Програма Міжнародної науково-практичної конференції icon

Програма Міжнародної науково-практичної конференції
Скачати 219.07 Kb.
НазваПрограма Міжнародної науково-практичної конференції
Дата13.09.2012
Розмір219.07 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОСТРОЗЬКА АКАДЕМІЯ»

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКИЙ ЦЕНТР ЗМІСТУ І ФОРМ КУРСІВ ДУХОВНО-МОРАЛЬНОГО СПРЯМУВАННЯ

НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО

УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ М.П. ДРАГОМАНОВА


ЦЕНТР ЄВРОПЕЙСЬКИХ ГУМАНІТАРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

«КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ»

ЛАБОРАТОРІЯ СУСПІЛЬСТВОЗНАВЧОЇ ОСВІТИ ІНСТИТУТУ ПЕДАГОГІКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

МІСІЙНИЙ ВІДДІЛ БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ЦЕРКВА В ДІЇ» (НІДЕРЛАНДИ)

^ ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ФІЛОКАЛІЯ" (МОЛДОВА)


Програма


Міжнародної науково-практичної конференції

«Духовно – моральне виховання молодого покоління.

Вітчизняний і зарубіжний досвід»,

24-25 квітня 2012 року


Острог – 2012

23 квітня

17.00 - заїзд учасників Міжнародної науково-практичної конференції.

Екскурсія по Національному університету «Острозька академія».


24 квітня

7.00 - 10.00 - заїзд та реєстрація учасників (Центральний корпус Національного університету «Острозька академія»)

8.30 - 9.00 - молебень (студентсько-викладацький храм преп. Федора Острозького)

9.00 - 9.40 - сніданок

10.00 - 11.00 - урочисте відкриття Міжнародної науково-практичної конференції. Вітання учасникам (актова зала Національного університету «Острозька академія»)

11.00 - 14.00 - перше пленарне засідання

14.00 - 15.00 - перерва на обід

15.00 - 18.00 - секційні засідання

18.00 - 19.00 - вечеря

19.00 - екскурсія по Національному університету «Острозька академія» та концерт духовного співу хору «Благовість» студентсько-викладацького храму преп. Федора Острозького.

Круглі столи конференції:

Круглий стіл №1: Розина Ольга Владимировна, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России средних веков и нового времени.

«^ Учебно-методические пособия для учителей по духовно-нравственному воспитанию и проблема самоподготовки (демонстрация авторских разработок)»

Круглий стіл №2: Сучок Віра Євгенівна, директор ДНЗ №4 м. Южне, Одеська область.

«Засоби навчання в дошкільних виховних закладах»


25 квітня


8.00 - 9.00 - сніданок

9.00 - 12.00 - секційні засідання

12.00 - 14.00 – друге пленарне засідання

14.00 - 15.00 - обід

15.00 - від’їзд учасників конференції


Вітання учасникам

Міжнародної науково-практичної конференції

«Духовно-моральне виховання молодого покоління.

Вітчизняний і зарубіжний досвід» • ^ Пасічник Ігор Демидович, ректор Національного університету

«Острозька академія», доктор психологічних наук, професор кафедри психолого-педагогічних дисциплін, академік Міжнародної Слов’янської Академії Наук та АН ВШ України, заслужений працівник народної освіти України, Герой України;

 • ^ Кралюк Петро Михайлович, доктор філософських наук, професор, перший проректор з навчально-наукової роботи Національного університету «Острозька академія», член Національної спілки письменників України, заслужений працівник науки і техніки України;

 • ^ Сагач Галина Михайлівна, доктор педагогічних наук, доктор теології, професор, академік АН Вищої освіти України,  академік трьох міжнародних академій, проректор Всеукраїнського народного університету українознавства імені Григорія Сковороди, координатор освітніх програм «Україна-Данія»;

 • ^ Жуковський Василь Миколайович, доктор педагогічних наук, професор, декан гуманітарного факультету Національного університету «Острозька академія»;

 • Лісец Антун, доктор медицини, директор медичного закладу «Про Віта», Хорватія.^ Перше пленарне засідання:


 • Жуковський Василь Миколайович, доктор педагогічних наук, професор, декан гуманітарного факультету Національного університету «Острозька академія».

^ Актуальність і концептуальні засади створення Асоціації педагогів з предметів духовно-морального спрямування (на основі християнського віровчення).

 • Бондаренко Віктор Дмитрович, доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри культурології Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, директор науково-дослідницького Центру змісту і форм курсів духовно-морального спрямування Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова.

^ Взаємодія світської та духовно-релігійної освіти в Україні: стан, межі та перспективи.

 • Решетніков Юрій Євгенович, кандидат філософських наук, заступник голови Громадської ради з питань співпраці з Церквами та релігійними організаціями при Міністерстві освіти і науки, молоді та спорту України.

^ Викладання предметів духовно-морального спрямування у державній школі: український та закордонний досвід.

 • Сагач Галина Михайлівна, доктор педагогічних наук, доктор теології, професор, академік АН Вищої освіти України,  академік трьох міжнародних академій , проректор Всеукраїнського народного університету українознавства імені Григорія Сковороди, координатор освітніх програм «Україна-Данія».

^ Духовно-моральне виховання особистості засобами риторики любові.

 • Лісец Антун, доктор медицини, директор медичного закладу «Про Віта», Хорватія.

^ Як виховують?

 • Козырев Фёдор Николаевич, доктор педагогических наук, профессор, директор Института религиозной педагогіки «Русская христианская гуманитарная академия», Санкт-Петербург.

^ Духовно-нравственные беседы: опыт реализации гуманитарного религиозного образования в Санкт-Петербурге.

 • Космачева Наталия Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры начального, дошкольного и специального образования, Член-корр. АМСКП.

^ Проявления духовной составляющей личности.

 • Ковальчук Наталія Дмитрівна, доктор філософських наук, професор Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, м.Київ. Проблема добра і зла в контексті глобалізації.

 • Lankshear David, PhD Doctorate Academic status Research Fellow at the Warwick Religions and Education Research Unit University of Warwick Position, Secretary Inter-European Commission on Church and School. ^ Religious Education in Christian Schools in England and Wales.

 • Горяинов Андрей Евгениевич, директор отдела учебных программ Христианского Научно-Апологетического Центра.

^ О роли естественнонаучных дисциплин в формировании мировоззрения учащихся.

 • Розина Ольга Владимировна, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России средних веков и нового времени. ^ Нравственные категории в современном воспитании: умышленная подмена или случайная субституция?

 • Чернілєвський Дмитро Володимирович, доктор педагогічних наук, професор, академік МАІ, академік МАНПО, президент АМЗКП, завідуючий кафедри соціальної роботи Вінницького соціально-економічного інституту університету «Україна».

^ Сучасні проблеми вищої школи та їх вирішення академією Міжнародного співробітництва з креативної педагогіки.

 • Євтодюк Антоніна Володимирівна, кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії, політології та права Луцького Національного технічного університету.

^ Дехристиянізація Європи: міф про «ґендерну рівність».


Секційне засідання № 1


Теоретичні засади духовно-морального виховання

молодого покоління в Україні:


^ Голова секції:

Сагач Галина Михайлівна, доктор педагогічних наук, доктор теології, професор, академік АН Вищої Освіти України,  академік трьох міжнародних академій, проректор Всеукраїнського народного університету українознавства імені Г. Сковороди, координатор освітніх програм «Україна-Данія».

^ Бондаренко Віктор Дмитрович, доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри культурології Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, директор науково-дослідницького Центру змісту і форм курсів духовно-морального спрямування Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова.


^ Секретар секції:

Данилюк Ольга Валентинівна, студентка 4 курсу Національного університету «Острозька академія».

Махлюк Василь Миколайович, студент 3 курсу Національного університету «Острозька академія».


^ Вакулик Ірина Іванівна, кандидат філологічних наук, доцент Національного університету біоресурсів і природокористування України. Духовно-моральне виховання сучасного покоління: від витоків до сьогодення.

^ Вдович Світлана Михайлівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу гуманітарної освіти Львівського науково-практичного центру професійно-технічної освіти НАПН України.

^ Особливості морально-естетичного виховання учнівської молоді.

Данилюк Ольга Валентинівна, студентка 4 курсу Національного університету «Острозька академія».

^ Проблеми, принципи та вимоги викладання предметів духовно-морального спрямування.

Димітрієв Олександр Анатолійович, віце-президент Міжнародного відкритого університету імені Марцинковського.

^ Роль християнських цінностей у сімейному вихованні молоді.

Коробко Лариса Ростиславівна, кандидат медичних наук, завідувач відділення Рівненського базового медичного коледжу.

^ Філософія духовно-морального виховання.

Марчук Оксана Олександрівна, доцент кафедри української літератури Міжнародного економіко-гуманітарного університету ім. академіка Степана Дем`янчука, м.Рівне.

^ Специфіка духовно-просвітницьких центрів та церковних братств Волинської губернії в ХІХ ст..

Матласевич Оксана Володимирівна, доцент, кандидат психологічних наук Національного університету «Острозька академія».

^ Стан та перспективи розвитку християнської психології в Україні.

Мельник Юлія Вікторівна , аспірант кафедри педагогіки ВДПУ імені М.Коцюбинського.

^ Духовно – моральні засади виховання дітей на Поділлі (в кінці ХІХ на початку ХХ століття).

Нікітюк Анна Олександрівна, аспірантка кафедри психолого-педагогічних дисциплін Національного університету «Острозька академія».

Морально-етичне виховання шкільної молоді України в процесі викладання предметів духовно-морального спрямування.

Павлюк Петро Аркадійович, доктор теологічних наук, магістр психології, професор, декан гуманітарного факультету Християнського гуманітарно-економічного відкритого університету.

^ Значение личности педагога в формировании духовно-нравственного потенциала учащихся.

Панасюк Марія Миколаївна. Навчальне середовище як фактор стресу студентів вищих учбових закладів.

^ Прозапас Любов Леонідівна , студентка Рівненського інституту слов’янознавства Київського славістичного університету, факультету психології та мистецтвознавства.

^ Духовне та моральне виховання сучасної молоді.

Сіданіч Ірина Леонідівна, доцент кафедри управління навчальними закладами та педагогіки Вищої школи інституту менеджменту та психології ДВНЗ університету менеджменту освіти академії наук України.

^ Теоретичні засади духовно-морального виховання молодого покоління України.

Сіранчук Наталія Зіновіївна, методист і здобувач Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна».

^ Сучасне світобачення духовної сутності людини.

Сліпчишин Лідія Василівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник Львівського науково-практичного центру професійно-технічної освіти НАПН України.

^ До питання морально-духовного виховання учнів професійної школи.

Сучок Віра Євгенівна, директор ДНЗ №4 м. Южне, Одеська область. Особистісно-орієнтована модель організації навчально-виховного процесу в дошкільних виховних закладах духовно-морального розвитку.

Таран Ірина Олександрівна, асистент кафедри прикладної психології Бердянського державного педагогічного університету. ^ Специфіка розуміння деяких духовно-моральних цінностей дітьми дошкільного віку.

Тимочко Ірина Миколаївна, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри загальної і соціальної педагогіки Рівненського державного гуманітарного університету.

^ Роль провідних діячів православних братств Волинської губернії у збереженні духовно-моральних традицій виховання.

Ткаченко Сергій Володимирович, здобувач ступеню: кандидат філософських наук, аспірант кафедри філософії Житомирського Державного Університету імені Івана Франка.

Історична оцінка соціальних наслідків еволюційного світогляду.

Філоненко Олександр Семенович, кандидат філософських наук, доцент кафедри теорії культури та філософії філософського факультету Харківського національного університету ім. В.М.Каразіна.

^ Євхаристійна антропологія та християнська педагогіка.

Химич Нінель Євгенівна, кандидат педагогічних наук, доцент державного вищого навчального закладу «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», завідуюча лабораторії духовного розвитку особистості.

^ До проблеми впровадження християнських цінностей в сучасний освітній процес.

Швецова Ірина Вікторівна, аспірант та викладач кафедри педагогіки та психології Херсонського державного університету.

^ Виховання поваги до дорослих.

Якимович Тетяна Дмитрівна, кандидат педагогічних наук, сташий науковий співробітник, вчений-секретар Львівського науково-практичного центру професійно-технічної освіти НАПН України. Виховання моральних якостей майбутніх фахівців в системі професійної освіти.

^ Яковишина Тетяна В’ячеславівна, кандидат педагогічних наук, в.о. доцента кафедри педагогіки початкової освіти Рівненського державного гуманітарного університету, м.Рівне.

^ Релігійне виховання у жіночих закладах Волині в другій половині XIX – початку XX ст. (на прикладі Острозького жіночого училища графа Д.Блудова).


Секційне засідання № 2


^ Методологія духовно-морального виховання

молодого покоління:


Голови секції:

Огірко Олег Васильович, доктор філософії, доцент кафедри філософії Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій.

^ Хромець Віталій Леонідович, кандидат філософських наук, доцент кафедри культурології, співробітник науково-дослідницького Центру змісту і форм курсів духовно-морального спрямування Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова.

^ Секретар секції:

Новак Юлія Валеріївна, студентка 4 курсу Національного університету «Острозька академія».

Корень Анастасія Федорівна, студентка 4 курсу Національного університету «Острозька академія».


^ Барановська Лілія Володимирівна, доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки та психології професійної освіти Гуманітарного інституту Національного авіаційного університету м.Київ, Барановський Михайло Миколайович, доктор сільськогосподарських наук, професор кафедри біотехнології Інституту екологічної безпеки Національного авіаційного університету, м.Київ.

^ Проблеми формування духовної культури майбутніх фахівців технічної галузі.

Везетіу Катерина Вікторівна, аспірант кафедри педагогіки РВНЗ «Кримський гуманітарний університет» м. Ялта.

^ Духовно-моральне виховання вчителів філологів в післядипломній освіті.

Гаврилюк Жанна Миколаївна, здобувач кафедри методики викладання історії та суспільно-політичних дисциплін НПУ імені М.П.Драгоманова, учитель – методист гімназії «Діалог» м.Києва. Духовно-моральне виховання учнів засобами культурологічної освіти на уроках історії України у 8 - 9-х класах.

^ Зарічанська Наталія Володимирівна, викладач кафедри іноземних мов Вінницького педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського. Духовно-моральне виховання майбутніх філологів засобами інноваційних технологій.

^ Зарічанський Олег Анатолійович, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психолого-педагогічних і гуманітарних дисциплін Закарпатського державного університету.

^ Духовно-моральне виховання майбутніх фахівців безпеки життєдіяльності.

Кацова Ганна Миколаївна. Форми співпраці громадських організацій з закладами освіти.

^ Квашук Оксана Володимирівна, доцент, кандидат психологічних наук Національного університету «Острозька академія».

Особливості духовно-морального виховання дітей з особливими потребами (діти із затримкою психічного розвитку).

Кляп Маріанна Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки, психології та оздоровчих технологій Закарпатського університету, м. Ужгород.

^ Духовно-моральне виховання майбутніх юристів.

Кондратець Інна Вікторівна, аспірант кафедри педагогіки і психології (дошкільної освіти) Рівненського державного гуманітарного університету, методист інформаційно-методичного центру управління освіти і науки Новоград-Волинської міської ради. Рефлексивна культура як засіб професійної компетенції та особистісного потенціалу педагога дошкільного навчального закладу в сучасних умовах розвитку освіти.

^ Крижанівський Ростислав Олександрович, доктор економічних наук, академік УЄАН, професор, ректор Християнського гуманітарно-економічного відкритого університету.

^ Актуальность и высокий статус духовно-светского образования в ракурсе нравственного воспитания на примере ХГЭУ.

Кришмарел Вікторія Юріївна, кандидат філософських наук, старший науковий співробітник лабораторії суспільствознавчої освіти Інституту педагогіки НАПН України.

^ Релігійна етика чи релігійна освіта? Точки дотику та методологічні проблеми впровадження.

Кулик Іванна Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, м.Івано-Франківськ.

^ Християнська етика як засіб формування у старшокласників загальнолюдських моральних цінностей.

Кулініч Наталія Володимирівна, студентка 4 курсу Національного університету «Острозька академія».

Роль Всеукраїнської олімпіади «Юні знавці Біблії» та Всеукраїнського фестивалю-конкурсу «Вчитель року з предметів духовно-морального виховання» в стимулюванні учнів до вивчення предметів духовно-морального спрямування.

^ Мороз Тетяна Олексіївна, учитель української мови та літератури Донецького ліцею «Колеж», м.Донецьк.

Шляхи духовного збагачення учнів на уроках української мови та літератури.

Николин Микола Миколайович, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри методики викладання навчальних предметів та гуманітарної освіти Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти.

^ Етичний практикум як діяльнісно зорієнтований прийом формування духовної компетентності школярів.

Новак Юлія Валеріївна, студентка 4 курсу Національного університету «Острозька академія».

^ Психологічний аспект в контексті духовно-морального виховання учнів.

Огірко Олег Васильович, доктор філософії, доцент кафедри філософії Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій.

^ Проблеми духовно-морального виховання молодого покоління в сучасності.

Огульчанський Богдан Юрійович, кандидат фізико-математичних наук, секретар Всеукраїнського православного педагогічного товариства ГО «Всеукраїнське православне педагогічне товариство».

^ До питання їєрархії християнських цінностей на уроках християнської етики.

Паскар Юрій Тимофійович, старший викладач кафедри психології РІС КСУ, аспірант РДГУ.

^ Міфоактуалізація як засіб розвитку Я-духовного особистості.

Радченко Ольга Борисівна, кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії та соціології Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника.

^ Суб’єкт - суб’єктність як метод морального впливу на розвиток сучасної української молоді.

Самолюк Ганна Степанівна, вчитель християнської етики Чортківської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 4 Тернопільської області, заступник директора Чортківської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 4 Тернопільської області.

^ Актуальні проблеми формування духовності особистості в системі шкільної освіти.

Фурманець Діна Миколаївна, старший викладач Інституту слов`янознавства.

^ Психологічний аспект проблеми духовного розвитку особистості дошкільників.

Хромець Віталій Леонідович, кандидат філософських наук, доцент кафедри культурології, співробітник науково-дослідницького Центру змісту і форм курсів духовно-морального спрямування Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова.

^ Система підготовки учителів предметів духовно-морального спрямування в Національному педагогічному університеті ім. М.П. Драгоманова.

Швець Наталія Анатоліївна, старший викладач кафедри історії України та філософії Вінницького національного аграрного університету. Формування духовних потреб здорового способу життя студентів, як пріоритетного напрямку розвитку суспільства.


Секційне засідання № 3


^ Міжнародний досвід

духовно-морального виховання молодого покоління:


Голови секції:

Козырев Фёдор Николаевич, доктор педагогических наук, профессор, директор Института религиозной педагогики « Русская христианская гуманитарная академия», Санкт-Петербург.

^ Костюк Оксана Юріївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри міжнародної мовної комунікації Національного університету «Острозька академія».


Секретар секції:

Костюк Ольга Олександрівна, аспірантка кафедри психолого-педагогічних дисциплін Національного університету «Острозька академія», викладач-стажист кафедри англійської мови та літератури Національного університету «Острозька академія».

^ Кулініч Наталія Володимирівна, студентка 4 курсу Національного університету «Острозька академія».


Аблаєв Едем Аджиєвич, доктор педагогічних наук, академік, проректор із наукової роботи Міжнародного слов’янського університету. Голуби Сергиева Посада и Хаджи Байрама Вели.

Аблякимова Зейнеп Тахировна, ассистент кафедры истории, правоведения и методики преподавания РВУЗ «Крымский Гуманитарный Университет»(г.Ялта).

^ Проблема духовно-нравственного воспитания в педагогической мысли крымскотатарской интеллигенции конца XIX - начала ХХ века.

Артерчук Тетяна Олександрівна, старший викладач кафедри гуманітарних дисциплін Рівненського інституту Київського університету права НАН України.

^ Релігійне виховання учнів у закладах загальної середньої освіти Німеччини.

Засєкіна Світлана Анатоліївна, аспірантка кафедри психолого-педагогічних дисциплін Національного університету «Острозька академія», викладач кафедри міжнародної мовної комунікації Національного університету «Острозька академія».

Толерантність як складова морально-етичного виховання учнів у середніх навчальних закладах Канади.

Захарчук Оксана Миколаївна, аспірантка Національного університету «Острозька академія», викладач кафедри індоєвропейських мов Національного університету «Острозька академія».

^ Соціально-економічні, політичні та релігійні передумови розвитку системи морального виховання в загальноосвітній середній школі Франції.

Козырев Фёдор Николаевич, доктор педагогических наук, профессор, директор Института религиозной педагогики « Русская христианская гуманитарная академия», Санкт-Петербург.

^ Духовно-нравственные беседы: опыт реализации гуманитарного религиозного образования в Санкт-Петербурге.

Костюк Оксана Юріївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри міжнародної мовної комунікації Національного університету «Острозька академія».

^ Просвітницькі духовні організації української діаспори в Канаді.

Костюк Ольга Олександрівна, аспірантка кафедри психолого-педагогічних дисциплін Національного університету «Острозька академія», викладач-стажист кафедри англійської мови та літератури Національного університету «Острозька академія».

Гендерні відмінності в навчальній успішності учнів в середніх навчальних закладах Канади.

Матяшук Валентина Петрівна, кандидат історичних наук, ТВО доцента кафедри суспільствознавчої та культурологічної освіти Львівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

^ Духовно-моральне виховання школярів: російський досвід.

Мірошниченко Віталій Григорович, аспірант кафедри загальної педагогіки та андрагогіки Полтавського національного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка.

^ Досвід духовно-морального виховання в європейській педагогіці IV-VI століть (Мартін Турський, Бенедикт Нурсійський, Флавій Кассіодор).

Мішак Валентина Михайлівна, здобувач лабораторії порівняльної педагогіки НАПН України, викладач німецької мови Мукачівського державного університету.

^ Духовно-моральне виховання засобами уроків релігії учнів середніх шкіл Австрії.

Олішкевич Світлана Вікторівна, аспірантка кафедри психолого-педагогічних дисциплін Національного університету «Острозька академія», викладач-стажист кафедри міжнародної мовної комунікації Національного університету «Острозька академія».

Морально-етичне виховання учнів в американській приватній школі.

^ Пол Бродовей, запрошений іноземний професор Національного університету «Острозька академія».

Вплив християнства на сучасне виховання молоді в Канаді.

Ревінкель Оксана, здобувач кафедри психолого-педагогічних дисциплін Національного університету «Острозька академія».

^ Чи потрібна homo humanus релігійна освіта?

Ревуцька Світлана Анатоліївна, аспірантка Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука, викладач німецької мови Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука.

^ Духовно-моральне виховання у реформаторській педагогіці Німеччини у другій половині ХІХ – першій половині ХХ ст..

Юр’єва Оксана Юріївна, аспірантка кафедри психолого-педагогічних дисциплін Національного університету «Острозька академія», викладач кафедри міжнародної мовної комунікації Національного університету «Острозька академія».

Розуміння сутності гендерної освіти українськими та канадськими вченими.

De Simoni Alberto, degree in Italian Literature, High School teacher of Italian Literature, Latin and Ancient History. Teaching religion in Italian High School: father Giussani’s experience in 50s and the Movement of Communion and Liberation.


Друге пленарне засідання.


Звіти голів секцій


Прийняття підсумкового документу

Всеукраїнської науково-практичної конференції

Духовно – моральне виховання молодого покоління.

Вітчизняний і зарубіжний досвід”, 24-25 квітня 2012 року


Харчування:

Піцерія «Маестро»

Їдальня Острозької академії

Схожі:

Програма Міжнародної науково-практичної конференції iconРегламент роботи Міжнародної науково-практичної конференції
Всі витрати щодо відрядження (проїзд, проживання, харчування тощо) здійснюються учасником Міжнародної науково-практичної конференції...
Програма Міжнародної науково-практичної конференції iconОрієнтовний регламент роботи Міжнародної науково-практичної конференції: 16 листопада 2012 року (п’ятниця)
Всі витрати щодо відрядження (проїзд, проживання, харчування тощо) здійснюються учасником Міжнародної науково-практичної конференції...
Програма Міжнародної науково-практичної конференції iconПрограма міжнародної науково-практичної конференції
Подолєв І. В. – д е н., професор, ректор Міжнародної академії фінансів та інвестицій
Програма Міжнародної науково-практичної конференції iconПрограма VIІ міжнародної науково-практичної конференції
Ложачевська Олена Михайлівна – д е н., професор, завідувач кафедри міжнародної економіки
Програма Міжнародної науково-практичної конференції iconПрограма VIІ міжнародної науково-практичної конференції
Ложачевська Олена Михайлівна – д е н., професор, завідувач кафедри міжнародної економіки
Програма Міжнародної науково-практичної конференції iconМатеріали міжнародної науково-практичної конференції
Проблеми ефективності міжнародного права: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 29 березня 2013 р.). / За...
Програма Міжнародної науково-практичної конференції iconПрограма VІІ міжнародної науково-практичної конференції

Програма Міжнародної науково-практичної конференції iconЗаявка на участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Капіталізація підприємств І фінансових організацій: теорія І практика»
Міжнародної науково-практичної конференції Капіталізація підприємств І фінансових
Програма Міжнародної науково-практичної конференції iconПрограма VI міжнародної науково-практичної конференції
Новикова Марина Владиславівна – к е н., доцент, доцент кафедри міжнародної економіки
Програма Міжнародної науково-практичної конференції iconПрограма VI міжнародної науково-практичної конференції "сучасні проблеми глобальних процесів у світовій економіці"
Новикова Марина Владиславівна – к е н., доцент, доцент кафедри міжнародної економіки
Програма Міжнародної науково-практичної конференції iconПрограма ІV міжнародної науково-практичної конференції "сучасні проблеми глобальних процесів у світовій економіці "
Новикова Марина Владиславівна – к е н., доцент, доцент кафедри міжнародної економіки
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи