Пояснювальна записка до випускної роботи бакалавра icon

Пояснювальна записка до випускної роботи бакалавра
Скачати 57.53 Kb.
НазваПояснювальна записка до випускної роботи бакалавра
Дата05.03.2014
Розмір57.53 Kb.
ТипПояснювальна записка


Державний вищий навчальний заклад

«Українська академія банківської справи Національного банку України»

Кафедра міжнародної економіки


Пояснювальна записка

до випускної роботи

бакалавра


на тему “Організація і регулювання міжнародної інвестиційної діяльності в Сумській області”


Виконав: студент 4 курсу, групи МЕ-92

напряму підготовки (спеціальності)

6.030503 «Міжнародна економіка»

Давиденко Д.О.

Керівник: Щербина Т.В.

Рецензент: Чубур В.Д.


Суми – 2013 року

Державний вищий навчальний заклад

“Українська академія банківської справи Національного банку України”

Кафедра міжнародної економіки


^ ВИПУСКНА РОБОТА

на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр

за напрямом підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка»


ОРГАНІЗАЦІЯ І РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ


Виконав студент 4 курсу, група МЕ-92 ____________ Д.О.Давиденко

“___” ____________ 2013р.

Керівник випускної роботи ____________ Т.В. Щербина

“___”____________ 2013 р.

Консультант розділу “Охорона праці” ____________О.М. Пахненко

“___”____________ 2013р.


Суми – 2013

РЕФЕРАТ

випускної роботи на тему

^ ОРГАНІЗАЦІЯ І РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ

студента Давиденко Дар’ї Олександрівни


на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр

за напрямом підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка»


Актуальність теми полягає в тому, що оптимізація управління іноземними інвестиціями на сьогодні стає ключовою передумовою покращення стану економіки регіону та країни в цілому. Це питання є особливо важливим в контексті посткризового розвитку та євроінтеграційного вектору України з точки зору забезпечення її міжнародної конкурентоспроможності.

Об’єктом дослідження виступає процес організації та регулювання міжнародної інвестиційної діяльності

Предметом дослідження є теоретичні розробки щодо поліпшення процесу організації та регулювання міжнародної інвестиційної діяльності в Сумській області.

Мета випускної роботи полягає у вивченні засад організації та регулювання міжнародної інвестиційної діяльності у Сумській області та визначенні напрямків і шляхів її активізації.

Методи дослідження: загальнонаукові та спеціальні (метод аналізу та синтезу, методи індукції та дедукції, статистичний метод), а емпіричний прийом спостереження

Інформаційною базою роботи є законодавчі та нормативно - правові документи органів державної влади центрального та місцевого рівнів, звітні дані Головного управління статистики у Сумській області, наукові публікації вітчизняних та зарубіжних вчених, ресурси мережі Інтернет, фактичні внутрішні дані ДБУ «Сумський регіональний центр з інвестицій та розвитку» та індустріального парку «Свема».

За результатами дослідження сформульовані наступні висновки. Іноземні інвестиції є дієвим засобом стимулювання соціально-економічного розвитку регіонів, а створення привабливого інвестиційного клімату як країни, так і окремих регіонів, можливе лише в разі забезпечення ефективного адміністративно-правового регулювання інвестиційної діяльності. Можливі регулятивно-управлінські заходи подолання існуючих проблем у сфері іноземного інвестування та активізації діяльності іноземних інвесторів в Сумській області мають бути спрямовані на формування чіткої регіональної політики щодо прямих іноземних інвестицій, запровадження ефективних засобів та форм співробітництва між органами управління та іноземними інвесторами та удосконалення маркетингу території.

Одержані результати можуть бути використані для удосконалення організаційно-правового забезпечення та оптимізації процесу управління іноземною інвестиційною діяльністю на території Сумської області на рівні місцевих органів управління та державних установ.

Ключові слова: МІЖНАРОДНА інвестиційна діяльність, Регулювання іноземної інвестиційної діяльності, інвестиційний розвиток регіонів, державне управління іноземними інвестиціями, іноземні інвестиції в сумській області, стимулювання іноземних інвестицій, «єдине інвестиційне вікно», індустріальні парки, сумський регіон.

Основний зміст випускної роботи викладено на 106 сторінках, у тому числі список використаних джерел з 79 найменувань, який розміщено на 8 сторінках. Робота містить 4 таблиць, 6 рисунків, а також 6 додатків, які розміщені на 9 сторінках.

Рік виконання випускної роботи – 2013 рік

Рік захисту роботи – 2013 рік


ЗМІСТ

ЗМІСТ 6Summary


Davydenko Daria. - Organization and Regulation of International Investment Activity in Sumy Region. – Bachelor Graduate Work. The State Highest Educational Institution «Ukrainian Academy of Banking of the National Bank of Ukraine» Sumy, 2013

The research is devoted to theoretical and practical aspects of the organization and regulation of international investment activity at national and regional levels. The prime objective of the work is to explore the regulatory and organizational framework of international investment activity in Sumy region and identify the possible ways of its improving. The main idea is that optimizing the administration of foreign investment is a key prerequisite for improving the economy of the region and the country as a whole.

Keywords: international investment, foreign investment activity regulation, investment regional development, public administration of foreign investment, encouraging foreign investment, foreign investment in the Sumy region, the «single investment window», industrial parks, Sumy region.


Анотація


Давиденко Дар’я. – Огранізація і регулювання міжнародної інвестиційної діяльності в Сумській області. – Випускна робота. Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України» Суми, 2013.

Робота присвячена дослідженню теоретичних та практичних аспектів організації і регулювання міжнародної інвестиційної діяльності на національному та регіональному рівнях. Основною метою роботи є вивчення засад організації та регулювання міжнародної інвестиційної діяльності у Сумській області та виявлення можливих шляхів удосконалення даної сфери. Головна ідея полягає в тому, що оптимізація управління іноземними інвестиціями є ключовою передумовою покращення стану економіки регіону та країни в цілому.

Ключові слова: міжнародна інвестиційна діяльність, регулювання іноземної інвестиційної діяльності, інвестиційний розвиток регіонів, державне управління іноземними інвестиціями, стимулювання іноземних інвестицій, іноземні інвестиції в Сумській області, «єдине інвестиційне вікно», індустріальні парки, Сумський регіон.


Схожі:

Пояснювальна записка до випускної роботи бакалавра iconПояснювальна записка до випускної роботи бакалавра (назва атестаційної роботи) Бакалавр

Пояснювальна записка до випускної роботи бакалавра iconПояснювальна записка до випускної роботи бакалавра (назва атестаційної роботи) Бакалавр

Пояснювальна записка до випускної роботи бакалавра iconПояснювальна записка до випускної роботи бакалавра, напрямок 050901 «Радіотехніка» хаі. 501. 546 номер залікової книжки без позначки

Пояснювальна записка до випускної роботи бакалавра iconПояснювальна записка до випускної роботи бакалавра на тему: "Інвестиційна складова міжнародної конкурентоспроможності національної економіки"
«виграшних» секторах. Зараз у світі конкурентоспроможність країни забезпечується чотирма «І» інститути, інвестиції, інфраструктура...
Пояснювальна записка до випускної роботи бакалавра iconПояснювальна записка до випускної роботи бакалавра на тему: «Валютний ринок України як складовий сегмент світового ринку»
Тому важливим є визначення основних проблем валютного ринку України шляхом аналізу стану та динаміки основних його складових з метою...
Пояснювальна записка до випускної роботи бакалавра iconПояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра
Пояснювальна записка складається з “Програми фахових вступних випробувань”, “Вимог до рівня підготовки вступників”, "Критеріїв оцінювання",...
Пояснювальна записка до випускної роботи бакалавра iconПрограма фахових вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра зі спеціальності 03050401 «Економіка підприємства»
Мета вступного іспиту – виявлення та оцінка рівня підготовки до навчання з послідуючим захистом випускної роботи бакалавра та відбір...
Пояснювальна записка до випускної роботи бакалавра iconВипускної роботи обговорена і затверджена на засіданні кафедри міжнародної економіки, протокол № від 201 р
Прошу затвердити мені тему випускної роботи у наступній редакції
Пояснювальна записка до випускної роботи бакалавра iconПояснювальна записка фахового вступного випробування на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем підготовки бакалавра з нормативним терміном навчання на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на напрям «Інженерна механіка»
Пояснювальна записка складається з «Програми фахових вступних випробувань», «Вимог до рівня підготовки вступників», «Переліку рекомендованої...
Пояснювальна записка до випускної роботи бакалавра iconПояснювальна записка фахового вступного випробування на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем підготовки бакалавра з нормативним терміном навчання на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на напрям «Інженерна механіка»
Пояснювальна записка складається з «Програми фахових вступних випробувань», «Вимог до рівня підготовки вступників», «Переліку рекомендованої...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи