Робоча програма „ Фінансове право україни \" освітньо-кваліфіаційного рівня бакалавр Для спеціальності \"Право\" icon

Робоча програма „ Фінансове право україни " освітньо-кваліфіаційного рівня бакалавр Для спеціальності "Право"
НазваРобоча програма „ Фінансове право україни " освітньо-кваліфіаційного рівня бакалавр Для спеціальності "Право"
Сторінка4/20
Дата14.12.2012
Розмір2.63 Mb.
ТипРобоча програма
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

НЕ 2.3.

Правові основи розрахункових відносин в Україні

Правові основи організації грошової системи України. Грошовий обіг та грошова система: співвідношення понять. Принципи організації і функціонування грошової системи. Еволюція грошової системи та грошових реформ в Україні. Грошова одиниця як елемент грошової системи держави. Система грошової одиниці. Грошові знаки: поняття та правова характеристика.


2

-

-

-

-

НЕ 2.4.

Правові основи валютного регулювання та валютного контролю

Поняття, типи та види валютної системи. Становлення та розвиток валютної системи. Еволюція системи правового регулювання валютних відносин на території України. Валютна система як елемент міжнародних валютних відносин. Поняття та особливості валютних правовідносин. Види валютних правовідносин.

Валюта та валютні цінності як об’єкт валютних правовідносин. Поняття валюти та валютних цінностей. Класифікація валюти. Поняття та правові ознаки валютних операцій. Класифікація валютних операцій. Порядок ліцензування валютних операцій в Україні. Правове регулювання форм міжнародних валютних розрахунків.

Поняття та юридичний зміст валютного регулювання. Методи валютного регулювання. Поняття та правовий механізм валютного контролю. Суб’єкти валютного контролю. Відповідальність суб’єктів міжбанківського валютного ринку.


2

2

-

-

-

Усне опитува-ння; тестування2НЕ 2.5

Правове регулювання публічних видатків


Поняття та правова природа публічних видатківЕволюція поняття «видатків» у державі: - етап виключно «суспільних» потреб общини; етап існування переважно приватних потреб; етап існування як публічних, так і приватних потреб та, відповідно, приватних та публічних видатків у державі.

Історичний розвиток та становлення видатків як суспільно-економічної категорії. Місце видатків у системі публічних витрат.

Публічні видатки як категорія фінансового права. Поняття публічних видатків. Правова природа публічних видатків. Видатки як правовідношення. Дискусійні питання кваліфікації видатків як зобов’язувальних відносин.
22-

Усне опитува-ння; тестування

1

НЕ 2.6.

Класифікація публічних видатків

Теоретичне та практичне значення класифікації публічних видатків. Основні положення та принципи системи статистики публічних фінансів МВФ.

Класифікація публічних видатків у системі статистики публічних фінансів МВФ. Економічна класифікація публічних видатків. Функціональна класифікація публічних видатків. Особливості класифікації видатків публічних фондів соціального призначення.

Класифікація публічних видатків в Україні. Публічні видатки держави. Публічні видатки органів місцевого самоврядування. Публічні видатки соціального призначення.


2
-

-

-

НЕ 2.7.

Кошторисно-бюджетний режим фінансування

Поняття кошторисно-бюджетного режиму фінансування. Основні положення та принципи кошторисно-бюджетного режиму фінансування.

Правове регулювання фінансування соціального захисту населення, соціального забезпечення та охорони здоров’я. Правове регулювання фінансування освіти, культури та спорту. Правове регулювання фінансування видатків на державне управління, національну оборону, правоохоронну діяльність та забезпечення безпеки держави.

Правовий режим позабюджетних коштів бюджетних установ.


2

2

-

-

-

Усне опитува-ння; тестування2НЕ 2.8.

Правове регулювання публічних доходів


Поняття та система публічних доходівПоняття та правова природа публічних доходів. «Публічні доходи» як категорія науки фінансового права. Основні типи доктринальних підходів до розуміння категорії «публічні доходи». Інститут публічних доходів в системі фінансового права. Особливості формування інституту публічних доходів. Проблеми правового регулювання публічних доходів.

Система публічних доходів. Передумови виникнення та правова природа знеособлених публічних доходів. Поняття знеособлених публічних доходів. Види знеособлених публічних доходів. Правові закономірності та принципи знеособлених публічних доходів.

Поняття та правова природа індивідуалізованих публічних доходів. Система індивідуалізованих публічних доходів. Особливості правового регулювання індивідуалізованих публічних доходів.
22---Усне опитува-ння; тестування

2

НЕ 2.9.

Податкова система України

Поняття, правові ознаки та принципи побудови податкової системи України. Структура податкової системи України.

Правове регулювання загальнодержавних податків. Непрямі податки в Україні. Правове регулювання податку на додану вартість. Правове регулювання акцизного збору. Правове регулювання прямих податків в Україні. Правове регулювання спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва.

Правове регулювання місцевих податків.


2

6

-

-

-

Усне опитува-ння; тестування; задачі2

НЕ 2.10.

Юридична конструкція податку

Поняття та правова природа юридичної конструкції податку. Цілісність, системність та структурованість юридичної конструкції податку.

Поняття елемента юридичної конструкції податку. Концепція первинних і вторинних якостей елементів юридичної конструкції податку.

Фіскальні елементи юридичної конструкції податку. Організаційні елементи юридичної конструкції податку. Захисні елементи юридичної конструкції податку.


2

-

-

-

-
Концепція первинних і вторинних якостей елементів юридичної конструкції податку.


3
НЕ 2.11.

Правове регулювання зборів та інших обов’язкових платежів

Поняття та правові особливості зборів та інших обов’язкових платежів. Поняття правовідносин в сфері справляння зборів та інших обов’язкових платежів. Особливості формування інституту зборів та інших обов’язкових платежів до бюджету. Розмежування податків та зборів і інших обов’язкових платежів.

Склад зборів та інших обов’язкових платежів. Проблеми справляння окремих видів зборів та інших обов’язкових платежів. Місце мита в складі державних доходів.

Правове регулювання зборів та інших обов’язкових платежів, що сплачуються до місцевих бюджетів.


2

2

-

-

-

Усне опитува-ння; тестування2

НЕ 2.12.

Правове регулювання загальнообов’язкового особистого страхування

Правова природа страхування. Підстави страхування. Функції страхування. Правові особливості загальнообов’язкового особистого страхування. Державне обов’язкове страхування як інститут фінансового права. Принципи загальнообов’язкового особистого страхування. Передумови загальнообов’язкового державного особистого страхування.

Фінансові правовідносини у сфері страхування. Юридичний факт, як підстава виникнення, зміни та припинення правових відносин у сфері загальнообов’язкового особистого страхування. Правовий статус учасників правових відносин у сфері загальнообов’язкового особистого страхування.

Основні види загальнообов’язкового особистого страхування. Особливості фінансово-правового регулювання страхування життя та здоров’я на випадок хвороби. Особливості фінансово-правового регулювання страхування від нещасних випадків. Правове регулювання медичного страхування.


4

4

-

-

-

Усне опитува-ння; тестування2

НЕ 2.13.

Правове регулювання міжбюджетних трансфертів

Поняття та принципи міжбюджетних відносин. Поняття та правові ознаки трансферту. Міжбюджетні трансферти як вид регулюючих неподаткових доходів бюджетів України. Нормативно-правове регулювання міжбюджетних відносин і надання міжбюджетних трансфертів бюджетам України.

Види міжбюджетних трансфертів, їх правове регулювання. Умови надання міжбюджетних трансфертів. Формула розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирів­нювання та кош­тів, що передаються до державного бюджету) між державним бюджетом та місцевими бюджетами. Дотація: поняття, правові ознаки. Правова процедура надання дотацій і субвенцій місцевим бюджетам.

Правовий режим коштів, що передаються до Державного бюджету України та місцевих бюджетів з інших місцевих бюджетів.


2

2

-

-

-

Усне опитува-ння; тестування

Поняття та правова природа фінанси-вого вирівнювання.

3

2НЕ 2.14.

Правове регулювання державних та муніципальних запозичень, державного і муніципального боргу та державного кредиту


Правові основи державних та муніципальних запозичень, державного і муніципального боргу та кредитуПоняття правові засади та форми державних запозичень. Поняття та правова природа державного боргу. Характеристика державного боргу в системі фінансово-правових категорій. Принципи правового регулювання відносин у сфері державного боргу. Співвідношення категорій «державний борг» та «державний кредит».

Правовий статус суб’єктів відносин у сфері державного боргу. Об’єкт правовідносин у сфері державного боргу. Фінансово-правові основи управління державним боргом.

Поняття та складові місцевого боргу. Право на запозичення органів місцевого самоврядування. Муніципальний кредит: поняття та правова природа.

Поняття та класифікація державних боргових цінних паперів. Поняття та правова характеристика облігації державної позики. Поняття та правові ознаки державних казначейських зобов’язань.
42-

Усне опитува-ння; тестування

2

НЕ 2.15.

Правове регулювання державного бюджету України

Поняття бюджету, його значення для функціонування держави. Бюджетний устрій України. Поняття та структура бюджетної системи України. Принципи організації бюджетної системи України. Поняття та зміст бюджетної класифікації.

Бюджетний процес в Україні. Поняття та ознаки бюджетного процесу. Суб’єкти бюджетного процесу.

Стадії бюджетного процесу. Порядок складання проекту бюджету. Порядок розгляду проекту бюджету. Порядок затвердження бюджету. Зміст актів про бюджет. Порядок виконання бюджету. Звітність про виконання Державного бюджету України.


2

2

-

-

-

Усне опитува-ння; тестування

Правова природа Закону України «Про Державний бюджет України на 2009 рік

3

1

НЕ 2.16.

Правові засади державних позабюджетних фондів коштів

Поняття, правові ознаки та види державних позабюджетних фондів коштів. Історія виникнення та становлення системи державних позабюджетних фондів коштів. Місце державних позабюджетних фондів коштів у сучасній фінансовій системі держави.

Державні позабюджетні фонди коштів як категорія фінансового права. Засади нормативно-правового регулювання діяльності державних позабюджетних фондів коштів.

Державне регулювання та нагляд за діяльністю державних позабюджетних фондів коштів. Напрямки державного регулювання у сфері державних позабюджетних фондів коштів. Методи державного регулювання та нагляду в системі державних позабюджетних фондів коштів. Правовий статус органів державного регулювання та нагляду за діяльністю державних позабюджетних фондів коштів.


2

2

-

-

-

Усне опитува-ння; тестування

Правове регулювання ощадної справи та лотерейної діяльності в Україні.

3

1

НЕ 2.17.

Правовий режим фондів коштів органів місцевого самоврядування

Поняття та правова природа фондів коштів органів місцевого самоврядування. Проблеми нормативно-правового регулювання фондів коштів органів місцевого самоврядування. Правовий статус фондів коштів органів місцевого самоврядування.

Види фондів коштів органів місцевого самоврядування. Соціальні фонди коштів органів місцевого самоврядування (фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі; фонд сприяння зайнятості населення України; фонд соціального страхування). Економічні фонди коштів органів місцевого самоврядування (територіальні дорож­ні фонди; приватизаційні житлові фонди; валютні фонди). Галузеві фонди коштів органів місцевого самоврядування.

Джерела формування фондів коштів органів місцевого самоврядування. Поняття, зміст та методи державного нагляду за порядком зарахування та використання коштів фондів органів місцевого самоврядування.


2

-

-

-

-
Право на запозичення місцевих органів самоврядування.

3

2

НЕ 2.18

. Правові основи недержавних (накопичувальних) пенсійних фондів коштів в Україні

Поняття недержавних (накопичувальних) пенсійних фондів коштів в Україні. Історія виникнення та становлення системи недержавних (накопичувальних) пенсійних фондів коштів в Україні. Види недержавних (накопичувальних) пенсійних фондів коштів.

Правовий статус недержавних (накопичувальних) пенсійних фондів коштів. Утворення недержавних пенсійних фондів коштів та умови початку їх діяльності. Правовий статус засновників, учасників та вкладників недержавних (накопичувальних) пенсійних фондів коштів. Органи управління недержавних пенсійних фондів коштів.

Правовий режим пенсійних внесків та пенсійних активів недержавних (накопичувальних) пенсійних фондів коштів. Правове регулювання пенсійних виплат з недержавних пенсійних фондів коштів.


4

2

-

-

-

Усне опитува-ння; тестування2
Всього за модулем 2

25 балів
^ Підсумковий модульний контроль

50 балів
^ Всього балів

100 балів
^ Всього годин

72

54

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

Схожі:

Робоча програма „ Фінансове право україни \" освітньо-кваліфіаційного рівня бакалавр Для спеціальності \"Право\" iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Фінансове право»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Фінансове право» для студентів 2 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня...
Робоча програма „ Фінансове право україни \" освітньо-кваліфіаційного рівня бакалавр Для спеціальності \"Право\" iconРобоча програма " земельне право україни" освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр Для спеціальності: право
Робоча програма складена на основі програми (типової) для навчальних дисциплін за спеціальністю «Право» затвердженої Вченою радою...
Робоча програма „ Фінансове право україни \" освітньо-кваліфіаційного рівня бакалавр Для спеціальності \"Право\" iconРобоча програма зі спецкурсу «Об’єктивне фінансове право» освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності
Робоча програма складена на основі програми (типової) для навчальних дисциплін за спеціальністю «Право» затвердженої Вченою радою...
Робоча програма „ Фінансове право україни \" освітньо-кваліфіаційного рівня бакалавр Для спеціальності \"Право\" iconРобоча програма курсу „справедливість як категорія права" освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності 06. 01. 01 "Право"
Робоча програма складена на основі освітньо-професійної програми напряму 06. 01 “Право” спеціальності 06. 01. 01 “Право”
Робоча програма „ Фінансове право україни \" освітньо-кваліфіаційного рівня бакалавр Для спеціальності \"Право\" iconРобоча програма «інформаційне право України» освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр для спеціальності
Робоча програма складена на основі програми (типової) для навчальних дисциплін за спеціальністю «Право» затвердженої Вченою радою...
Робоча програма „ Фінансове право україни \" освітньо-кваліфіаційного рівня бакалавр Для спеціальності \"Право\" iconРобоча програма «екологічне право україни» освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр для спеціальності
Робоча програма складена на основі програми (типової) для навчальних дисциплін за спеціальністю «Право» затвердженої Вченою радою...
Робоча програма „ Фінансове право україни \" освітньо-кваліфіаційного рівня бакалавр Для спеціальності \"Право\" iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Банківське право»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Банківське право» для студентів 4 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня...
Робоча програма „ Фінансове право україни \" освітньо-кваліфіаційного рівня бакалавр Для спеціальності \"Право\" iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Банківське право»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Банківське право» для студентів 4 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня...
Робоча програма „ Фінансове право україни \" освітньо-кваліфіаційного рівня бакалавр Для спеціальності \"Право\" iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Податкове право»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Податкове право» для студентів 3 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня...
Робоча програма „ Фінансове право україни \" освітньо-кваліфіаційного рівня бакалавр Для спеціальності \"Право\" iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Адміністративне право»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Адміністративне право» для студентів 2 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи