Академі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 2 /201 2 icon

Академі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 2 /201 2
НазваАкадемі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 2 /201 2
Сторінка48/48
Дата13.10.2014
Розмір6.69 Mb.
ТипПротокол
1   ...   40   41   42   43   44   45   46   47   48
^

Використані джерела інформації:

 1. Державне регулювання розвитку сільських територій: теорія, методологія, практика: автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.00.03 / А.В. Лісовий; Нац. наук. центр «Ін-т аграр. економіки» УААН. – К., 2009. – 32 с. [Електронний ресурс]. – Режим досту­пу: // http://linksdir.biz/getlink.php?linkID=44415

 2. ^

  Презентація Комплексної Державної програми реформ та розвитку сільського господарства України: [Електронний ресурс]. – Режим досту­пу: //

http://www.minagro.gov.ua/news/?pg=10440

 1. Котько Н.М. Проблеми запровадження засад сталості сільського розвитку [Електронний ресурс]. – Режим досту­пу: // http://intkonf.org/ken-kotko-nm-problemi-zaprovadzhennya-zasad-stalosti-silskogo-rozvitku/


 2. Павлов О.І. Сільські території України: функціонально-управлінська модель [Текст]: монографія / О.І. Павлов. – Одеса: Астропринт, 2009, – 344 с.

 3. Губені Ю., Сватош М. Розвиток концепції стійкого розвитку під впливом глобальних процесів / Ю. Е. Губені // Економічні науки. Серія «Економічна теорія та економічна історія». Зб. наук. праць. Луцький національний технічний університет. Вип. 5 (20). – Ч.1. – Луцьк, 2008. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: //

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/En/ETEI/2008_5_1/zbirnuk_ETEI_08_1_160.pdf

 1. Губені Ю. Село майбутнього з’явиться в Україні тоді, коли існуватиме політика розвитку сільських територій [Текст]: // День №149, 20 серпня 2010.

 2. Про затвердження Державної цільової програми розвитку українського села на період до 2015 року : постанова Кабі­нету Міністрів України від 17 вересня 2007 року №1158 [Електронний ресурс]. – Режим досту­пу: //

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP071158.html

 1. Місцевий розвиток, орієнтований на громаду: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: // http://eu.prostir.ua/catalogue/235890.html

 2. Місцевий розвиток, орієнтований на громаду: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // andrushivka.org.ua/Місцевий-розвиток-орієнтований-на-громаду/rua-7-2-504/

 3. Європейські уроки для України // Євробюлетень, березень, №3, 2011. – С. 10-14. [Електронний ресурс]. – Режим досту­пу: //

http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/documents/eurobulletin/eb_2011_3_uk.pdf

 1. Про визначення сільських територіальних громад для участі у Галузевій програмі соціально-економічного розвитку (модельний проект «Нова сільська громада») : наказ Міністерства аграрної політики та продовольства від 20.08.2010 р. №511 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: // http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1021.6593.0

 2. Про затвердження галузевої програми соціально-економічного розвитку сільських територіальних громад (модельного проекту «Нова сільська громада») : наказ Міністерства аграрної політики та продовольства від 01.06.2010 р. №280 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: // http://news.yurist-online.com/laws/23230/

 3. «Нова сільська громада» започатковуватиметься у п'яти областях України: [Електронний ресурс]. – Режим досту­пу: // http://presscenter.ukrinform.ua/news-52269.html

 4. Безуглий О.В. Територіальна громада в Україні: напрями та чинники сталого розвитку [Текст]: Дис... канд. наук: 25.00.04 – 2009: [Електронний ресурс]. – Режим досту­пу: // http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/350961.html

 5. Фесіна Ю.Г. Синергетика складових сталого розвитку сільських територій: теоретичні засади та механізм забезпечення: Електронний ресурс]. – Режим досту­пу: // www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/en_re/2010_7_5/21.pdf

^ Рецензент: Канавець М.В., к.держ.упр.


ПРИМІТКИ

ПРИМІТКИ

ПРИМІТКИ

Н а у к о в е ф а х о в е в и д а н н я У к р а ї н и

з д е р ж а в н о г о у п р а в л і н н я

(Постанова президії ВАК України від 14 жовтня 2009 р. № 1 – 05/4)

^ НАУКОВИЙ ВІСНИК

АКАДЕМІЇ МУНІЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ
СЕРІЯ «УПРАВЛІННЯ»
ВИПУСК 2/2012

Заснований у 2004 році


Реєстраційне свідоцтво серії КВ № 8846

Видане Міністерством інформації України

9 червня 2004 року


Виходить чотири рази на рік.

Зі змістом можна ознайомитися на ВЕБ-сайті Академії

муніципального управління: www.amu.kiev.ua
***
Відповідальні за випуск: В.Д.Бакуменко,

Н.О.Завадська,

Н.Г.Шаройкіна.

Академія муніципального управління

Видавничо-поліграфічний центр

Адреса: 01042, м. Київ, вул. Чигоріна, 8

Підписано до друку 6.03.12

Формат 60 х 84 1/16 Тираж 300 пр.

Обл. вид. арк. 29,0 Ум. друк. арк. 29,1


Примітка. Сучасні концепції влади (Х.Арендт, Ю.Габермас, М.Фуко, Е.Гіденс,
Н.Луман) тією чи іншою мірою підкреслюють комунікативні аспекти здійснення влади.

1 Автори статті дякують співробітнику Центру обліку та нічного перебування громадян Львівської міської ради Максиму «Ользі» Лішенку за надану можливість ознайомитися з роботою Центру.

1   ...   40   41   42   43   44   45   46   47   48

Схожі:

Академі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 2 /201 2 iconАкадемі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 2 /201 1
...
Академі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 2 /201 2 iconАкадемі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 3/201 2
...
Академі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 2 /201 2 iconАкадемі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 1 /201 2
...
Академі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 2 /201 2 iconАкадемі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 1 /201 1
...
Академі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 2 /201 2 iconАкадемі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 4/2011
...
Академі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 2 /201 2 iconАкадемі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 3/2011
...
Академі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 2 /201 2 iconАкадемі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 3/2010
...
Академі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 2 /201 2 iconАкадемі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 4 /2010
...
Академі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 2 /201 2 iconАкадемі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 1 /2010
...
Академі я муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 2 /201 2 iconАкадемія муніципального управління науковий вісник академії муніципального управління збірник наукових праць серія «управління» випуск 3/2010
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи