Міністерство освіти та науки україни міністерство охорони здоров’я україни сумський державний університет медичний інститут icon

Міністерство освіти та науки україни міністерство охорони здоров’я україни сумський державний університет медичний інститут
НазваМіністерство освіти та науки україни міністерство охорони здоров’я україни сумський державний університет медичний інститут
Сторінка5/5
Дата02.03.2014
Розмір1.11 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5

« Кардіоваскулярний синдром при вегетативній дисфункції у дітей з хронічною патологією травної системи»// Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів “ Сучасні проблеми клінічної та теоретичної медицини ”, присвяченої Дню науки в Україні. - Суми-2009. – 94 с.;


 • «Особенности электрокардиограммы у детей с синдромом вегетативних дисфункций» // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів “ Сучасні проблеми клінічної та теоретичної медицини ”, присвяченої Дню науки в Україні. - Суми-2010. – 191 с.;

 • « Кардіоваскулярні прояви синдрому вегетативної дисфункції у дітей з хронічною патологією травної системи» // Матеріали міжнародної наукової конференції студентів та молодих вчених "Молодь — медицині майбутнього", присвяченої 200-річчю з дня народження М.І. Пирогова. - Одеса-2010.- с.220;

 • «Вегетативная регуляция сердечного ритма у детей с малыми аномаліями сердца»// Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів “ Сучасні проблеми клінічної та теоретичної медицини ”, присвяченої Дню науки в Україні. - Суми-2010. 191 с.; (співавт. О.А. Лазебнік);

 • « Панические атаки у детей»// Вісник СумДУ. –2010. Готується до друку (співавт. О.І. Сміян, О.А. Лазебнік, О.М.Ємець) .


  ^ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Александровский Ю.А. Пограничные психические расстройства: Учебное пособие.- М. Медицина.- 2000.

  2. Амосова Е.Н. Клиническая кардиология: в 2 т., т.1. – Киев,1998. – 702с.

  3. Аникин В.В., Курочкин А.А. Особенности нейроциркуляторной дистонии в подростковом возрасте // Кремлевская медицина. Клин. вестн. – 1999. – №2. – с.12-21.

  4. Антропов Ю.Ф. Изменения дыхательной системы при психосоматических нарушениях у детей и подростков // Педиатрия. – 2000. – № 6. – с.11-15.

  5. Антропов Ю.Ф. Терапия психосоматических расстройств у детей. – М.: «Триада-фарм», 2003. – 241с.

  6. Антропов Ю.Ф. Функциональные нарушения сердечно-сосудистой системы при депрессии у детей и подростков // Педиатрия. – 1998. – с. 36-40.

  7. Антропов Ю.Ф., Шевченко Ю.С. Психосоматические расстройства и патологичные привычные действия у детей и подростков. – М.: Изд-во Института Психотерапии, 1999. – 304 с. 

  8. Арсентьев В.Г., Зыбина Н.Н., Лебедев А.В., Середа Ю.В., Шабалов Н.П. Параметры гемостаза у детей при нейроциркуляторной дисфункции // Педиатрия. – 1998. – № 6. – с. 55-58.

  9. Бережний В.В., Козачук В.Г. Корекція порушень мозкового кровообігу у дітей з вегето-судинною дисфункцією за гіпотонічним типом // Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 1999. – №4. – с.82-83.

  10. Бережний В.В., Козачук В.Г., Орлюк І.Б., Михаль Г.В. Нові можливості в лікуванні дітей з вегетативною дисфункцією // Современная педиатрия. – 2006. – 1 (10). – с. 165-169.

  11. Бережний В.В., Корнєва В.В., Козачук В.Г. Пароксизмальна вегетативна недостатність у дітей. Діагностика та лікування.(Методичні рекомендації). – К., 2004. – 32 с.

  12. Брязгунов И.П. Психосоматическая функциональная патология детского возраста: что сделано и что надо сделать? // Педиатрия. – 2006. – №4. – с. 115-117.

  13. Бурлай В.Г. Вегетативні дисфункції у дітей (діагностика, лікування): Автореф. дис. … канд. мед. наук. – К., 2001. – 30с.

  14. Бурлай В.Г. Кореляційно-регресивний та інформаційно - ентропійний аналіз нейроендокринних зв’язків у дітей з вегетативними дисфункціями // Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 2000. – №4. – с.27-29.

  15. Бурлай В. Г. Основні принципи лікування вегетативних дисфункцій у дітей // Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 2000. – №6. – с.38-40.

  16. Бурлай В.Г. Реографія в діагностиці вегетативних дисфункцій у дітей // Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 1999. – №6. – с.38-40.

  17. Бурлай В.Г. Стан церебральної гемодинаміки у дітей з вегетативною дисфункцією і можливість її корекції інстеноном // Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 2001. №1. – С.33-35.

  18. Бурлай В.Г., Кухта Н.М., Місюра Л.І., Молочек Н.В., Хайтович М.В. Вегетативні дисфункції у дітей: підсумки проведених досліджень // Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 2006. – №2. – с.24-27.

  19. Вегетативные расстройства: Клиника, диагностика, лечение /Под ред. А.М.Вейна. – М.: Медицинское информационное агентство, 2000. – 752с.

  20. Виш И.М., Романюк В.Я. Генез и систематика психогенных расстройств при соматических заболеваниях // Актуальные проблемы соматопсихиатрии и психосоматики. – М., 1990. – С. 51-52.

  21. Власюк О.В., Омельченко Л.І. Показники нейрогуморальної регуляції судинного тонусу у дітей з вегетативною дисфункцією // Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 2001. – №5. – с.37-40.

  22. Власюк О.В., Омельченко Л.І., Квашніна Л.В., Ю.І. Маковкіна Стан вегетативного гомеостазу у дітей молодшого шкільного віку з вегетативними дисфункціями за васкулярним типом з урахуванням особливостей їх гемодинаміки // Перинатологія та педіатрія. – 2004. – №3. – с. 31-34.

  23. Воронина О.Н. Вегетативная дисфункция как один из факторов формирования синусовой тахикардии у детей // Український медичний альманах. – 2001. – т.4., №4. – с.39-42.

  24. Гаранян П.Г., Холмогорова А.Б. Групповая психотерапия неврозов с соматическими масками. Часть II: Практическая реализация подхода // МПЖ. – 2006. – № 1. – С. 59-71.

  25. Генералов В.О., Крымский В.А., Котельникова Т.М. Диагностика вегетативной дисфункции у детей 15-17 лет // Российский педиатрический журнал. – 2002. – №3. – с.21-23.

  26. Детская и подростковая психотерапия / Ред. Лейн Д.А., Миллер Э. – СПб.: Питер, 2001. – 438 с.

  27. Захаров А.И. Происхождение детских неврозов и психотерапия. – М.: Изд-во ЭКСМО-пресс, 2000. – 448 с.

  28. Зозуля І.С. Синдром вегетативної дистонії (клініка, діагностика, лікування) // Укр. мед. часопис. – 1997. – №2 (2). – с.17-21.

  29. Исаев Д.Н. Психосоматические расстройства у детей: Руководство для врачей. – СПб.: Питер, 2000. – 516 с.

  30. Казак С.С., Дубченко О.Ю., Лагутін А.Ю. Досвід використання танакану у дітей з вегетативними дисфункціями // Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 1999. – №4. – с.86.

  31. Карвасарский Б.Д. Клиническая психология: Учебник для ВУЗов. 3-е изд. – СПб.: ПИТЕР. – 2007. – 960 с.

  32. Коваленко В.Н., Несукай Е.Г. Нейроциркуляторная дистония: диагностика и лечение. Методические рекомендации. – Киев, 2002. – 16 с.

  33. Курочкин А.А., Аникин В.В., Виноградов А.Ф., Кушнир С.М. Нейроциркуляторная дистония у детей и подростков (обзор литературы и взгляд клиницистов на спорные вопросы терминологии, этиологии, патогенеза, клиники и лечения) // Российский вестник перинатологии и педиатрии. – 1999. – №6. – с.21-24.

  34. Курочкин А.А., Виноградов В.Ф., Аникин В.В., Иванова Е.В. Нейроциркуляторная дистония у детей и подростков – болезнь или пограничное состояние? // Педиатрия. – 2003. – №2. – с.96-98.

  35. Кухта Н.М. Клініко-функціональні особливості перебігу вегетативних дисфункцій у дітей: Автореф. дис. … канд. мед. наук. – К., 1997. – 21с.

  36. Кушнир С.М. К вопросу о нейроциркуляторной дистонии у детей и подростков // Педиатрия. – 2003. – №2. – с.106-108.

  37. Кушнир С.М. О механизме нарушения вегетативной регуляции у детей больных нейроциркуляторной астенией // Педиатрия. – 2001. – №1. – с. 28-31.

  38. Кушнир С.М., Бухарева М.В. Клиническая характеристика нейроциркуляторной дистонии гипотензивного типа у детей 4-6 лет // Российский вестник перинатологии и педиатрии. – 1998. – № 6. – с. 44.

  39. Кушнир С.М., Виноградов А.Ф. Клинико-функциональная характеристика сердечно-болевого синдрома у детей пубертатного возраста, больных нейроциркуляторной дистонией кардинального типа // Российский вестник перинатологии и педиатрии. – 1996. – №6. – с.64.

  40. Лишенюк С.А. Вегетативні дисфункції у дітей: діагностичні можливості, полі етіологічна детермінованість, клінічне значення // Практична медицина. – 2004. – №3 (том X). – с.130-135.

  41. Майданник В.Г. Вегетативні дисфункції у дітей (Патогенетичні механізми та клінічні форми) // Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 1998. – №4. – с.5-11.

  42. Майданник В.Г., Суліковська О.В., Кухта Н.М. Аналіз варіабельності ритму серця при добовому моніторуванні електрокардіограми у дітей, хворих на вегетативні дисфункції // Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 2006. – №2. – с.51-57.

  43. Майданник В.Г., Хайтович М.В., Брюзгіна Т.С., Литвин Б.С. Механізми серцево-судинних порушень при вегетативних дисфункціях у дітей // Матеріали III Нац. Конгр. Ревматологів України :Укр. ревматол. журн. – 2001, додаток. – с.74.

  44. Майданник В.Г., Хайтович М.В., Місюра Л.І. та ін.. Дистантна термографія в діагностиці вегетативних дисфункцій у дітей // Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 1998. – №3. – с.17-21.

  45. Майданник В.Г., Хайтович М.В., Місюра Л.І., Солдатова О.В., Іванишин Л.Я. Порушення добового профілю артеріального тиску у дітей та підлітків з вегетативними дисфункціями // Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 2003. – №6. – с.23-28.

  46. Майданник В.Г., Хмелевський Ю.В., Корнійчук В.В. Застосування нейровітану у дітей з вегетативними дисфункціями та гастроентерологічною патологією // Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 2003. – №6. – с.46-51.

  47. Майданник В.Г., Чеботарьова В.Д., Бурлай В.Г., Кухта Н.М. Вегетативні дисфункції у дітей: нові погляди на термінологію, патогенез та класифікацію // Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 2000. – №1. – с.10-12.

  48. Макієнко Т.С. Особливості клінічного перебігу вегетативних дисфункцій у підлітків українського Полісся // Український медичний часопис. – 2001. – V/VI №3 (23). – с.66-69.

  49. Малышева О.А., Шибинский В.С. Характеристика иммунного статуса у больных с вегетативными нарушениями // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 1999. – №6. – с.10-12.

  50. Марута Н.А. Соматические проявления при неврозах, их диагностика и психотерапия // Український вісник психоневрології. – 1996. – Т. 4. – № 5. – С. 240-241.

  51. Мачерет Е.Л., Мурашко Н.К., Писарук А.В. Методы диагностики вегетативной дисфункции // Український медичний часопис. – 2000. – III/IV №2 (16). – с.89-93.

  52. Минков И.П., Кирпичева Н.Б. Клинико-инструментальная оценка эффективности лечения детей с синдромом вегетативной дисфункции // Перинатологія та педіатрія. – 2003. – № 3. – с. 31-34.

  53. Михайлов Б. Соматоформні розлади чи вегето-судинна або нейроциркуляторна дистонія? // Ваше здоров’я. – 2005. – с.12.

  54. Михайлова А.М., Гайдай В.Р. використання математичного аналізу серцевого ритму для оцінки вегетативної нервової системи у дітей, які часто хворіють // Інфекційні хвороби. – 2000. – №1. – с.79-80.

  55. Михайлова А.М., Гайдай В.Р. Оцінка вегетативного забезпечення діяльності за даними кліноортостатичної проби у дітей, які часто хворіють // Інфекційні хвороби. – 2001. – №4. – с.43-45.

  56. Місюра Л.І. Діагностика можливості інструментальних методів дослідження при вегетативних дисфункціях у дітей: Автореф. дис. … канд. мед. наук. – К., 1998. – 19с.

  57. Місюра Л.І., Кухта Н.М., Хайтович М.В. Стан периферичної гемодинаміки у дітей з вегетативними дисфункціями // Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 1999. – №4. – с.82.

  58. Нагорна Н.В. Немедикаментозна терапія і профілактика вегетосудинної дисфункції у дітей та підлітків: Автореф. дис. … д-ра мед. наук. – К., 2001. – 37с.

  59. Нагорна Н.В. Оригінальна програма психоемоційного тренінгу у профілактиці нейроциркуляторної дистонії у дітей на індивідуальному та популяційному рівнях // Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 1999. – №4. – с.85.

  60. Неудахин Е.В. К вопросу о вегетативных расстройствах у детей // Педиатрия. – 2003. – №2. – с.101-103.

  61. Ноздрачев А.Д., Щербатых Ю.В. Современные способы оценки функционального состояния автономной (вегетативной) нервной системы // Физиология человека. – 2001. – №6. – с.95-101.

  62. Островерхова М.М., Соколов В.М., Онопрієнко З.С. Особливості психологічного статусу у дітей нейроциркуляторною дистонією за гіпотензивним типом // Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 1999. – №4. – с.84.

  63. Панков Д.Д, Румянцев А.В. К вопросу о дефиниции терминов «нейроциркуляторная дистония» и «пограничные состояния» // Педиатрия. – 2003. – №2. – с.98-100.

  64. Панков Д.Д., Румянцев А.Г., Генералов В.О., Петрова С.А., Павлова Н.Ю., Медведева Н.В., Романов М.В. Вегетативно-сосудистая дисфункция как проявление дисморфогенеза // Российский педиатрический журнал. – 2001. – №1. – с.39-41.

  65. Панкова Т.Б., Бородулина Т.А. Динамика состояния вегетативной нервной системы у школьников старшего возраста по данным кардиоинтервалографии // Российский педиатрический журнал. – 2002. – №3. – с.16-21.

  66. Подкорытов В.С. Методы и методики немедикаментозного лечения неврологических и психических заболеваний у детей и подростков // Детская психоневрология / Под ред. проф. Л.А. Булаховой. – Київ: Здоров'я, 2001. – С. 443-453.

  67. Прохоров Є.В., Буряк В.М. Про значення вегето-судинної дисфункції за гіпотензивним типом у структурі вегетативних дисфункцій у підлітків // Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 2001. – №2. – с.33-35..

  68. Сіротченко Т.А., Анеліна А.В., Бєлкіна В.В. Вегетативний та психоемоційний стан дітей групи соціального ризику // Актуальні проблеми і напрямки розвитку педіатрії на сучасному етапі: матеріали конгресу педіатрів України (7-9 жовтня 2003 р., Київ). – с.96-98.

  69. Смулевич А.Б., Сыркин А.Л., Козырев В.Н. и др. Психосоматические расстройства (клиника, эпидемиология, терапия, модели медицинской помощи) // Журн. невропат. и психиатр. им. С.С. Корсакова. – 1999. – № 4. – С. 4-16.

  70. Табачников С.И. Клиника и психотерапия психосоматических заболеваний // Психотерапия: Учебник для врачей-интернов высших медицинских учебных заведений III-IV уровня аккредитации. – Х.: Око, 2002. – С. 384-390.

  71. Теслюк В.Б., Юрцева А.П. Порушення мозкового кровообігу та серцево-судинної системи при вегето-судинній формі вегетативних дисфункцій // Актуальні проблеми і напрямки розвитку педіатрії на сучасному етапі: матеріали конгресу педіатрів України (7-9 жовтня 2003 р., Київ). – с.178-180.

  72. Ткаченко С.К., Надрага О.Б. Вегетативні дисфункції у новонароджених // Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 2001. – №6. – с.8-9.

  73. Хайтович М.В. Нейропсихосоматичні співвідношення у дітей з вегетативними дисфункціями // Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 1999. – №4. – с.83.

  74. Хайтович М.В., Мітюряєва І.О. Нейропсихологічні та психосоматичні аспектти вегетативних дисфункцій у дітей // Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 1998. – №6. – с.40-43.

  75. Царегородцева Л.В. Дискуссионные вопросы синдрома вегетативной дистонии у детей // Педиатрия. – 2003. – №2. – с.103-105.

  76. Цяпець Г.Б., Фекета В.П., Горленко О.М., Цяпець С.В., Білак В.М. Порівняльний аналіз варіабельності серцевого ритму у здорових дітей шкільного віку та дітей з різними формами вегетативних дисфункцій // Современная педиатрия. – 2006. – 1 (10). – с. 92-97.

  77. Чабан О.С., Загорский М.С., Дегтяр В.В. и др. Клинико-диагностические критерии и особенности лечения психосоматических заболеваний // Актуальные проблемы соматопсихиатрии и психосоматики. – М., 1990. – С. 281-283.

  78. Шварков С.Б. Современная концепция о вегетативных расстройствах и их классификация // Педиатрия. – 2003. – №2. – с.108-109.

  79. Шестопалова Л., Мищенко Т. Применение луцетама для коррекции когнитивных дисфункций при астенических расстройствах и вегето-сосудистой дистонии (клинико-психологическое исследование) // Ліки України. – 2003. – №10. – с. 59-61.

  80. Экопатология детского возраста. Сборник лекций и статей под. ред. Ярыгина В.Н., Пивоварова Ю.П., Демина В.Ф. - М., 1995. – 375с.

  81. Юнда Л.И., Герасименко Л.И., Онищенко Е.В. Фобии и вегетососудистая дистония // Doctor. Журнал для практикующих врачей. – 2002. – №6. – с.38-40.

  82. Юрцева А.П., Теслюк В.Б., Павликівська Б.М. Порушення системного імунітету та стану перекисного окислення ліпідів у дітей з вегетативною дисфункцією та їх корекція // Архів клінічної медицини. – 2003. – №2. – с.40-43.

  83. Ялом И. Теория и практика групповой психотерапии. – СПб.: Питер, 2000. – 640 с.

  84. Яйленко А.А. Особенности вегетативного статуса у детей различных морфофенотипов // Российский педиатрический журнал. – 2000. – № 6. – с. 23-26.

  85. Aggett P.J., Favier A. Zinc // Int. J. Vit. Nutr. Res. Vol.63. 1993, № 4., P. 301 -307.

  86. Aguilar A.Е., Heras M., Saldivar L., Valiente L., Pastelin P., Lastra M.D. Effects of zinc supplementation on the thymic index // Metall Ions in Biology and Medicine / Eds. Ph. Collery, P. Bratter, V. Negrctti de Bratter, L. Khassanova, J.C. Etienne. Paris: John Libbey Eurotext. Vol.5. 1998, P. 418-422.

  87. Aldridge D. Music therapy research: a review of references in the medical literature / Chair of Qualitative Research in Medicine, University Witten Herdecke, 2000, 30 p.

  88. Alesse E., Santoni A., Guilino A., Citone M.G.. Effects of cadmium on p53 levels in human limphocytes // J. Trace Elem. Exp. Med. Vol.8. 1995, № 2, P. 64.

  89. Arnaud J. Copper // Internat. J. Vit. Nulr. Res. Vol.63. 1993, № 4. P.308 -311.

  90. Bonomo R.P. Соррег complexes with cycle (L-aspartil-L-aspartil) and cycio (L-glutamil-L-glutamil) derivatives and their antioxidant properties / /J. Chem. Soc. Dalton. Trans. 1996, №14, P.3093 -3099.

  91. Brautigam W., Christian P., Rad M. Психосоматическая медицина. – М., 1999. – 376 с. 

  92. Bremner I. and Beathie J.H. Copper and zinc metabolism.in health and disease: speciation and interactions // Proc. Nutr. Soc. Vol.54. 1997, P. 489-499.

  93. Broday L. et al. Nickel compounds arc novel inhibitors of histone H4 acetylation // Cancer Res. Vol.60. 2000, No. 2. P. 238 -241.

  94. Campa A. Zinc-regulated biosynthesis of immunodominant antigens from Aspergillus spp. // Infect Immun. Vol.67. 1999, No. 5. P. 2377- 2382.

  95. Chappuis P., Aral В., Ceballos-Picot I. Copper related diseases // Metal Ions in Biology and Medicine / Eds Ph. Collery, P. Bratter, V. Negretti de Bratter, I.. Khassanova, J.C. Etiunne. Paris: John Libbey Eurotext. Vol.5. 1998, P. 729 -736.

  96. Cyntia Marconato, Eva Cantalejo Munhos, Marcia Maria Menim, Maria Theresa Albach Application of Receptive Music Therapy in Internal Medicine and Cardiology. – Arq Bras Cardiol, volume 77 (n 2), 140-1, 2001.

  97. Fields M., Lewis Ch.G. Hepatic iron (Fe) retention in copper (Cu)-deficient rats is a potential risk factor for hypercholersterolemia // Metal Ions in Biology and Medicine / Eds Ph. Collery, P. Bratter, V. Negretti de Bratter, L. Khassanova, J.C. Etienne. Paris: John Libbey Eurotext. Vol.5. 1998, P.493-497.

  98. Fletcher G.G., Rossetto F.E., Turnbull J.D. Mutagenicity ofparticulate and soluble nickel compounds // Environ. Health Perspect. Vol. 102. Suppl.3. 1994, P.69-79.

  99. Goncharova E.I., RossmanT.G. A role for metallothionein and zinc in spontaneous mutagenesis // Cancer Res. Vol.54. 1994, № 20. P.5318 -5323.

  100. Haddad E.H. Neutropenia restores virulence to an attenuated Cu, Zn superoxide dismutase-deficient Haemophilus ducreyi strain in the swine model of chancroid // Infect. Immun. Vol.67. 1999, No. 10. P.5345-5351.

  101. Hong Y.C., Paik S.R., Lee H.J., Lee K.H., Jang S.M. Magnesium inhibits nickel-induced genotoxicity and formation of reactive oxygen // Environ. Health Perspect. Vol.105. 1997, P. 744- 748.

  102. Huttl E., Zauhar G., Domej W., Hammer H.F. Trinker M., Wiwnsberger G.H., Krejs G.J. Serum copper levels in adults with allergic bronchial asthma and in chronic obstructive pulmonary disease// Eur. Respir. J. Vol.8. Suppl.19. 1995, P. 485.

  103. Kincaid R.L., Chew В.P., Cronrath J.D. Zinc oxide and amino acids as sources of dietary zinc for calves: effects on uptake and immunity//J. Dairy Sci. Vol.80. 1997, №7. P.1381-1388.

  104. Koudrine A.V. Trace elements and apoptosis // Trace Elem. Biol. Med. 1998, № 3. P. 17-27.

  105. Lash A., Saleem A. Iron metabolism and its regulation // Ann. Clin. Lab. Sci.Vol.25. 1995, № 1. P.20-30.

  106. Leibbrandt M.E., Koropatnik K.J. Activation of human monocytes with lipopolysaccharide induces metalloprotein expression and is diminished by zinc //Toxicol. Appl. Pharmacol. Vol.124. 1994, № 1, P. 72-81.

  107. Lin H. Regional distribution and localization of zinc and metallothionein in the intestine of ats fed diets differing in zinc content // Scand. J. Gastrocntcrol.Vol.34. 1999, No.7. P.689-695.

  108. Magalova Т., Bella V.,Brtkova A., Babinska K., Bederova A. Dietary intake andserum levels of copper and zinc in breast beningn and malignant diseases //Metal Ions in Biology and Medicine / Eds Ph. Collery, P. Bratter, L.Khassanova, J.C. Etienne. Paris: John Libbey Eurotext. Vol.5. 1998, P.608- 612.

  109. McCoy H. A review of biointeractions of nickel and magnesium. Immune system and oncology // Magnes. Res. Vol.5. 1992, № 3. P.223 -232.

  110. Mocchegiani E. Effect of zinc or zinc plus arginine supplementation on antibody titre and lymphocyte subsets after influenza vaccination in elderly subjects: a randomized controlled trial // Age Ageing. Vol.27. 1998, No.6. P.715-722.

  111. Novikov N.I., Lebedeva E.S., Uanilov L.N., Preobrajenskaya T.N. The role of zinc in oxidant lung injury // Eur. Respir. J. Vol.8. Suppl. 19. 1995, P.569.

  112. Oberdorster G., Cherman M.G., Baggs R.B. Correlation between cadmium-induced pulmonary carcinogenicity, metallothionein expression, and inflammato­ry processes: a species comparison // Environ. Health Perspeet. Vol.102. Suppl.3. 1994, P.257-263.

  113. Omu A.E., Dashti H., Al-Bader A. Immunomodulation of sperm quality by zinc is Т helper 2 phenomenon // Metal Ions in Biology and Medicine / Eds. Ph. Collery, P. Bratter, V. Negretti de Bratter, L. Khassnanova, J.C. Etienne. Paris:John Libbey Eurotext. Vol.5. 1998, P. 449- 453.

  114. Philcox J.C., Tilley M.H., Coyle P., Rote A.M. Metallothionein and zinc homeostasis during tumor progression // Biol. Trace Elem. Res. Vol.40. 2004, № 3. P.295- 308.

  115. Sunderman F.W. Teratogenicity and embryotoxicity of metals in humans and experimental animals // Metal Ions in Biology and Medicine / Eds Ph. Collery, P. Bratter, V. Negretti de Bratter, L. Khassanova, J.C. Etienne. Paris: John Libbey Eurotext. Vol.5. 1998, P.275-279.

  116. Sunderman F.W. The influence of zinc on apoptosis // Ann. Clin. Lab. Sci.Vol.25. 2005, № 2, P.134-142.

  117. Tammien T.M., Bredenberg P. Psychosomatic symptoms in preadolescent children // Psychother. Psychosom. – 1999. – № 1-2 (56). – P. 70-77.

  118. Timar J. et al. The effect of trace elements — especially zinc — on metastasizing of Lewis lung tumor//Orv Hetil. Vol. 140.No.51. 2002, P.2869- 2871.

  119. Tsatsoulis A.et al. Thyroid autoimmunity is associated with higher urinary iodine concentrations in an iodine-deficient area of Northwestern Greece // Thyroid. Vol.9. 2009, No.3, P. 279-283.

  120. Waggoner U.J., Bartnikas T.B., Gitlin J.D. The role of copper in neurodegenerative disease // Neurobiol. Dis. Vol.6. 2009, P.221 -230.

  121. Warwick H.M., Clark D.M., Cobb A.M., Salkovskis P.M. A controlled trial of cognitive-behavioural treatment of hypochondriasis. // Br. J. Psychiatry. – 2006. – V. 169. – P. 189-195. 

  122. Watson W.H., McDaniel S.H. Relational therapy in medical settings: working with somatizing patients and their families. // J. Clin. Psychol. – 2000. – V. 56. – P. 1065-1082.

  123. Wellinghausen N., Kirchner H., Rink L. The immunohiology of zinc // Immunol. Today. Vol.18. 1997, P.519- 521.
 • 1   2   3   4   5

  Схожі:

  Міністерство освіти та науки україни міністерство охорони здоров’я україни сумський державний університет медичний інститут iconМіністерство освіти та науки україни міністерство охорони здоров’я україни сумський державний університет медичний інститут
  Розділ Клініко-інструментальна характеристика перебігу артеріальної гіпертензії у підлітків
  Міністерство освіти та науки україни міністерство охорони здоров’я україни сумський державний університет медичний інститут iconМіністерство освіти та науки україни міністерство охорони здоров’я україни сумський державний університет медичний інститут
  Розділ Клініко-інструментальна характеристика перебігу артеріальної гіпертензії у підлітків
  Міністерство освіти та науки україни міністерство охорони здоров’я україни сумський державний університет медичний інститут iconМіністерство освіти І науки україни міністерство охорони здоров’я україни сумський державний університет медичний інститут факультет післядипломної медичної освіти
  Механічне подразнення назостравохідним зондом і трахеостомічною трубкою
  Міністерство освіти та науки україни міністерство охорони здоров’я україни сумський державний університет медичний інститут iconМіністерство освіти І науки україни міністерство охорони здоров’я україни сумський державний університет медичний інститут факультет післядипломної медичної освіти
  Етіопатогенез виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки
  Міністерство освіти та науки україни міністерство охорони здоров’я україни сумський державний університет медичний інститут iconМіністерство освіти та науки україни міністерство охорони здоров’я україни сумський державний університет медичний інститут
  Клініко-патогенетичні предиктори формування вторинних кардіопатій у дітей, хворих на хронічний тонзиліт
  Міністерство освіти та науки україни міністерство охорони здоров’я україни сумський державний університет медичний інститут iconМіністерство освіти та науки україни міністерство охорони здоров’я україни сумський державний університет медичний інститут
  ...
  Міністерство освіти та науки україни міністерство охорони здоров’я україни сумський державний університет медичний інститут iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство охорони здоров’я україни сумський державний університет медичний інститут факультет післядипломної медичної освіти
  Оптимізація хірургічного лікування ушкоджень селезінки з урахуванням архітектоніки її судин
  Міністерство освіти та науки україни міністерство охорони здоров’я україни сумський державний університет медичний інститут iconМіністерство освіти І науки україни міністерство охорони здоров’я україни сумський державний університет медичний інститут факультет післядипломної медичної освіти
  Особливості стану об’єму та концентрації дітей, що перенесли в неонатальному періоді гіпоксично-ішемічну енцефалопатію
  Міністерство освіти та науки україни міністерство охорони здоров’я україни сумський державний університет медичний інститут iconМіністерство освіти І науки україни міністерство охорони здоров’я україни сумський державний університет медичний інститут кафедра нейрохірургії та неврології затверджую
  Робоча програма розроблена на основі типової програми по неврології для студентів медичних інститутів України ( Київ, 2008 рік)
  Міністерство освіти та науки україни міністерство охорони здоров’я україни сумський державний університет медичний інститут iconМіністерство освіти І науки україни міністерство охорони здоров’я україни сумський державний університет медичний інститут кафедра нейрохірургії та неврології затверджую
  Робоча програма розроблена на основі типової програми по неврології для студентів медичних інститутів України ( Київ, 2007 рік)
  Додайте кнопку на своєму сайті:
  Документи


  База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
  При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
  звернутися до адміністрації
  Документи