Конспект лекцій Суми Видавництво Сумду 2010 icon

Конспект лекцій Суми Видавництво Сумду 2010
НазваКонспект лекцій Суми Видавництво Сумду 2010
Сторінка1/32
Дата27.12.2012
Розмір1.94 Mb.
ТипКонспект
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


Фінансове посередництво


Конспект лекцій


Суми

Видавництво СумДУ

2010


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


Фінансове посередництво


Конспект лекцій

для студентів спеціальності 7.050104 та 8.050104 "Фінанси"

усіх форм навчання та слухачів ЦПО


Затверджено

на засіданні кафедри

фінансів як конспект

лекцій з дисципліни

„Фінансове посередництво”.

Протокол № 1

від 29.08.2009 р.


Суми

Видавництво СумДУ

2010

Фінансове посередництво: конспект лекцій / Укладач

І.М. Кобушко.- Суми:Вид-во СумДУ, 2010.-194 с.


Кафедра фінансів


Зміст

Тема 1 Концептуальні основи діяльності фінансових посередників ……………………………………………………... 6

1.1 Поняття фінансового посередництва ………………...... 6

1.2 Функції фінансового посередництва …………………. 13

1.3 Структура фінансового ринку ………………………… 16

1.4 Класифікація фінансових посередників …………….... 20

Тема 2 Математичний апарат і методичний інструментарій діяльності фінансових посередників ……... 23

2.1 Час як фактор у фінансових розрахунках ……………. 24

2.2 Види потоків платежів та їх основні параметри …….. 25

2.3 Методи урахування податків і інфляції ……………… 32

2.4 Криві доходності інвестицій ………………………….. 35

Тема 3 Банк як суб’єкт фінансового посередництва …. 38


3.1 Роль банківської системи у сфері фінансових послуг ……………………………………………………………. 39

3.2 Функції сучасного комерційного банку ……………… 41

3.3 Класифікація комерційних банків за видами фінансових операцій ………………………………………………………….. 46

3.4 Моделі управління діяльністю банку як фінансового посередника ……………………………………………………… 51

^ Тема 4 Інвестиційні установи як суб’єкти фінансового посередництва ………………………………………………….. 61

4.1 Поняття інвестиційного ринку і характеристика його видів …………………………………………………………….... 62

4.2 Учасники інвестиційного ринку та їх функції ………. 65

4.3 Управління діяльністю інститутів спільного інвестування ……………………………………………………... 69

4.4 Оперативне управління портфелем фінансових інвестицій ………………………………………………………... 74

Тема 5 Фондова біржа як суб’єкт фінансового посередництва ………………………………………………..… 77


5.1 Роль і функції бірж у ринковій економіці .…………… 78

5.2 Організація біржової інфраструктури ………………... 81

5.3 Учасники біржових торгів і загальна характеристика суб'єктів біржового посередництва ……………………………. 84

5.4 Основи фундаментального і технічного аналізу як запорука успішної діяльності біржового посередника …….…. 91

Тема 6 Фінансове посередництво на валютному ринку Forex ………………………………...………………………….. 100


6.1 Основні принципи роботи і типи угод на ринку FOREX ………………………………………………………….. 101

6.2 Сутність маржинальної торгівлі і розрахунок прибутку трейдера ……………………………………………………..….. 104

6.3 Психологія FOREX. Основи фундаментального і технічного аналізу як запорука успішної діяльності валютного трейдера ……………………...…………………………………. 111

6.4 Робота на ринку Forex за допомогою сучасних технічних засобів (Інтернет, мобільного зв’язку тощо) …..… 123

Тема 7 Договірні ощадні інститути як суб’єкти фінансового посередництва …………………………...…….. 126


7.1 Недержавні пенсійні фонди ……………………….… 127

7.2 Види пенсійних схем. Розрахунок премій і пенсій … 130

7.3 Управління діяльністю страхових компаній ……….. 134

7.4 Страхові ймовірності і страхування життя …….…… 136

Тема 8 Концепція аутсорсингу і вузькопрофільних фінансових посередників …………………….……………… 139


8.1 Компанії з управління лізинговими операціями ….... 140

8.2 Компанії з управління операціями факторингу ...….. 142

8.3 Організації з управління операціями франчайзингу .. 145

8.4 Управління іншими сучасними формами залучення активів …………………………………………………………... 150

Тема 9 Інші послуги сучасних фінансових посередників ……………………………………………...…… 155


9.1 Сутність фінансового консультування і послуги консалтингових фірм, рейтингових агенцій, бюро кредитних історій …………………………………………………...……… 156

9.2 Поняття фінансової оцінки і послуги аудиторських фірм, фірм з оцінки майна …………………………………….. 162

9.3 Роль фінансового менеджера як посередника. Послуги з антикризового управління компанією ……………..…………. 165

9.4 Послуги, пов’язані з реструктуризацією підприємства ……………………………………………………169

Тема 10 Основи ризик-менеджменту у діяльності фінансових посередників ………………………….………… 176


10.1 Поняття ризику фінансування …………...………….. 177

10.2 Диверсифікація інвестицій і дисперсія доходу ……. 179

10.3 Мінімізація ризику фінансового портфелю підприємства …………………………………...………………. 183

10.4 Стратегічне фінансове планування і методи портфоліо-аналізу …………………………………………………..………. 186

Список рекомендованої літератури ……………..…….. 191

Тема 1 Концептуальні основи діяльності фінансових посередників


1.1 Поняття фінансового посередництва.

1.2 Функції фінансового посередництва.

1.3 Структура фінансового ринку.

1.4 Класифікація фінансових посередників.


Після вивчення теми студент зможе:

•  пояснити сутність термінів «фінансові послуги», «фінансове посередництво»;

•  перелічити основні завдання фінансового посередництва;

•  описати основні елементи фінансового ринку;

•  назвати типи фінансових посередників.

У розвиненому суспільстві фінансові послуги мають не менше значення, ніж виробництво. Найбільш динамічно розвивається та частина сфери послуг, яка пов'язана із задоволенням потреб суспільного виробництва: фінансово-кредитне обслуговування, страхові послуги, інформаційне і бухгалтерське обслуговування. Для проведення політики, спрямованої на сприяння розвитку фінансового посередництва, необхідно обґрунтувати роль фінансових посередників у сучасній економіці.

Для цього у темі 1 запропоновано вивчення сутності, функцій і класифікації фінансового посередництва в ринковій економіці.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32

Схожі:

Конспект лекцій Суми Видавництво Сумду 2010 iconКонспект лекцій Суми Видавництво Сумду 2010
Технологія інструментального виробництва: конспект лекцій /Укладач Л. М. Сєдінкін. Суми: Вид-во СумДУ, 2010. 180 с
Конспект лекцій Суми Видавництво Сумду 2010 iconКонспект лекцій Суми Видавництво Сумду 2010
Технологія інструментального виробництва: конспект лекцій /Укладач Л. М. Сєдінкін. Суми: Вид-во СумДУ, 2010. 180 с
Конспект лекцій Суми Видавництво Сумду 2010 iconКонспект лекцій Суми Видавництво Сумду 2010 міністерство освіти І науки україНи
Затверджено на засіданні кафедри фінансів як конспект лекцій з дисципліни "Інформаційні системи і технології у фінансах"
Конспект лекцій Суми Видавництво Сумду 2010 iconКонспект лекцій Суми Видавництво Сумду 2009 Міністерство освіти І науки України Сумський державний університет
Організація баз даних та знань: Конспект лекцій/ Укладач А. В. Неня.– Суми: Вид-во СумДУ, 2009.– 199 с
Конспект лекцій Суми Видавництво Сумду 2010 iconКонспект лекцій Суми Видавництво Сумду 2009
Внутрішній економічний механізм підприємства: Конспект лекцій/ Укладач І. В. Новикова. – Суми: Вид-во СумДУ, 2009. – 185с
Конспект лекцій Суми Видавництво Сумду 2010 iconКонспект лекцій Суми Видавництво Сумду 2010 Менеджмент персоналу: конспект лекцій / Укладач: К. В. Ілляшенко. Суми: Вид-во СумДУ, 2010. 78с
Менеджмент персоналу: конспект лекцій / Укладач: К. В. Ілляшенко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2010. – 78с
Конспект лекцій Суми Видавництво Сумду 2010 iconКонспект лекцій Суми Видавництво Сумду 2009
Психологія творчості : Конспект лекцій / Укладач О. А. Кривопишина.– Суми: Вид-во СумДУ, 2009.– 81 с
Конспект лекцій Суми Видавництво Сумду 2010 iconКонспект лекцій Суми Видавництво Сумду 2009
Психологія творчості : Конспект лекцій / Укладач О. А. Кривопишина.– Суми: Вид-во СумДУ, 2009.– 81 с
Конспект лекцій Суми Видавництво Сумду 2010 iconКонспект лекцій Суми Видавництво Сумду 2009 Психологія журналістської творчості: Конспект лекцій /Укладач О. А. Кривопишина. Суми: Вид-во СумДУ, 2009. 131 с
Психологія журналістської творчості: Конспект лекцій /Укладач О. А. Кривопишина. – Суми: Вид-во СумДУ, 2009.– 131 с
Конспект лекцій Суми Видавництво Сумду 2010 iconКонспект лекцій для студентів спеціальності 050104 "Фінанси"
Фінансовий менеджмент: конспект лекцій / укладачі: О. О. Захаркін, Л. С. Захаркіна. – Суми: Вид-во СумДУ, 2010.– 156с
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи