Робоча програма з дисципліни \"Теоретико-методологічні проблеми податкового права\" icon

Робоча програма з дисципліни "Теоретико-методологічні проблеми податкового права"
Скачати 335.01 Kb.
НазваРобоча програма з дисципліни "Теоретико-методологічні проблеми податкового права"
Дата14.12.2012
Розмір335.01 Kb.
ТипРобоча програмаЗатверджую

декан юридичного факультету Пацурківський П.С.


Робоча програма

з дисципліни “Теоретико-методологічні проблеми податкового права”


денна форма навчання


загальна кількість годин - 108

з них:

лекції – 0

консультації – 0

Факультет: юридичний лабораторних занять – 0

Курс, групи – магістри семінарських занять – 34

Семестр ІХ курсове проектування – 0

Навчальний рік 2012/2013 самостійна робота – 74

залік – 2

Назва теми

Короткий зміст семінарського заняття

К-ть

годин

1

Теоретичні основи податкового права

Поняття та ознаки предмету податкового права. Метод податкового права та його особливості. Система податкового права: Загальна частина, Особлива частина, Процедурна частина

Місце податкового права в системі права України

2

2

Податкові правовідносини

Поняття та ознаки податкових правовідносин. Види податкових правовідносин: регулятивні та охоронні; двосторонньо-індивідуалізовані та односторонньо-індивідуалізовані; абсолютні та відносні; активного та пасивного типу; майнові та організаційні.

Суб’єкти податкових правовідносин. Поняття та види податкової правосуб’єктності. Держава як суб’єкт податкових правовідносин. Територіальна громада як суб’єкт податкових відносин. Податкові органи як суб’єкти податкових відносин. Платник податків як суб’єкт податкових правовідносин. Державні органи пов’язані зі сплатою податків та зборів як суб’єкти податкових правовідносин. Особи, що сприяють сплаті податків як суб’єкти податкових правовідносин (банки, податкові агенти, податкові представники, інші суб’єкти).

Об’єкт податкових правовідносин.

Зміст податкових правовідносин.

Підстави виникнення, зміни і припинення податкових правовідносин.


2

3

Податково-правові норми

Поняття та особливості податково-правової норми.

Види податково-правових норм: матеріальні, процесуальні, імперативні, диспозитивні, регулюючі, охоронні

Структура податково-правової норми. Ідеальна модель податково-правової норми та її елементи. Особливості диспозиції, гіпотези, санкції

Презумпції в податковому праві: поняття та види, особливості застосування.

Особливості використання в податковому праві фікцій.

2

4

Форма податкового права

Загальна характеристика форм податкового права.

Конституція України як форма податкового права

Правові позиції Конституційного Суду України в системі форм податкового права

Закони України як форма податкового права

Підзаконні нормативно-правові акти в системі форм податкового права

Індивідуальні податково-правові акти

Податкові консультації як виняток з презумпції знання законів


2

5

Правові основи системи податків і зборів України

Поняття та загальна характеристика системи податків та зборів України. Основні етапи її становлення та сучасний стан

Загальна характеристика загальнодержавних податків та зборів України. Особливості встановлення та введення загальнодержавних податків та зборів

Загальна характеристика місцевих податків та зборів. Особливості встановлення та введення. Основні відмінності місцевих податків та зборів від загальнодержавних.

Принципи побудови системи податків та зборів України. Їх характеристика та класифікація

2

6

Податок як правова категорія

Основні юридичні концепції податку: етатистська, людиноцентрастська, егалітарна.

Поняття, сутність та ознаки податку.

Функції податку. Поняття функції податку. Фіскальна функція податку. Контрольна функція податку

Відмежування податків від інших обов’язкових платежів

Види податків та способи їх класифікації.

2

7

Юридична конструкція податку

Поняття та загальна характеристика юридичної конструкції податку

Фіскальні елементи юридичної конструкції податку: платник податку, об’єкт податку, предмет податку, податкова база, ставка податку, податкові пільги, підстави для одержання податкових пільг

Організаційні елементи юридичної конструкції податку: масштаб податку, одиниця оподаткування, податковий період, строк сплати податку, звітний період з податку, порядок обчислення податку, порядок сплати податку, бюджет (фонд) надходження податку.

Захисні елементи юридичної конструкції податку: порядок стягнення податкового боргу, порядок повернення надміру сплачених/стягнених податків, відповідальність за порушення податкового законодавства.

2

8

Правова природа податкового зобов’язання

Поняття податкового зобов’язання

Виникнення, зміна та припинення податкового зобов’язання. Розстрочення та відстрочення податкових зобов’язань

Способи забезпечення виконання податкового зобов’язання: податкова застава, адміністративний арешт майна.

Презумпція ринкової ціни угоди та непрямі методи визначення податкового зобов’язання.

Податкова оптимізація та ухилення від сплати податків.

2

9

Подвійне оподаткування

Поняття подвійного оподаткування.

Види подвійного оподаткування: внутрішнє подвійне оподаткування, зовнішнє подвійне оподаткування, економічне подвійне оподаткування, юридичне подвійне оподаткування

Способи та методи усунення подвійного оподаткування.

Міжнародний договір як основний спосіб запобігання виникнення зовнішнього подвійного оподаткування.

Податкове планування та міжнародні угоди про уникнення подвійного оподаткування.

2

10

Податковий контроль

Поняття та значення податкового контролю.

Система органів податкового контролю. Загальні та спеціальні органи податкового контролю. Загальна характеристика податкових та митних органів як органів податкового контролю.

Види та способи податкового контролю. Загальна характеристика інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності податкових органів, податкових перевірок та податкового обліку.

Правове регулювання податкової таємниці. Податкова інформація, яка становить податкову таємницю та порядок доступу до такої інформації

2

11

Податкова відповідальність в системі юридичної відповідальності за порушення податкового законодавства

Загальна характеристика податкової відповідальності.

Податкове правопорушення як підстава податкової відповідальності. Склад податкового правопорушення: об’єкт правопорушення, суб’єкт правопорушення, об’єктивна сторона правопорушення, суб’єктивна сторона правопорушення.

Види податкових правопорушень.

Правова природа податкових санкцій. Правова характеристика штрафу та пені як санкцій податкової відповідальності.

2

12

Податкові процедури

Поняття податкового процесу та податкових процедур

Процедура обліку платників податків

Процедура податкової звітності

Процедура узгодження та виконання податкового зобов’язання

Процедури податкового контролю

Процедура погашення податкового боргу

Процедура повернення помилково та/або надміру сплачених сум грошового зобов’язання

Процедура притягнення до податкової відповідальності

Процедура оскарження рішень контролюючих органів

Презумпція невинуватості платника податків


2

13

Загальнодержавні прямі податки

Податок на доходи фізичних осіб. Загальна характеристика податку та його місце в системі податків та зборів України. Платники податку, об’єкт податку, ставки податку, строк сплати податку, порядок сплати податку та податкові пільги.

Податок на прибуток. Загальна характеристика податку та його місце в системі податків та зборів України. Платники податку, об’єкт податку, ставки податку, строк сплати податку, порядок сплати податку та податкові пільги.

Плата за землю. Загальна характеристика податку та його місце в системі податків та зборів України. Платники податку, об’єкт податку, ставки податку, строк сплати податку, порядок сплати податку та податкові пільги.

2

14

Загальнодержавні непрямі податки

Податок на додану вартість. Загальна характеристика податку та його місце в системі податків та зборів України. Платники податку, об’єкт податку, ставки податку, строк сплати податку, порядок сплати податку та податкові пільги.

Акцизний податок. Загальна характеристика податку та його місце в системі податків та зборів України. Платники податку, об’єкт податку, ставки податку, строк сплати податку, порядок сплати податку та податкові пільги.

Мито. Загальна характеристика податку та його місце в системі податків та зборів України. Платники податку, об’єкт податку, ставки податку, строк сплати податку, порядок сплати податку та податкові пільги.

2

15

Екологічний податок, збір за першу реєстрацію транспортного засобу. Спеціальні податкові режими.

Екологічний податок. Загальна характеристика податку та його місце в системі податків та зборів України. Платники податку, об’єкт податку, ставки податку, строк сплати податку, порядок сплати податку та податкові пільги.

Збір за першу реєстрацію транспортного засобу. Загальна характеристика збору та його місце в системі податків та зборів України. Платники збору, об’єкт збору, ставки збору, строк сплати збору, порядок сплати збору

Єдиний податок. Загальна характеристика податку та його місце в системі податків та зборів України. Платники податку, об’єкт податку, ставки податку, строк сплати податку, порядок сплати податку.

Фіксований сільськогосподарський податок. Загальна характеристика податку та його місце в системі податків та зборів України. Платники податку, об’єкт податку, ставки податку, строк сплати податку, порядок сплати податку

2

16

Загальнодержавні збори

Рентна плата за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України

Рентна плата за нафту, природний газ і газовий конденсат, що видобуваються в Україні

Плата за користування надрами

Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну і теплову енергію, крім електроенергії, виробленої кваліфікованими когенераційними установками

Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності

Збір за користування радіочастотним ресурсом України

Збір за спеціальне використання води

Збір за спеціальне використання лісових ресурсів

Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства


2

17

Місцеві податки і збори

Податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки. Загальна характеристика податку та його місце в системі податків та зборів України. Платники податку, об’єкт податку, ставки податку, строк сплати податку, порядок сплати податку та податкові пільги.

Збір за місця для паркування транспортних засобів. Загальна характеристика збору та його місце в системі податків та зборів України. Платники збору, об’єкт збору, ставки збору, строк сплати збору, порядок сплати збору та пільги.

Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності. Загальна характеристика збору та його місце в системі податків та зборів України. Платники збору, об’єкт збору, ставки збору, строк сплати збору, порядок сплати збору та пільги.

Туристичний збір. Загальна характеристика збору та його місце в системі податків та зборів України. Платники збору, об’єкт збору, ставки збору, строк сплати збору, порядок сплати збору та пільги

2Затверджую

Декан юридичного факультету Пацурківський П.С.


Затверджую

декан юридичного факультету Пацурківський П.С.


^ Робоча програма

з дисципліни “Теоретико-методологічні проблеми податкового права”


заочна форма навчання


загальна кількість годин - 108

з них:

лекції – 0

консультації – 0

Факультет: юридичний лабораторних занять – 0

Курс, групи – магістри семінарських занять – 10

Семестр ІХ курсове проектування – 0

Навчальний рік 2011/2012 самостійна робота – 98

залік – 2

Назва теми

Короткий зміст семінарського заняття

К-ть

годин

1

Теоретичні основи податкового права

Поняття та ознаки предмету податкового права. Метод податкового права та його особливості. Система податкового права: Загальна частина, Особлива частина, Процедурна частина

Місце податкового права в системі права України

1

2

Податкові правовідносини

Поняття та ознаки податкових правовідносин. Види податкових правовідносин: регулятивні та охоронні; двосторонньо-індивідуалізовані та односторонньо-індивідуалізовані; абсолютні та відносні; активного та пасивного типу; майнові та організаційні.

Суб’єкти податкових правовідносин. Поняття та види податкової правосуб’єктності. Держава як суб’єкт податкових правовідносин. Територіальна громада як суб’єкт податкових відносин. Податкові органи як суб’єкти податкових відносин. Платник податків як суб’єкт податкових правовідносин. Державні органи пов’язані зі сплатою податків та зборів як суб’єкти податкових правовідносин. Особи, що сприяють сплаті податків як суб’єкти податкових правовідносин (банки, податкові агенти, податкові представники, інші суб’єкти).

Об’єкт податкових правовідносин.

Зміст податкових правовідносин.

Підстави виникнення, зміни і припинення податкових правовідносин.

3

Податково-правові норми

Поняття та особливості податково-правової норми.

Види податково-правових норм: матеріальні, процесуальні, імперативні, диспозитивні, регулюючі, охоронні

Структура податково-правової норми. Ідеальна модель податково-правової норми та її елементи. Особливості диспозиції, гіпотези, санкції

Презумпції в податковому праві: поняття та види, особливості застосування.

Особливості використання в податковому праві фікцій.
4

Форма податкового права

Загальна характеристика форм податкового права.

Конституція України як форма податкового права

Правові позиції Конституційного Суду України в системі форм податкового права

Закони України як форма податкового права

Підзаконні нормативно-правові акти в системі форм податкового права

Індивідуальні податково-правові акти

Податкові консультації як виняток з презумпції знання законів


0,5

5

Правові основи системи податків і зборів України

Поняття та загальна характеристика системи податків та зборів України. Основні етапи її становлення та сучасний стан

Загальна характеристика загальнодержавних податків та зборів України. Особливості встановлення та введення загальнодержавних податків та зборів

Загальна характеристика місцевих податків та зборів. Особливості встановлення та введення. Основні відмінності місцевих податків та зборів від загальнодержавних.

Принципи побудови системи податків та зборів України. Їх характеристика та класифікація

0,5

6

Податок як правова категорія

Основні юридичні концепції податку: етатистська, людиноцентрастська, егалітарна.

Поняття, сутність та ознаки податку.

Функції податку. Поняття функції податку. Фіскальна функція податку. Контрольна функція податку

Відмежування податків від інших обов’язкових платежів

Види податків та способи їх класифікації.

1

7

Юридична конструкція податку

Поняття та загальна характеристика юридичної конструкції податку

Фіскальні елементи юридичної конструкції податку: платник податку, об’єкт податку, предмет податку, податкова база, ставка податку, податкові пільги, підстави для одержання податкових пільг

Організаційні елементи юридичної конструкції податку: масштаб податку, одиниця оподаткування, податковий період, строк сплати податку, звітний період з податку, порядок обчислення податку, порядок сплати податку, бюджет (фонд) надходження податку.

Захисні елементи юридичної конструкції податку: порядок стягнення податкового боргу, порядок повернення надміру сплачених/стягнених податків, відповідальність за порушення податкового законодавства.

1

8

Правова природа податкового зобов’язання

Поняття податкового зобов’язання

Виникнення, зміна та припинення податкового зобов’язання. Розстрочення та відстрочення податкових зобов’язань

Способи забезпечення виконання податкового зобов’язання: податкова застава, адміністративний арешт майна.

Презумпція ринкової ціни угоди та непрямі методи визначення податкового зобов’язання.

Податкова оптимізація та ухилення від сплати податків.

1

9

Подвійне оподаткування

Поняття подвійного оподаткування.

Види подвійного оподаткування: внутрішнє подвійне оподаткування, зовнішнє подвійне оподаткування, економічне подвійне оподаткування, юридичне подвійне оподаткування

Способи та методи усунення подвійного оподаткування.

Міжнародний договір як основний спосіб запобігання виникнення зовнішнього подвійного оподаткування.

Податкове планування та міжнародні угоди про уникнення подвійного оподаткування.
10

Податковий контроль

Поняття та значення податкового контролю.

Система органів податкового контролю. Загальні та спеціальні органи податкового контролю. Загальна характеристика податкових та митних органів як органів податкового контролю.

Види та способи податкового контролю. Загальна характеристика інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності податкових органів, податкових перевірок та податкового обліку.

Правове регулювання податкової таємниці. Податкова інформація, яка становить податкову таємницю та порядок доступу до такої інформації

0,5

11

Податкова відповідальність в системі юридичної відповідальності за порушення податкового законодавства

Загальна характеристика податкової відповідальності.

Податкове правопорушення як підстава податкової відповідальності. Склад податкового правопорушення: об’єкт правопорушення, суб’єкт правопорушення, об’єктивна сторона правопорушення, суб’єктивна сторона правопорушення.

Види податкових правопорушень.

Правова природа податкових санкцій. Правова характеристика штрафу та пені як санкцій податкової відповідальності.

0,5

12

Податкові процедури

Поняття податкового процесу та податкових процедур

Процедура обліку платників податків

Процедура податкової звітності

Процедура узгодження та виконання податкового зобов’язання

Процедури податкового контролю

Процедура погашення податкового боргу

Процедура повернення помилково та/або надміру сплачених сум грошового зобов’язання

Процедура притягнення до податкової відповідальності

Процедура оскарження рішень контролюючих органів

Презумпція невинуватості платника податків

13

Загальнодержавні прямі податки

Податок на доходи фізичних осіб. Загальна характеристика податку та його місце в системі податків та зборів України. Платники податку, об’єкт податку, ставки податку, строк сплати податку, порядок сплати податку та податкові пільги.

Податок на прибуток. Загальна характеристика податку та його місце в системі податків та зборів України. Платники податку, об’єкт податку, ставки податку, строк сплати податку, порядок сплати податку та податкові пільги.

Плата за землю. Загальна характеристика податку та його місце в системі податків та зборів України. Платники податку, об’єкт податку, ставки податку, строк сплати податку, порядок сплати податку та податкові пільги.

1

14

Загальнодержавні непрямі податки

Податок на додану вартість. Загальна характеристика податку та його місце в системі податків та зборів України. Платники податку, об’єкт податку, ставки податку, строк сплати податку, порядок сплати податку та податкові пільги.

Акцизний податок. Загальна характеристика податку та його місце в системі податків та зборів України. Платники податку, об’єкт податку, ставки податку, строк сплати податку, порядок сплати податку та податкові пільги.

Мито. Загальна характеристика податку та його місце в системі податків та зборів України. Платники податку, об’єкт податку, ставки податку, строк сплати податку, порядок сплати податку та податкові пільги.

1

15

Екологічний податок, збір за першу реєстрацію транспортного засобу. Спеціальні податкові режими.

Екологічний податок. Загальна характеристика податку та його місце в системі податків та зборів України. Платники податку, об’єкт податку, ставки податку, строк сплати податку, порядок сплати податку та податкові пільги.

Збір за першу реєстрацію транспортного засобу. Загальна характеристика збору та його місце в системі податків та зборів України. Платники збору, об’єкт збору, ставки збору, строк сплати збору, порядок сплати збору

Єдиний податок. Загальна характеристика податку та його місце в системі податків та зборів України. Платники податку, об’єкт податку, ставки податку, строк сплати податку, порядок сплати податку.

Фіксований сільськогосподарський податок. Загальна характеристика податку та його місце в системі податків та зборів України. Платники податку, об’єкт податку, ставки податку, строк сплати податку, порядок сплати податку

1

16

Загальнодержавні збори

Рентна плата за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України

Рентна плата за нафту, природний газ і газовий конденсат, що видобуваються в Україні

Плата за користування надрами

Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну і теплову енергію, крім електроенергії, виробленої кваліфікованими когенераційними установками

Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності

Збір за користування радіочастотним ресурсом України

Збір за спеціальне використання води

Збір за спеціальне використання лісових ресурсів

Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства


0,5

17

Місцеві податки і збори

Податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки. Загальна характеристика податку та його місце в системі податків та зборів України. Платники податку, об’єкт податку, ставки податку, строк сплати податку, порядок сплати податку та податкові пільги.

Збір за місця для паркування транспортних засобів. Загальна характеристика збору та його місце в системі податків та зборів України. Платники збору, об’єкт збору, ставки збору, строк сплати збору, порядок сплати збору та пільги.

Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності. Загальна характеристика збору та його місце в системі податків та зборів України. Платники збору, об’єкт збору, ставки збору, строк сплати збору, порядок сплати збору та пільги.

Туристичний збір. Загальна характеристика збору та його місце в системі податків та зборів України. Платники збору, об’єкт збору, ставки збору, строк сплати збору, порядок сплати збору та пільги

0,5Затверджую

Декан юридичного факультету Пацурківський П.С.


Питання до заліку

1. Предмет податкового права

2. Метод податкового права

3. Система податкового права

4. Місце податкового права в системі права України

5. Поняття податкових правовідносин

6. Види податкових правовідносин

7. Загальна характеристика суб’єктів податкових правовідносин

8. Держава як суб’єкт податкових правовідносин

9. Платник податків як суб’єкт податкових правовідносин

10. Особи, що сприяють сплаті податків як суб’єкти податкових правовідносин

11. Об’єкт податкових правовідносин

12. Зміст податкових правовідносин

13. Підстави виникнення, зміни і припинення податкових правовідносин

14. Поняття та особливості податково-правової норми

15. Види податково-правових норм

16. Структура податково-правової норми

17. Презумпції в податковому праві

18. Використання фікцій в податковому праві

19. Загальна характеристика форм податкового права

20. Конституція України як форма податкового права

21. Правові позиції Конституційного Суду України в системі форм податкового права України

22. Закони України як форма податкового права

23. Підзаконні нормативно-правові акти в системі форм податкового права

24. Індивідуальні податково-правові акти

25. Податкові консультації як виняток з презумпції знання законів

26. Поняття та загальна характеристика системи податків та зборів

27. Загальна характеристика загальнодержавних податків та зборів

28. Загальна характеристика місцевих податків та зборів

29. Принципи побудови системи податків та зборів України

30. Основні юридичні концепції податку

31. Поняття, сутність та ознаки податку

32. Функції податку

33. Відмежування податків від інших обов’язкових платежів

34. Види податків і способи їх класифікації

35. Поняття та загальна характеристика юридичної конструкції податку

36. Фіскальні елементи юридичної конструкції податку

37. Організаційні елементи юридичної конструкції податку

38. Захисні елементи юридичної конструкції податку

39. Поняття податкового зобов’язання

40. Виникнення, зміна та припинення податкового зобов’язання

41. Способи забезпечення виконання податкового зобов’язання

42. Презумпція ринкової ціни угоди та непрямі методи визначення податкового зобов’язання

43. Податкова оптимізація та ухилення від сплати податків

44. Поняття подвійного оподаткування

45. Види подвійного оподаткування

46. Способи та методи усунення подвійного оподаткування

47. Міжнародний договір як основний спосіб запобігання виникнення зовнішнього подвійного оподаткування

48. Податкове планування та міжнародні угоди про уникнення подвійного оподаткування

49. Поняття та значення податкового контролю

50. Система органів податкового контролю

51. Види та способи податкового контролю

52. Податкова таємниця

53. Загальна характеристика податкової відповідальності

54. Податкове правопорушення як підстава податкової відповідальності

55. Види податкових правопорушень

56. Правова природа податкових санкцій

57. Поняття податкового процесу та податкових процедур

58. Процедура обліку платників податків

59. Процедура податкової звітності

60. Процедура узгодження та виконання податкового зобов’язання

61. Процедури податкового контролю

62. Процедура погашення податкового боргу

63. Процедура повернення помилково та/або надміру сплачених сум грошового зобов’язання

64. Процедура притягнення до податкової відповідальності

65. Процедура оскарження рішень контролюючих органів

66. Презумпція невинуватості платників податків

67. Податок на доходи фізичних осіб

68. Податок на прибуток

69. плата за землю

70. Податок на додану вартість

71. Акцизний податок

72. Мито

73. Екологічний податок

74. Збір за першу реєстрацію транспортного засобу

75. Загальна характеристика транспортної та видобувної рент

76. Плата за користування надрами

77. Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну і теплову енергію, крім електроенергії, виробленої кваліфікованими когенераційними установками

78. Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності

79. Збір за користування радіочастотним ресурсом України

80. Збір за спеціальне використання води

81. Збір за спеціальне використання лісових ресурсів

82. Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства

83. Податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки

84. Збір за місця для паркування транспортних засобів

85. Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності

86. Туристичний збір

87. Фіксований сільськогосподарський податок

88. Єдиний податок

Список рекомендованої літератури

Основна література

Нормативно-правові акти до модулю І

 1. Конституція України// Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 30. – ст. 141.

 2. Бюджетний кодекс України// Відомості Верховної Ради України. – 2010. - №50-51. – ст. 572. із змінами.

 3. Митний кодекс України// Офіційний вісник України. – 2012. - №32. – стор.9. із змінами.

 4. Податковий кодекс України// Офіційний вісник України. – 2010. - №92. – том 1. – ст. 3248. із змінами.

 5. Закон України “Про збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства”// Відомості Верховної Ради України. – 1999. - №20-21. – ст. 191. із змінами.

 6. Закон України “Про Митний тариф України”// Відомості Верховної Ради України. – 2011. - №27. – ст. 229. із змінами.

 7. Указ Президента України “Про Положення про Державну митну службу України”// Офіційний вісник України. – 2011. - №37. – ст. 1514.

 8. Указ Президента України “Про Положення про Державну податкову службу України”// Офіційний вісник України. – 2011. - №37. – ст. 1515.


Література до модулю І

 1. Бабін І.І. Податкове право України. Навчальний посібник/ І.І. Бабін. – Чернів. нац. ун-т, 2012. – 504с.

 2. Бабін І.І. Бюджетне право України: навч. посібник/ І.І. Бабін. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010. – 296с.

 3. Бабін І.І. Презумпції та фікції в податковому праві. – Навчальний посібник.- Чернівці: Рута, 2009. – 320с.

 4. Бабін І.І. Юридична конструкція податку. – Монографія. – Чернівці: Рута, 2008. – 272с.

 5. Бекерська Д.А. Податкове право та податкове законодавство в Україні: Навч. посібник. – Одеса: Юридична література, 2000. – 224с.

 6. Белых В.С., Винницкий Д.В. Налоговое право России. – М.: Норма, 2004. – 320с.

 7. Бродский Г.М. Право и экономика налогообложения. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2000. – 404с.

 8. Винницкий Д.В. Налоги и сборы: Понятие. Юридические признаки. Генезис. – М.: Издательство НОРМА, 2002. – 144с.

 9. Винницкий Д.В. Российское налоговое право: проблемы теории и практики. – СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2003. – 397с.

 10. Винницкий Д.В. Субъекты налогового права. – М, 2000. – 192с.

 11. Винницкий Д.В. Юридическая конструкция элементов налогообложения в российском налоговом праве// Государство и право. – 2004. - №9. – С. 55-63.

 12. Гаврилюк Р.О. Дискусійні питання функцій податку.// Науковий вісник Чернівецького університету. – 2003. – Випуск 172. – Правознавство. – С. 65-74.

 13. Гаврилюк Р.О. Дія норм податкового права в часі, просторі та за колом осіб. – Чернівці: Рута, 2002. – 392с.

 14. Гаруст Ю.В. Правове забезпечення контрольної діяльності податкових органів України. – Дис. … канд. юрид. наук. – Ірпінь, 2008. – 258с.

 15. Гега П.Т., Доля Л.М. Основи податкового права: Навч. посіб. – 3-тє вид., випр. і доп. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2003. – 302с.

 16. Демин А.В. Налоговое право России. Учеб. Пособие – Красноярск, 2009. – 424с.

 17. Демин А.В. Нормы налогового права: монография/ А.В. Демин. – Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2010. – 410с.

 18. Евстигнеев Е.Н., Викторова Н.В. Основы налогообложения и налогового законодательства. – Спб., 2004. – 192с.

 19. Запорожская Л.В. Налогообложение и взимание налогов как внутренняя функция Российского государства (вопросы теории). – Дисс. канд. … юрид. наук. – Ростов-на-Дону, 2004. – 175с.

 20. Заяц Н.Е. Теория налогов: Учеб./ Н.Е. Заяц. – Мн.: БГЭУ, 2002. – 220с.

 21. Злобин Н.Н. Налог как правовая категория: Монография. – М.: РПА МЮ РФ, 2003. – 170с.

 22. Иванова В.Н. Оптимизация юридической конструкции налога как одна из проблем совершенствования налоговой системы// Финансовое право. – 2005. - №7. – С. 9-10.

 23. Карасева М.В Финансовое правоотношение/ РАН. Саратовский филиал института государства и права РАН. – М.: Издательство Норма, Издательская группа НОРМА-ИНФРА-М, 2001. – 283с.

 24. Карасева М.В, Бюджетное и налоговое право России (политический аспект). – М.: Юристъ, 2005. – 173с.

 25. Крисоватий А.І., Десятнюк О.М. Податкова система: Навчальний посібник. – Тернопіль: Карт-бланш, 2004. – 331с.

 26. Кудряшова Е.В. Правовые аспекты косвенного налогообложения: теория и практика/ Науч. ред. С.О. Шохин. – М.: Волтерс Кливер, 2006. – 304с.

 27. Кустова М.В., Ногина О.А., Шевелева Н.А. Налоговое право России. Общая часть: Учебник/ Отв. ред. Н.А. Шевелева. – М.: Юристъ, 2008. – 490с.

 28. Налоговое право России: Учебник для вузов/ отв. ред. Ю.А. Крохина. – М.: НОРМА ИНФРА-М, 2011. – 720с.

 29. Кучеров И.И. Налоговое право зарубежных стран. Курс лекций. – М.: ЮрИнфоР, 2009. – 374с.

 30. Кучеров И.И. Налоговое право России: Курс лекций. – М.: ЮрИнформ, 2006. – 448с.

 31. Кучерявенко Н.П. Курс налогового права. – В 6 т. Т.ІІІ: Учение о налоге. – Х.: Легас; Право, 2005. – 600с.

 32. Кучерявенко Н.П. Курс налогового права. В 6т. Т.ІІ: Введение в теорию налогового права. – Х.: Легас, 2004. – 600с.

 33. Кучерявенко Н. П. Налоговый процесс: [учебное пособие] / Кучерявенко Н. П. – К. : Правова єдність, 2010. – 390с.

 34. Максак О.І. Правове регулювання уникнення подвійного оподаткування. – Дис. … канд.. юрид. наук. – К., 2010. – 201с.

 35. Налоговое право: Учебник/ под ред. С.Г. Пепеляева. – М.: Юристъ, 2003. – 591с.

 36. Науково-практичний коментар до Податкового кодексу України: в 3 т./ кол. авторів [заг. редакція М.Я. Азарова]. – К.: Міністерство фінансів України, Національний університет ДПС України, 2010. – 2389с.

 37. Олійник О.В. Податкова система: навчальний посібник/ О.В. Олійник, І.В. Філон. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 456с.

 38. Пансков В.Г. Российская система налогообложения: проблемы развития. – М.: Международный центр финансово-экономического развития, 2006. – 592с.

 39. Парыгина В.А., Тедеев А.А. Налоговое право Российской Федерации/ Серия “Учебники, учебные пособия”. – Ростов н/Д: Феникс, 2004. – 256с.

 40. Перепелица М.А. Правовое регулирование статуса плательщиков налогов и сборов в Украине. Монография/ Под ред. проф. Н.П. Кучерявенко. – Харьков: Легас, 2003. – 116с.

 41. Петраш І.Ю. Міжнародно-правові аспекти співробітництва України з питань подвійного оподаткування. – Дис. … канд. юрид. наук. – К., 2003. – 186с.

 42. Петрова Г.В. Налоговые отношения: теория и практика правового регулирования. – М.: Издательство «Олита», 2003. – 360с.

 43. Податкова система: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./ [Лютий І.О., Демиденко Л.М., Романюк М.В. та ін.]; За ред.. І.О. Лютого. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 456с.

 44. Пришва Н.Ю. Правові проблеми регулювання обов’язкових платежів. Монографія. – К.: “ЕксОб”, 2003. – 280с.

 45. Соколовська А.М. Податкова система держави: теорія і практика становлення/ А.М. Соколовська. – К.: Знання-Прес, 2004. – 454с.

 46. Шакирьянов А.А. Правовые проблемы избежания двойного налогообложения (на примере России и государств ЕС). – Дисс. … канд. юрид. наук. – М., 2006. – 180с.


Нормативно-правові акти до модулю ІІ

 1. Конституція України// Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 30. – ст. 141.

 2. Кодекс адміністративного судочинства України// Відомості Верховної Ради України. – 2005. - №35-36, №37. – ст. 446. із змінами.

 3. Митний кодекс України// Офіційний вісник України. – 2012. - №32. – стор.9. із змінами.

 4. Податковий кодекс України// Офіційний вісник України. – 2010. - №92. – том 1. – ст. 3248. із змінами.

 5. Закон України “Про збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства”// Відомості Верховної Ради України. – 1999. - №20-21. – ст. 191. із змінами.

 6. Закон України “Про Митний тариф України”// Відомості Верховної Ради України. – 2011. - №27. – ст. 229. із змінами.

 7. Указ Президента України “Про Положення про Державну митну службу України”// Офіційний вісник України. – 2011. - №37. – ст. 1514.

 8. Указ Президента України “Про Положення про Державну податкову службу України”// Офіційний вісник України. – 2011. - №37. – ст. 1515.

 9. Постанова Кабінету Міністрів України “Деякі питання реалізації статті 95 Податкового кодексу України” від 29 грудня 2010р. № 1244// Офіційний вісник України. – 2011. - №1. – ст. 29.

 10. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження переліку достатніх підстав, які надають податковим органам право на проведення документальної позапланової виїзної перевірки платника податку на додану вартість для визначення достовірності нарахування бюджетного відшкодування такого податку”// Офіційний вісник України. – 2011. - №1. – ст. 23.

 11. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку періодичного подання інформації органам державної податкової служби та отримання інформації зазначеними органами за письмовим запитом” від 27.12.2010 № 1245// Офіційний вісник України. – 2011. - №1. – ст. 30.

 12. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку проведення органами державної податкової служби зустрічних звірок” від 27.12.2010р. №1232// Офіційний вісник України. – 2011. - №1. – ст. 17.

 13. Постанова Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до Порядку справляння збору та використання коштів на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства” від 02.04.2012р. № 285// Офіційний вісник України. – 2012. - №27. – ст. 1014.

 14. Наказ Міністерства фінансів України “Про затвердження Порядку проведення заліку надміру сплачених грошових зобов’язань або суми невідшкодованих податків платника податків у разі ліквідації, непов’язаної з банкрутством” від 28.12.2010 №1674// Офіційний вісник. – 2011. - №8. – ст. 385.

 15. Наказ Державної митної служби України “Про затвердження Інструкції про порядок справляння акцизного податку при ввезенні товарів на митну територію України суб’єктами господарської діяльності” від 23.05.2011р. №409// Офіційний вісник України. – 2011. - №48. – ст. 1967.

 16. Наказ Державної митної служби України “Про затвердження Порядку оформлення, подання платниками податків скарг на грошові зобов’язання, визначені митними органами, та їх розгляду Державною митною службою України” від 18.04.2011 №315// Офіційний вісник України. – 2011. - №52. – ст. 2077.

 17. Наказ Державної податкової адміністрації України “Про затвердження Порядку розстрочення (відстрочення) грошових зобов’язань (податкового боргу) платників податків” від 24.12.2010 №1036// Офіційний вісник України. – 2011. - №2. – ст. 141.

 18. Наказ Державної податкової адміністрації України “Про затвердження Порядку направлення органами державної податкової служби податкових повідомлень-рішень платникам податків” від 22.12.2010 №985// Офіційний вісник України. – 2011. - №1. – ст. 57.

 19. Наказ Державної податкової адміністрації України “Про затвердження Порядку направлення органами державної податкової служби податкових вимог платникам податків” від 24.12.2010 №1037// Офіційний вісник України. – 2011. - №2. – ст. 142.

 20. Наказ Державної податкової адміністрації України “Про затвердження Інструкції про порядок нарахування та погашення пені за платежами, що контролюються органами державної податкової служби” від 17.12.2010 №953// Офіційний вісник України. – 2010. - №101. – ст. 3644.

 21. Наказ Державної податкової адміністрації України “Про затвердження Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків та втрату чинності деяких наказів Державної податкової адміністрації України” від 17.12.2010 №954// Офіційний вісник України. – 2011. - №2. – ст. 131.

 22. Наказ Державної податкової адміністрації України “Про затвердження Порядку списання безнадійного податкового боргу платників податків” від 24.12.2010 №1034// Офіційний вісник України. – 2011. - №2. – ст. 139.

 23. Наказ Державної податкової адміністрації України “Про затвердження Порядку формування Реєстру великих платників податків” від 22.12.2010 № 986// Офіційний вісник України. – 2011. - №1. – ст. 58.

 24. Наказ Державної податкової адміністрації України “Про затвердження Положення про порядок подання та розгляду скарг платників податків органами державної податкової служби” від 23.12.2010 №1001// Офіційний вісник України. – 2011. - №5. – ст. 261.


Література до модулю ІІ

 1. Аронов А.В., Кашин В.А. Налоговая политика и налоговое администрирование: Учебное пособие. – М., 2006. – 591с.

 2. Бабін І.І. Податкове право України. Навчальний посібник/ І.І. Бабін. – Чернів. нац. ун-т, 2012. – 504с.

 3. Бабін І.І. Презумпції та фікції в податковому праві. – Навчальний посібник.- Чернівці: Рута, 2009. – 320с.

 4. Бабін І.І. Юридична конструкція податку. – Монографія. – Чернівці: Рута, 2008. – 272с.

 5. Белых В.С., Винницкий Д.В. Налоговое право России. – М.: Норма, 2004. – 320с.

 6. Бех Г.В. Правовое регулирование косвенных налогов в Украине/ Монография/ Под ред. проф. Н.П. Кучерявенка. – Харьков: Легас, 2003. – 128с.

 7. Боднарук Ю.В. Податкові провадження в Україні: теоретико-правові засади. – Дис. … канд.. юрид. наук. – О., 2008. – 248с.

 8. Бортняк В.А. Механізм стягнення податкового боргу (адміністративно-правовий аспект). – Дис. … канд. юрид. наук.- Ірпінь, 2008. – 215с.

 9. Будько З.М. Фінансово-правова відповідальність за вчинення податкових правопорушень. – Дис. … канд. юрид. наук. – Ірпінь, 2005. – 258с.

 10. Винницкий Д.В. Налоги и сборы: Понятие. Юридические признаки. Генезис. – М.: Издательство НОРМА, 2002. – 144с.

 11. Винницкий Д.В. Российское налоговое право: проблемы теории и практики. – СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2003. – 397с.

 12. Гаруст Ю.В. Правове забезпечення контрольної діяльності податкових органів України. – Дис. … канд. юрид. наук. – Ірпінь, 2008. – 258с.

 13. Головашевич О.О. Правове регулювання оподаткування доходів фізичних осіб в Україні. – Дис. … канд. юрид. наук. – Х., 2008. – 193с.

 14. Гусева Т.А. Правовое регулирование налогового планирования в предпринимательской деятельности: проблемы теории и практики. Автореф. дисс. … докт. юрид. наук. – Саратов. – 2008. – 58с.

 15. Демин А.В. Налоговое право России. Учеб. Пособие – Красноярск, 2009. – 424с.

 16. Евстигнеев Е.Н., Викторова Н.В. Основы налогообложения и налогового законодательства. – Спб., 2004. – 192с.

 17. Заяц Н.Е. Теория налогов: Учеб./ Н.Е. Заяц. – Мн.: БГЭУ, 2002. – 220с.

 18. Злепко Н.П. Мито як фіскальний ресурс державного бюджету та інструмент фінансової політики. – Дис. … канд. екон. наук. – Тернопіль, 2005. – 251с.

 19. Іванський А.Й. Фінансово-правова відповідальність: теоретичний аналіз: монографія / Іванський А.Й. – О.: Юрид. л-ра, 2008. – 504c.

 20. Кириченко В.В. Способи забезпечення виконання податкового обов’язку. – Дис. … канд.. юрид. наук. – Ірпінь, 2005. – 202с.

 21. Костенко М.Ю. Налоговая тайна: Научно-практическое пособие. – М.: Издательство БЕК, 2003. – 160с.

 22. Костенко О.О. Правове регулювання альтернативних систем оподаткування в Україні. – Дис. … канд. юрид. наук. – Донецьк, 2008. – 235с.

 23. Кофлан В.М. Правове регулювання місцевих податків і зборів в Україні. – Монографія. – Ірпінь: НАДПСУ, 2004. – 176с.

 24. Крисоватий А.І., Десятнюк О.М. Податкова система: Навчальний посібник. – Тернопіль: Карт-бланш, 2004. – 331с.

 25. Кудряшова Е.В. Правовые аспекты косвенного налогообложения: теория и практика/ Науч. ред. С.О. Шохин. – М.: Волтерс Кливер, 2006. – 304с.

 26. Кузнеченкова В.Е. Налоговый процесс: современная концепция правового регулирования. – Дис. … д-ра юрид. наук. – М, 2005. – 506с.

 27. Налоговое право России: Учебник для вузов/ отв. ред. Ю.А. Крохина. – М., 2011. – 720с.

 28. Кучеров И.И., Кикин А.Ю. Меры налогово-процессуального принуждения [Текст]/ И.И. Кучеров, А.Ю. Кикин. – М.: Юриспруденция, 2006. – 128с.

 29. Кучерявенко Н.П. Курс налогового права. – В 6 т. Т.ІІІ: Учение о налоге. – Х.: Легас; Право, 2005. – 600с.

 30. Кучерявенко Н.П. Курс налогового права. В 6 т. Особенная часть. Т. IV: Косвенные налоги. – Х.: Право, 2007. – 536с.

 31. Кучерявенко Н.П. Курс налогового права. В 6т. Т.ІІ: Введение в теорию налогового права. – Х.: Легас, 2004. – 600с.

 32. Кучерявенко Н.П. Налоговые процедуры: правовая природа и классификация: Монография. – К.: Правова еднисть, 2009. – 496с.

 33. Мамалуй О.О. Правове регулювання загальнодержавних зборів в Україні. – Дис. … канд. юрид. наук. – Х., 2008. – 190с.

 34. Налоговое право: Учебник/ под ред. С.Г. Пепеляева. – М.: Юристъ, 2003. – 591с.

 35. Науково-практичний коментар до Податкового кодексу України: в 3 т./ кол. авторів [заг. редакція М.Я. Азарова]. – К.: Міністерство фінансів України, Національний університет ДПС України, 2010. – 2389с.

 36. Ногина О.А. Налоговый контроль: вопросы теории. – СПб.: Питер, 2002. – 160с.

 37. Олійник О.В. Податкова система: навчальний посібник/ О.В. Олійник, І.В. Філон. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 456с.

 38. Пансков В.Г. Российская система налогообложения: проблемы развития. – М.: Международный центр финансово-экономического развития, 2006. – 592с.

 39. Піддубна Д.В. Правове регулювання обліку платників податків як елемент податкової діяльності держави. – Дис. … канд. юрид. наук. – К., 2008. – 180с.

 40. Податкова система: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./ [Лютий І.О., Демиденко Л.М., Романюк М.В. та ін.]; За ред.. І.О. Лютого. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 456с.

 41. Проценко Т.О. Правове регулювання адміністрування податків і митних платежів. – Дис. … д-ра юрид. наук. – К., 2007. – 390с.

 42. Савченко Л.А., Мельник О.П. Правові проблеми процесу фінансового контролю: монографія/ Л.А. Савченко, О.П. Мельник, Київський міжнар. ун-т. – К.: КиМУ, 2009. – 235с.

 43. Соколовська А.М. Податкова система держави: теорія і практика становлення/ А.М. Соколовська. – К.: Знання-Прес, 2004. – 454с.

 44. Стрельников В.В. Правовой режим пени в налоговом праве: Учебное пособие/ Под ред. С.Г. Пепеляева. М.: Статут, 2004. – 155с.

 45. Усенко Р.А. Фінансові санкції за адміністративним законодавством України. – Дис. … канд. юрид. наук. – К., 2007. – 202с.

 46. Юрмашев Р.С. Понятие налогового правонарушения по российскому финансовому праву/ Под ред. докт. юрид. наук, проф. К.С. Бельского. – М.: Издательство “Юрлитинформ”, 2006. – 192с.

 47. Яковенко О.О. Адміністративно-правові засади реалізації контролю у сфері оподаткування як функція управління. – Дис. … канд. юрид. наук. – К., 2007. – 212с.Програму склав доц. Бабін І.І.

Схожі:

Робоча програма з дисципліни \"Теоретико-методологічні проблеми податкового права\" iconНавчальна програма курсу дисципліни “податкове право”
Податкові відносини. Особливості предмету податкового права. Метод правового регулювання податкових відносини та його особливості....
Робоча програма з дисципліни \"Теоретико-методологічні проблеми податкового права\" iconЦиганок В. Н. Програма І робоча програма дисципліни «організація податкового контролю»
Програма І робоча програма дисципліни «Організація податкового контролю» (для студентів заочної форми спеціальності 050106 – «Облік...
Робоча програма з дисципліни \"Теоретико-методологічні проблеми податкового права\" iconРобоча програма «Теоретико-правові проблеми фінансово-правової відповідальності» освітньо-кваліфікаційного рівня магістр права для спеціальності 03040101 «Правознавство»
Робоча програма складена на основі програми (типової) для навчальних дисциплін за спеціальністю «Право» затвердженої Вченою радою...
Робоча програма з дисципліни \"Теоретико-методологічні проблеми податкового права\" icon"організація податкового контролю"
Програма І робоча програма навчальної дисципліни "Організація податкового контролю" (для студентів 5 курсу денної форми навчання...
Робоча програма з дисципліни \"Теоретико-методологічні проблеми податкового права\" icon"організація податкового контролю"
Програма І робоча програма навчальної дисципліни "Організація податкового контролю" (для студентів 5 курсу денної І заочної форм...
Робоча програма з дисципліни \"Теоретико-методологічні проблеми податкового права\" iconСтипендія для науковців в сфері податкового права
Університет Відня (Австрія) пропонує стипендію для науковців у сфері податкового права на базі Інституту міжнародного податкового...
Робоча програма з дисципліни \"Теоретико-методологічні проблеми податкового права\" iconШановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ІІІ всеукраїнської науково-практичної конференції «Теоретико-методологічні аспекти мистецької освіти: здобутки, проблеми та перспективи»
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ІІІ всеукраїнської науково-практичної конференції «Теоретико-методологічні аспекти мистецької...
Робоча програма з дисципліни \"Теоретико-методологічні проблеми податкового права\" iconРобоча програма Теоретичні і методологічні проблеми суспільної географії для студентів за спеціальністю
Робоча програма Теоретичні і методологічні проблеми суспільної географії для студентів за спеціальністю 04010401 Географія*
Робоча програма з дисципліни \"Теоретико-методологічні проблеми податкового права\" iconОБҐрунтування І програма дослідно-експериментальної роботи "Теоретико-методологічні засади формування естетичного середовища учнів основної та старшої школи"
Теоретико-методологічні засади формування естетичного середовища учнів основної та старшої школи
Робоча програма з дисципліни \"Теоретико-методологічні проблеми податкового права\" iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Робоча програма та методичні вказівки до курсу «Методологічні та теоретичні проблеми психології»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи