Робоча програма „ Фінансове право україни \" освітньо-кваліфіаційного рівня бакалавр Для спеціальності \"Право\" icon

Робоча програма „ Фінансове право україни " освітньо-кваліфіаційного рівня бакалавр Для спеціальності "Право"
НазваРобоча програма „ Фінансове право україни " освітньо-кваліфіаційного рівня бакалавр Для спеціальності "Право"
Сторінка5/20
Дата14.12.2012
Розмір2.63 Mb.
ТипРобоча програма
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20^ Компетенції з навчальних елементів


Н Е

Назва

навчального елементу

Компетенції

Розуміти

Вміти

Знати

НЕ 1.1

Предмет фінансового права

Правову природу фінансового права

Визначити предмет фінансового права та фінансове право як галузь права

Предмет фінансового права, суспільні відносини, що складають предмет фінансового права, поняття фінансового права як галузі права

НЕ 1.2

Методи фінансового права

Особливості методу фінансово-правового регулювання

Визначати поняття методу фінансового права та його ознаки

Поняття, ознаки структурні елементи методу фінансового права

НЕ 1.3

Наука фінансового права

Основні фактори, що впливають на розвиток науки фінансового права

Характеризувати основні періоди розвитку науки фінансового права

Поняття, етапи розвитку, функції, методи науки фінансового права

НЕ 1.4

Джерела та конституційні засади фінансового права

Фактори, що визначають існування конституційних засад фінансового права

Визначити джерела конституційного права, проаналізувати конституційні засади фінансового права на прикладі Конституції України

Поняття, ознаки, види джерел та конституційних засад фінансового права

НЕ 1.5

Фінансово-правові конструкції

Необхідність застосування фінансово-правових конструкцій

Характеризувати типові фінансово-правової конструкції

Поняття, особливості фінансово-правових конструкцій

НЕ 1.6

Норми та система фінансового права

Особливості норми фінансового права як структурного елемента системи фінансового права

Визначати структуру норми фінансового права, види норм фінансового права

Поняття норми фінансового права, структура, види, місце в системі фінансового права

НЕ 1.7

Суб’єкти фінансового права

Правосуб’єктність суб’єктів фінансового права

Розкрити правового статусу суб’єктів фінансового права

Поняття, правове становище та види суб’єктів фінансового права

НЕ 1.8

Фінансово-правове зобов’язання

Зміст фінансово-правового зобов’язання

Проаналізувати порядок виникнення, зміни та припинення фінансово-правового зобов’язання

Поняття, ознаки та види фінансово-правового зобов’язання

НЕ 1.9

Правові основи фінансового контролю

Співвідношення державного контролю та фінансового контролю

Визначати методи та форми фінансового контролю

Поняття, види, форми фінансового контролю

НЕ 1.10

Фінансово-правова відповідальність

Фактори, що визначають існування фінансово-правової відповідальності

Визначити місце фінансово-правової відповідальності в системі юридичної відповідальності

Поняття, ознаки, види, підстави фінансово-правової відповідальності

НЕ 2.1

Правові основи організації грошової системи України

Грошовий обіг та грошова система: співвідношення понять

Розкрити особливості організації грошової системи в Україні

Поняття, ознаки та структура грошового обігу. Призначення грошового обігу. Поняття та ознаки грошового обігу

НЕ 2.2

Фінансово-правове регулювання банківської діяльності та банківської справи

Необхідність здійснення банківського регулювання

Визначити особливості організації банківської системи в Україні

Поняття та завдання банківської системи України. Структура банківської системи України

НЕ 2.3

Правові основи валютного регулювання та валютного контролю

Юридичний зміст валютного регулювання

Аналізувати валютну систему як елемент міжнародних валютних відносин

Поняття, типи та види валютної системи.

НЕ 2.4

Правова природа публічних видатків

Публічні видатки як категорія фінансового права

Класифікувати публічні видатки

Поняття публічних видатків. Правова природа публічних видатків. Видатки як правовідношення

НЕ 2.5

Кошторисно-бюджетний режим фінансування

Основні положення та принципи кошторисно-бюджетного режиму фінансування


Поняття кошторисно-бюджетного режиму фінансування

Поняття, ознаки, види кошторисів

НЕ 2.6

Правове регулювання публічних доходів

Інститут публічних доходів в системі фінансового права

Характеризувати основні типи доктринальних підходів до розуміння категорії «публічні доходи»

Поняття та правова природа публічних доходів. Система публічних доходів

НЕ 2.7

Податкова система України

Поняття та особливості податкової системи України

Характеризувати процедуру адміністрування податків та зборів

Права та обов’язки платників податків Права, обов’язки та відповідальність органів ДПС України

НЕ 2.8

Правове регулювання непрямих податків

Особливості непрямих податків в Україні

Застосовувати податкове законодавство з ПДВ та акцизних зборів при розв’язуванні задач

Поняття, ознаки, види непрямих податків

НЕ 2.9.

Правове регулювання податку на прибуток підприємств

Суть податку на прибуток підприємств

Застосовувати податкове законодавство в сфері оподаткування підприємств при розв’язуванні задач

Поняття, ознаки, ставки, суб’єкти, база оподаткування звітний період податку на прибуток підприємств

НЕ 2.10

Правове регулювання податку з доходів фізичних осіб

Суть податку з доходів фізичних осіб

Застосовувати податкове законодавство в сфері оподаткування доходів фізичних осіб при розв’язуванні задач

Поняття, ознаки, ставки, суб’єкти, база оподаткування звітний період податку з доходів фізичних осіб


НЕ 2.11

Правове регулювання зборів та інших обов’язкових платежів

Розмежування податків та зборів і інших обов’язкових платежів.


Дати характеристику основних видів зборів та інших обов’язкових платежів

Поняття, ознаки, ставки, суб’єкти, порядок сплати державного мита

НЕ 2.12

Правове регулювання місцевих податків та зборів

Особливості встановлення місцевих податків та зборів

Застосовувати податкове законодавство в сфері місцевих податків та зборів при розв’язуванні задач

Поняття, види, особливості встановлення місцевих податків та зборів

НЕ 2.13

Правове регулювання загальнообов’язкового особистого соціального страхування

Необхідність загальнообов’язкового особистого соціального страхування

Застосовувати податкове законодавство в сфері загальнообов’язкового особистого соціального страхування при розв’язуванні задач

Поняття, ознаки загальнообов’язкового особистого соціального страхування. Правовий статус учасників правових відносин у сфері загальнообов’язкового особистого страхування

НЕ 2.14

Правове регулювання міжбюджетних трансфертів

Міжбюджетні трансферти як вид регулюючих неподаткових доходів бюджетів України

Застосовувати податкове законодавство в сфері міжбюджетних трансфертів при розв’язуванні задач

Правова процедура надання дотацій і субвенцій місцевим бюджетам

НЕ 2.15

Правові основи державних та муніципальних запозичень, державного і муніципального боргу та державного кредиту

Співвідношення категорій «державний борг» та «державний кредит» та значення права на запозичення органів місцевого самоврядування

Застосовувати теоретичні положення для практичного застосування

Поняття державних та муніципальних запозичень, державного і муніципального боргу та державного кредиту

НЕ 2.16

Правове регулювання державного бюджету України

Юридична природа державного бюджету

Застосовувати законодавство в сфері регулювання бюджету при розв’язуванні задач

Поняття бюджету, його значення для функціонування держави. Бюджетний устрій України. Поняття та структура бюджетної системи України. Принципи організації бюджетної системи України. Поняття та зміст бюджетної класифікації

НЕ 2.17

Правові засади державних позабюджетних фондів коштів

Державні позабюджетні фонди коштів як категорія фінансового права

Застосовувати законодавство в сфері державного регулювання та нагляду за діяльністю державних позабюджетних фондів коштів при розв’язуванні задач

Поняття, правові ознаки та види державних позабюджетних фондів коштів


^ Перелік завдань

для індивідуальної дослідницької роботи

студентів з курсу «Фінансове право України»ТемаПоняття та правова природа бюджету.
Функції бюджету.
Бюджетне право: поняття, ознаки, функції.
Правова природа бюджетних правовідносин.
Система бюджетного законодавства.
Бюджетна система України: поняття, ознаки.
Принципи бюджетної системи України.
Поняття бюджетного устрою України.
Правова природа міжбюджетних відносин.
Зведений бюджет держави.
Роль бюджету у функціонуванні держави та органів місцевого самоврядування.
Поняття та структура бюджетної класифікації України.
Поняття бюджетних повноважень.
Бюджетні повноваження України.
Бюджетні повноваження органів місцевого самоврядування.
Правове регулювання міжбюджетних трансфертів.
Поняття та види методів бюджетного регулювання.
Правове регулювання державного бюджету України.
Стадії бюджетного процесу.
Поняття та зміст бюджетного процесу.
Загальна характеристика порядку складання проекту бюджету.
Розгляд та прийняття Закону України „Про державний бюджет”.Загальна характеристика виконання бюджету
Звітність про виконання бюджету.
Правова природа Закону України «Про Державний бюджет України на 2009 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України»Правові засади державних позабюджетних фондів коштів.
Правові основи діяльності Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
Правові основи діяльності Пенсійного фонду України.
Правові основи недержавних (накопичувальних) пенсійних фондів коштів в Україні.Недержавне пенсійне забезпечення: поняття та особливості.
Відповідальність за порушення бюджетного законодавства.
Поняття та ознаки бюджетного правопорушення.
Види бюджетних правопорушень.
Фінансово-правова відповідальність за бюджетні правопорушення.
Поняття правового інституту державного та муніципального запозичення.
Управління державним та муніципальним боргом.
Державний та муніципальний кредит.
Правові основи державного кредитування.
Право на запозичення місцевих органів самоврядування.
Правове регулювання ощадної справи та лотерейної діяльності в Україні.Теми та плани лекційних занять


Модуль 1.


НЕ 1.1 Природа та предмет фінансового права

Поняття предмету фінансового права. Особливості предмету фінансового права. Етатистська доктрина фінансового права: етапи зародження та особливості. Людиноцентриська доктрина фінансового права: етапи зародження та особливості. Егалітарна доктрина фінансового права.

Поняття двох типів суспільних відносин - фінансових (матеріальних) і фінансово-процесуальних - як предмета фінансового права.

Матеріальне фінансове право. Поняття матеріального фінансового права. Особливості матеріального фінансового права. Внутрішньогалузева диференціація матеріальних фінансових відносин як предмета фінансового права за сферами правового регулювання.

Процесуальне фінансове право. Поняття процесуального фінансового права. Особливості процесуального фінансового права. Внутрішньогалузева диференціація процесуальних фінансових відносин як предмета фінансового права за сферами правового регулювання.

Місце фінансового права в системі права України. Співвідношення норм фінансового та конституційного права. Співвідношення норм фінансового та адміністративного права. Співвідношення норм фінансового та цивільного права.


^ НЕ 1.2 Методи фінансового права

Поняття методу правового регулювання суспільних відносин в аспекті фінансового права. Особливості методу правового регулювання суспільних відносин в галузі фінансового права.

Суміжні ознаки методів фінансового права.

Проблема юридичної рівності учасників фінансових правовідносин.

Структура методу правового регулювання фінансових відносин:

а) позитивні зобов’язання та дозволи у фінансовому праві;

б) заборони та погодження у фінансовому праві;

в) рекомендації та заохочення;

г) договірно-правовий метод регулювання фінансових відносин.


^ НЕ 1.3 Наука фінансового права.

Еволюція науки фінансового права. Розвиток науки фінансового права кінця 19 – початку 20 ст.. Особливості розвитку радянської науки фінансового права. Пострадянська наука фінансового права.

Основні типи доктринальних підходів в сучасній науці фінансового права. Етатистський підхід в науці фінансового права. Людиноцентриський підхід в науці фінансового права. Егалітарний підхід в науці фінансового права.

Поняття науки фінансового права. Поняття та особливості предмета науки фінансового права. Поняття та особливості об’єкта науки фінансового права.

Методологія науки фінансового права. Цілі та методи пізнання фінансового права.

Система науки фінансового права, її складові.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

Схожі:

Робоча програма „ Фінансове право україни \" освітньо-кваліфіаційного рівня бакалавр Для спеціальності \"Право\" iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Фінансове право»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Фінансове право» для студентів 2 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня...
Робоча програма „ Фінансове право україни \" освітньо-кваліфіаційного рівня бакалавр Для спеціальності \"Право\" iconРобоча програма " земельне право україни" освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр Для спеціальності: право
Робоча програма складена на основі програми (типової) для навчальних дисциплін за спеціальністю «Право» затвердженої Вченою радою...
Робоча програма „ Фінансове право україни \" освітньо-кваліфіаційного рівня бакалавр Для спеціальності \"Право\" iconРобоча програма зі спецкурсу «Об’єктивне фінансове право» освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності
Робоча програма складена на основі програми (типової) для навчальних дисциплін за спеціальністю «Право» затвердженої Вченою радою...
Робоча програма „ Фінансове право україни \" освітньо-кваліфіаційного рівня бакалавр Для спеціальності \"Право\" iconРобоча програма курсу „справедливість як категорія права" освітньо-кваліфікаційного рівня магістр для спеціальності 06. 01. 01 "Право"
Робоча програма складена на основі освітньо-професійної програми напряму 06. 01 “Право” спеціальності 06. 01. 01 “Право”
Робоча програма „ Фінансове право україни \" освітньо-кваліфіаційного рівня бакалавр Для спеціальності \"Право\" iconРобоча програма «інформаційне право України» освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр для спеціальності
Робоча програма складена на основі програми (типової) для навчальних дисциплін за спеціальністю «Право» затвердженої Вченою радою...
Робоча програма „ Фінансове право україни \" освітньо-кваліфіаційного рівня бакалавр Для спеціальності \"Право\" iconРобоча програма «екологічне право україни» освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр для спеціальності
Робоча програма складена на основі програми (типової) для навчальних дисциплін за спеціальністю «Право» затвердженої Вченою радою...
Робоча програма „ Фінансове право україни \" освітньо-кваліфіаційного рівня бакалавр Для спеціальності \"Право\" iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Банківське право»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Банківське право» для студентів 4 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня...
Робоча програма „ Фінансове право україни \" освітньо-кваліфіаційного рівня бакалавр Для спеціальності \"Право\" iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Банківське право»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Банківське право» для студентів 4 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня...
Робоча програма „ Фінансове право україни \" освітньо-кваліфіаційного рівня бакалавр Для спеціальності \"Право\" iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Податкове право»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Податкове право» для студентів 3 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня...
Робоча програма „ Фінансове право україни \" освітньо-кваліфіаційного рівня бакалавр Для спеціальності \"Право\" iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Адміністративне право»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Адміністративне право» для студентів 2 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи