Висловлювання Олександра Герцена: Если бы в России строго выполнялись все закон icon

Висловлювання Олександра Герцена: Если бы в России строго выполнялись все закон
Скачати 255.6 Kb.
НазваВисловлювання Олександра Герцена: Если бы в России строго выполнялись все закон
Дата05.03.2014
Розмір255.6 Kb.
ТипЗакон

УДК 343.35

Бєлова І.В.,

к.е.н., доцент кафедри банківської справи


Корупція як елемент системного ризику в економіці України


Анотація. У статті проаналізований вплив корупції на українську економіку, увага зосереджена на ідентифікації напрямів негативного впливу. Проаналізовані сучасні тенденції та наслідки зростання корупції в Україні.

Ключові слова: відмивання грошей, корупція, хабар, PEPs (політично значимі персони).


I. Вступ

В усі часи та в усіх країнах філософи, видатні діячі культури приділяли багато уваги питанням корупції.

Англійський філософ Томас Гоббс писав: «Корупція є корінь, з якого випливає в усі часи і за всяких спокус презирство до всіх законів».

Висловлювання Олександра Герцена: «Если бы в России строго выполнялись все законы и никто не брал взяток, жизнь в ней была бы совершенно невозможна», на жаль, можна застосувати не тільки виключно до Росії. Спеціалісти, які вивчають питання поширеності корупції в різних країнах, доходять висновку, що іноді корупційне намагання зробити щось в обхід закону, дати хабаря заради прискорення процесу отримання послуги від чиновника, є національною особливістю, в тому числі в країнах Африки, Латинської Америки і, навіть, в Італії. Таким чином, якої б сили не була репресивна машина держави, завжди знайдуться ті, хто обійдуть закон, бо відношення до можливості порушення закону є питанням етичних принципів.

Питанням боротьби з корупцією і хабарництвом останніми роками приділяється багато уваги у всьому світі. Зазначені злочини є предикатними поряд з такими, як: тероризм, його фінансування; торгівля людьми; незаконний оборот наркотиків та ін.

^ II. Постановка проблеми

Корупція звичайно асоціюється з відтоком капіталу. Сучасні оцінки нелегальних фінансових потоків зросли з 1.26 trillion $ до 1.44 trillion $, що відтікають з найбідніших країн у 2008р. Тобто корупція сприяє ще більшим диспропорціям у розвитку богатих та бідних країн.

На жаль, Україна, як і багато інших країн в світі, також має значне поширення корупції, хоча і не стоїть осторонь від боротьби з нею. Так, за 2010-2011рр. був прийнятий Закон з питань боротьби з корупцією: «Про засади запобігання і протидії корупції» 7 квітня 2011 року N 3206-VI [4], а також внесені відповідні зміни до ін. законів та кодексів. Була розроблена «Національна антикорупційна стратегія на 2011- 2015 роки» [3], а у 2010р. був створений Національний антикорупційний комітет.

Але незважаючи на такі суттєві позитивні зміни, до України ще багато є претензій з боку Greco (Group of States against Corruption, Directorate General of Human Rights and Legal Affairs, Directorate of Monitoring Council of Europe), що і зазначено у документі «Addendum to the Compliance Report on Ukraine», що виданий in Strasbourg, 23-27 May 2011 [6].

Greco у зазначеному документі висловлює стурбованість з приводу існування в Україні двох паралельних систем відповідальності за корупційні правопорушення, в тому числі кримінальної та адміністративної систем. Цей факт дає можливість проведення маніпуляцій, наприклад, з метою уникнути правосуддя. Документ звертає увагу також на чисельні недоліки судової системи в України. Зазначені у документі [6] ризики та недоліки сприяють зростаючій ролі РЕРs (політично значимих персон) у корупції та відмиванні грошей.

Влітку 2011р. FATF видав кілька концептуальних документів з питань боротьби з корупцією: «Corruption», «Laundering the Proceeds of Corruption». Суттєва увага в останньому документі приділена прикладам корупційної діяльності П.Лазаренка (здирство, легалізація доходів, використання рахунків в офшорних зонах для цієї мети, причетність до викрадення людей та вбивств - так виглядає наведений перелік фактів його злочинів).

У вищевказаних документах FATF зазначені основні напрями отримання доходів від корупції, які виникають внаслідок:

1) отримання хабарів або «відкатів»;

2) здирства;

3) використання службових повноважень у власних цілях або внаслідок конфлікту інтересів;

4) розкрадання з бюджету країни за допомогою різних шахрайських схем.

РЕРs широко використовують банки для руху грошових потоків. Приклад: Павло Лазаренко та його соратники з цією метою контролювали 2 банки: European Federal Credit Bank ("Eurofed") та Postabank, зареєстровані в іноземних юрисдикціях.

Приклад: Сенат США виявив американські банки (з філіалами у Великобританії), що не прийняли належних заходів KYC у відношенні рахунків двох синів Сані Абача - нігерійський військовий та державний діяч.

Корупціонери мають ряд суттєвих переваг перед іншими злочинцями. Вони можуть:

 • контролювати державну машину, в тому числі тих людей, які зобов`язані виявляти подібні злочини, впливати на призначення на посади «потрібних» людей;

 • шляхом фінансування політичних партій посилювати контроль над урядом;

 • залучати найбільш кваліфікованих в країні фахівців для участі в операціях;

 • забезпечити дипломатичне прикриття;

 • мають респектабельний вид та відповідний імідж, чим відхиляють підозри.

З 1 лютого 2012 р. Міністерство юстиції повинно забезпечити впровадження Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення.

Мета ведення реєстру – забезпечення спеціальної перевірки відомостей про осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, а також для визначення посад з найбільшими корупційними ризиками.

Але чіткого регламенту роботи цього реєстру немає. Зрозуміло, що і до відома суспільства прізвища чиновників-корупціонерів не будуть доведені.

В Україні компанії стикаються з корупцією в основному в при ліцензуванні, оподаткуванні та у митній справі. ОЕСР заявила, що корупція є серйозною перешкодою для ведення бізнесу в Україні.

^ III.Викладення основної частини

У «Аналітичному звіті щодо корупційних ризиків у сферах надання адміністративних послуг та контрольно-наглядової діяльності публічної адміністрації в Україні» [1] наведено результати дослідження корупції в сфері надання адміністративних послуг, наведено перелік основних корупційних ризиків та сформульовані пропозиції щодо їх зменшення. Це, наприклад, такі:

- не передбачати у законах про Державний бюджет положень про фінансування органів влади за рахунок надходжень від штрафів, які вони і накладають;

- закріпити на законодавчому рівні найбільш поширені способи звернення особи за адміністративною послугою з використанням поштового зв`язку, електронної пошти, замовлення телефоном;

- уникнути дублювання складів протиправних діянь в Кодексі про адміністративні правопорушення, Кримінальному Кодексі та галузевому законодавстві;

- інші.

Багато проблем та корупційних ризиків, що зазначені у «Аналітичному звіті…» [1] притаманні всім країнам світу, але значного поширення корупція набуває лише у деяких. Це, на нашу думку, в тому числі пов’язано з особливостями країни, тобто з її цивілізаційною приналежністю.

Samuel Phillips Huntington у работі «The Clash of Civilizations and Remaking of the World Order» та у статті «The Clash of Civilizations?» охарактеризував вирішальний вплив цивілізаційної приналежності на розвиток країни, на відносини між країнами світу. На думку S.Huntington цивілізація - до найвище культурне утворення, що об'єднує людей і забезпечує їм певний ступінь культурної самобутності. У цьому сенсі цивілізація характеризується як загальними об'єктивними елементами, такими, як мова, історія, релігія, звичаї, суспільні інститути, так і суб'єктивною самоідентифікацією людей.

S.Huntington виділяє 8 основних цивілізацій, в тому числі західну, ортодоксальну/православну, японську та ін. Для ортодоксальної цивілізації, до якої належить більша частина України, як і для будь якої іншої цивілізації, характерними є спільні мова, історія, релігія, звичаї. Цілком у релігійних традиціях православ`я є теза: розкайся і будеш пробачений. Тому релігійні та культурні корені корупції в Україні (як і багатьох інших злочинів) не виходять з неминучості покарання, тобто в цілому суспільство є толерантним до подібних злочинів на противагу від цивілізаційних особливостей ісламської, японської або африканської культур. Неналежна строгість покарання або навіть відсутність його сприяють зростанню української корупції.

Наскільки така думка є вірною спробуємо з`ясувати з аналізу статистичної інформації на сайті Міністерства внутрішніх справ. Для цього використаємо дані [5] про кількість окремих видів злочинів та результати ведення кримінальних справ.

Серед злочинів у складі організованих груп та злочинних організацій корупційні злочини (хабарництво, зловживання службовим становищем, перевищення службових повноважень та ін., що мають наслідком отримання неправомірної вигоди) займають невелику частку (табл. 1). Однак, динаміка цих злочинів останніми роками є позитивною, тобто спостерігається зростання їх кількості.


Таблиця 1 - Злочини у складі організованих груп та злочинних організацій
2009

2010

Всього учинено злочинів організованими групами і злочинними організаціями

861

1247

^ З них за окремими видами злочинів:Вимагання

7

26

Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів

209

236

Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем

91

62

Злочини у сфері службової діяльності

75

113

у т.ч.

зловживання владою або службовим становищем

4

32

перевищення влади або службових повноважень

7

6

хабарництво15

Легалізація (відмивання) доходів,одержаних злочинним шляхом

14

17

Шахрайство з фінансовими ресурсами

1

8


У таблиці 2 наведені регіони України, де найбільш поширені злочини у сфері економіки, а отже і корупція. Як щодо регіонів України, так і щодо окремих типів злочинів в цілому спостерігається зростання.


Таблиця 2 – Дані статистики злочинів у сфері господарської діяльності по окремих регіонах України
Найменування регіонів, областей

Всього по УМВС

АР Крим

Дніпропетровська

Донецька

місто Київ

Одеська

Харківська

Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем

2009

263

754

510

470

742

595

7607

2010

330

729

514

429

743

454

8022

дина-міка, %

25,5

-3,3

0,8

-8,7

0,1

-23,7

5,5

Злочини у сфері господарської діяльності

2009

280

796

674

396

349

515

7774

2010

299

667

879

410

396

504

8222

дина-міка, %

6,8

-16,2

30,4

3,5

13,5

-2,1

5,8

з них 

фіктивне підприємництво

2009

7

44

27

107

21

10

456

2010

7

61

31

138

30

14

516

легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом

2009

11

13

25

53

28

19

340

2010

9

29

69

15

33

10

334

дина-міка, %

-18,2

123,1

176

-71,7

17,9

-47,4

-1,8

шахрайство з фінансовими ресурсами

2009

28

50

38

12

22

28

527

2010

31

75

16

17

15

29

545

дина-міка, %

10,7

50

-57,9

41,7

-31,8

3,6

3,4


Хабарництво має частку у злочинах у сфері службової діяльності менше 20%. Але майже половина пасивних хабарів зареєстрована у 6 регіонах України з 27. Це: АР Крим, Дніпропетровська, Донецька, місто Київ, Луганська, Одеська, Харківська обл. (табл.3).


Таблиця 3 - Злочини у сфері службової діяльності

Найменування регіонів

Злочини у сфері службової діяльності

з них

з них

зловживання владою або службовим становищем

перевищення влади або службових повнова-жень

хабарництво

у тому числі

одержання хабара

давання хабара

2010

2010

2010

2009

2010

дина-
міка, %

2010

2010

АР Крим

798

182

72

116

128

10,3

87

41

Дніпропетровська

2033

682

76

197

226

14,7

212

14

Донецька

1213

293

48

276

265

-4,0

211

54

місто Київ

874

195

72

182

196

7,7

169

27

Луганська

1664

708

49

240

240

х

236

4

Одеська

1396

257

24

353

376

6,5

360

16

Харківська

600

94

23

137

131

-4,4

113

18

^ Всього по УМВС

17548

4461

810

2707

2860

5,7

2452

407


Значна частка злочинів минулих років не розкривається (по Україні – 98,6%), або у зв’язку із закінченням строку давності їх знімають з обліку. Тобто фактично якщо злочин не розкритий «по гарячому», у рік його скоєння, то подальші шанси його розкриття - мінімальні.


Таблиця 4 - Відомості про злочини минулих років

Найменування регіонів

Залишок нерозкритих злочинів минулих років на початок року

з них

злочини, справи по яких закінчені розслідуванням (розкрито)

питома вага розкритих

знято з обліку

у т.ч.

із закінченням строку давності

2009

2010

динаміка, в абс.

2010

2010

2010

АР Крим

115447

886

965

79

0,8

16002

15848

Дніпропетров-ська

189056

4989

4221

-768

2,2

18851

18532

Донецька

244596

1804

2188

384

0,9

10951

10555

місто Київ

185873

1394

1695

301

0,9

17116

16673

Луганська

120794

3673

3848

175

3,2

15110

14688

Одеська

99268

1317

1331

14

1,3

8685

8540

Харківська

130361

2004

2112

108

1,6

11890

11535

^ Всього по УМВС

1944416

25775

27125

1350

1,4

172569

167683


Показники розкриття суттєво залежать від виду злочину (див. табл.5).

Злочини у сфері службової діяльності розкриваються значно рідше, ніж, наприклад, згвалтування або ДТП із смертельними наслідками. Якщо аналізувати за масштабністю, то злочини у сфері службової діяльності, що здійснюються з сумами в особливо великих розмірах, розкривають набагато рідше, ніж з меншими сумами.

Таблиця 5 - Процент зняття з обліку та розкриття злочинів (розраховано за матеріалами [5])

 

Зареєстровано злочинів

Розслідувано злочинів

Знято з обліку

Виявлено осіб, які вчинили злочини

% розслідуваних злочинів

% зняття з обліку

2009

2010

дина-міка,
%

2009

2010

дина-міка,
%

2010

2009

2010

2010

Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем

7832

8240

5,2

6521

7401

13,5

1267

4680

83,3

89,8

15,4
в особливо великих розмірах

1051

1001

-4,8

676

778

15,1

379

514

64,3

77,7

37,9

Злочини у сфері господарської діяльності

8176

8601

5,2

6395

6672

4,3

1112

5329

78,2

77,6

12,9

з них

фіктивне підприємництво

460

521

13,3

321

301

-6,2

73

241

69,8

57,8

14,0

легалізація (відмивання)

342

336

-1,8

314

296

-5,7

73

169

91,8

88,1

21,7

порушення законодавства про бюджетну систему

27

39

44,4

16

12

-25,0

34

12

59,3

30,8

87,2

порушення порядку операцій з металобрухтом

1149

1764

53,5

1129

1678

48,6

52

1653

98,3

95,1

2,9

шахрайство з фінансовими ресурсами

531

547

3,0

438

480

9,6

161

275

82,5

87,8

29,4

незаконна приватизація державного, комунального майна

45

26

-42,2

28

19

-32,1

13

18

62,2

73,1

50,0

незаконні дії щодо приватизаційних паперів

23

4

-82,6

2

2
18

2

8,7

50,0

450

недотримання особою обов'язкових умов щодо приватизації

44

56

27,3

32

50

56,3

6

47

72,7

89,3

10,7

Злочини у сфері службової діяльності

17648

17980

1,9

15354

16254

5,9

3894

8942

87,0

90,4

21,7

з них

зловживання владою або служб. становищем

X

4543

X

X

3458

X

1605

2356

X

76,1

35,3

перевищення влади або службових повноважень

X

827

X

X

654

X

352

576

X

79,1

42,6

хабарництво

2764

2914

5,4

X

2949

X

423

1702

X

101,2

14,5

Найнижчі показники розкриття є для таких видів злочинів у сфері службової діяльності: порушення законодавства про бюджетну систему (відсоток розкриття – менше 50%); незаконна приватизація державного, комунального майна; незаконні дії щодо приватизаційних паперів. Це особливо помітно, якщо порівнювати з відповідними показниками злочинів з порушення порядку операцій з металобрухтом (відсоток розкриття – 95-98%). Для зазначених видів злочинів з найнижчими показниками розкриття характерні також найвищі показники зняття з обліку. Так, 87% злочинів з порушення законодавства про бюджетну систему знято з обліку.

16 лютого 2012р. на Пленарному засіданні FATF були прийняті нові Стандарти FATF «International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation» (Міжнародні стандарти з протидії відмиванню доходів та фінансуванню тероризму і розповсюдженню зброї масового знищення) [2].

Нові стандарти в порівнянні з попередніми (редакції 2004р.) зазнали певних змін, в тому числі в частині розширення переліку предикатних злочинів за рахунок включення податкових злочинів, посилено вимоги щодо протидії відмиванню корупційних доходів, виявлення національних PEPs; посилено вимоги до застосування у фінансовій системі підходу, що ґрунтується на оцінці ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму.

Україна, як і інші країни світу, повинна найближчим часом здійснити велику роботу з приведення національного законодавства, нормативних актів щодо протидії відмиванню, що діють у фінансовій сфері, до нових вимог FATF.

Найближчі місяці повинні бути виключно насиченими за подіями у сфері системи фінансового моніторингу, оскільки потрібно буде розробити дуже складний підхід до врахування в технологіях виявлення операцій, що підлягають обов’язковому та внутрішньому фінансовому моніторингу, нового виду суспільно небезпечного діяння, що передує легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, - податкових злочинів. Тобто банки повинні взяти на себе ще одну не притаманну їм функцію – відслідковування грошових потоків податкових злочинців.

Все це ще більш ускладнить існуючу систему фінансового моніторингу, як на рівні держави, так і на рівні окремих суб`єктів фінансового моніторингу (тобто банків в тому числі), потребуватиме більш кваліфікованих кадрів, більш потужного програмного забезпечення для виявлення сумнівних операцій, більших витрат.

Крім того, суттєвою буде і роль банків в проведенні належної ідентифікації клієнтів, національних PEPs і якісному моніторингу джерел походження їх коштів.

Корупціонерами звичайно є чиновники. Тільки наявність ефективної системи відстеження співвідношення їхніх доходів-витрат може допомогти виявити доходи від корупційної діяльності, які, звичайно, не призводять до сплати податків. В Україні немає обов'язку у всіх чиновників звітувати про свої витрати, вони тільки подають декларацію про доходи та майно. А механізму перевірки достовірності вказаних відомостей не встановлено.


^ IV. Висновки

Основні висновки, що витікають з дослідження в тому, що тільки належного реформування системи боротьби з корупцією замало. Законодавчі зміни, реформування судової системи вирішать лише частину проблем. Головне – це ідеологічна робота, яка після зникнення надто потужного впливу КПРС, майже не проводиться. Немає концепції виховання молоді в дусі поваги до праці, її необхідності. ЗМІ пропагують часто можливість отримання легких грошей, фільми розповідають про шикарне життя службовців, що порушують закон. А головне - апетити злочинців (а іноді чиновників) не обмежуються майже нічим. Цьому сприяє і відсутність ідеології.

^ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Аналітичний звіт щодо корупційних ризиків у сферах надання адміністративних послуг та контрольно-наглядової діяльності публічної адміністрації в Україні. Підтримка належного урядування: проект протидії корупції в Україні (UPAC) http://www.minjust.gov.ua/0/21894.

 2. Міжнародні стандарти з протидії відмиванню доходів та фінансуванню тероризму і розповсюдженню зброї масового знищення [Електронний ресурс] : затверджені пленарним засіданням FATF від 16.02.2012 р.. – Режим доступу : // http://www.sdfm.gov.ua/content/file/Site_docs/2012/22.03.2012/1.pdf.

 3. Національна антикорупційна стратегія на 2011 - 2015 роки, схвалена Указом Президента України від 21 жовтня 2011 року N 1001/2011.

 4. Про засади запобігання і протидії корупції: Закон України 7 квітня 2011 року N 3206-VI.- Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/про%20запобігання%20корупції.

 5. Статистика з сайту Міністерства внутрішніх справ України http://mvs.gov.ua/mvs/control/main/uk/publish/article/717134/.

 6. Addendum to the Compliance Report on Ukraine: Greco (Group of States against Corruption, Directorate General of Human Rights and Legal Affairs, Directorate of Monitoring Council of Europe), Strasbourg, 23-27 May 2011. http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/documents/2011/Greco(2011)7_DecisionsGR51_EN.pdf.Summary. In this paper the influence of corruption on Ukrainian economy is investigated. Negative effects of corruption are identified. The common trends and consequences of increasing corruption in Ukraine are analyzed.

Keywords: money laundering, corruption, bribery, PEPs (Politically Exposed Persons).

Схожі:

Висловлювання Олександра Герцена: Если бы в России строго выполнялись все закон iconII. Висловлювання. Загальна характеристика висловлювання, види висловлювань. Істинність І хибність висловлювання
Речення — це мовна (знакова) конструкція, в якій об'єднуються слова за певними граматичними (синтаксичними) правилами
Висловлювання Олександра Герцена: Если бы в России строго выполнялись все закон iconДиректор пао «гк «Ялта-Интурист» А. Радукан
Он постоянно проявлял интерес ко всем тонкостям деятельности предприятия и к особенностям заполнения различных финансовых отчетностей,...
Висловлювання Олександра Герцена: Если бы в России строго выполнялись все закон icon"Все о бухгалтерском учете"
Все о бухгалтерском учете о том, могут ли налоговики требовать от коммунального предприятия уплаты в бюджет части чистой прибыли,...
Висловлювання Олександра Герцена: Если бы в России строго выполнялись все закон iconТема: Предмет, метод та значення логіки як науки
Логос" (давнього. Logos) "слово, "висловлювання", "закон", "смисл". Основні значення терміну "логіка" в даний час
Висловлювання Олександра Герцена: Если бы в России строго выполнялись все закон iconХарактеристика на студента группы 21мну направления подготовки 030601 «Менеджмент» Петрова Игоря Сергеевича
Он постоянно проявлял интерес ко всем тонкостям деятельности предприятия и к особенностям заполнения различных финансовых отчетностей,...
Висловлювання Олександра Герцена: Если бы в России строго выполнялись все закон iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Закон оптимуму; закон біогенної міграції атомів, закон 10-ти %, закон константності (Вренадського), закон зворотності (Далло), закон...
Висловлювання Олександра Герцена: Если бы в России строго выполнялись все закон iconЗакон України від 5 квітня 2007 року №876 V// Все про бухгалтерський облік. 2007. №72. 6 серпня. С. 13. Україна. Кабінет Міністрів
Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення дитячих позашкільних навчальних закладів: Закон України від 5 квітня...
Висловлювання Олександра Герцена: Если бы в России строго выполнялись все закон iconПрезентация физическое здоровье
...
Висловлювання Олександра Герцена: Если бы в России строго выполнялись все закон iconКричевский Р. Л. Если Вы – руководитель… Элементы психологии менеджмента в повседневной работе. – М.: Дело, 1993. – 352 с
Маршруты поездок пролегали в сравнительно небольшие индустриальные центры Севера, миллионные гиганты Урала и Поволжья, древние города...
Висловлювання Олександра Герцена: Если бы в России строго выполнялись все закон iconОсновні закони логіки
Закон тотожності. Закон суперечності. Закон виключеного третього. Закон достатньої підстави
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи