Міністерство освіти І науки україни icon

Міністерство освіти І науки україни
НазваМіністерство освіти І науки україни
Сторінка3/3
Дата21.08.2012
Розмір0.49 Mb.
ТипДокументи
1   2   3
^ ТЕМА 7. ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПIДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА


Готельне господарство, порядок формування доходiв, основнi чинники, що впливають на розмiр доходiв вiд основної діяльності. Додатковi послуги, фактори, що впливають на доходи від їх надання, порядок планування.

Виробнича програма готелю. Одночасна та середньорiчна мiсткicть готелю. Порядок визначення кiлькостi лiжко-дiб в експлуатацiї. Економiчна сутнiсть і порядок визначення коефiцiєнта використання номерного фонду і коефiцiєнта завантаження. Планування кількості наданих ліжко-діб. Показники виробничої програми, що характеризують ефективність діяльності готелю.

Планування чисельностi персоналу. Особливостi розрахунку чисельностi покоївок, ремонтників, іншого персоналу. Формування витрат та особливості їх структури на підприємствах готельного господарства.


^ ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ЗАКРIПЛЕННЯ МАТЕРIАЛУ І САМОПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ


1. Що характеризує пропускну спроможнiсть пiдприємств готельного господарства?

2. Вiд яких чинникiв залежить розмiр плати за наданий номер. У чому рiзниця мiж поняттями «Середня цiна номера» і «Середнiй доход вiд номера»?

3. Яка рiзниця мiж кiлькiстю мiсць в iнвентарi і кiлькiстю мiсць в експлуатації?

4. Як визначають кiлькicть працiвникiв групи ремонту?

5. Як планують у готельному господарствi доходи вiд додаткових послуг та що до них вiдносять?

6. Розкрийте порядок визначення середньооблікової чисельностi покоївок?


^ РОЗРАХУНКОВI ЗАВДАННЯ ДЛЯ ЗАКРIПЛЕННЯ ТЕОРЕТИЧНОГО МАТЕРIАЛУ І САМОПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ


Завдання №20

Визначити середньорічну одночасну місткість готелю, коефіцієнт завантаження та плановий розмір доходу від основної діяльності, якщо:

- на початку планового року, що становить 365 днiв, у готелі було 120 ліжко-місць;

- протягом планового року номери, де розмiщено 20% ліжко-місць, підлягають поточному ремонту;

- середня тривалість ремонту одного номеру складає 12 діб;- у плановому році очікується надання 26280 ліжко-діб;

- ціна одного ліжко-місця в плановому році буде на рівні минулого року;

- у звітному році очікується, що дохід від основної діяльності становитиме 15000 тис. грош. од., а кількість наданих основних послуг досягне 25000 ліжко-діб.;

- протягом звітного року рух номерного фонду не відбувався, а у плановому році будуть прийняті до експлуатації:

А) 2 номери на 2 місця кожний з 1.02.;

Б) 1.12. ще один номер на 4 місця.


Завдання №21

Доходи готелю в базисному році склали 1200 тис. грн., обсяг наданих готельних послуг (ліжко-діб) у звітному році стосовно базисного знизився на 0,5%, а середній тариф за одиницю наданих готельних послуг зріс на 10%. Визначити вплив останніх двох факторів на загальну зміну доходів готелю за розглянутий період.


Завдання № 22

Показники, що характеризують діяльність готелю у базисному й звітному роках, наведені у наступній таблиці:


Показники

Період

базисний рік

звітний рік

Кількість номерів, од.

650

640

Одноразова місткість номерів, місць

1200

1160

Кількість днів у періоді

365

365

Кількість ліжко-діб в господарстві

427050

423400

Кількість ліжко-діб в експлуатації

405505

382150

Кількість ліжко-діб наданих (оплачених)

13000

132150

Доходи від основної діяльності готелю, тис. грн.

1850

1900


На підставі наведених даних потрібно:

- визначити вплив на кількість наданих ліжко-діб (оплачених) таких факторів: кількості місць у готелі, днів у періоді, коефіцієнта готовності готелю до надання послуг і коефіцієнта використання ліжко-доби в експлуатації;

- скласти мультиплікативну модель показника «доходи від основної діяльності» за умови, що на його зміну впливають такі фактори: кількість номерів у готелі, середня місткість одного номера, число днів у періоді, коефіцієнт використання номерного фонду, середній дохід від номера за добу.

 • визначити абсолютний і відносний вплив цих факторів на загальний приріст доходів від основної діяльності.

^ ТЕМА 8. ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ БЛАГОУСТРОЮ ТА ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ


Особливості формування плану збуту на підприємствах благоустрою в ринкових умовах. Планування показникiв виробничої програми пiдприємств шляхового господарства, зеленого господарства та будiвництва, санітарної очистки мiст. Планування чисельності персоналу. Визначення витрат на одиницю наданих послуг та продукції за видами діяльності.

Планування показникiв виробничої програми пралень. Пропускна спроможність, коефіцієнт використання потужності. Планування показників виробничої програми лазень. Особливості формування показників дiяльностi перукарень. Планування чисельності персоналу. Визначення витрат на одиниці наданих послуг на підприємствах побутового обслуговування.


^ ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ЗАКРІПЛЕННЯ МАТЕРІАЛУ І САМОПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ


1. Назвіть основні показники виробничої програми розсадника, квітникарського господарства, спеціалізованої організації зеленого будівництва, експлуатаційної організації.


2. Дайте визначення товарної і валової продукції зеленого господарства.


3. Назвіть склад вуличної мережі міста й основні функції міських вулиць і доріг. Які види ремонтів виконують дорожні організації?


4. Назвіть особливості планування і фінансування шляхового господарства.


5. Наведіть класифікацію систем збору і видалення твердих побутових відходів.


6. Розкрийте методику розрахунку норм нагромадження відходів та визначення необхідної кількостi сміттєвозів?


7. Показники виробничої програми механізованої очистки вулиць.


8. Показники виробничої програми пральнi.


^ РОЗРАХУНКОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ЗАКРIПЛЕННЯ ТЕОРЕТИЧНОГО МАТЕРIАЛУ І САМОПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ


Завдання №23


Обчислити обсяги валової і товарної продукції підприємства зеленого господарства за минулий рік. Вихідні дані:


Показники

Кількість

 1. Випуск квітів, тис. шт.- Всього

з них:

А

Б

В270,0

180,0

110,0

 1. Ціна за 1 шт., грн.

А

Б

В3,5

2,7

1,1

3. Послуги і роботи промислового характеру іншим підприємствам в гуртових цінах, тис. грн.


230,0

4. Капітальний ремонт власних теплиць в гуртових цінах, тис. грн.


310,0

5. Зміна залишків незавершеного виробництва в гуртових цінах, тис. грн.


470,0Завдання №24


Обчислити величину реалізованої продукції підприємства зеленого господарства та її приріст у плановому році, якщо в звітному році обсяг реалізації склав 700,0 тис. грн. У плановому році підприємство передбачає випустити продукції на 920,0 тис. грн. На внутрішні потреби підприємства з них буде використано продукції на суму 70,0 тис. грн. Незавершене виробництво за плановий рік зменшиться на 15,0 тис. грн. Крім готової продукції (квіти) підприємством буде вирощено «напівфабрикатів» для реалізації на сторону на 17,0 тис. грн. і виготовлено лозових виробів на 18,0 тис. грн.


Завдання №25


Використовуючи показники окремих пралень на плановий рік, визначити зведені дані по всіх пральнях міста і проставити їх у колонці 5 таблиці:Показники

Пральня №1

Пральня№2

Пральня №3

Всього

1

2

3

4

5

1.Виробнича потужність за зміну, в кг

500

750

1000
2. Кількість днів роботи пральні (за рік)

306

296

290
3. Коефіціент змінності

2

1,5

2
4. Кількість змін роботи за рік

612

444

580
5. Пропуск сухої білиз­ни, т

– всього

306

333

580
У тому числі:

– для населення

а) в тоннах

98

73

116
б) у процентах

32

25

20
6. Пропуск білизни у приведених тоннах

350

380

725

Завдання №26


Кількість мешканців житлового будинку становить 550 чол. У місті

встановлена норма сміттєнакопичення 0,9 куб. м. на одного мешканця на рік.

Місткість одного сміттєсбірника, який використовують для накопичення твердих побутових вiдходiв, становить 0,75 куб м. Біля будинку встановлено 3 сміттєсбiрники. Вартість вивозу та складування на полігоні 1 куб.м. твердих побутових вiдходiв становить 20,8 грн.

Визначити:

- очікуваний розміру доходiв вiд прийняття на обслуговування

будинку кооперативу;

- кiлькiсть днiв, коли треба здійснювати вивезення твердих побутових

вiдходiв, вiд даного об’єкта обслуговування, щоб не допускати накопичення твердих побутових відходів поза межами встановлених біля будинку контейнерів. 1. ^ 5. ПРИКЛАД КОНСПЕКТУ САМОСТІЙНО ВИВЧЕНИХ ТЕМ


Тема 6


Питання 1. Порядок визначення нормативних витрат на утримання житлового фонду.

Під час розрахунку нормативних витрат враховуються:

- середньомісячні витрати на оплату праці (далі —заробітна плата) й середньомісячні матеріальні витрати за рік окремо за статтями експлуатаційних витрат;

- плановані трудовитрати, що не можуть перевищувати розміру, передбаченого нормами часу й нормами обслуговування для робітників і виробничого персоналу, встановленими центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства.

Розрахунок нормативних витрат ведуть за такими статтями [1]:


1. Витрати на прибирання сходових кліток (Вс) визначаються за формулою

Вс - (Оз + Нп + Н + М + І) : Пз,

де Оз — заробітна плата;

Нп - відрахування на соці­альні заходи;

Н - накладні витрати;

М - матеріальні витрати;

І — обов'язкові платежі до бюджету;

Пз — за­гальна площа квартир будинку.


2. Витрати на прибирання прибудинкової території визначаються за формулою, поданою у пункті 1.


3. Витрати на вивезення та утилізацію твердих побуто­вих і негабаритних відходів (Вз) визначають за формулою


Вз = Вп + Вг +.Ву + [Вк : (3 х 12) + Вур : (4 х 12)] х К :Пз,

де Вп - вартість вивезення твердих побутових відхо­дів, що визначається за формулою

Вп- (Ок х Нн х Тв х К):Пз,

де Ок - кількість контейнерів для твердих побутових відходів;

Нн - об'єм одного контейнера;

Тв - тариф на вивезення 1 куб. метра твердих побутових відходів;

К - кількість вивезень у середньому за місяць відповідно до графіка, погодженого з органом місцевого самоврядування;

Вг- вартість вивезення негабаритних відходів, що визначається за формулою

Вг = (Ч х Нз х Тг) : Пз,

де Ч - чисельність мешканців будинку;

Нз - норма накопичення негабаритних відходів у середньому за місяць;

Тг -тариф на вивезення 1 куб. метра негабаритних відходів;

Ву - вартість утилізації твердих побутових і негабаритних відходів, що визначається за формулою

Ву = (V х Ту): Пз,

де V — загальна кількість твердих побутових і негабаритних відходів за місяць;

Ту — тариф на утилізацію 1 куб. метра твердих побутових і негабаритних відходів;

Вк — вартість контейнерів;

Вур — вартість урн;

К — коефіцієнт витрат на експлуатацію контейнерів та урн.


 1. Витрати на прибирання підвалів, технічних поверхів та покрівель (Вт) визначаються за формулою, поданою у пункті 1.
 1. Витрати на технічне обслуговування ліфтів (Влз) визначаються за формулою:

Влз = Вл : Пл,

де Вл - вартість обслуговування одного ліфта (без електроенергії) за місяць (обчислюється відповідно до «Порядку встановлення вартості технічного обслуговування ліфтів та систем диспетчеризації», затвердженого центральним органом виконавчої влади з питань житлово - комунального господарства);

Пл — середня загальна площа квартир будинку (без квартир першого поверху), що обслуговується одним ліфтом.


 1. Витрати на обслуговування систем диспетчеризації (підтримання в робочому стані систем у ліфті, біля входу до ліфта та біля телефону диспетчера) включають витрати на заробітну плату (Оз), відрахування па соціальні заходи (Нп), накладні витрати (Н), матеріали (М) та обов'язкові платежі до бюджету (І) і відносяться на 1 кв. метр .загальної площі квартир будинку.


7. Витрати на технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем теплопостачання, водопостачання, водовідведення (від зовнішньої стіни будинку до внутрішньої стіни квартири) і зливової каналізації визначаються відпо­відно до укладених договорів між власником (балансоутримувачем) будинку або його уповноваженою особою організацією, яка здійснює експлуатацію внутрішньобудинкових систем. До цих витрат також включаються витрати на ліквідацію аварій на внутрішньоквартирних мережах (від зовнішньої стіни квартири до санітарно-технічного обладнання).

У розрахунок окремо включаються витрати на промивання систем опалення та гідравлічне випробування трубопроводів у житловому будинку.

Перелік робіт з технічного обслуговування внутрішньо будинкових систем тепло-, водопостачання, водовідведення і зливової каналізації визначається центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства.


8. Витрати на дератизацію (Вд) знаходять за формулою

Вд = (Пп х Тд) : Пз + (Кс х Тк) : Пз,

де Пп - площа підвалів (першого поверху) будинку;

Тд - середньомісячний тариф на проведення дератизаційних робіт (на 1 кв. метр площі дератизації);

Кс - кількість сміттєприймальних камер будинку;

Тк - середньомісячний тариф на проведення дератизаційних робіт в одній сміттєприймальній камері будинку.

Середньомісячний тариф на проведення дератизаційних робіт визначається за калькуляцією відповідної санітарно-епідеміологічної служби.


 1. Витрати на дезінсекцію розраховують виходячи з вартості робіт з дезінсекції, визначеної за калькуляцією відповідної санітарно-епідеміологічної служби, та відносяться на 1 кв. метр загальної площі квартир будинку.


10. Витрати па обслуговування димовентиляційних каналів (Вдк) визначають за формулою

Вдк = (Оз + Нп + Н + М + І) х Дф : ( Пз х Дк),

де Дк — нормативна кількість димовентиляційних каналів;

Дф — фактична кількість димовентиляційних каналів.


11. Витрати на технічне обслуговування систем протипожежної автоматики та димовидалення (Впа ) визначають за формулою

Впа - (Кк х Вк) : Пз,

де Кк — кількість клапанів у системах протипожежної і автоматики та димовидалення;

Вк — середньомісячна вартість обслуговування одного клапана.


12. Витрати на технічне обслуговування побутових електроплит (Веп) знаходять за формулою

Веп = (КепхВе):Пз,

де Кеп — кількість побутових електроплит, що обслуговуються;

Ве – середньомісячна вартість обслуговування однієї електроплити.


 1. Витрати на поточний ремонт конструктивних елементів, інженерних систем і технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього благоустрою, що розташовані на при будинковій території, визначаються на основі кошторисної вартості кожного виду робіт відповідно до державних будівельних норм та правил. Перелік робіт з поточного ремонту встановлюється центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства,


14. Витрати на ремонт обладнання спортивних, дитячих і господарських майданчиків включають витрати на заробітну плату (Оз), відрахування на соціальні заходи (Нп), накладні витрати (Н), матеріали (М) та обов'язко­ві платежі до бюджету (І). Їх відносять на 1 кв. метр за­гальної площі квартир будинку.


15. Витрати на поливання дворів, клумб і газонів (Впд) визначаються за формулою

Впд = (Пг х Нг х Дг + Пд х Нд х Дд) х Тв : Пз,

де Пд — площа дворів; Пі" — площа газонів та/або клумб;

Нд - норма витрат води на поливання дворів;

Нг - норма витрат води на поливання газонів та/або клумб;

Дд — розрахункова кількість днів за період року, коли проводиться поливання дворів;

Дг — розрахункова кількість днів за період року, коли проводиться поливання газонів та/або клумб;

Тв - тариф на використання 1 куб. метра води.


16. Витрати на підготовку житлових будинків до експлуатації в осінньо-зимовий період (Вжз) (утеплення, скління вікон, ущільнення дверей тощо) визначають за формулою

Вжз =(Вр + Впс):(Пзх12),

де Вр - вартість ремонту вікон і дверей;

Впс - вартість піщано-соляної суміші.


 1. Витрати на прибирання та вивезення снігу визначають на основі індивідуальних норм прибирання та вивезення снігу залежно від площі території, з якої виво­зиться сніг, відстані до пунктів звалищ і вартості виве­зення.
 1. Витрати па експлуатацію номерних знаків на бу­динках (Внз) визначають за формулою

Внз = (Вз х С):(Низ х Пз),

де Вз - вартість номерного знака;

С - кількість будин­ків;

Ннз - строк експлуатації номерних знаків (місяців).


 1. Витрати на очищення дворових туалетів та приямків визначають на підставі договорів з відповідними підприємствами. Вони відносяться на 1 кв. метр загальної площі квартир будинку.


20 Витрати на освітлення місць загального користу­вання і підвалів та підкачування води (Во) визначають за формулою

Во - (М + Озе +Те х Не) : Пз,

де Озе — заробітна плата електриків;

Те - тариф на 1 кВт/г електроенергії;

Не — кількість електроенергії на освітлення місць загального користування, підвалів, підкачування води за місяць.


21. Витрати на електроенергію для ліфтів (Ве) знаходять за формулою

Ве = (Не х Те) : Пл,

де Не — середня кількість електроенергії для 1 ліфта за місяць;

Те — тариф на 1 кВт/г електроенергії.


 1. Витрати на очищення неканалізаційних люків визначають на підставі договорів з відповідними підприємствами. Вони відносяться на 1 кв. метр
 1. Витрати на періодичну повірку, обслуговування і ремонт (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж після повірки) квартирних засобів обліку води та теплової енергії визначають відповідно до укладених договорів між власником (балансоутримувачем) будинку або його уповно­важеною особою та організацією, яка здійснює зазначені роботи.

Інші прямі витрати визначають на основі відповідної калькуляції.


 1. Утримання служб консьєржів здійснюється понад розмір плати за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій на підставі укладених договорів з мешканцями будинку.
 1. Накладних витрат

Накладні витрати плануються на підставі кошторисів, цих витрат відпонідно до діючого законодавства. У разі неможливості здійснення об'єктивного нормування окремих елементів планування проводиться на підставі фактичних витрат за попередній рік. Рівень накладних витрат визначають у відсотках до фонду заробітної плати основних робітників. До складу накладних витрат відносяться загальновиробничі й адміністративні витрати [2].


До загальновиробничих витрат включаються:

- витрати на утримання апарату управління виробництвом: витрати на оплату праці апарату управління виробництвом з відрахуваннями на соціальні заходи;

- витрати на утримання виробничого персоналу: витраи на оплату праці виробничого персоналу (комірники, молодший обслуговуючий персонал тощо) з відрахуваннями на соціальні заходи;

- витрати на службові відрядження апарату управління виробництвом;

- амортизація основних засобів виробничого призначення, крім амортизації, що включається у витрати на утримання та експлуатацію машин та обладнання;

- витрати па утримання та поточний ремонт основних засобів виробничого призначення;

- витрати на охорону орані;

- витрати на пожежну та сторожову охорону об'єктів виробничого призначення.

До адміністративних витрат включаються: □ витрати на утримання апарату управління підприємством:

витрати па оплату праці персоналу управління підприємством з відрахуванням на соціальні заходи;

витрати на службові відрядження персоналу управліня підприємством;

витрати на пожежну та сторожову охорону об'єктів адміністративного призначення;

канцелярські і поштово-телеграфні витрати, витрати на оплату за використання та обслуговування технічних засобів управління (обчислювальних центрів, вузлів зв'язку, засобів сигналізації);

витрати на оплату робіт консультаційно-інформаційного характеру, аудиторських перевірок;

витрати на оплату праці загальногосподарського персоналу з відрахуваннями на соціальні заходи;

амортизація основних засобів адміністративного призначення;

витрати на утримання та поточний ремонт основних засобів загальногосподарського призначення;

витрати на підготовку (перепідготовку) кадрів;

витрати на сплату податків і зборів (обов'язкових плтежів), крім тих, що включаються у виробничу собівартість;

інші витрати адміністративного призначення.


Питання 2.


Список літератури:


1. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій і типового договору про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій» від 12 липня 2005 р. № 560. Урядовий кур’єр від 27.07.2005р.


2. Методичні рекомендації із планування обліку і калькулювання собівартості робіт (послуг) на підприємствах і в організаціях житлово-комунального господарства, затверджені Наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 06.03.2002р. №47.


^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


Основна літератураНазва видання

Теми, де застосовується

Економіка міського господарства: Навч. посібник /За редакцією Т. П Юр’євої. – Харків.: ХДАМГ, 2002. – 672 с.

всi

Бізнес-план: технологія розробки та обгрунтування: Навчальний посібник / За редакцією С.Ф.Покропивного. –К.: КНЕУ, 2002. - 379 с.

№2

Петров А.Н. Стратегическое планирование. Учебное пособие. СПб. Знания, 2003. -195с.

№ 1

Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2002—2005 роки

та на період до 2010 року Схвалено постановою Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2002 р. № 139

всi


Додатковi джерела

Агафонов Л.Г., Агафонова О. Є. Туризм, готельний та ресторанний бізнес. Ціноутворення, конкуренція, державне регулювання..(Навч. посібник) К., “Знання” 2002, 351с


7

Бардаков В.А. Економiка водопостачання та водовiдведення. Харкiв, 2005

4

Косой Ю.М. Экономика и управление ГЭТ, 2003

5

Кривицький А.Ф., Павлов В.ІІ. Формування та розвиток територіально-виробничого комплексу міста. – Луцьк, 1997.

1

Рассуждай Л.Н., Косматенко Н.Л. Управление предприятиями коммунального хазяйства. Проблемы и решения. – Харьков: Основа, 1999.

4-8
Навчальне виданняМетодичні вказівки до самостійного вивчення курсу і практичних занять з дисципліни «Особливостi планування діяльності підприємств мiського господарства» (для студентів спеціальності 6.050100 - "Економіка підприємства", спеціалізації "Економіка підприємств міського господарства").


Укладачі: Княжеченко Валерій Вікторович,

Покуца Iлля Володимирович.


Відповідальний за випуск В.О.Костюк

Редактор М.З.Аляб’єв.


План 2007; поз.- 543


Підп. до друку 15.05.07 Формат 60х84 1/16 Папір офісний

Друк на ризографі Умовн.-друк.арк. 1.8 Обл.-вид. арк. 2.3

Зам.№ Тираж 100 прим.61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ


61002, Харків, вул. Революції, 12

1   2   3

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "А. С. Макаренко" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Василь Сухомлинський" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Софія Русова" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерства освіти і науки України від 17. 04. 2009 року №341 «Про затвердження Плану дій щодо вдосконалення викладання дисципліни...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Петро Могила" Міністерства освіти І науки України
Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської І севастопольської міських...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи