Міжнародній науково-практичній конференції аспірантів та учених «Актуальні проблеми міжнародних відносин та інтереси України» icon

Міжнародній науково-практичній конференції аспірантів та учених «Актуальні проблеми міжнародних відносин та інтереси України»
Скачати 57.57 Kb.
НазваМіжнародній науково-практичній конференції аспірантів та учених «Актуальні проблеми міжнародних відносин та інтереси України»
Дата03.10.2012
Розмір57.57 Kb.
ТипДокументи

Національний університет

Острозька академія”

Факультет міжнародних відносин


Інформаційний лист


Шановні колеги!


Запрошуємо Вас взяти участь у міжнародній науково-практичній конференції аспірантів та учених

«Актуальні проблеми міжнародних відносин та інтереси України»


яка відбудеться 19-20 КВІТНЯ 2012 РОКУ на факультеті міжнародних відносин Національного університету «Острозька академія» (м. Острог, вул. Семінарська, 2).


^ Метою конференції є обговорення актуальних проблем міжнародних відносин, визначення інтересів та пріоритетів України, встановлення контактів між вченими різних країн, обмін дослідницьким досвідом та публікація результатів наукових досліджень.


^ Робота конференції планується за такими напрямами:

Актуальні питання історії міжнародних відносин та зовнішньої політики;

Країнознавство і туризм;

Геополітика;

Актуальні питання міжнародних відносин;

Проблеми міжнародного права;

Актуальні питання міжнародних економічних відносин;

Міжнародна інформація.

Організаційний комітет конференції:


^ Кралюк П.М.– проф., д.філос.н., проректор з наукової роботи НаУОА

Атаманенко А.Є. – проф., д.і.н., зав. каф. міжнародних відносин НаУОА

^ Кулаковський П.М. – проф., д.і.н., зав. каф. країнознавства НаУОА

Плевако І.Г. – доц., к.і.н., відповідальний секретар конференції

Конопка Н.О. – к.і.н., заст. зав. каф. міжнародних відносин НаУОА

Дем’янчук О.І. – доц., к.е.н., зав. каф. фінансів НаУОА

^ Герасимчук О.П. – доц., к.юр.н., заст. дирек­тора інституту права ім. І.Малиновського НаУОА


Форма участі: очна, заочна.

У разі заочної участі у конференції збірник доповідей буде надісланий учасникам на поштову адресу, вказану в анкеті.


Умови участі у конференції:

Робочі мови конференції:

українська, англійська, польська, російська.


Бажаючим взяти участь у роботі конференції необхідно надіслати в оргкомітет до 4 квітня 2012 року (включно) в електронному варіанті:

  • Заявку на участь у конференції (додаток 1);

  • Текст доповіді (додаток 2);

  • Рецензію наукового керівника або рекомендацію кафедри (для осіб, які не мають наукового ступеня);

на e-mail: kafedra.mv@oa.edu.ua


Організаційний внесок 150 грн. (для іноземних учасників 20 доларів США) (витрати на інформаційні та робочі матеріали, видання програми та збірника наукових матеріалів конференції, кава-брейк).

Відскановану (сфотографовану) квита­нцію про сплату організаційного внеску (назва файлу має бути підписана відповідно до прізвища та ініціалів учасника конференції та має містити у другий частині слово «Квитанція» (наприклад, Ivaniv_Kvytancija)

^ Дорожні, готельні витрати та харчування – за рахунок учасників конференції. Просимо обов’язково повідоми­ти при потребі бронювання готелю!


Вимоги до оформлення статей:

Текст доповіді (до 8 повних сторінок) друкується на білих аркушах паперу формату А4 з однієї сторони через 1,5 інтервали, шрифт Times New Roman, кегль 14 пт. Поля: верхнє, нижнє, ліве, праве по 2 см. Скановані малюнки виконувати з роздільною здатністю не менше 300 dpi

^ Електронний варіант доповіді записувати у форматі Word 1997, 2000, 2003. Назва файлу повинна містити прізвище автора та назву обраної секції. Малюнки потрібно також записати окремим файлом у форматі „jpg”.

^ Список джерел та літератури подається в алфавітному порядку згідно вимог ВАК, електронні джерела інформації подаються із зазначенням повної електронної адреси. Посилання в квадратних дужках [3, 333].

^ Текст доповіді підписується автором на звороті останньої сторінки, чим підтверджується, що дати, цитати, експериментальні дані, бібліографія звірені, а публікація належним чином підготовлена до видання.

Матеріали, які підготовлені з порушенням вказаних вимог та визначених термінів, публікуватися не будуть.


^ Перед початком конференції учасникам буде надіслано запрошення.


Додаток 1Приклад оформлення заявки на участь у Міжнародній науково-практичній конференції

«Актуальні проблеми міжнародних відносин та інтереси України»

(Острог, 19-20 квітня 2012 р.)


Прізвище:

Ім’я:

По-батькові:

Посада, місце роботи (викладач, здобувач, аспірант):

Організація, вуз (повна назва):

^ Науковий керівник (прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи):

Секція:

Тема доповіді:

Адреса:

Телефон:

e-mail:

Увага! Потреба в житлі так / ні (потрібне підкреслити з метою бронювання)


Додаток 2


Зразок оформлення тексту доповіді:


УДК___________

Іванів Володимир Іванович

аспірант Національного університету “Острозька академія”

(науковий керівник к.і.н.,

доц. Григорович П.І.)


^ НАЗВА ДОПОВІДІ

Анотація та ключові слова: (українською, англійською та російською мовами)

Текст доповіді

Джерела та література

1.

2.


Доповіді будуть опубліковані у збірнику: “Наукові записки: Серія “Міжнародні відносини”.


^ Адреса оргкомітету:

35800, м. Острог, вул. Семінарська, 2

Web: http://www.oa.edu.ua/ua/departments/mizhn

E-mail: kafedra.mv@oa.edu.ua


Контактні телефони:


моб. +380-91-334-38-89

координатор конференції

Ігор Григорович Плевако


моб. +380-97-583-3627

– координатор конференції

Наталія Олегівна Конопка


роб. +380-3654-308-32 – деканат факультету міжнародних відносин НаУОА


^ РЕКВІЗИТИ ДЛЯ СПЛАТИ

ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ВНЕСКУ


Міжнародний благодійний фонд

«Відродження Острозької академії»,

код 26009760,

р/р 26001360044001

МФО 380805

В Острозькому відділенні Рівненської

філії КБ «Приватбанк»

Звертаємо Вашу увагу, що у графі

призначення платежу

необхідно обов’язково

вказати: «Безповоротна фінансова допомога

на проведення конференції факультету міжнародних відносин»


Оплату організаційного внеску можна зробити у відділенні будь-якого банку в Україні або через Інтернет у разі наявності у Вас електронного доступу до Ваших банківських рахунків.


З повагою,

оргкомітет конференції

Схожі:

Міжнародній науково-практичній конференції аспірантів та учених «Актуальні проблеми міжнародних відносин та інтереси України» iconШановні колеги ! Запрошуємо вас до участі у ІV міжнародній науково-практичній Інтернет-конференції молодих вчених І студентів «Розвиток міжнародних відносин та зовнішньоекономічної діяльності підприємств за сучасних умов»
Метою конференції є обмін досвідом з проблем розвитку міжнародних відносин, зовнішньоекономічних зв’язків підприємств, галузей, регіонів...
Міжнародній науково-практичній конференції аспірантів та учених «Актуальні проблеми міжнародних відносин та інтереси України» iconШановні колеги ! Запрошуємо вас до участі у ІV міжнародній науково-практичній Інтернет-конференції молодих вчених І студентів «Розвиток міжнародних відносин та зовнішньоекономічної діяльності підприємств за сучасних умов»
Метою конференції є обмін досвідом з проблем розвитку міжнародних відносин, зовнішньоекономічних зв’язків підприємств, галузей, регіонів...
Міжнародній науково-практичній конференції аспірантів та учених «Актуальні проблеми міжнародних відносин та інтереси України» iconНаціональний університет «Острозька академія» Факультет міжнародних відносин Кафедра міжнародних відносин запрошують Вас взяти участь у відкритому конкурсі наукових робіт учнів і слухачів випускних класів шкіл, ліцеїв та гімназій
Актуальні питання історії міжнародних відносин та зовнішньої політики та інтереси України
Міжнародній науково-практичній конференції аспірантів та учених «Актуальні проблеми міжнародних відносин та інтереси України» iconПріоритети, напрями та сучасні
Конференція проводиться з метою здійснення комплексного наукового розгляду сучасного стану міжнародних відносин з залученням зусиль...
Міжнародній науково-практичній конференції аспірантів та учених «Актуальні проблеми міжнародних відносин та інтереси України» iconМ. Київ II міжнародна науково-практична конференція
України запрошує Вас взяти участь у II міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми сучасної філології», яка відбудеться...
Міжнародній науково-практичній конференції аспірантів та учених «Актуальні проблеми міжнародних відносин та інтереси України» iconМ. Київ II міжнародна науково-практична конференція
України запрошує Вас взяти участь у II міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми сучасної філології», яка відбудеться...
Міжнародній науково-практичній конференції аспірантів та учених «Актуальні проблеми міжнародних відносин та інтереси України» iconПричорноморська фундація права Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання реалізації чинних національних та міжнародних нормативно-правових актів»
Маємо честь І приємність запросити Вас прийняти участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні питання реалізації...
Міжнародній науково-практичній конференції аспірантів та учених «Актуальні проблеми міжнародних відносин та інтереси України» iconШановні колеги ! Запрошуємо Вас взяти участь у Х ювілейній Міжнародній науково-практичній конференції: «Пріоритети науково-технічного розвитку: проблеми та механізми реалізації»
Запрошуємо Вас взяти участь у Х ювілейній Міжнародній науково-практичній конференції
Міжнародній науково-практичній конференції аспірантів та учених «Актуальні проблеми міжнародних відносин та інтереси України» iconЗаявка на участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Фінансова система України: проблеми та перспективи розвитку в умовах трансформації соціально-економічних відносин»
«Фінансова система України: проблеми та перспективи розвитку в умовах трансформації соціально-економічних відносин»
Міжнародній науково-практичній конференції аспірантів та учених «Актуальні проблеми міжнародних відносин та інтереси України» iconШановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції молодих учених та студентів «Особливості ефективного управління підприємствами в умовах глобальних викликів»
Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції молодих учених та студентів «Особливості ефективного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи