В. В. Опанасюк (СумДУ) Громадянське суспільство в Україні: зародження, становлення чи трансформація icon

В. В. Опанасюк (СумДУ) Громадянське суспільство в Україні: зародження, становлення чи трансформація
Скачати 41.88 Kb.
НазваВ. В. Опанасюк (СумДУ) Громадянське суспільство в Україні: зародження, становлення чи трансформація
Дата01.03.2014
Розмір41.88 Kb.
ТипДокументи

В.В.Опанасюк (СумДУ)


Громадянське суспільство в Україні:

зародження, становлення чи трансформація


Активна дискусія філософів та науковців про громадянське суспільство в Україні розпочалася на початку 2002 року. Узгодженої позиції виробити не вдалося: громадянське суспільство безпосередньо пов’язане з демократією, а остання, на думку політологів, є теоретичною моделлю, яка в реальності ніде́ й ніко́ли реалізована не була. Думки зійшлися в одному – визначити громадянське суспільство важко, проте його формування є необхідною умовою демократизації суспільного життя.

^ Метою дослідження є визначення сучасного стану розвитку громадянського суспільства в Україні.

Громадянське суспільство – це система суспільних структур, створюваних для задоволення потреб громадян у політико-правовій, економічній, соціально-культурній сферах, які діють виключно в рамках закону і не ставлять за мету отримання економічного прибутку та завоювання політичної влади [3, с. 79].

Ідеї громадянського суспільства формуються в модерні часи, починаючи з XVII ст. Однак емпіричні передумови утворення цього поняття сягають середньовіччя, пов’язані з західноєвропейськими міськими общинами, що протистояли феодальному свавіллю.

У добу гетьманату Б. Хмельницького в містах Війська Запорозького під впливом національного революційного руху набирали розвиток типово західні форми самоорганізації з чітко вираженою традиційно руською сутністю. Досвід побудови і розвиток демократії та громадянського суспільства в Україні був перерваний обставинами зовнішньополітичного характеру, підірваний політикою Російської імперії [3, с. 72, 73].

Традиційність української сільської громади дала можливість зберегти елементи самоорганізації в період бездержавності. Тому становлення громадянського суспільства в Україні в першу чергу пов’язувалося з відродженням нації та завоюванням суверенітету.

Механізм зв’язку державної влади з громадянським суспільством на сучасному етапі найповніше розкривають дві теоретичні моделі – “класична ліберально-демократична, що отримала найбільш повне втілення на практиці в Англії і США, і етатистська модель, сформована в Німеччині у першій половині ХІХ ст. Професор Ф.Рудич стверджує, що Україна реалізує етатистську модель, “коли на перше місце виходять не природні права і свободи, а соціальні права громадян” [2, с. 5]. Причина такого домінування, на наше глибоке переконання, полягає в патерналістській моделі держави, як вона сприймається суспільною свідомістю. Друга причина – відсутність у радянські часи сильної опозиції владі. Такої опозиції, яка б конструктивно співпрацювала з владою. Командно-адміністративна система несумісна з громадянським суспільством.

У радянський період української історії суспільна рівновага забезпечувалася формальною виборністю органів місцевого самоврядування, широкою системою соціальних пільг, моральним стимулюванням громадсько-корисної праці, громадським контролем, зверненнями громадян до партійних органів, засобів масової інформації, – усією ідеологічною системою. Опісля руйнації існуючої моделі громадянське суспільство мало стати заміною попередніх форм. Однак говорити про його трансформацію недоречно, оскільки радянська система була системою авторитарною, в якій “підтримка мас” організовувалася по команді “згори”, а не шляхом вільного волевиявлення знизу.

Становлення інститутів громадянського суспільства в Україні до “Помаранчевої революції” проходило мляво. Піднесення громадянської активності спостерігалося здебільшого в період передвиборчих кампаній.

Суспільство стає громадянським, коли набір, розвиток і конфігурація недержавних об’єднань спроможні приборкати державу, змусити її захищати інтереси громадян, коли економіка підконтрольна державі, а не залежить від неї, коли основою буття в суспільстві стає свобода, а не свавілля [1, с. 36-42]. Алексіс де Токвіль стверджував, що демократичні народи (а українці мають глибоке демократичне коріння) цінують свободу, проте рівність для них – це непоборна пристрасть: вони прагнуть рівності в свободі, і, якщо не взмозі її досягнути, то хочуть рівності хоча б у рабстві. Аристократія для них нестерпна. “Помаранчеві події” підтвердили цю тезу. Отже, ліберальна свобода в українському суспільстві перетворюється на цінність, а це дає підстави прогнозувати сплеск громадянської активності в різних сферах суспільного життя, в першу чергу з боку сторони, яка програла виборчі перегони.

Підводячи підсумок, зазначимо, що, по-перше, на сучасному етапі розвитку державності в Україні проходить процес становлення громадянського суспільства. “Помаранчева революція” вивільнила ініціативу та стимулювала громадянську активність. По-друге, зі зміною конфігурації влади в Україні після президентських і парламентських перегонів, її орієнтацією на Північноатлантичний альянс і США, зміною конституційної моделі, закономірною є переорієнтація з етатистської на ліберально-демократичну модель формування громадянського суспільства. Проте успішна реалізація такої моделі пов’язана з рядом умов: удосконаленням законодавства, введенням у правове русло діяльності опозиції, зрештою, найголовніше, створенням сильної влади. Сила демократичної влади полягає не в опо́рі на примус, а в створенні економічних основ для нормального функціонування державної системи, діяльності її інститутів виключно в правовому полі на користь суспільства. Тоді влада визнає́ться легітимною, а співпраця інститутів громадянського суспільства з державою – взаємовигідною і конструктивною. І останнє, посилення позицій громадянського суспільства в демократичній державі є не стільки критерієм демократичності, скільки сигналом для влади до аналізу своєї діяльності, помилок і прорахунків з метою їх виправлення у співпраці з інститутами громадянського суспільства. Влада про це має пам’ятати постійно, а не від виборів до виборів.

Список літератури:

  1. Гражданское общество: идея, наследие социализма и современная украинская реальность: Кол. монография / Науч. ред. И.Ф. Кононов. – Луганск, 2002. – 284 с.

  2. Громадянське суспільство в сучасній Україні: специфіка становлення, тенденції розвитку / За ред. Ф.М. Рудича. – К.: Парламентське вид-во, 2006. – 412 с.

Опанасюк В. Громадські організації доби Хмельницького. Форми західні – зміст руський // Віче. – 2004. – №10. – С. 70-73.

Схожі:

В. В. Опанасюк (СумДУ) Громадянське суспільство в Україні: зародження, становлення чи трансформація iconПерелік питань до держіспиту з дисципліни теорія держави та права
Поняття, види суспільств. Громадянське суспільство. Держава і громадянське суспільство
В. В. Опанасюк (СумДУ) Громадянське суспільство в Україні: зародження, становлення чи трансформація iconІсторія перекладознавства в україні
Розвиток перекладацьких традицій в Україні має багатовікову історію. Починається він з Х ст., що було пов’язано з запровадженням...
В. В. Опанасюк (СумДУ) Громадянське суспільство в Україні: зародження, становлення чи трансформація iconМиколаївський державний аграрний університет бібліотека земельна реформа в Україні
Тонюк, М. О. Трансформація відносин власності на землю та землекористування як передумова становлення земельного ринку в Україні...
В. В. Опанасюк (СумДУ) Громадянське суспільство в Україні: зародження, становлення чи трансформація icon«Міжнародна науково-практична конференція «Громадянське суспільство в Україні: проблеми забезпечення правотворчої діяльності»
Постійно з'являється безліч нових оригінальних ідей, теорій, які заслуговують найпильнішої уваги наукової громадськості
В. В. Опанасюк (СумДУ) Громадянське суспільство в Україні: зародження, становлення чи трансформація iconГромадянське суспільство в Україні
У будь-якій демократичній країні свобода, гідність та право на самовизначення – є основними та невід’ємними атрибутами життя громадян....
В. В. Опанасюк (СумДУ) Громадянське суспільство в Україні: зародження, становлення чи трансформація iconОголошення конкурсу інноваційних мікропроектів «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні» з 1 листопада 2011 р
«Громадянське суспільство» Канадсько-українського проекту «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні» оголошується...
В. В. Опанасюк (СумДУ) Громадянське суспільство в Україні: зародження, становлення чи трансформація iconСуспільство маразму ігор Карівець
Ульріх Бек Суспільство ризику (1986), а Корнелій Касторіадіс Бюрократичне суспільство (1947). Проте ще ніхто не розмірковував над...
В. В. Опанасюк (СумДУ) Громадянське суспільство в Україні: зародження, становлення чи трансформація iconПлан роботи проблемної групи «Історія становлення української преси»
Обґрунтування: проблемна група “Історія становлення української преси” покликана досліджувати особливості розвитку української преси,...
В. В. Опанасюк (СумДУ) Громадянське суспільство в Україні: зародження, становлення чи трансформація iconЕкзаменаційні питання з курсу “pr в діяльності громадських організацій”
Соціальні інститути та соціальні відносини, що характеризують громадянське суспільство
В. В. Опанасюк (СумДУ) Громадянське суспільство в Україні: зародження, становлення чи трансформація iconАналіз економічного механізму природокористування в україні ю. А. Опанасюк., В. А. Омельяненко, студент
Постановка питання про ефективність сучасної системи економічних інструментів екологічного регулювання невіддільна від пошуку шляхів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи