Моніторинг діяльності місцевої влади в сфері європейської інтеграції icon

Моніторинг діяльності місцевої влади в сфері європейської інтеграції
Скачати 153.79 Kb.
НазваМоніторинг діяльності місцевої влади в сфері європейської інтеграції
Дата01.03.2014
Розмір153.79 Kb.
ТипДокументи


Костенко Андріана

Сумський державний університет, м.Суми


Моніторинг діяльності місцевої влади в сфері європейської інтеграції

(на прикладі Сумської області)


Як сусіди, ЄС та Україна мають можливість розвивати якомога тісніші відносини та сприяти утвердженню стабільності, безпеки та добробуту. Сьогодні відповідні заходи передбачаються та виконуються Урядом України як елементи коротко-, середньо-, та довгострокових програмних документів розвитку країни, а також спільних документів Україна – ЄС. Ефективність реалізації передбачених заходів, у більшості випадків, залежать від здатності їх проведення саме на місцевому рівні. Крім того важливим є об’єктивне інформування громадськості місцевою владою про ЄС, реалізацію заходів, передбачених в контексті європейської інтеграційної політики України з метою створення передумов для поглиблення і розширення відносин України з Європейським Союзом та забезпечення широкої підтримки громадськістю європейського вибору нашої держави. Адже дані багатьох соціологічних опитувань свідчить про недостатню обізнаність більшості населення України про європейські інтеграційні процеси [1, с. 72]. На нашу думку вкрай необхідно здійснювати аналіз виконання державних заходів в рамках євроінтеграції не лише на всеукраїнському рівні, але й на регіональних рівнях. Такий аналіз на регіональному рівні можна здійснити шляхом проведення моніторингу діяльності місцевої влади в сфері європейської інтеграції та проведення соціологічного опитування жителів регіону, експертного опитування керівників органів місцевого самоврядування. В рамках дослідження авторка провела такий моніторинг у Сумській області.

Аналіз попередніх досліджень, які проводилися в регіоні свідчать, що значна частина мешканців Сумської області досить позитивно налаштовані на поглиблення співпраці із Заходом. Поряд з цим, спостерігається брак інформації щодо діяльності Європейського Союзу, європейського інтеграційного процесу України, висвітлення заходів місцевої влади в цьому контексті. Тобто євроінтеграційні процеси не знаходять належного висвітлення у регіональних ЗМІ, а населенню ніхто не пояснює, чому ми інтегруємося до Європейського Союзу.

У цих умовах в рамках проекту „Європейська інтеграція – моніторинг за діями влади” проблемною лабораторією „Центр соціально-гуманітарних аспектів регіональних досліджень”, що діє при кафедрі політології, соціології та психології Сумського державного університету під керівництвом авторки були проведені науково-дослідні роботи. Метою проекту була оцінка діяльності місцевої влади Сумської області в контексті європейської інтеграції, врахування пропозицій та думки громадськості, проведення базового моніторингу дій влади в зазначеній сфері, налагодження мережі обміну інформацією, системний аналіз та контроль виконання відповідних державних програм, проведення роз’яснювальної роботи, популяризація у суспільстві ідей, пов’язаних з процесами європейської інтеграції.

Проект реалізовувався протягом січня – липня 2009 р. Об’єкти моніторингу – обласна та районні ради, обласна та районні держадміністрації, міські (міст обласного значення) ради та їх виконавчі органи у Сумській області.

Форми дослідження:

  1. Дослідження рішень (офіційних документів) та дій місцевих органів виконавчої влади (документальний моніторинг);

  2. Спостереження за діяльністю місцевих органів виконавчої влади;

  3. Моніторинг місцевих засобів масової інформації;

  4. Опитування (анкетування) державних службовців;

  5. Опитування (анкетування) представників громадських організацій та представників засобів масової інформації;

  6. Опитування мешканців Сумської області.


І. Документальний моніторинг:

Виконавцями проекту в рамках документального моніторингу було проаналізовано згадані нижче документи за 2009 рік:

1. Регіональні заходи на виконання обласної програми інформування громадськості з питань європейської інтеграції України у 2009 р.

2. Обласний план заходів щодо відзначення Дня Європи у 2009 р.

3. Інформація (щоквартальні звіти) до Секретаріату Кабінету Міністрів України про виконання Плану заходів щодо виконання у 2009 р. Державної програми інформування громадськості з питань європейської інтеграції України.

4. Інформація (щоквартальні звіти) Управління преси та інформації облдержадміністрації до Держкомтелерадіо про інформування громадськості області з питань європейської інтеграції.

5. Інформація (щоквартальні звіти) до Секретаріату Кабінету Міністрів України про виконання Плану заходів щодо виконання у 2009 р. Державної програми підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської інтеграції.

6. Інформація до Кабінету Міністрів України щодо кількості фахівців, що пройшли підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації з питань європейської інтеграції, і їх працевлаштування.

7. Інформація (щоквартальні звіти) Головного управління з питань європейської інтеграції, зовнішніх зв’язків та інвестицій Сумської обласної державної адміністрації до Кабінету Міністрів України про стан виконання заходів щодо виконання у 2009 р. Плану дій Україна-ЄС.

8. Щоквартальні звіти структурних підрозділів облдержадміністрації до Головного управління з питань європейської інтеграції, зовнішніх зв’язків та інвестицій Сумської обласної державної адміністрації про виконання Заходів щодо виконання у 2009 р. Плану дій Україна-ЄС.

За підсумками документального моніторингу сформульовано такі висновки:

1. Сумська обласна та районні державні адміністрації в межах своїх повноважень та ресурсів здійснюють посильну діяльність з виконання державних програм та Планів дій у напрямку європейської інтеграції, затверджених вищими органами влади України.

2. Місцевими органами виконавчої влади здійснено значну роботу в напрямках проведення публічних заходів, заходів з реформування державної служби, проведення в області Дня Європи, тощо. У той же час ряд заходів, передбачених державними документами, виконується у недостатньому обсязі або не виконується взагалі. На нашу думку, така асиметрія закладена у самих програмних документах.

3. Викликає занепокоєння, зокрема, недостатня активність у виконанні заходів з підготовки фахівців, навчальних та інформаційних матеріалів з питань європейської інтеграції. У той же час, ми усвідомлюємо, що це значною мірою є наслідком недостатньої зкоординованості діяльності центральних та місцевих органів влади та недостатністю бюджетних коштів для фінансування відповідних заходів.

4. На сьогодні у Сумській області недостатньо розвинена практика системної співпраці органів місцевої влади з неурядовими організаціями та науковцями. Місцеві органи влади повинні поряд з потенціалом місцевих осередків політичних партій, які репрезентовані у місцевих радах, використовувати потенціал громадських організацій, фондів, творчих спілок, об’єднань роботодавців, науковців при досягненні завдань з інтеграції України до ЄС. З цих міркувань доцільним є проведення спільних заходів з неурядовими організаціями (зокрема, просвітницьких), залучення їх представників до діяльності робочих та дорадчих органів, включення представників неурядових організацій до складу регіональних офіційних делегацій, реалізація спільних проектів, використання наукового потенціалу регіону тощо.

5. Державні програмні документи та практика діяльності місцевих органів влади не передбачають забезпечення зворотного зв’язку з громадськістю при здійсненні заходів з європейської інтеграції та системної просвітницької роботи. Це породжує певну інформаційну асиметрію, коли громадськість та громадські інституції не знають про діяльність влади і „за замовчуванням” вважають місцеву владу бездіяльною. З іншого боку, влада не орієнтується у настроях мешканців краю, покладаючись на стереотип щодо усталеної орієнтованості Сумщини на інтеграцію до Європейської спільноти. Виходячи з цього, доцільним є організація системного вивчення громадської думки, в тому числі із звуженої тематики (візовий режим, зона вільної торгівлі, митний союз тощо).

6. Окремі заходи програмних документів передбачають координацію з центральними органами влади (Національний банк, Міністерство оборони) та випливають з повноважень цих центральних органів. При цьому роль місцевих органів виконавчої влади у реалізації таких заходів є другорядною. У підсумку такі заходи найчастіше залишаються невиконаними через відсутність оперативної співпраці між київськими відомствами та органами влади у регіоні.

7. Заходи державних програм та планів дій у ряді випадків передбачають надто загальні завдання, що утруднює як виконання цих завдань, так і їх оцінювання.


ІІ. Спостереження за діяльністю органів місцевої влади з виконання заходів у напрямку європейської інтеграції

Спостереження проводилося протягом січня – липня 2009 р. групою експертів з питань європейської інтеграції. Оцінюючи діяльність органів місцевої влади з виконанням заходів в контексті європейської інтеграції, враховувалися наступні показники: системність роботи, географія проведення заходів, залучені ресурси та учасники, висвітлення заходів у регіональних ЗМІ.

Проведене дослідження дає можливість сформулювати наступні висновки:

1. Заходи у напрямку європейської інтеграції здійснюються місцевими органами влади постійно та в цілому планомірно.

2. Зазначені заходи концентруються здебільшого в обласному центрі та містах обласного значення. З огляду на це, зазначеними заходами недостатньо охоплені міста районного значення, а особливо – селища та села, де проживає значна частина політично активних громадян.

3. Позитивним фактом є залучення до заходів з європейської інтеграції неурядових організацій. Проте спостерігалися випадки, коли про заходи, ініційовані громадськими організаціями, місцеві органи влади звітували як за власні.

4. Є доцільним більш активно залучати до заходів з європейської інтеграції молодь, особливо враховуючи активність молодих людей, орієнтацію переважної їх більшості на інтеграцію до Європейської Союзу.

5. Значна питома вага діяльності органів місцевої влади Сумської області у досліджуваній площині зводиться до кабінетної роботи, роботи з документами, звітування перед центральними органами виконавчої влади. Не заперечуючи потрібність такої роботи, ми вимушені констатувати, що громадський (публічний) ефект від неї є незначним.

Можливо, доцільним є спрощення (оптимізація) адміністративного контролю з паралельним запровадженням індикаторів, які б могли свідчити про суттєві зміни та досягнення реальних результатів.


ІІІ. Моніторинг засобів місової інформації Сумської області

В ході дослідження було проаналізовано:

1. Публікації в друкованих ЗМІ Сумської області: „Сумщина” (обласна громадсько-політична газета), „Суми і сумчани” (офіційний тижневик Сумської міськради) „Ваш шанс” (щотижнева газета), „Данкор” (Сумський щотижневик), „Ярмарок” (Сумська обласна щотижнева незалежна газета), „В двух словах” (Обласна громадсько-політична газета, тираж 60000 прим.), „Панорама” (Обласна громадсько-політична газета, тираж 26000 прим.);

2. Репортажі та передачі трансльовані на електронних ЗМІ Сумської області: Сумської обласної державної телерадіокомпанії (СОДТРК, телебачення, тривалість мовлення 2,2 год./добу), СОДТРК (радіо, тривалість мовлення 2 год./добу), ТРК „Відікон” (телебачення, тривалість мовлення 6 год./добу).

Таким чином, дослідженням були охоплені найбільші популярні (запитані) друковані та провідні електронні засоби масової інформації Сумської області.

В ході моніторингу відслідковано всього 96 публікацій, репортажів, повідомлень на тему дослідження.

За підсумками моніторингу сформульовано такі висновки:

1. Більшість повідомлень ЗМІ з теми дослідження стосуються подій міжнародного та загальнонаціонального рівня, і лише близько 32 – стосуються місцевих подій.

2. Жодна з досліджених медіа не має окремої рубрики (сторінки), присвячених європейській інтеграції.

3. Серед повідомлень ЗМІ майже не зустрічаються заяви посадовців місцевих органів влади щодо їх позиції з питань європейської інтеграції. Більш поширеним явищем є декларування інтеграційних прагнень самими редакціями.

4. У ЗМІ фактично не представлені думки та позиції опонентів європейської інтеграції.

Загальний висновок – інтеграційні процесі знаходять висвітлення у ЗМІ, проте це висвітлення носить несистемний характер, а здійснюється від події до події. При цьому, питома вага інформації про роль влади, зокрема, місцевої, у таких процесах є незначною. Отже, місцевій владі слід звернути увагу на забезпечення інформаційної підтримки своєї діяльності, щоб інформація про внесок влади у європейську інтеграцію доходила до широкої громадськості. Очевидно, активізації, більшої продуманості, цілеспрямованості та урізноманітнення потребує сама діяльність місцевої влади, яка є інформаційним приводом для ЗМІ.


ІV. Опитування (анкетування) державних службовців та службовців місцевого самоврядування

У рамках проведення дослідження нами було розроблено форму анкет для опитування державних службовців. В опитуванні погодилося взяти участь 11 представників районних державних адміністрацій (РДА) та 4 представники виконкомів міських рад (міст обласного значення).

За результатами дослідження сформовано такі висновки:

1. Загалом тема європейської інтеграції розглядається представниками місцевих органів влади як одна з основних у їх діяльності.

2. У жодній з районних адміністрацій Сумської області, що надали інформацію, немає окремого структурного підрозділу з питань європейської інтеграції. Є лише штатні одиниці управлінь економіки, відповідальні за питання євроінтеграції. В 4 районах області немає ні структурних підрозділів, ні штатних одиниць, відповідальних за цей напрямок роботи.

3. Органи місцевої влади в містах та районах області докладають зусиль до реалізації завдань європейської інтеграції. Заслуговують на схвалення заходи районних та міських органів влади з культурного обміну, обміну студентами, фахівцями. В той же час, ці заходи не завжди кореспондуються із заходами загальнонаціонального та місцевого рівня, цілісна системна політика простежується слабко.

4. На практиці обсяг та підхід до місцевих заходів з європейської інтеграції залежить від людського чинника та політичної волі місцевої влади.

5. Основними джерелами отримання інформації про заходи з європейської інтеграції для посадовців органів влади є інформація від обласних та центральних органів влади та ЗМІ. Поряд з цим, у інформуванні посадовців зростає роль Інтернету.

6. Посадовці органів влади у цілому бачать в особі неурядових організацій партнерів у реалізації заходів у сфері європейської інтеграції. Разом з цим, можливості, ресурси та досвід неурядових організацій бажано використовувати активніше, а співпраця влади та третього сектору має набути системного характеру.

7. Посадовці місцевої влади вбачають можливості до вдосконалення роботи у сфері європейської інтеграції, що є позитивним та оптимістичним фактом.

^ V. Опитування представників неурядових організацій та ЗМІ

У рамках проведення дослідження було розроблено форми анкет для опитування представників громадських організацій та представників засобів масової інформації. Загалом анкети було розіслано 36 НУО та 33 ЗМІ. Відповіді надійшли від 15 представників неурядових організацій, “вік” яких коливається від 1 до 10 років; 17 представників ЗМІ.

За результатами дослідження сформовано такі висновки:

1. Представники неурядових організацій як і ЗМІ є активними прихильниками ідей вступу нашої держави до Європейського Союзу. Однак ця позиція доволі слабко виявляється під час підготовки представниками ЗМІ інформаційного продукту. Тут, очевидно, дається взнаки недостатньо системна та цілеспрямована політика центральної та місцевої влади у напрямку європейської інтеграції.

2. Неурядові організації інституційно та ідеологічно готові стати дієвими учасниками інтеграційних процесів. Вони володіють певною матеріально-технічною базою, контактами, методологією роботи, яка дозволяє їм відігравати у інтеграційних процесах посильну роль;

3. Стиль роботи НУО відрізняється від стилю роботи органів влади більшою інноваційністю, неординарністю підходів, меншою схильністю до шаблонів та кліше, а з іншого боку – меншою системністю.

4. Неурядові організації мають своє бачення щодо покращення та вдосконалення діяльності в напрямку європейської інтеграції і в цьому баченні вони є менш зв’язаними у своїх підходах, більш винахідливими, а також більш оптимістичними.

5. У той же час, ряд НУО сповідує патерналізм щодо органів влади, коли діяльність самих НУО зводиться до рефлексії (реагування) на дії влади і є очікування сигналу „згори” для певної роботи.

6. Представники НУО та ЗМІ доволі стримано (критично) оцінюють роль та діяльність регіональної та місцевої влади у напрямку європейської інтеграції.

7. Місцевій владі слід звернути посилену увагу на забезпечення інформаційної підтримки своєї діяльності, щоб інформація про внесок влади у європейську інтеграцію доходила до широкої громадськості. Очевидно, активізації, більшої продуманості, цілеспрямованості та урізноманітнення потребує сама діяльність місцевої влади, яка є інформаційним приводом для ЗМІ.


^ VІ. Опитування мешканців Сумської області

Основна мета опитування – визначення зовнішньополітичних орієнтирів жителів області, їх ставлення до відносин України з Європейським Союзом.

Опитування проводилося за стандартизованим бланком анкети, яка складалася з 10 питань. В рамках дисертації використовувалися лише ті результати, які стосуються питань європейської інтеграції. У ході дослідження було опитано 819 осіб, які репрезентують доросле населення Сумської області (старше 18 років). За типом побудови вибірка є трьохступеневою, стратифікованою, випадковою, з квотним скрінінгом на останній ступені. Квоти за статтю, віком та рівнем освіти розраховані на основі даних Всеукраїнського перепису населення 2001 р. Теоретична похибка вибірки становить 4%.

Опитування проводилося методом персонального інтерв’ю ("face-to-face") інтерв’юерами, які мали попередній досвід роботи.

Результати опитування представлені в табличному та графічному вигляді. Кожна таблиця має формулювання запитання, повний спектр відповідей та відсотковий розподіл за відповідями жителів Сумської області. Крім того, подається розподіл відповідей респондентів за статтю та віком.

Результати опитування показують, що жителі Сумської області вважають, що пріоритетним напрямом зовнішньої політики для України мають бути відносини з Росією — 38,5% опитаних та Європейським Союзом — 36,3%. Низьким є відсоток тих, хто вважають, що пріоритетним мають бути відносини зі США — 4%.Більшість жителів Сумщини вважають, що Україні потрібно вступати до Європейського Союзу — 49,6% опитаних протилежну думку мають 31,2% респондентів.

Свій рівень поінформованості про ЄС вважають високим 5,6%, «середнім» – 39,2% «низьким» – 44,5%, не мають жодної інформації 8,4% опитаних.

Хочуть знати якомога більше про ЄС 56,7% опитаних, вистачає існуючої інформації для 19,1%, а така інформація не цікавить 16,2% опитаних.

Більшість опитаних зазначають, що вони отримують інформацію про Європейський Союз переважно з центральних українських телеканалів 83,4%, з центральних українських газет 36,7%, російських телеканалів 22%, центрального українського радіо 19,2% та українських інтернет сайтів 13,8%.

Центральні українські телеканали

83,4%

Центральні українські газети

36,7%

Російські телеканали

22,0%

Центральне українське радіо

19,2%

Українські інтернет-сайти

13,8%

Місцеві газети

9,4%

Місцеві телеканали

7,1%

FM-радіостанції

7,1%

Місцеве державне радіо

6,0%

Російські інтернет-сайти

5,1%

Російські газети

3,4%

Російські радіостанції

2,2%

Інші закордонні інтернет-сайти

1,2%

Інші закордонні телеканали

0,6%

Інші іноземні газети

0,2%

Інші закордонні радіостанції

0,2%

Інше

6,5%

Важко відповісти

9,1%


З огляду на це, 72,3% опитаних підтримують і вважають необхідним створення в області інформаційного центру, де можна було б отримати вичерпну інформацію про Європейський Союз, вимоги до країн-членів ЄС, євроінтеграційні перспективи України тощо. Створення такого центру не підтримують 12,4% опитаних.

При оцінці впливу на різні сфери життя у випадку, коли Україна вступить до Європейського Союзу жителі області визначають, що найбільш негативно це вплине на відносини з Росією — 49,1%, міжнародної безпеки України — 26,7% та рівень добробуту населення країни — 26,1%. На думку опитаних найбільш позитивно цей процес вплине на рівень демократії в Україні — 67,5%, ефективність влади – 56,2% та міжнародний авторитет України – 51,8% .Проведений моніторинг дає можливість зробити наступні висновки:

- Незважаючи на належну увагу з боку місцевої влади до питання реалізації політики в контексті європейської інтеграції, спостерігається несистематична робота в цьому напрямі.

- Спостерігається недостатня співпраця органів місцевої влади із громадськими організаціями, науковцями регіону при реалізації політики євроінтеграції.

- Місцева влада повинна більшу увагу приділяти питанню висвітленню заходів у Сумських ЗМІ.

- Викликає стурбованість той факт, що в значній частині районних та міських адміністраціях відсутні окремі структурні підрозділи з питань європейської інтеграції.

- Відслідковується динаміка збільшення прихильників європейської інтеграції серед мешканців Сумської області.

- Населення вважає недостатнім свій рівень поінформованості про ЄС та підтримує ідею створення Центру інформації з питань європейської інтеграції

Хмелько В. Ставлення громадян України до її вступу до Євросоюзу і НАТО і їхні оцінки своєї обізнаності стосовно цих організацій / В. Хмелько // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2006. - №1. – С.71-87.


Kostenko A. Monitoring of of local authorities activity in sphere of European Integration (example of Sumy region)


In the article was performed the analysis of execution of state’s activities in Sumy region regarding European integration. Monitoring was carried out during the period January – July 2009. The objects of monitoring are regional and local councils, regional and districts’ administrations, towns’ councils (towns of regional significance) and their executive bodies in Sumy region. Forms of research were: documental monitoring, observation of activities of local bodies of executive power, monitoring of local mass-media, survey among state employees, representatives of mass-media, public organizations representatives and residents of Sumy region.


Схожі:

Моніторинг діяльності місцевої влади в сфері європейської інтеграції iconМіністерство освіти І науки України двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Кафедра європейської інтеграції програма інноваційного розвитку кафедри європейської інтеграції на 2014-2015 роки
Кафедра європейської інтеграції є структурним підрозділом факультету міжнародної економіки І менеджменту двнз «Київський національний...
Моніторинг діяльності місцевої влади в сфері європейської інтеграції iconІнформаційно-бібліографічний відділ
Про схвалення Концепції Державної цільової програми підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської...
Моніторинг діяльності місцевої влади в сфері європейської інтеграції iconРозвиток міжвузівської комунікації на сумщині загальна постановка проблеми
Освітня сфера є однією з найважливіших на шляху інтеграції до об’єднаної Європи – впровадження європейських норм і стандартів в освіті...
Моніторинг діяльності місцевої влади в сфері європейської інтеграції iconПоложення про обласний конкурс пошукових та творчих робіт «Україна в Європі, Європа в Україні: очима молоді» Загальні положення
Управління з питань зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності, європейської інтеграції, туризму І курортів Миколаївської...
Моніторинг діяльності місцевої влади в сфері європейської інтеграції iconОдеський національний університет імені І.І. Мечникова Збірник наукових праць конференції «Стратегії розвитку постсоціалістичних країн в умовах європейської економічної інтеграції»
Збірник наукових праць конференції «Стратегії розвитку постсоціалістичних країн в умовах європейської економічної інтеграції»
Моніторинг діяльності місцевої влади в сфері європейської інтеграції iconГромадської ліги Україна-нато міністерства закордонних справ України Матеріали інформаційно-просвітницького семінару «Роль суспільства у здійсненні політики євроатлантичної інтеграції України»
Нестеренко Л. Запорізький центр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції розпочинає свою діяльність
Моніторинг діяльності місцевої влади в сфері європейської інтеграції iconНапрями ек назва модуля: Міжнародне економічне право Код модуля: ппп 6021 С01
Організація статистичних економічних функцій у міжнародних організаціях. Європейський Союз та принципи європейської інтеграції. Транснаціональні...
Моніторинг діяльності місцевої влади в сфері європейської інтеграції iconПро затвердження Плану заходів з виконання Державної цільової програми інформування громадськості з питань європейської інтеграції України на 2008-2011 роки
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 02. 08. 2008 р. №594 „Про затвердження Державної цільової програми інформування...
Моніторинг діяльності місцевої влади в сфері європейської інтеграції iconНаукова робота за 2010 рік
Філософські соціологічні та психолого-педагогічні основи вищої аграрної освіти України в контексті європейської інтеграції
Моніторинг діяльності місцевої влади в сфері європейської інтеграції iconNeutral States in the Process of European Integration: Austria and Ukraine. The comparison
Нейтральні держави в процесі європейської інтеграції: Австрія І україна. Порівняння
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи