Управління фінансовими інвестиціями підприємства icon

Управління фінансовими інвестиціями підприємства
НазваУправління фінансовими інвестиціями підприємства
Сторінка3/8
Дата20.08.2012
Розмір0.68 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8
^

1.3 Учасники ринку цінних паперів та їх функціїОсновними учасниками ринку цінних паперів є:

Емітенти цінних паперів — це держава в особі уповноваженого органу, юридична особа й у випадках, передбачених законодавством, фізична особа, яка від свого імені випускає цінні папери й зобов'язується виконувати обов'язки, що випливають з умов їхнього випуску. Емітент повинен всі зобов'язання, що виникають у зв'язку з випуском цінних паперів, виконувати в строки і в порядку, передбаченими чинним законодавством, а також рішеннями про випуск цінних паперів.

^ Торговці цінними паперами – суб’єкти, які вправі здійснювати певні види діяльності з випуску та обігу цінних паперів.

Національна депозитарна система, що складається з двох рівнів.

Депозит (лат. depositum - речі, які віддані на зберігання) – гроші або цінні папери, які внесені на зберігання чи для передачі кредитору.

Верхній рівень – це Національний депозитарій України і депозитарії, які ведуть розрахунки для зберігачів і здійснюють кліринг та розрахунки за угодами щодо цінних паперів.

Кліринг (англ. clearimg) – форма міжнародних безготівкових розрахунків, при якій заборгованість один одному погашається, наприклад, зустрічними поставками товарів.

Нижній рівень – це зберігачі, які ведуть рахунки власників цінних паперів, і реєстратори власників іменних цінних паперів.

Основними учасниками Національної депозитарної системи є:

^ Депозитарії цінних папері – спеціалізована посередницька організація, яка забезпечує зберігання та облік цінних паперів, обслуговує угоди, пов’язані з їх обігом, і в разі потреби – поставку паперових бланків фондових інструментів із своїх сховищ у місця, зазначені їх власниками; або юридична особа, яка проводить виключно депозитарну діяльність і може здійснювати кліринг та розрахунки за угодами щодо цінних паперів. Фондова біржа чи учасники організаційно оформленого позабіржового ринку можуть бути засновниками депозитарію.

Клієнтами депозитарію є зберігачі, які уклали з ним депозитарний договір, емітенти щодо рахунків власних емісій, відкритих на підставі договорів про обслуговування емісії цінних паперів, а також інші депозитарії, з якими укладено договори про кореспондентські відносини.

^ Зберігачі цінних папері – це організації, які мають дозвіл на зберігання та обслуговування обігу цінних паперів і операцій емітента з цінними паперами на рахунках у цінних паперах як щодо тих цінних паперів, що належать йому, так і тих, які він зберігає згідно з договором про відкриття рахунку в цінних паперах.

Комерційні банки, які мають дозвіл на здійснення діяльності з випуску та обігу цінних паперів, і торговці цінними паперами за наявності відповідного дозволу мають право бути зберігачами, проводити за дорученням власника операції з депонованими цінними паперами і проводити іншу депозитарну діяльність, пов’язану з обігом цінних паперів, за винятком клірингу й розрахунків за угодами щодо цінних паперів.

^ Клірингові депозитарії – це організації, які отримують, звіряють та поновлюють поточну інформацію, готують бухгалтерські й облікові документи, необхідні для виконання угод щодо цінних паперів, визначають взаємні зобов’язання, що передбачає взаємозалік, забезпечують і гарантують розрахунки за угодами щодо цінних паперів.

^ Реєстратори власників цінних паперів – організації, які проводять перелік за станом на певну дату власників іменних цінних паперів, належних їм іменних цінних паперів, що є складовою системи реєстру і дає змогу ідентифікувати цих власників, кількість, номінальну вартість та вид належних їм іменних цінних паперів.

^

1.4 Фондова біржаФондова біржа – акціонерне товариство, яке зосереджує попит і пропозицію цінних паперів, сприяє формуванню їх біржового курсу та проводить свою діяльність відповідно до Закону України «Про цінні папери та фондову біржу», інших актів законодавства України, статуту і правил фондової біржі.

Фондову біржу може бути створено не менш як 20 засновниками – торговцями цінними паперами, які мають дозвіл на виконання комерційної та комісійної діяльності по цінних паперах за умови внесення ними до статутного фонду не менш як 10000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Фондова біржа – організація, яка створюється без мети отримання прибутку і займається виключно організацією укладання угод купівлі й продажу цінних паперів та їх похідних. Вона не може здійснювати операції з цінними паперами від власного імені й за дорученням клієнтів, а також виконувати функції депозитарію.

Фондова біржа працює за такими принципами:

  • перевірка якості й надійності цінних паперів;

  • встановлення на основі аукціонної торгівлі єдиного курсу на однакові цінні папери одного емітента;

  • гласність біржових операцій.

Фондова біржа виконує такі функції:

  • відкриває доступ підприємствам до позичкового небанківського капіталу;

  • координує розміщення державних цінних паперів;

  • забезпечує переміщення фінансового капіталу з однієї сфери діяльності в іншу;

  • впорядковує ринкові відносини з приводу обігу фінансових інструментів.

Основними учасниками фондових бірж є:

^ Брокерські компанії – компанії, які здійснюють цивільно – правові угоди щодо цінних паперів, що передбачають оплату цінних паперів проти їх поставки новому власнику на підставі договорів доручення чи комісії за рахунок своїх клієнтів.

^ Дилерські компанії – компанії, які здійснюють цивільно – правові угоди щодо цінних паперів, що передбачають оплату цінних паперів проти їх поставки новому власнику від свого імені і за свій рахунок з метою перепродажу третім особам.

Маклери – особи, які виступають посередниками при укладанні угод на біржі.

Першими фондовими біржами у світі були Амстердамська (1602 р.), Лондонська (1770 р.), Нью-Йоркська (1792 р) біржі. Спочатку розвиток бірж був пов'язаний із зростанням державного боргу, тому що вкладені в облігаційні позики капітали могли перетворюватися у гроші. Після того, як з’явилися перші акціонерні товариства, об’єктом біржового обороту стають акції.

Сьогодні у світі налічується близько 200 фондових бірж. Вони об’єднані в Міжнародну федерацію фондових бірж. Найбільшими з них є фондові біржі Нью-Йорка, Лондона і Токіо. На них припадає до 60% загальносвітового обсягу торгівлі цінними паперами. У кожній країні існує своя, історично сформована система бірж. З огляду на роль, яку відіграють біржі в національних фінансово-інвестиційних системах, можна виділити країни з моно- і поліцентричною організацією фондових бірж.

Таблиця 2 - Кількість фондових бірж в окремих країнах світу

Кількість фондових бірж в окремих країнах світу

Країна

1

Австралія, Австрія, Угорщина, Греція, Данія, Ізраїль, Ірландія, Корея, Люксембург, Мексика, Норвегія, Чехія, Словаків, Тайвань, Терція, Нова Зеландія, ПАР

2

Венесуела, Індонезія, Єгипет, Китай, Пакистан, Португалія;

3

Бельгія, Колумбія, Філіппіни, Швейцарія

4

Іспанія

5

Аргентина, Канада

6

Велика Британія

7

США (без NASDAQ ), Франція

8

Німеччина, Японія

9

Бразилія

10

Італія

Більше 10

Індія (19 бірж)На ринку цінних паперів України діють такі біржі:

1. Донецька фондова біржа.

2. Київська міжнародна фондова біржа.

3. Кримська фондова біржа.

4. Придніпровська фондова біржа.

5. Українська міжбанківська валютна біржа.

6. Українська міжнародна фондова біржа.

7. Українська фондова біржа.

Їх призначення – створення і впровадження організаційної та технічної систем в Україні, які б надавали можливість швидко й ефективно укладати угоди купівлі-продажу цінних паперів.

1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Управління фінансовими інвестиціями підприємства iconО. О. Дутченко, аспірантка, Українська академія банківської справи галузеві аспекти управління фінансовими ресурсами підприємства
На сьогоднішній день є актуальним питання управління процесами формування, розміщення та використання фінансових ресурсів на підприємствах....
Управління фінансовими інвестиціями підприємства iconДисципліна „Управління фінансовими ризиками” Довідник з дисципліни спеціальність: 0104 „Фінанси”, 0105 „Банківська справа” 7 семестр викладачі: доцент кафедри «Фінанси І банківська справа»
Метою викладання дисципліни «Управління фінансовими ризиками» є одержання студентами знань теорії, методології й методики інвестування...
Управління фінансовими інвестиціями підприємства iconОперації з похідними фінансовими інструментами як об’єкт фінансового обліку
Така ситуація стосується, в першу чергу, фінансових ринків, у зв’язку з чим на перший план виходять дві основні функції похідних...
Управління фінансовими інвестиціями підприємства iconОптимізація організаційно-економічного механізму управління інвестиціями в житловому будівництві
Спеціальність 08. 00. 04 – економіка та управління підприємствами (економіка будівництва)
Управління фінансовими інвестиціями підприємства iconАкадемія муніципального управління
«тенденції управління фінансовими та інноваційними процесами в умовах ринкових перетворень»
Управління фінансовими інвестиціями підприємства iconДля розвитку і вдосконалення державного управління інвестиційною діяльністю України, велике значення має
Вивчення і вдосконалення досвіду зарубіжних країн у галузі іноземного управління іноземними інвестиціями
Управління фінансовими інвестиціями підприємства iconУдк 657. 92-047. 64 Концептуальні основи управління вартістю підприємства
Ключові слова: вартість підприємства, управління вартістю підприємства, вартісно-орієнтоване управління, середньозва­жена вартість...
Управління фінансовими інвестиціями підприємства iconТема Управління інвестиціями Питання для обговорення в аудиторії
Назвіть основних суб’єктів інвестиційної діяльності. За якими ознаками можна класифікувати інвесторів?
Управління фінансовими інвестиціями підприємства iconТема Управління фінансово-економічною системою
Фінансові основи формування майна, управління обіговими активами, власними та позиковими фінансовими ресурсами. Фінансовий план....
Управління фінансовими інвестиціями підприємства iconВплив інновацій на управління конкурентоспроможністю підприємства
З огляду на важливість досягнення конкурентоспроможності підприємства, як невід’ємного заходу його життєздатності й успішної діяльності...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи