Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни \"Інформаційні технології управління\" для студентів 4 курсу денної І 5 курсу заочної форм навчання icon

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Інформаційні технології управління" для студентів 4 курсу денної І 5 курсу заочної форм навчання
Скачати 146.95 Kb.
НазваМетодичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Інформаційні технології управління" для студентів 4 курсу денної І 5 курсу заочної форм навчання
Дата14.11.2012
Розмір146.95 Kb.
ТипМетодичні вказівки

Міністерство освіти і науки України

Харківська національна академія міського господарства


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до практичних занять

з дисципліни “Інформаційні технології управління”

(для студентів 4 курсу денної і 5 курсу заочної форм навчання

зі спеціальності 6.070800 - "Екологія та охорона навколишнього середовища")


Харків – ХНАМГ – 2007


Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Інформаційні технології управління” (для студентів 4 курсу денної і 5 курсу заочної форм навчання спец. 6.070800 - "Екологія та охорона навколишнього природного середовища").

Укл.: Бараннік В.О. – Харків: ХНАМГ, 2007 – 8 с.


Укладач: доц. В.О. Бараннік


Рецензент: доц. Є. Г. Пономаренко (ХНАМГ)


Рекомендовано кафедрою інженерної екології міст, протокол № 10 від 14.05.2007 р.

Загальні положення


Навчальна дисципліна “Інформаційні технології управління” є дисципліною за вибором вищого навчального закладу за напрямом 0708 -«Екологія».

^ Мета вивчення дисципліни: Надання студентам теоретичних знань та практичних навичок у галузі інформаційних технологій управління інженерними та природними системами


^ Предмет дисципліни: Моделі, методи та програмні засоби інформаційних технологій управління інженерно-екологічними системами


Місце дисципліни в структурно – логічній схемі навчального плану:

Дисципліни, що повинні передувати вивченню даної дисципліни (або “вихідна”):

”Системний аналіз довкілля”, “Інформатика і системологія”, “Моделювання і прогнозування стану довкілля”


На дану дисципліну спирається вивчення наступних дисциплін:

”Інформаційні технології управління та проектування”, дипломна робота.


^ У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

- знати основні моделі, методи та програмні засоби управління інженерно-екологічними системами, що використовуються у галузі охорони навколишнього середовища.

- уміти застосовувати теоретичні знання та практичні навички у застосуванні методи та засоби управління інженерними і природними системами, що використовуються у галузі охорони навколишнього середовища.

Зміст дисципліни:

Тема 1. Поняття управління, елементи систем управління та стадії управління

інженерно-екологічними системами.


Тема 2. Використання функцій корисності/втрат для інтегральної характеристики

планів дій та управліньських рішень.


Тема 3. Використання матриць корисності/втрат і критеріїв оцінки доцільності

для порівняння сценаріїв управління.


3

Тема 4. Програмні засоби інформаційних технологій управління інженерно-

екологічними системами.


Практичні заняття – це важлива частина підготовки майбутнього фахівця, що дозволяє йому оволодіти навичками аналізу й виваженого прийняття управліньських рішень в інженерній діяльності. Мета практичних занять досягається спільним розглядом із студентами питань і прикладів використання методів і моделей прийняття управліньских рішень, що спираються на інформаційні технології.


^ До теми 2: Завдання

 1. Розрахувати величини інтегральних функцій корисності для чотирьох варіантів можливого вибору та вказати найкращій варіант


Оцінки корисності варіантів за індивідуальними індикаторами у балах
Індикатори властивостей варіантів вибору
Економічні індикатори

Соціальні індикатори

Коефіцієнти значимості

0,5

0,5
Н1

Н2

Н3

Н4

Н5

Н6

Н7

Н8

Коефіцієнти значимості

0,6

0,1

0,3

0,1

0,3

0,15

0,25

0,2

Варіанти вибору

Варіант 1

1

2

3

4

5

5

4

3

Варіант 2

5

4

3

2

1

1

2

3

Варіант 3

3

4

5

5

4

3

2

1

Варіант 4

3

5

3

2

2

2

3

2

Оцінка індикаторів у балах:

1 – дуже погано

2 – погано

3 – посередньо

4 – добре

5 – відмінно


4

 1. Розрахувати величини інтегральних функцій корисності для чотирьох варіантів можливого вибору та вказати найкращій варіант.


Оцінки корисності варіантів за індивідуальними індикаторами у балах
Індикатори властивостей варіантів вибору
Економічні індикатори

Соціальні індикатори

Коефіцієнти значимості

0,3

0,7
Н1

Н2

Н3

Н4

Н5

Н6

Н7

Н8

Коефіцієнти значимості

0,5

0,2

0,3

0,1

0,3

0,15

0,25

0,2

Варіанти вибору

Варіант 1

1

2

3

4

5

5

4

3

Варіант 2

5

4

3

2

1

1

2

3

Варіант 3

3

4

5

5

4

3

2

1

Варіант 4

3

5

3

2

2

2

3

2

Оцінка індикаторів у балах:

1 – дуже погано

2 – погано

3 – посередньо

4 – добре

5 – відмінно


3. Скласти матрицю впливу для трьох сценаріїв управління розміру 33 (3 плана дій3 варіанта стану довкілля) за наступними даними:

 • ймовірності станів довкілля =0.2, =0.3, =0.5;

 • функції корисності для плана №1 - 0.9, 0.4, 0.1;

 • функції корисності для плана №2 - 0.1, 0.4, 0.9;

 • функції корисності для плана №3 - 0.2, 0.6, 0.2.


4. Скласти матрицю впливу для трьох сценаріїв управління розміру 33 (3 плана дій3 варіанта стану довкілля) за наступними даними:

- ймовірності станів довкілля =0.2, =0.3, =0.5;

 • функції втрат для плана №1 - 0.9, 0.4, 0.1;

 • функції втрат для плана №2 - 0.1, 0.4, 0.9;

 • функції втрат для №3 - 0.2, 0.6, 0.2.


5

До теми 3: Завдання

1. За даними таблиці щодо очикуваного виграшу (грн.) виберіть доцільні плани дій за чотирма критеріямиПлани можливих дій

Умови у довкіллі

Стан 1 довкілля,

ймовірність Рс=0,2

Стан 2 довкілля,

ймовірність Рд=0,8

План 1

50000

10000

План 2

37500

25000


2. За даними таблиці щодо очикуваного виграшу (грн.) виберіть доцільні плани дій за чотирма критеріямиПлани можливих дій

Умови у довкіллі

Стан 1 довкілля,

ймовірність Рс=0,6

Стан 2 довкілля,

ймовірність Рд=0,4

План 1

40000

20000

План 2

37500

25000


3. За даними таблиці щодо очикуваного виграшу (грн.) виберіть доцільні плани дій за чотирма критеріямиПлани можливих дій

Умови у довкіллі

Стан 1 довкілля,

ймовірність Рс=0,8

Стан 2 довкілля,

ймовірність Рд=0,2

План 1

40000

20000

План 2

37500

25000


До теми 4: Завдання

1. За даними таблиці функції корисності визначити найліпші плани дій за чотирма критеріями. Розрахунки навести електронною таблицею Microsoft Excel.


Функції корисності та ймовірності умов довкілля
Умова 1

Умова 2

Умова 3

Умова 4

Умова 5

План 1

35

72

97

81

84

План 2

23

12

78

92

80

План 3

67

72

56

34

69

План 4

34

52

42

53

47

План 5

13

64

49

45

11

Рi

0,23

0,21

0,14

0,31

0,14

6

2. За даними таблиці функції корисності визначити найліпші плани дій за чотирма критеріями. Розрахунки навести електронною таблицею Microsoft Excel.


Функції корисності та ймовірності умов довкілля
Умова 1

Умова 2

Умова 3

Умова 4

Умова 5

План 1

45

95

97

63

47

План 2

55

89

81

63

36

План 3

89

38

88

28

91

План 4

13

16

34

21

55

План 5

15

41

57

48

65

Рi

0,56

0,05

0,1

0,17

0,14


3. За даними таблиці функції корисності визначити найліпші плани дій за чотирма критеріями. Розрахунки навести електронною таблицею Microsoft Excel.Функції корисності та ймовірності умов довкілля
Умова 1

Умова 2

Умова 3

Умова 4

Умова 5

План 1

89

95

95

22

53

План 2

13

51

23

30

82

План 3

70

81

86

55

17

План 4

43

47

37

78

16

План 5

43

25

22

27

33

Рi

0,48

0,33

0,04

0,12

0,05


Список літератури


Куликовский Л.Ф., Мотов В.В. Теоретические основы информационных процессов. – М.: Высш. шк., 1987. – 248 с.

 1. Руководства по применению пакетов прикладных программ Microsoft Office.

 2. Серавин Л.Н. Теория информации с точки зрения биолога. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1973. – 160 с.

 3. Петров Ю.А. Азбука логичного мышления. – М.: Изд-во МГУ, 1991. – 104 с.

 4. Беллман Р. Введение в теорию матриц: Пер. с англ. – М.: Наука, 1969. – 367 с.

 5. Годин В.В., Корнеев И.К. Управление информационными ресурсами: Модульная программа для менеджеров. Модуль 17. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 352 с.

 6. Програмне забезпечення Microsoft Word та Microsoft Excel.

Навчальне видання


Методичні вказівки до організації практичних занять з дисципліни “Інформаційні технології управління” (для студентів 4 курсу денної і 5 курсу заочної форм навчання спец. 6.070800 - "Екологія та охорона навколишнього середовища").


Укладач: Валерій Олександрович Бараннік


Редактор: М. З. Аляб’єв


План 2007 (додатково)
Підп. до друку Формат 60*80 1/16. Папір офісний

Друк на ризографі Обл.-вид. арк. 0,5 Умовн.-друк. арк. 0,4

Тираж 110 прим. Замовл. №
61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12
Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ

61002, Харків, вул. Революції, 12

Схожі:

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни \"Інформаційні технології управління\" для студентів 4 курсу денної І 5 курсу заочної форм навчання iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Інформаційні технології управління” (для студентів 4 курсу денної І 5 курсу...
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни \"Інформаційні технології управління\" для студентів 4 курсу денної І 5 курсу заочної форм навчання iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни “Інформаційні технології управління” (для студентів 4 курсу денної...
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни \"Інформаційні технології управління\" для студентів 4 курсу денної І 5 курсу заочної форм навчання iconМетодичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни "Інформаційні технології управління" (для студентів 4 курсу денної І 5 курсу заочної форм навчання спец. 070800 "Екологія та охорона навколишнього природного середовища")
Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни “Інформаційні технології управління” (для студентів 4 курсу денної...
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни \"Інформаційні технології управління\" для студентів 4 курсу денної І 5 курсу заочної форм навчання iconМетодичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Моделювання І прогнозування стану довкілля" для студентів 4 курсу денної І заочної форм навчання
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Моделювання І пргнозування стану довкілля” (для студентів 4 курсу денної І...
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни \"Інформаційні технології управління\" для студентів 4 курсу денної І 5 курсу заочної форм навчання iconМіського господарства методичні вказівки
Методичні вказівки для практичних занять та самостійної роботи з курсу " управління міськими територіями " (для студентів 5 курсу...
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни \"Інформаційні технології управління\" для студентів 4 курсу денної І 5 курсу заочної форм навчання iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Електричні апарати» (для студентів 2 курсу денної та 3 курсу заочної форм навчання...
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни \"Інформаційні технології управління\" для студентів 4 курсу денної І 5 курсу заочної форм навчання iconМетодичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Інформаційні технології при експлуатації інженерних мереж» для студентів 5 курсу денної І 5,
«Інформаційні технології при експлуатації інженерних мереж» (для студентів 5 курсу денної І 5, 6 курсів заочної форм навчання, спеціальності...
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни \"Інформаційні технології управління\" для студентів 4 курсу денної І 5 курсу заочної форм навчання iconМіністерство освіти І науки України
Методичні вказівки до організації самостійної роботи, практичних занять, виконання контрольних робіт з дисципліни «Основи економічної...
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни \"Інформаційні технології управління\" для студентів 4 курсу денної І 5 курсу заочної форм навчання iconХарківська національна академія міського господарства єсіна В. О. Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу та практичних занять з дисципліни
Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу та практичних занять з дисципліни „Потенціал І розвиток підприємства” для студентів...
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни \"Інформаційні технології управління\" для студентів 4 курсу денної І 5 курсу заочної форм навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання практичних занять
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з курсу “Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті” для студентів денної та...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи