСТ.ГИ".

Функціональний генератор виробляє імпульси трикутної і прямокутної форм із частотою проходження близько 1000 Гц. Амплітуда трикутних імпульсів не менш 3 В. Амплітуда прямокутних імпульсів не менш 5 В. Вмикається функціональний генератор кнопкою "ФГ", при включенні загоряється сигнальна лампочка над кнопкою. Є клеми “” і “ ”, на які подається імпульсна напруга відповідної форми з виходів функціонального генератора.

1.5. Опис осцилографів H30I3 і ОМШ-2М

Універсальний лабораторний стенд УЭ-100 обладнано осцилографом, що дозволяє проводити спостереження електричних напруг, що змінюються. На різних екземплярах стендів застосовано один із типів осцилографів, що розглянуто нижче.

На рис. 1.2 зображена лицьова панель осцилографа H30I3.
Рисунок 1.2 Вигляд осцилографа Н3013


Для підготовки його до роботи необхідно:

а) встановити органи керування в початкове положення:

- регулятор "ЯРКОСТЬ" - проти часової стрілки до упору;

- регулятор "ФОКУС" - у середнє положення;

- " " - регулятори підсилення каналів Х и У - проти часової стрілки до упору;

- кнопка "РАЗВ" - натиснута;

- регулятор "ЧАСТОТА" - у середнє положення;

- кнопка "СИНХР." - відпущена;

б) ввімкнути тумблер "СЕТЬ",

в) через 2-3 хв. після включення осцилографа відрегулювати яскравість і фокусування лінії розгорнення регуляторами "ЯРКОСТЬ" і "ФОКУС", якщо луча не буде на екрані при максимальній яскравості, то регуляторами " " і " " відшукати промінь і встановити його в центр екрану.

Для дослідження вхідних сигналів, синхронізованих з напругою мережі живлення, необхідно відпустити кнопку "СИНХР.", при цьому синхронізація генератора розгорнення осцилографа здійснюється напругою мережі живлення.

Якщо необхідно здійснити синхронізацію генератора розгорнення досліджуваним сигналом, то кнопка "СИНХР." повинна бути натиснута. Розмір зображення за вертикаллю на екрані осцилографа H30I3 установлюється за допомогою регуляторів "грубо плавно" каналу Y; аналогічно по горизонталі - за допомогою регулятора " " каналу X.

Якщо кнопка "РАЗВ" відпущена, то генератор розгорнення відключений, і розгорнення може бути здійснено зовнішнім сигналом, що поданий на вхід "X".

На рис.1.3 зображена лицьова панель осцилографа ОМШ-2М.
Рисунок 1.3 Вигляд осцилографа ОМШ-2М


Послідовність дій при підготовці його до роботи така:

а) встановити органи керування в початкове положення:

- " " регулятор яскравості - проти часової стрілки до упору;

- " " - регулятор фокусування - у середнє положення;

- масштаб по вертикалі - 10 В/діл (натиснути кнопку "10" перемикача "В/діл");

- кнопка "ВХ.Х" - відпущена;

- перемикач "ЧАСТОТА РАЗВЕРТКИ - ГРУБО" - натиснути кнопку "100 - I кГц";

- " " - регулятор "ЧАСТОТА РАЗВЕРТКИ ПЛАВНО" - проти часової стрілки до упору;

  • кнопка "СИНХР" - натиснута (положення "ОТ СЕТИ");

б) ввімкнути осцилограф у мережу, натиснувши червону кнопку;

в) через 2-3 хвил. після вмикання осцилографа отрегулювати яскравість і фокусування лінії розгорнення регуляторами " " і " "; якщо проміня не буде на екрані при максимальній яскравості, то регуляторами " " і " " відшукати промінь і встановити його у центр екрану. Сигнал, що досліджується, подати на клеми “ВХОД У.”

Для синхронізації генератора розгорнення сигналом, що досліджується, кнопка "СИНХР." повинна бути відпущена (тобто повинна бути в положенні "ВНУТР").

Масштаб за вертикаллю, що визначає розмір зображення по осі У, вибирається за допомогою перемикача "В/діл" з ряду : 10 В/діл, 3 В/діл, I В/діл, 0,3 В/діл, 0,1 В/діл (максимальна чутливість осцилографа по вертикалі).

Розмір зображення за горизонталлю встановлюється регулятором " ".

Для відключення генератора розгорнення необхідно натиснути кнопку "ВХ.Х", при цьому розгорнення повинне бути здійснене зовнішнім сигналом, поданим на клеми "ВХОД.Х".

1.6. Підготовка до роботи стенда УЭ-100

1) Оглянути стенд і переконатися у відсутності зовнішніх ушкоджень.

2) Перевірити наявність заземлення стенда,

3) Перевірити положення кнопки "СЕТЬ" стенда. Кнопка повинна бути відпущена.

4) Встановити в стенд панель необхідної лабораторної роботи.

5) Ввімкнути вилку шнура живлення стенда до мережи.

6) Натиснути кнопку "СЕТЬ" стенда. Якщо зайняла лампочка "СЕТЬ'', стенд готовий до роботи. При відключенні стенда дотримуйтесь зворотньої послідовності дій.

2. ОЗНАЙОМЛЕННЯ ЗІ СТЕНДОМ УЭ-100 І ЕЛЕКТРОННИМ ОСЦИЛОГРАФОМ

2.1. Мета цієї роботи. Практичне ознайомлення з універсальним лабораторним стендом УЭ-100; вивчення принципу роботи електронного осцилографа; засвоєння навичок роботи з осцилографами H30I3 або ОМШ-2М и зі стендом УЭ-100.

2.2. Принцип роботи електронного осцилографа (стислі теоретичні положення). Електронний осцилограф являє собою прилад, призначений для візуального спостереження електричних напруг, що змінюються в часі. З його допомогою можна побачити форму, оцінити амплітуду і частоту періодичних коливань і імпульсів напруги, тривалість яких виміряється навіть мільйонними частками секунди.

Основним елементом осцилографа є електронно-промінева трубка, яка схематично показана на рис. 2.1. Вона являє собою скляну колбу, у якій створений вакуум. Усередині колби розташована електронна гармата I, система, що відхиляє 2, екран 3.

Електронна гармата створює електронний промінь, тобто вузько спрямований пучок електронів 4, що швидко летять до екрана 3. Екран 3 являє собою шар люмінофору, яким покрите зсередини дно колби. Електронний промінь викликає свічення люмінофора в тій точці, на якій він падає. В електронній гарматі здійснюється регулювання кількості електронів, що вилітають. Чим більше електронів, тим яскравіше світіння (регулятор “ЯРКОСТЬ”). Є також система регулювання, що дозволяла розширити або звузити промінь. У першому випадку світлова пляма на екрані - розмита, у другому звужується в точку (ручка "ФОКУС").

Система, що відхиляє, служить для зміни напрямку електронного променя або іншими словами, для переміщення його по екрану. В осцилографічних трубках застосовуються електростатичні системи, що відхиляють, що мають дві пари взаємно перпендикулярних пластин (рис. 2.2). Пластини, що відхиляють (Х) при подачі на них напруги відхилять електронний промінь за горизонталлю (праворуч або ліворуч -у залежності від знаку подаваної напруги), пластини, що відхиляють (Y) - догори або вниз, тобто за вертикаллю. Звичайно одну з пластин Х и одну з пластин Y підключають до загальної шини осцилографа і позначають знаком " ". Від цих пластин відраховуються величина і знак напруги, що відхиляє. На пластини У и Х можна подати визначені початкові напруги, за допомогою яких початкове положення луча (точка світіння) встановлюється в центр екрана. Це робиться регуляторами ( " " - зсув по вертикалі і " " - зсув по горизонталі).

Сигнал, що досліджується подається на вхідні затискачі осцилографа Y (один з них без позначення, інший позначений ). Звідси він через підсилювач вертикального відхилення надходить на вертикально відхиляючі пластини Y, що викликає відхилення луча з центру. Якщо на затискач без знака подати "+" щодо затиску , то промінь відхилиться догори, якщо подати "-", то промінь відхилиться вниз (тобто осцилограф реагує на знак напруги). Чим більше напруга, тим більше відхилення луча. Ступінь відхилення можна регулювати також зміною підсилення каналу Y (регулятор "ПЛАВНО - - ГРУБО" на осцилографі H30I3 або кнопки "В/діл" "0,1 - ... - 10" на осцилографі ОМШ-2М).

Аналогічно відхиляється, але за горизонталлю промінь при подачі напруги на вхід X, а з його - на горизонтально відхиляючі пластини X.

Крім того, пластини, що відхиляють за горизонталлю використовуються для організації розгорнення сигналу в часі. Для цього на пластини Х, що відхиляють за горизонталлю подається після підсилення сигнал розгорнення - напруга, що лінійно змінюється - пилокоподібної форми (рис. 2.3). Цей сигнал виробляється розташованим усередині осцилографа генератором пилкоподібної напруги (генератором розгорнень). Під дією цієї напруги промінь зміщується по екрану зліва праворуч з постійною швидкістю (ділянка аб), а потім майже миттєво повертається у вихідне положення (ділянка бв). Швидкість переміщення луча по екрану регулюється зміною частоти коливань генератора пилкоподібної напруги ( fp - частота розгорнення, fp =1/Т, де Т - період розгорнення). При малій частоті очі устигають простежити за рухом луча. При великій частоті за наявністю післясвітлення люмінофора й інерції людського ока на екрані видна не рухома крапка, а безперервна горизонтальна лінія. Довжину цієї лінії, тобто розмах розгорнення, можна регулювати, змінюючи амплітуду пилкоподібної напруги (підсилення X).

Якщо одночасно подати сигнал, що досліджується на пластини Y и сигнал розгорнення на пластини X, то промінь буде відхилятися по вертикалі відповідно до досліджуваного сигналу, а по осі Х пропорційно часу, у результаті промінь вичертить на екрані криву, що відповідає залежності досліджуваного сигналу від часу.

Якщо період досліджуваного сигналу Тu дорівнює періодові розгорнення Тр , то на екрані укладеться рівно один період досліджуваної частоти (fu= fp ). Якщо зробити Тр >Tu ( fp< fu), то буде укладатися більше одного періоду досліджуваного сигналу. Так, при частоті сигналу вдвічі більше частоти розгорнення на екрані з'явиться зображення двох періодів досліджуваного сигналу і т.д. Таким чином, щоб на екрані спостерігалося нерухоме зображення, необхідно встановити частоту розгорнення так, щоб вона була кратна частоті досліджуваного сигналу, тобто потрібно домогтися синхронізації цих частот; частота встановлюється так, як описано в п.1.5 розд. I. Груба синхронізація здійснюється вручну, а точна - автоматично за допомогою спеціального блоку осцилографа - блоку синхронізації. Синхронізація може бути внутрішньою від досліджуваного сигналу, або зовнішньою, коли частота розгорнення визначається по частоті синусоїдальної напруги мережі, що живить осцилограф.
Рис. 2.1 Схематичне зображення електронно-проміневої трубки

Рис.2.2 Система електронно-проміневої трубки, що відхіляє

Рис.2.3 Часова діаграма пілкоподібної напруги

Схожі:

Забороняється icon"Організація роботи І завдання персоналу операційної "
Перекладання цієї роботи на плечі молодшої медичної ланки категорично забороняється
Забороняється iconЗабороняється! використовувати графічний редактор ms word !!!
Назва організації, її повна поштова адреса, адреса електронної пошти (Times New Roman (Cyr), кегль 11, italic, без абзацного відступу...
Забороняється iconНайбільш небезпечних місць на водних об’єктах Центрально Міського району, на яких забороняється купання
Саксагань (парк культури і відпочинку ім. Газети «Правда», парк ім. Ю. Гагаріна, від парку ім. Ю. Гагаріна до вул. Електроніки)
Забороняється iconПопередження встановлені Законом України
Стаття 8 Закону України "Про засади запобігання І протидії корупції" (далі Закон) встановлює, що особам, прирівняним до осіб, уповноважених...
Забороняється iconХірургічна рана. Принципи дренування та декомпресії. Види, покази
Залежності від терміновості операції, та з урахуванням розташування патологічного чинника, в подальшому медична сестра веде постійний...
Забороняється iconПочаток пари
Відповідно до дисциплінарних правил університету, студенти при вході викладача, на знак привітання, повинні встати. Студентам забороняється...
Забороняється iconПочаток пари
Відповідно до дисциплінарних правил університету, студенти при вході викладача, на знак привітання, повинні встати. Студентам забороняється...
Забороняється iconПравила участі організатори забезпечують комфортне проживання, 3-разове харчування, робочі роздаткові матеріали, дозвіл фотографувати та записувати на аудіо носії
Під час заходу (з моменту приїзду на територію бази відпочинку «Сонячна галявина» і до моменту виїзду з нього) учасникам забороняється...
Забороняється iconІнструкція для заповнення бланку зі зразком печатки та підпису керівника навчального закладу для репродукування на документах про освіту
Зразки печатки та підпису приймаються тільки на оригінальних бланках, кожен з яких має свій унікальний номер. Тому суворо забороняється...
Забороняється iconХірургічна термінологія. Види хірургічних втручань. Хірургічний ризик. Передопераційна допомога та діагностика хірургічних захворювань. Передопераційна підготовка пацієнтів
Залежності від терміновості операції, та з урахуванням розташування патологічного чинника, в подальшому медична сестра веде постійний...
Забороняється iconНачальникам управлінь освіти Чернівецької міської ради, Кельменецької райдержадміністрації, відділів освіти Новодністровської міської ради, райдержадміністрацій
Ома, що участь у І-ІІ етапах Олімпіад є добровільною для учнів загальноосвітніх І професійно-технічних закладів. Категорично забороняється...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи