Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства icon

Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
НазваМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Сторінка2/6
Дата21.08.2012
Розмір1.32 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6
^

J(a) – множник нарощування ануїтетуPV(a) = A/D(a),

де D(a) – дисконтний множник ануїтету.


Теперішня вартість грошових потоків:

n - n

PV =  FVi*(1+r) .

i=1Майбутня вартість грошових потоків:

n n

FV =  PVi*(1+r) .

i=1(1+r)*(1+i)=(1+n) ,

де r — необхідна реальна ставка доходу на капітал;

і — темп інфляції, що звичайно вимірюється індексом ринкових цін;

n — необхідна номінальна ставка доходу на капітал.


Задача 1

Реальна майбутня вартість інвестованих грошових коштів через 4 роки складатиме 8675 гривень. Визначити суму інвестицій, якщо реальна позикова ставка становить 20% при темпі інфляції -15% у перший рік. За прогнозами фахівців очікується зростання темпів інфляції у середньому на 8% щорічно.


Задача 2

Фірма реалізує інвестиційний проект, від якого плануються наступні припливи: через 1 рік – 1000 гривень, через 2 роки - 1200 гривень, через 3 року – 1500 гривень. Визначити теперішню вартість грошових потоків від проекту, якщо реальна позикова ставка становить 12% річних, при цьому планується щорічне зростання рівню інфляції на 2%.

Задача 3

Сума амортизаційних відрахувань по активу при прямолінійному методу амортизації складає 20 тис. грн., а при прискореному – 40 тис. грн. Коефіцієнт капіталізації прибутку становить 0,5. Ставка оподаткування прибутку 30%.

Розрахувати річний ефект прискореної амортизації.


Задача 4

Цех з виробу вікон планує замінити діюче обладнання, яке має можливість продати за 1000 гвн., на нове, вартістю 3000 грн. Реалізація даного проекту приведе до підвищення обсягів реалізації на 2000 грн. протягом 4-х років при відповідному підвищенні витрат на 800 грн. щорічно. Крім того, планується підвищення витрат на 10% у рік протягом життєвого циклу проекту. Визначити потоки від проекту при реальній ставці доходу 10% та очікуваному рівні інфляції 7% за рік. Розрахунки зробити з урахуванням податків.


Задача 5

Підприємство планує закупити фасувальну машину вартістю 16000 гривень. Вивчення персоналу обійдеться підприємству у 100 гривень, експлуатаційні витрати на устаткування становлять 3000 гривень щорічно, при цьому господарський суб’єкт одержує економію на фасуванні продукції, яка оцінюється у 7000 гривень кожного року життєвого циклу проекту. Строк експлуатації машини за планом проект-менеджера – 6 років, після цього за оцінками фахівців її можна продати за 3000 гривень (амортизація та оподаткування у розрахунок не брати). Оцінити потоки поданого проекту при вартості капіталу 12% річних.


Контрольні питання


 1. Які чинники впливають на зміну вартості грошей у часі?

 2. У чому сутність процесу дисконтування? У яких випадках застосовують дисконтування?

 3. У чому сутність процесу компаундування? У яких випадках застосовують компаундування?

 4. Які види грошових потоків використовують у практиці проектного аналізу?

 5. Як впливає амортизація на грошові потоки проекту?

 6. Які методи нарахування амортизації застосовуються у проектному аналізі?

 7. У чому сутність рівномірного нарахування амортизації? Розкрити позитивні та негативні риси.

 8. У чому позитивні аспекти застосування методів прискореної амортизації?


Завдання для самостійної роботи (8 годин)


 1. Розв’язати запропоновані завдання за допомогою різних методів визначення вартості грошей.

 2. Практикуватися у користуванні таблицями множника нарощення, дисконтування, визначення теперішньої та майбутньої вартості ануїтету .

 3. Підготуватися до практичного заняття з питань оцінки проектних потоків та їхньої вартості у часі.

Задача 1

Визначити майбутню вартість інвестованих на 3 роки 1000 гривень за наступних умов: реальна процентна ставка – 15% у рік, очікуваний темп інфляції – 8%у рік.

Задача 2

Позика в розмірі 10000 грн. видана 1 червня до9 грудня під 40% річних. Визначити розмір суми простого проценту.


Задача 3

Визначити період нарахування, за який первісний капітал у 2000 грн. досягне 2500 грн., якщо проста ставка відсотку дорівнює 150% річних.


Задача 4

Визначити просту ставку проценту, при якій первісна вартість капіталу в 1000 грн. досягне 12000 грн. за півроку.


Задача 5

Визначити майбутню суму вкладеного на 5 років капіталу (2500 грн.) під 60% складного процента.

Задача 6

За який строк первісний капітал в 5000 грн. підвищиться до 20000 грн., якщо на нього будуть нараховані складні проценти в розмірі 90% річних.


Задача 7

Визначити ставку складного проценту, при якій первісний капітал у розмірі 2000 грн. За 3 роки досягне 3600 грн.


Задача 8

Для виплати позики, виданої під складний процент у 5% річних, протягом 10 років треба вносити щорічні внески в розмірі 2000 грн. За новими умовами є можливість з самого початку вносити по 1500 грн. Визначити новий строк, за який виплатять усю позику.


^ Тема: Стандартні фінансові Й неформальні критерії

прийняття рішень


Практичне заняття № 2


Ціль заняття: засвоїти методики оцінки ефективності й доцільності інвестиційних проектів; навчити студентів грамотному застосуванню цих методик.

^ Зміст заняття: проведення оцінки ефективності проектів на основі розрахунку чистої приведеної вартості, індекса дохідності, внутрішньої норми дохідності, періоду окупності інвестицій


Рекомендована література: 4,[с.94–135], 6,[с.76–114], 8,[с 114–120], 11,[с.82–136], 13,[с.441–480], 14,[с.111–136], 7, [с.62–85].


Для роботи над завданнями рекомендовано використання формул:

ЧПД = ГП – ІС,

де ЧПД - чистий приведений дохід; ГП - грошовий потік (у теперішній вартості) за весь період експлуатації інвестиційного проекту, ІС - сума інвестиційних коштів, спрямованих на реалізацію інвестиційного проекту.n n

ЧПД =  ГПi х (1+R)i -  ІСi х (1+R)i ,

i=1 i=1

де ГПі - грошовий потік за і-й рік експлуатації інвестиційного проекту; R - ставка відсотку для дисконтування сум грошового потоку даного проекту; і - строк дії проекту.

ІР =  ГП/ ІС

де ІР - індекс рентабельності інвестиційного проекту .

n n

ІР =(ГПi * (1+R)i ) /  ІСi * (1+R)i ,

i=1 i=1
n

(ГПi ІСi) * (1+ВНД)-i = 0.

i=1


Задача 1


Підприємство планує закупити фасувальну машину вартістю 15500 гривень. Вивчення персоналу коштуватиме підприємству 110 гривень, експлуатаційні витрати на устаткування становлять 3000 гривень щорічно, при цьому господарський суб’єкт одержує економію на фасуванні продукції, яка оцінюється у 7000 гривень кожного року життєвого циклу проекту. Строк експлуатації машини за планом проект-менеджера – 6 років, після цього за оцінками фахівців її можна продати за 3000 гривень (амортизація здійснюється лінійним методом, податок на прибуток становить 30%). Оцінити ефективність поданого проекту при вартості капіталу 12% річних.


Задача 2

Проект оновлення діючого устаткування, який принесе ефект не більше ніж через 5 років, передбачає:

заміну діючої пилорами, що була придбана 6 років тому за 30000 гривень. Строк її експлуатації складає 10 років, вартість – 1000 гривень, коефіцієнт морального зносу складає 0,02 і подвоюється через кожен рік експлуатації устаткування;

введення в дію нової пилорами вартістю 40000 гривень строком експлуатації 15 років. Застосування цього устаткування приведе до підвищення валових прибутків щорічно на 6000 гривень.

Існує дві можливості продажу діючої пилорами:

1-й покупець сплачує 10000 гривень водночас, 4000 гривень через рік. 2000 гривень через 2 роки;

2-й покупець водночас виплачує 14000 гривень.

Оцінити ефективність запропонованого проекту за допомогою наступних показників: індексу доходності проекту, строку окупності, внутрішньої норми рентабельності.

Довідково: ставка податку на прибуток – 30%,

середня кредитна ставка—10%.


Контрольні питання


1. У чому полягає ефективність проекту?

2. За допомогою яких критеріїв та показників вимірюють ефективність проекту?

3. У яких випадках проект можна вважати ефективним?

ТЕСТИ


 1. Як результати проекту можуть виступати:

а) тільки абсолютні показники тривалості витрат і вигод проекту;

б) як абсолютні, так і відносні показники ефективності використання ресурсів;

в) не тільки абсолютні та відносні, а і динамічні показники.


 1. Під ефективністю проекту розуміють:

а) порівняння результатів і витрат проекту;

б) порівняння кількості здійснених і заключних контрактів;

в) порівняння залучених кількості ресурсів до даного проекту та базового.


 1. Відношення приведеної вартості прибутків, отриманих у різні періоди здійснення проекту до приведеної вартості його витрат, характеризує показник ефективності:

а) чиста приведена вартість проекту;

б) індекс прибутковості проекту;

в) період окупності з урахуванням дисконтування;

г) внутрішня норма рентабельності проекту.


 1. Сума різночасових чистих грошових надходжень від реалізації проекту приведених до вартісного рівню базового періоду є показником ефективності:

а) чиста приведена вартість проекту;

б) індекс прибутковості проекту;

в) період окупності з урахуванням дисконтування;

г) внутрішня норма рентабельності проекту.


 1. Норма дисконту, при якій чиста приведена вартість проекту дорівнює нулю, характеризує показник:

а) чиста приведена вартість проекту;

б) індекс прибутковості проекту;

в) період окупності з урахуванням дисконтування;

г) внутрішня норма рентабельності проекту.


 1. Проект можна вважати ефективним, якщо:

а) індекс прибутковості проекту більше одиниці;

б) індекс прибутковості проекту дорівнює одиниці;

в) індекс прибутковості проекту менше одиниці.


 1. Проект можна вважати ефективним, якщо:

а) чиста приведена вартість проекту дорівнює нулю;

б) чиста приведена вартість проекту більше нуля;

в) чиста приведена вартість проекту менше нуля.


 1. Проект можна вважати ефективним, якщо:

а) внутрішня норма рентабельності проекту дорівнює ставці кредиту;

б) внутрішня норма рентабельності проекту менше ставки кредиту;

в) внутрішня норма рентабельності проекту більше ставки кредиту.


 1. Чиста приведена вартість проекту А становить 350 одиниць, проекту Б – 400 одиниць, тоді:

а) проект А більш ефективний ніж проект Б;

б) обидва проекти ефективні;

в) обидва проекти не ефективні.


 1. Індекс прибутковості проекту А дорівнює 1.5, проекту С – 2.3, тоді:

а) обидва проекти є ефективними;

б) проект С більш ефективний;

в) всі відповіді вірні.


 1. Проект можна вважати ефективним якщо:

а) індекс прибутковості проекту більше одиниці;

б) внутрішня норма рентабельності проекту менше ставки кредиту;

в) чиста приведена вартість проекту менше нуля.


 1. Проект можна вважати ефективним якщо:

а) індекс прибутковості проекту менше одиниці;

б) внутрішня норма рентабельності проекту менше ставки кредиту;

в) чиста приведена вартість проекту більше нуля.


 1. Проект можна вважати ефективним якщо:

а) індекс прибутковості проекту менше одиниці;

б) внутрішня норма рентабельності проекту більше ставки кредиту;

в) чиста приведена вартість проекту менше нуля.


 1. Якщо індекс рентабельності проекту дорівнює 1, то проект можна вважати:

а) прибутковим,

б) неприбутковим,

в) проектом, що не приносить прибуток але й не має збитків.


 1. Якщо чистий приведений дохід проекту більше 0, то проект можна вважати:

а) прибутковим,

б) неприбутковим,

в) проектом, що не приносить прибуток але й не має збитків.


 1. Якщо індекс рентабельності проекту менше 1, то проект можна вважати:

а) прибутковим,

б) неприбутковим,

в) проектом, що не приносить прибуток але й не має збитків.


 1. Якщо індекс рентабельності проекту більше 1, то проект можна вважати:

а) прибутковим,

б) неприбутковим,

в) проектом, що не приносить прибуток але й не має збитків.


 1. Якщо внутрішня норма рентабельності проекту більше позикової ставки, то проект можна вважати:

а) прибутковим,

б) неприбутковим,

в) проектом, що не приносить прибуток але й не має збитків.


 1. Якщо чистий приведений дохід проекту дорівнює 0, то проект можна вважати:

а) прибутковим,

б) неприбутковим,

в) проектом, що не приносить прибуток але й не має збитків.


 1. Якщо внутрішня норма рентабельності менше позикової ставки, то проект можна вважати:

а) прибутковим,

б) неприбутковим,

в) проектом, що не приносить прибуток але й не має збитків.


 1. Якщо внутрішня норма рентабельності проекту дорівнює позиковій ставці, то проект можна вважати:

а) прибутковим,

б) неприбутковим,

в) проектом, що не приносить прибуток але й не має збитків.


 1. Якщо чистий приведений дохід проекту менше 0, то проект можна вважати:

а) прибутковим,

б) неприбутковим,

в) проектом, що не приносить прибуток але й не має збитків.


 1. Внутрішня норма рентабельності проекту А становить 8%, проекту Б – 9%, тоді:

а) проект А більш ефективний,

б) обидва проекти ефективні,

в) обидва проекти не ефективні,

г) проект Б більш ефективний,

д) усі відповіді не вірні.


 1. Індекс прибутковості проекту К дорівнює 7.5, проекту С – 2.3, тоді:

а) обидва проекти є ефективними,

б) проект С більш ефективний,

в) треба ще розрахувати показник чистого приведеного доходу.

 1. Чиста приведена вартість проекту М становить 350 одиниць, проекту Т – 600 одиниць, тоді:

а) проект Т більш ефективний ніж проект М,

б) обидва проекти ефективні,

в) обидва проекти не ефективні.


 1. Внутрішня норма рентабельності проекту Р дорівнює 5.5%, проекту П– 2,3% при позиковій ставці – 5.5% тоді:

а) обидва проекти є ефективними,

б) проект Р більш ефективний,

в) обидва проекти є неефективними,

г) усі відповіді не вірні,

д) усі відповіді вірні.


^ ТЕМА: Динамічний аналіз беззбитковості проекту


Практичне заняття № 3


Ціль заняття: засвоїти методики оцінки беззбитковості проекту; навчити студентів правильному застосовувати методики оцінки інвестиційного проекту

^ Зміст заняття: проведення аналізу беззбитковості проекту на основі визначення точки беззбитковості

Рекомендована література: 4,[с.94-135], 6,[с.76 –114], 8,[с. 114 – 120],

11,[с.82 –136], 13,[с.441-480], 14,[с.111-136], 17,[с.62-85]


Для роботи над завданнями рекомендовано використання формул:


Ц*Ов=ЗВоп*Ов+ПВ+П,


де Ц – ціна одиниці продукції; Ов – обсяг виробництва проектної продукції; Звоп – зміни витрати на виробництво одиниці проектної продукції; ПВ — постійні витрати на виробництво одиниці проектної продукції; П – прибуток до оподаткування


ТБ = ПВ / (Ц – СЗВ),

де ТБ – точка беззбитковості для одного виду продукції (фізичний обсяг);

ПВ – постійні витрати; Ц – ціна одиниці продукції; СЗВ – середні змінні витрати


- бухгалтерський підхід: Ов= (ПВ+П) / (Ц- Звоп),


- проектний підхід: Ов= (ПВ+ОГП) / (Ц- Звоп),

де Овбеззбитковий обсяг виробництва; ОГП – операційний грошовий потік


Задача 1

Велозавод реалізує в місяць 300 велосипедів “Дитячий” за ціною 50 гривень за виріб. Змінні витрати на виготовлення одного виробу складають 26 гривень, постійні витрати за період – 3200 гривень. Визначити точку беззбитковості виробництва.


Задача 2

Фірма виробляє товар, змінні витрати на одиницю якого становлять 26 грн., і продає його за ціною 32 грн., Постійні витрати фірми дорівнюють 64 тис. грн. Визначити: а) обсяг товару, який забезпечить фірмі беззбитковість; б) як зміниться обсяг виробництва, якщо фірма планує отримати 10 тис. грн. прибутку (чистого).


Задача 3

Життєвий цикл проекту, що планується до реалізації , становить 5 років. Його сукупна вартість складає 300 000 грн., при цьому ліквідаційна вартість дорівнює 0. Необхідна ставка прибутковості становить 12%, податок на прибуток 30%. Прогнозний обсяг продажу продукції – 400 одиниць на рік. Ціна одиниці продукції – 3100 грн. змінні витрати на одиницю продукції – 2000 грн., постійні витрати – 250 000 грн. на рік. Проектом передбачена лінійна амортизація до досягнення ліквідаційної вартості.

Визначити точку беззбитковості проекту за різними підходами – бухгалтерським, фінансовим, готівковим.


Контрольні питання

 1. У чому полягає мета аналізу беззбитковості проекту?

 2. Що Ви розумієте під точкою беззбитковості проекту? Як визначити точку беззбитковості проекту?
 3. ^

  На чому заснована оцінка результатів проекту? Що вона характеризує?
Тема: ОЦІНКА І ПРИЙНЯТТЯ ПРОЕКТНИХ РІШЕНЬ В УМОВАХ

ризику Й невизначеності


^ Практичне заняття № 4


(2 години)

Ціль заняття: засвоїти методики оцінки ефективності проектів з ризиком; навчити студентів грамотному застосуванню цих методик.

^ Зміст заняття: проведення оцінки ризику проектів на основі математико-статистичних методів та кількісних критеріїв оцінки: метод чутливості реагування, метод сценаріїв, метод моделювання («Монте-Карло»).


Рекомендована література: 4,[с.94–135], 6,[с.76–114], 8,[с. 114–120], 11,[с.82–136],

13,[с.441–480], 14, [с.111–136], 17,[с.62–85].


Для роботи над завданнями рекомендовано використання наступних формул:

Дисперсія (V)

V = Pi ( O i - E )2 .


Середньоквадратичне відхилення (δ) розподілу вірогідностейδ = √ V =√( ∑ Рі ( Оі - Е)2 ),

де О і – можливий результат; Е – математичне очікування розподілу вірогідностей; Р і – вірогідність результату Оі


Vp = Vi / (∑ ( 1+ r )2i ),

де Vp – дисперсія чистих дисконтованих вартостей проекту; Vi – дисперсія потоків проекту і-го року.

Середньоквадратичне відхилення для групи лінійно-кореляційних потоків грошових коштів


δ = δ i /(1+ r).Середньоквадратичне відхилення для групи потоків грошових коштів одни з яких корелюють один з одним, а інші є незалежними:δр = ( δi2 /(1+ r)2i ) + ( δi /(1 + r )r )2Задача 1

Проект, що планується для реалізації на підприємстві Х потребує початкових витрат у розмірі 5000 гривень, його строк життя 3 роки при вартості капіталу 7% річних. Інші характеристики проекту подано у табл. 1. Планується, що обсяги продажу кожного року, а також щорічні потоки грошових коштів: а) будуть незалежними від продажу та потоків інших років; б) матимуть позитивну лінійну кореляційну залежність; в) потоки 2-х перших років проекту матимуть позитивну кореляційну залежність, потік 3-го року є незалежним від інших потоків.

Оцінити доцільність реалізації даного проекту з позиції його ризикованості.


Можливі результати проекту та їх вірогідність

1 рік

2 рік

3 рік

Потік грошових коштів

Вірогід-ність

Потік грошових коштів

Вірогід-ність

Потік грошових коштів

Вірогід-ність

1000

0.1

0

0.1

-1000

0.1

2000

0.2

1000

0.2

0

0.2

3000

0.4

2000

0.4

1000

0.4

4000

0.2

3000

0.2

2000

0.2

5000

0.1

4000

0.1

3000

0.1


Задача 2

Вибрати з двох проектів найменш ризикований шляхом розрахунку коефіцієнтів варіації (дисперсії та середньоквадратичного відхилення)

Проект 1. Початкові витрати складають 3000 грн, життєвий цикл проекту становить 3 роки, обсяги продажу першого року є незалежними від двох інших, а обсяги продажу наступних пов’язані лінійною кореляційною залежністю.

Проект 2. Початкові витрати складають 5000 грн, життєвий цикл проекту становить 3 роки, обсяги продажу є незалежними один від одного. Вартість капіталу в обох проектах 5%. Необхідні дані містить табл. 1.


1   2   3   4   5   6

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства В. В. Масловський Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Спецкурс за напрямом профілізації»
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства В. В. Масловський Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Спецкурс за напрямом спеціалізації»
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства Білянський Олександр Максимович
Робота виконана в Харківської національної академії міського господарства Міністерства освіти І науки України, м. Харків
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства
З дисципліни «обстеження, ремонт І реконструкція будинків міського господарства»
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства iconХарківська національна академія міського господарства прасоленко Олексій Володимирович
Робота виконана в Харківській національній академії міського господарства, Міністерство освіти І науки України
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства сазонова людмила іванівна удк 69. 003. 658. 012 Порівняльний аналіз розвитку будівельного комплексу І суміжних галузей
Робота виконана в Харківській національній академії міського господарства Міністерства освіти І науки України
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства
...
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства iconМетодичні вказівки
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства проблеми розвитку туризму І готельного господарства: регіональний аспект харків, хнамг
Затверджено на засіданні вченої ради Харківської національної академії міського господарства (протокол № від січня 2009 р.)
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства тенденції та напрямки розвитку туріндустрії україни харків, хнамг
Затверджено на засіданні вченої ради Харківської національної академії міського господарства (протокол № від січня 2012 р.)
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства туризм як національний пріоритет харків, хнамг
Затверджено на засіданні вченої ради Харківської національної академії міського господарства (протокол № від січня 2009 р.)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи