Навчальні курси кафедри міжнародних організацій І дипломатичної служби історія україни icon

Навчальні курси кафедри міжнародних організацій І дипломатичної служби історія україни
Скачати 256.94 Kb.
НазваНавчальні курси кафедри міжнародних організацій І дипломатичної служби історія україни
Дата26.12.2012
Розмір256.94 Kb.
ТипДокументи

навчальні курси кафедри міжнародних організацій і дипломатичної служби


ІСТОРІЯ уКРАЇНИ

Курс "Історія України" адаптований до програми підготовки фахівців-міжнародників з акцентом на вивчення дипломатичної історії України. Об’єктом пропонованої н/д „Історія України (Дипломатична історія України)” є відтворення й оцінка зусиль вітчизняної дипломатії щодо забезпечення сприятливих умов всебічного розвитку національної держави та аналіз діяльності інститутів дипломатичної служби в різних ситуаціях і в різні часи.

Тип: нормативна навчальна дисципліна, цикл соціально-гуманітарної підготовки.

Викладається для спеціальностей:

"Міжнародні відносини", "Міжнародне право", Міжнародна інформація", "Міжнародний бізнес", "Міжнародні економічні відносини"

Кількість кредитів: 3,0

Лектори: Матвієнко В.М., д.і.н., проф.; Солдатенко В.Ф., д.і.н., чл.-кор. НАНУ, проф.

Мета навчальної дисципліни: ознайомити студентів з досвідом дипломатичного забезпечення зовнішньополітичної діяльності на міжнародній арені державних утворень, які існували в різні часи на теренах України.

Попередні вимоги: студенти мають орієнтуватися в питаннях історії України в обсязі шкільної програми.

Методи викладання: різні типи лекційних (класична лекція, лекції – дискусії) і семінарських занять (традиційне обговорення питань семінарських занять, спеціалізовані виступи, групова робота студентів).

Методи оцінювання: форма підсумкового контролю: іспит. Контроль знань здійснюється за модульно-рейтинговою системою (за 100 - бальною шкалою), як сума поточних результатів двох модулів (до 60 балів) та комплексної екзаменаційної письмової роботи (до 40 балів).

Мова викладання: українська.


ОСНОВИ ДипломатІЇ та ДИПЛОМАТИЧНОЇ РОБОТИ

Курс "Основи дипломатії та дипломатичної роботи" вивчає сукупність політичних, соціально-управлінських, організаційних і правових відносин, які складаються в процесі формування, функціонування і розвитку апарату органів державної влади, що регулюють міжнародні відносини; закономірностей, природу та тенденції розвитку дипломатичної та консульської служби як особливого соціально-правового механізму, основні інструменти та засоби її діяльності.

Тип: для спеціальностей:

 • "Міжнародний бізнес", "Міжнародна інформація" - нормативна навчальна дисципліна, цикл професійної та практичної підготовки;

 • "Міжнародні економічні відносини" – дисципліна самостійного вибору навчального закладу, цикл професійної та практичної підготовки.

 • "Міжнародне право" – як складова частина нормативної навчальної дисципліни "Право зовнішніх зносин та основи дипломатичної роботи", циклу професійної та практичної підготовки.

Термін вивчення: для спеціальностей:

 • "Міжнародна інформація" – 1 сем. (бакалаври);

 • "Міжнародний бізнес", "Міжнародні економічні відносини" – 2 сем. (бакалаври);

 • "Міжнародне право" – 8 сем. (бакалаври).

Кількість кредитів: 2,0

Лектор: Матвієнко В.М., д.і.н., проф.

Мета навчальної дисципліни: ознайомити студентів з категоріально-понятійним апаратом дипломатичної служби; основними характеристиками, особливостями та організацією сучасної дипломатичної служби України та зарубіжних країн; розвинути у студентів початкові знання і вміння роботи в центральних державних органах у сфері реалізації зовнішньої політики України та навички професійної дипломатичної діяльності в закордонних органах зовнішніх зносин держави.

Попередні вимоги: студент повинен знати історію та теорію міжнародних відносин, дипломатичну історію України; головні відомості щодо визначних вітчизняних дипломатів; загальні відомості про діяльність МЗС України.

Методи викладання: різні типи лекційних і семінарських занять.

Методи оцінювання: Форма підсумкового контролю для спеціальностей: "Міжнародна інформація", "Міжнародний бізнес", "Міжнародні економічні відносини" – залік; "Міжнародне право" – іспит. Контроль знань здійснюється за модульно-рейтинговою системою ( за 100 - бальною шкалою):

 • залік - як сума поточних результатів двох модулів (до 80 балів) та підсумкової (залікової) роботи (до 20 балів);

 • іспит - як сума поточних результатів двох модулів (до 60 балів) та комплексної (екзаменаційної) письмової роботи (до 40 балів).

Мова викладання: українська.


Дипломатична та консульська служба

Курс "Дипломатична та консульська служба" вивчає сукупність політичних, соціально-управлінських, організаційних і правових відносин, які складаються в процесі формування, функціонування і розвитку апарату органів державної влади, що регулюють міжнародні відносини; закономірностей, природу та тенденції розвитку дипломатичної та консульської служби як особливого соціально-правового механізму, основні інструменти та засоби її діяльності.

Тип: для спеціальності "Міжнародні відносини" - нормативна навчальна дисципліна, цикл професійної та практичної підготовки.

Термін вивчення: 4 сем. (бакалаври).

Кількість кредитів: 5,0

Лектор: Матвієнко В.М., д.і.н., проф.

Мета навчальної дисципліни: ознайомити студентів з категоріально-понятійним апаратом дипломатичної служби; основними характеристиками, особливостями та організацією сучасної дипломатичної служби України та зарубіжних країн; розвинути у студентів початкові знання і вміння роботи в центральних державних органах у сфері реалізації зовнішньої політики України та навички професійної дипломатичної діяльності в закордонних органах зовнішніх зносин держави.

Попередні вимоги: студент повинен знати історію та теорію міжнародних відносин, дипломатичну історію України; головні відомості щодо визначних вітчизняних дипломатів; загальні відомості про діяльність МЗС України.

Методи викладання: різні типи лекційних і семінарських занять.

Методи оцінювання: Форма підсумкового контролю: – іспит. Контроль знань здійснюється за модульно-рейтинговою системою ( за 100 - бальною шкалою) - як сума поточних результатів двох модулів (до 60 балів) та комплексної (екзаменаційної) письмової роботи (до 40 балів).

Мова викладання: українська.


Дипломатичний протокол та етикет

Курс "Дипломатичний протокол та етикет" передбачає вивчення нормативно-правової міжнародної та національної бази, принципів дипломатичного протоколу і церемоніалу; особливостей протокольного забезпечення дипломатичної діяльності та зовнішньополітичних заходів держави, основних правил і норм етикету як складових іміджу сучасного дипломата, політика, ділової людини.

Тип: дисципліна вільного вибору студента, циклу соціально-гуманітарної підготовки.

Термін вивчення: для спеціальності:

 • "Міжнародні економічні відносини" – 4 сем. (бакалаври);

 • "Міжнародні відносини" – 5 сем. (бакалаври);

 • "Міжнародний бізнес" – 5 сем. (бакалаври);

 • "Міжнародне право" – 7 сем. (бакалаври);

 • "Міжнародна інформація" – 8 сем. (бакалаври).

Кількість кредитів: "Міжнародні відносини" – 3,0; всі інші спеціальності – 2,0

Лектори: Шинкаренко Т.І., к.і.н., доц., Ковтун О.Ю., к.політ.н., доц.

Мета дисципліни: ознайомити студентів з категоріально-понятійним апаратом дипломатичного протоколу, церемоніалу, етикету; методами і формами проведення зовнішньополітичних заходів.

Попередні вимоги: студент повинен знати особливості організації та функціонування дипломатичної служби України; механізм діяльності МЗС України, його центральних та закордонних структурних підрозділів; методи і засоби дипломатичної діяльності.

Методи викладання: Різні типи лекційних і семінарських занять, рольові ігри.

Методи оцінювання: форма підсумкового контролю для спеціальності "Міжнародні відносини" – іспит, для всіх інших - залік. Контроль знань здійснюється за модульно-рейтинговою системою ( за 100 - бальною шкалою):

 • іспит - як сума поточних результатів двох модулів (до 60 балів) та комплексної (екзаменаційної) письмової роботи (до 40 балів);

 • залік - як сума поточних результатів двох модулів (до 80 балів) та підсумкової (залікової) роботи (до 20 балів).

Мова викладання: українська.


Міжнародні організації

Курс "Міжнародні організації" забезпечує вивчення основних понять, термінів та категорій, що складають суть теорії міжнародних організацій, принципів та механізму функціонування міжнародних організацій, статутних засад та практичної діяльності універсальних та регіональних міжнародних організацій як суб’єктів міжнародних відносин. Курс включає вивчення функцій та ролі міжнародних неурядових організацій в сучасній системі міжнародних відносин.

Тип: для спеціальностей:

 • "Міжнародні відносини", "Міжнародна інформація" - нормативна навчальна дисципліна, циклу фундаментальної, математичної та природничо-наукової підготовки;

 • "Міжнародний бізнес" - нормативна навчальна дисципліна, циклу фундаментальної, природничо-наукової та загальноекономічної підготовки;

 • "Міжнародні економічні відносини" – дисципліна самостійного вибору навчального закладу, цикл професійної та практичної підготовки;

 • "Міжнародне право" – дисципліна вільного вибору студента, циклу соціально-гуманітарної підготовки.

Термін вивчення: для спеціальностей:

 • "Міжнародний бізнес" – 4 сем. (бакалаври);

 • "Міжнародні економічні відносини" – 5 сем. (бакалаври);

 • "Міжнародні відносини" – 6 сем. (бакалаври);

 • "Міжнародне право" – 7 сем. (бакалаври);

 • "Міжнародна інформація" – 8 сем. (бакалаври).

Кількість кредитів: "Міжнародні відносини" – 3,0; всі інші спеціальності – 2,0

Лектори: Скороход Ю.С., д.політ.н., проф.; Сапсай А.П., к.політ.н., ас.

Мета навчальної дисципліни: ознайомити студентів з основними поняттями та ключовими проблемами теорії та практики міжнародних організацій, а також надати їм початкові знання, вміння та навички роботи в державних органах у сфері багатосторонньої дипломатії..

Попередні вимоги: студент повинен знати: історію та теорію міжнародних відносин; основи міжнародного права.

Методи викладання: різні типи лекційних і семінарських занять.

Методи оцінювання: форма підсумкового контролю для спеціальності "Міжнародні відносини" – іспит, для всіх інших - залік. Контроль знань здійснюється за модульно-рейтинговою системою ( за 100 - бальною шкалою):

 • іспит - як сума поточних результатів двох модулів (до 60 балів) та комплексної (екзаменаційної) письмової роботи (до 40 балів);

 • залік - як сума поточних результатів двох модулів (до 80 балів) та підсумкової (залікової) роботи (до 20 балів).

Мова викладання: українська.


Дипломатія України

Курс "Дипломатія України" спрямований на ознайомлення студентів з історією української дипломатії, особливостями організації дипломатичної справи державних утворень, що існували на території України, персоналіями вітчизняних дипломатів. Курс включає вивчення інструментарію дипломатичної діяльності, концепцій дипломатичної служби, особливостей роботи дипломатів по формуванню і реалізації зовнішньополітичної стратегії української держави.

Тип: навчальна дисципліна за вибором вузу.

Термін вивчення: 7 сем. (бакалаври).

Кількість кредитів: 1,5

ПІБ лектора: Матвієнко В.М., д.і.н., проф.; Шинкаренко Т.І, к.і.н., доц.

Мета навчальної дисципліни: ознайомити студентів з особливостями становлення української дипломатії, сучасною дипломатичною практикою України у двосторонніх та багатосторонніх відносинах.

Попередні вимоги: засвоєння студентами курсів "Історія України", "Дипломатична і консульська служба", "Дипломатичний протокол та етикет", "Дипломатичне листування".

Методи викладання: Різні типи лекційних і семінарських занять.

Методи оцінювання: Форма підсумкового контролю: залік. Контроль знань здійснюється за модульно-рейтинговою системою (за 100 - бальною шкалою), як сума поточних результатів двох модулів (до 80 балів) та підсумкової (залікової) роботи (до 20 балів).

Мова викладання: українська.


Україна в міжнародних організаціях

Навчальна дисципліна "Україна в міжнародних організаціях" забезпечує знання термінів, понять та категорій, що характеризують політику України в міжнародних організаціях; нормативно-правової бази формування політики та участі України в діяльності міжнародних організацій; місця та ролі міжнародних організацій у зовнішньополітичній стратегії України; механізму формування та реалізації політики України в міжнародних організаціях; специфіки концептуального забезпечення політики України в міжнародних організаціях; форм та методів політики України в міжнародних організаціях; основних етапів політики України в організаціях системи ООН; внутрішніх та зовнішніх чинників, що спричинили процес її еволюції; основних напрямків політики та співробітництва України з міжнародними регіональними організаціями.

Тип: Дисципліна вільного вибору студента (за блоками) циклу професійної та практичної підготовки.

Термін вивчення: 7 сем. (бакалаври).

Кількість кредитів: 3,0

Лектор: Сапсай А.П., к.політ.н., ас.

Мета навчальної дисципліни: сформувати у студентів уявлення про засади та основні напрями політики України в провідних міжнародних організаціях, виробити навички аналізу закономірностей та особливостей цього напрямку української зовнішньої політики, а також навчити їх працювати з дипломатичними, політичними та міжнародно-правовими джерелами щодо їх тлумачення і аналізу.

Попередні вимоги: студент повинен знати засади та основні напрямки зовнішньої політики України; понятійно-категоріальний апарат та основи теорії міжнародних організацій; статутні засади та механізми функціонування.

Методи викладання: Різні типи лекційних та семінарських занять.

Методи оцінювання: Форма підсумкового контролю: – іспит. Контроль знань здійснюється за модульно-рейтинговою системою ( за 100 - бальною шкалою) - як сума поточних результатів двох модулів (до 60 балів) та комплексної (екзаменаційної) письмової роботи (до 40 балів).

Мова викладання: українська.


^ РАДА ЄВРОПИ: ПОЛІТИКО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ СПІВРОБІТНИЦТВА

Курс "Рада Європи: політико-правовий механізм співробітництва" вивчає історію, засади і напрями діяльності Ради Європи; особливості функціонування інституціональної системи; механізми політичного та юридичного моніторингу Організацією дотримання державами-членами своїх обов’язків та зобов’язань; ключові міжнародно-договірні документи, на яких базуються ідеологія і практична діяльність Ради Європи.

Тип: Дисципліна вільного вибору студента (за блоками) циклу професійної та практичної підготовки.

Термін вивчення: 7 сем. (бакалаври).

Кількість кредитів: 3,0

Лектор: Шинкаренко Т.І, к.і.н., доц.

Мета навчальної дисципліни: ознайомити студентів з історією, напрямами й механізмами діяльності РЄ.

Попередні вимоги: студент повинен знати поняття та категорії теорії міжнародних організацій; принципи й механізми їх функціонування.

Методи викладання: Різні типи лекційних і семінарських занять.

Методи оцінювання: Форма підсумкового контролю: залік. Контроль знань здійснюється за модульно-рейтинговою системою (за 100 - бальною шкалою), як сума поточних результатів двох модулів (до 80 балів) та підсумкової (залікової) роботи (до 20 балів).

Мова викладання: українська.


Міжнародні неурядові організації

Курс "Міжнародні неурядові організації" забезпечує вивчення теоретичних засад та практичних аспектів діяльності міжнародних неурядових організацій; еволюції їхньої ролі у міжнародних відносинах.

Тип: Дисципліна вільного вибору студента (за блоками) циклу професійної та практичної підготовки.

Термін вивчення: 8 сем. (бакалаври)

Кількість кредитів: 3,0

Лектор: Сапсай А.П., к.політ.н., асистент.

Мета навчальної дисципліни: ознайомити студентів з роллю міжнародних неурядових організацій у міжнародних відносинах; функціонуванням; напрямками їх діяльності.

Попередні вимоги: студент повинен знати основні поняття, терміни та категорії, що складають суть теорії міжнародних організацій; основні принципи та механізми функціонування міжнародних організацій.

Методи викладання: Різні типи лекційних і семінарських занять.

Методи оцінювання: Форма підсумкового контролю: залік. Контроль знань здійснюється за модульно-рейтинговою системою (за 100 - бальною шкалою), як сума поточних результатів двох модулів (до 80 балів) та підсумкової (залікової) роботи (до 20 балів).

Мова викладання: українська.


ООН в сучасному світі

Курс "ООН в сучасному світі" забезпечує знання статутних засад функціонування ООН; еволюції миротворчої діяльності ООН; завдань, що постали перед ООН після розпаду біполярної системи міжнародних відносин; проблем реформування ООН та адаптації її діяльності до реалій XXI століття.

Тип: Дисципліна вільного вибору студента (за блоками) циклу професійної та практичної підготовки.

Термін вивчення: 8 сем. (бакалаври)

Кількість кредитів: 2,0

Лектор: Скороход Ю.С., д.політ.н., проф.

Мета навчальної дисципліни: ознайомити студентів із механізмом функціонування та провідними напрямами діяльності ООН в постбіполярний період, а також надати їм початкові знання, вміння та навички інформаційно-аналітичної діяльності в сфері багатосторонньої дипломатії.

Попередні вимоги: студент повинен знати основні поняття, терміни та категорії, що складають суть теорії міжнародних організацій; основні принципи та механізми функціонування міжнародних організацій.

Методи викладання: Різні типи лекційних і семінарських занять.

Методи оцінювання: Форма підсумкового контролю: залік. Контроль знань здійснюється за модульно-рейтинговою системою (за 100 - бальною шкалою), як сума поточних результатів двох модулів (до 80 балів) та підсумкової (залікової) роботи (до 20 балів).

Мова викладання: українська.


^ УКРАЇНСЬКА МОВА (за професійним спрямуванням)

Курс „Українська мова (за професійним спрямуванням)” вивчає офіційно-діловий стиль сучасної української літературної мови; вдосконалює культуру письма й усного спілкування; забезпечує засвоєння принципів мовленнєвого етикету; сприяє виробленню практичних умінь і навичок до складання ділових паперів; жанрових різновидів документів дипломатичної комунікації, типів, характеру та призначення документів дипломатичного листування.

Тип: нормативна навчальна дисципліна, цикл соціально-гуманітарної підготовки.

Термін вивчення: для спеціальностей:

 • "Міжнародні відносини", "Міжнародний бізнес" - 2 сем. (бакалаври);

 • "Міжнародне право", Міжнародна інформація" - 1 сем. (бакалаври);

 • "Міжнародні економічні відносини" – 5 сем. (бакалаври).

Кількість кредитів: 3,0

Викладачі: Гливінська Л.К., к.філол.н., ас.; Шинкаренко Т.І., к.і.н., доц.; Яковенко Н.Л., д.і.н., доц., Ковтун О.Ю., к.політ.н., доц.

Мета навчальної дисципліни: забезпечити засвоєння студентами знань про системність і закономірності добору мовних одиниць у ділових текстах різних жанрів; ознайомити з поняттями дипломатичних документів і дипломатичного листування, принципами і формами дипломатичної комунікації, а також надати їм початкові знання, вміння та навички роботи з документами дипломатичного листування.

Попередні вимоги: студент повинен знати особливості офіційно-ділового стилю мовлення; загальні вимоги до складання й оформлення документів; вимоги до змісту та порядок розміщення окремих реквізитів у документах.

Методи викладання: класична лекція, різні типи практичних занять (групова робота студентів, робота по написанню різних видів документів дипломатичної комунікації).

Методи оцінювання: форма підсумкового контролю: іспит. Контроль знань здійснюється за модульно-рейтинговою системою (за 100 - бальною шкалою), як сума поточних результатів двох модулів (до 60 балів) та комплексної екзаменаційної письмової роботи (до 40 балів).

Мова викладання: українська.


^ МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ В СФЕРІ БЕЗПЕКИ

Курс "Міжнародні організації в сфері безпеки" забезпечує вивчення теоретичних засад та прикладних аспектів діяльності НАТО в сучасній системі міжнародних відносин, ролі і місця ОБСЄ у сучасних міжнародних відносинах, напрямків її діяльності.

Тип: Навчальна дисципліна спеціалізації циклу дисциплін вільного вибору студентів (за блоками).

Термін вивчення: 1 семестр (маг., спец.)

Кількість кредитів: 3,0

Лектор: Яковенко Н. Л., д.і.н., проф.

Мета навчальної дисципліни: ознайомити студентів з концептуально-теоретичними, інституціональними та міжнародно-правовими засадами, основними напрямами діяльності НАТО; з історією створення НБСЄ, еволюцією стратегії ОБСЄ після закінчення „холодної війни”, структурою ОБСЄ, напрямками її діяльності.

Попередні вимоги: студент повинен знати основні поняття, терміни та категорії, основні принципи та механізми функціонування міжнародних організацій.

Методи викладання: Різні типи лекційних і семінарських занять.

Методи оцінювання: Форма підсумкового контролю: залік. Контроль знань здійснюється за модульно-рейтинговою системою (за 100 - бальною шкалою), як сума поточних результатів двох модулів (до 80 балів) та підсумкової (залікової) роботи (до 20 балів).

Мова викладання: українська.


Дипломатична робота та ДИПЛОМАТИЧНІ ДОКУМЕНТИ

Курс "Дипломатична робота та дипломатичні документи" вивчає систему політичних, міжнародно-правових, організаційно-управлінських відносин, їх відповідних структур щодо реалізації зовнішньополітичного курсу держави; інструментів і засобів, особливостей та специфічних форм і методів здійснення дипломатичної роботи, раціональних підходів та основних вимог щодо виконання завдань, які покладаються на закордонні дипломатичні й консульські установи. Предметом вивчення дисципліни є також принципи дипломатичної комунікації, типи, характер та призначення документів дипломатичного листування та їх практичне застосування у міжнародному спілкуванні.

Тип: Нормативна навчальна дисципліна циклу професійної і практичної підготовки.

Термін вивчення: 2 сем. (магістри)

Кількість кредитів: 4.0

Лектор: Шинкаренко Т.І., к.і.н., доц.

Мета навчальної дисципліни: ознайомити зі змістом, особливостями та складовими раціональної організації сучасної дипломатичної та консульської роботи закордонних дипломатичних представництв, з поняттями дипломатичних документів і дипломатичного листування, принципами і формами дипломатичної комунікації, а також виробити вміння та навички роботи з документами дипломатичного листування.

Попередні вимоги: студент повинен знати: дипломатичну історію України; відомості щодо вітчизняних дипломатів; поняття та терміни стосовно діяльності МЗС України; принципи, форми та методи роботи закордонних дипломатичних представництв; різновиди документів дипломатичної комунікації; дипломатичний протокол і етикет.

Методи викладання: Різні типи лекційних і семінарських занять.

Методи оцінювання: Форма підсумкового контролю - іспит. Контроль знань здійснюється за модульно-рейтинговою системою (за 100 - бальною шкалою), як сума поточних результатів двох модулів (до 60 балів) та комплексної (екзаменаційної) письмової роботи (до 40 балів).

Мова викладання: українська.


^ ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ВЕДЕННЯ ПЕРЕГОВОРІВ

Курс "Теорія і практика ведення переговорів" передбачає ознайомлення студентів з основними науковими підходами до переговорного процесу, базовими стратегіями та тактичними прийомами ведення переговорів.

Тип: Нормативна навчальна дисципліна циклу професійної і практичної підготовки.

Термін вивчення: 1 сем. (магістри)

Кількість кредитів: 2,0

Лектор: Скороход Ю.С., д.політ.н., проф.

Мета навчальної дисципліни: ознайомити студентів з основними поняттями та ключовими проблемами теорії та практики міжнародних переговорів, сформувати систему знань про стратегію і тактику переговорного процесу, виробити у студентів навички організаційної підготовки до переговорів та їх ведення, а також навчити їх працювати з дипломатичними, політичними та міжнародно-правовими джерелами щодо їх тлумачення і аналізу.

Попередні вимоги: Студент повинен знати: теорію та практику дипломатичного протоколу; основні правила і норми етикету як складових іміджу сучасного дипломата; історію дипломатії.

Методи викладання: Різні типи лекційних і семінарських занять.

Методи оцінювання: Форма підсумкового контролю: залік. Контроль знань здійснюється за модульно-рейтинговою системою (за 100 - бальною шкалою), як сума поточних результатів двох модулів (до 80 балів) та підсумкової (залікової) роботи (до 20 балів).

Мова викладання: українська.


БАГАТОСТОРОННЯ ДИПЛОМАТІЯ та МЕХАНІЗМИ РЕГУЛЮВАННЯ СУЧАСНИХ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

Курс "Багатостороння дипломатія та механізми регулювання сучасних міжнародних відносин" вивчає теоретичні підходи до дипломатії, еволюцію форм і методів багатосторонньої дипломатії, механізми вироблення і прийняття спільних рішень в рамках міжнародних міжурядових конференцій і організацій.

Тип: Вибіркова навчальна дисципліна циклу професійно-орієнтованих дисциплін за вибором ВНЗ.

Термін вивчення: 2 сем. (магістри)

Кількість кредитів: 3,0

Лектори: Яковенко Н.Л., д.і.н., проф.; Сапсай А.П., к.політ.н., ас.

Мета навчальної дисципліни: ознайомити з основами організації сучасної багатосторонньої дипломатії, вивченням основних методів і прийомів багатосторонньої дипломатії; засвоєнням професійних навичок та вимог до представників держав при міжнародних міжурядових організаціях.

Попередні вимоги: студент повинен знати: дипломатичну історію України; відомості щодо вітчизняних дипломатів; поняття та терміни стосовно діяльності МЗС України; принципи, форми та методи роботи закордонних дипломатичних представництв; різновиди документів дипломатичної комунікації.

Методи викладання: Різні типи лекційних і семінарських занять.

Методи оцінювання: Форма підсумкового контролю - іспит. Контроль знань здійснюється за модульно-рейтинговою системою (за 100 - бальною шкалою), як сума поточних результатів двох модулів (до 60 балів) та комплексної (екзаменаційної) письмової роботи (до 40 балів).

Мова викладання: українська.


ЕтнокультурА І дипломатія країн світу

Курс "Етнокультура і дипломатія країн світу" передбачає вивчення етнокультурних особливостей дипломатичної діяльності іноземних держав: дипломатичної служби, протокольної практики, дипломатичного етикету.

Тип: Навчальна дисципліна спеціалізації циклу дисциплін вільного вибору студентів (за блоками).

Термін вивчення: 1 сем. (магістри)

Кількість кредитів: 3,0

Лектори: Скороход Ю. С., д.політ.н., проф.; Яковенко Н. Л., д.і.н., проф.; Шинкаренко Т.І., к.і.н., доц.

Мета навчальної дисципліни: ознайомити з етнокультурними характеристиками дипломатичної діяльності, державного протоколу, етикету та ділового спілкування іноземних держав.

Попередні вимоги: студент повинен знати: н/к «Дипломатична і консульська служба», «Дипломатичний протокол та етикет».

Методи викладання: Різні типи лекційних і семінарських занять.

Методи оцінювання: Форма підсумкового контролю: залік. Контроль знань здійснюється за модульно-рейтинговою системою (за 100 - бальною шкалою), як сума поточних результатів двох модулів (до 80 балів) та підсумкової (залікової) роботи (до 20 балів).

Мова викладання: українська.


Інтеграційні ПРОЦЕСИ В СУЧАСНИХ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ

Курс "Інтеграційні процеси в сучасних міжнародних відносинах" забезпечує знання основних теоретичних підходів до дослідження процесів інтеграції; розвитку інтеграції та діяльності регіональних інтеграційних об’єднань у Європі та державах пострадянського простору; еволюції інтеграційних процесів у Північній і Латинській Америці; особливостей співробітництва держав Південної, Південно-Східної та Східної Азії, Близького та Середнього Сходу в рамках інтеграційних проектів; участі держав Океанії у інтеграційних процесах; становлення і розвитку міжнародного співробітництва держав Африки у інтеграційних проектах і об’єднаннях.

Тип: Навчальна дисципліна спеціалізації циклу дисциплін вільного вибору студентів (за блоками).

Термін вивчення: 1 сем. (магістри).

Кількість кредитів: 3,0

Лектор: Ковтун О.Ю., к.політ.н., доц.

Мета навчальної дисципліни: ознайомити студентів з категоріями інтеграції, інтеграційних процесів і міжнародного співробітництва, теоретичними підходами до їх дослідження, а також надати знання, вміння та навички аналізу форм, методів і напрямів розвитку інтеграційних процесів у різних регіонах світу.

Попередні вимоги: студент повинен знати базові відомості про інтеграційні об’єднання; дипломатичні документи; основні поняття, терміни та категорії, що складають суть теорії міжнародних організацій; основні принципи та механізми функціонування міжнародних організацій.

Методи викладання: Різні типи лекційних і семінарських занять.

Методи оцінювання: Форма підсумкового контролю - іспит. Контроль знань здійснюється за модульно-рейтинговою системою (за 100 - бальною шкалою), як сума результатів двох модулів (до 60 балів) та комплексної (екзаменаційної) письмової роботи (до 40 балів).

Мова викладання: українська.


^ АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

Курс "Актуальні проблеми теорії та практики міжнародних організацій" забезпечує знання сучасних концепцій та актуальних проблем діяльності міжнародних організацій, вивчення еволюції форм, методів та інституційних механізмів багатостороннього співробітництва в умовах трансформації сучасної системи міжнародних відносин.

Тип: Навчальна дисципліна спеціалізації циклу дисциплін вільного вибору студентів (за блоками).

Термін вивчення: 2 сем. (магістри).

Кількість кредитів: 2,0

Лектор: Скороход Ю.С., д.політ.н., проф.

Мета навчальної дисципліни: поглибити знання з ключових проблем теорії та практики міжнародних організацій; надати початкові знання, вміння та навички роботи в державних органах в сфері реалізації такого напрямку зовнішньої політики, як участь в діяльності міжнародних організацій.

Попередні вимоги: студент повинен знати основні поняття, терміни та категорії, що складають суть теорії міжнародних організацій; основні принципи та механізми функціонування міжнародних організацій.

Методи викладання: Різні типи лекційних і семінарських занять.

Методи оцінювання: Форма підсумкового контролю: залік. Контроль знань здійснюється за модульно-рейтинговою системою (за 100 - бальною шкалою), як сума поточних результатів двох модулів (до 80 балів) та підсумкової (залікової) роботи (до 20 балів).

Мова викладання: українська.


Великі держави в міжнародних організаціях

Курс "Великі держави в міжнародних організаціях" забезпечує вивчення концептуальних засад, механізмів формування та політики США, Великої Британії, Китаю, Японії, Росії, Німеччини та Італії в універсальних та провідних регіональних міжнародних організаціях.

Тип: Навчальна дисципліна спеціалізації циклу дисциплін вільного вибору студентів (за блоками).

Термін вивчення: 1 сем. (спеціалісти), 2 сем. (магістри).

Кількість кредитів: 3,0

Лектори: Матвієнко В.М., д.і.н., проф., Скороход Ю.С., д.політ.н., проф.; Яковенко Н.Л., д.і.н., доц.; Ковтун О.Ю., к.політ.н., доц., Сапсай А.П., к.політ.н., ас.

Мета навчальної дисципліни: сформувати у студентів уявлення про концептуальні засади та політику США, Великої Британії, Китаю, Японії, Росії, Німеччини та Італії в міжнародних організаціях, сприяти розвитку навичок студентів аналізувати закономірності і особливості цього напрямку зовнішньої політики, а також навчити їх працювати з дипломатичними, політологічними та міжнародно-правовими джерелами.

Попередні вимоги: студент повинен знати: історію та теорію міжнародних відносин; концептуальні засади та зовнішньополітичну практику США, Великої Британії, Китаю, Японії, Росії, Німеччини та Італії, механізм функціонування міжнародних організацій.

Методи викладання: Різні типи лекційних і семінарських занять.

Методи оцінювання: Форма підсумкового контролю - іспит. Контроль знань здійснюється за модульно-рейтинговою системою (за 100 - бальною шкалою), як сума результатів двох модулів (до 60 балів) та комплексної (екзаменаційної) письмової роботи (до 40 балів).

Мова викладання: українська.


міжнароднІ організаціЇ І ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОСТІ

Курс "Міжнародні організації і глобальні проблеми сучасності" спрямований на вивчення основних напрямів діяльності міжнародних організацій щодо вирішення глобальних проблем сучасності.

Тип: Навчальна дисципліна спеціалізації циклу дисциплін вільного вибору студентів (за блоками).

Термін вивчення: 2 сем. (магістри).

Кількість кредитів: 2,0

Лектор: Петюр Р.К., к.політ.н., ас.

Мета навчальної дисципліни: сформувати у студентів систему знань про генезу та еволюцію сучасних глобальних проблем та місце міжнародних організацій у зусиллях світової спільноти щодо вирішення даних проблем.

Попередні вимоги: студент повинен знати: історію та теорію міжнародних відносин, основи міжнародного права.

Методи викладання: Різні типи лекційних і семінарських занять.

Методи оцінювання: Форма підсумкового контролю: залік. Контроль знань здійснюється за модульно-рейтинговою системою (за 100 - бальною шкалою), як сума поточних результатів двох модулів (до 85 балів) та підсумкової (залікової) роботи (до 15 балів).

Мова викладання: українська.


Європейський Союз: інституційні основи та спільна політика

Курс "Європейський Союз: інституційні основи та спільна політика" передбачає вивчення особливостей організаційної моделі ЄС; структури та механізмів функціонування його інституціональної системи, особливостей реалізації спільних політик; базових понять та термінів у сфері європейської інтеграції; повноважень, статусу, структури й функцій інститутів і органів ЄС; особливостей системи прийняття рішень; перспектив і напрямків інституціональної реформи ЄС.

Тип: Навчальна дисципліна спеціалізації циклу дисциплін вільного вибору студентів (за блоками).

Термін вивчення: 3 сем. (магістри)

Кількість кредитів: 2,0

Лектор: Шинкаренко Т.І, к.і.н., доц.

Мета навчальної дисципліни: ознайомити студентів з еволюцією європейської інтеграції, специфікою функціонування інституціональної системи та спільних політик ЄС.

Попередні вимоги: студент повинен знати поняття та категорії теорії міжнародних організацій; принципи й механізми їх функціонування.

Методи викладання: Різні типи лекційних і семінарських занять.

Методи оцінювання: Форма підсумкового контролю: залік. Контроль знань здійснюється за модульно-рейтинговою системою (за 100 - бальною шкалою), як сума поточних результатів двох модулів (до 80 балів) та підсумкової (залікової) роботи (до 20 балів).

Мова викладання: українська.


^ ГАЛУЗЕВА ДИПЛОМАТІЯ

Курс "Галузева дипломатія" передбачає вивчення інституційно-функціональних механізмів, інструментів та засобів, особливостей та специфічних форм і методів здійснення дипломатичної роботи в різних сферах сучасної дипломатії.

Тип: Навчальна дисципліна спеціалізації циклу дисциплін вільного вибору студентів (за блоками).

Термін вивчення: 3 сем. (магістри)

Кількість кредитів: 2,0

Лектори: Матвієнко В.М., д.і.н., проф.; Шинкаренко Т.І, к.і.н., доц.

Мета навчальної дисципліни: ознайомити студентів зі змістом, особливостями та основами раціональної організації роботи дипломатів та співробітників консульських установ в різних сферах дипломатії, зокрема економічній, енергетичній, культурній, гуманітарній тощо. Опанування дисципліною покликане розвинути у студентів навички професійної діяльності дипломатичних і консульських працівників української держави, допомогти набути відповідні знання і вміння роботи в центральних державних органах у сфері реалізації вітчизняної зовнішньої політики.

Попередні вимоги: студент повинен знати нормативно-правові джерела та інституційні засади, особливості функціонування та діяльності дипломатичної служби, її роль та місце у системі прийняття і реалізації зовнішньополітичних рішень для забезпечення національних інтересів держави; знати особливості діяльності дипломатичної служби України..

Методи викладання: Різні типи лекційних і семінарських занять.

Методи оцінювання: Форма підсумкового контролю: залік. Контроль знань здійснюється за модульно-рейтинговою системою (за 100 - бальною шкалою), як сума поточних результатів двох модулів (до 80 балів) та підсумкової (залікової) роботи (до 20 балів).

Мова викладання: українська.
Схожі:

Навчальні курси кафедри міжнародних організацій І дипломатичної служби історія україни iconКафедра міжнародних організацій і дипломатичної служби Бакалавр Історія України (Дипломатична історія України)
«Історія України (Дипломатична історія України)» є відтворення й оцінка зусиль вітчизняної дипломатії щодо забезпечення сприятливих...
Навчальні курси кафедри міжнародних організацій І дипломатичної служби історія україни iconПрограма підготовки бакалаврів Нормативні курси Цикл гуманітарних та соціально-економічних дисциплін Історія України
«Історія України (Дипломатична історія України)» є відтворення й оцінка зусиль вітчизняної дипломатії щодо забезпечення сприятливих...
Навчальні курси кафедри міжнародних організацій І дипломатичної служби історія україни iconПрограма підготовки бакалаврів Нормативні курси
«Історія України (Дипломатична історія України)» є відтворення й оцінка зусиль вітчизняної дипломатії щодо забезпечення сприятливих...
Навчальні курси кафедри міжнародних організацій І дипломатичної служби історія україни iconКонцепція профільного навчання, диференціація змісту навчання в старших класах здійснюється на основі співвідношення
Курси за вибором — це навчальні курси, які доповнюють навчальні предмети і входять до складу допрофільної підготовки та профільного...
Навчальні курси кафедри міжнародних організацій І дипломатичної служби історія україни iconКонцепція профільного навчання, диференціація змісту навчання в старших класах здійснюється на основі співвідношення
Курси за вибором — це навчальні курси, які доповнюють навчальні предмети і входять до складу допрофільної підготовки та профільного...
Навчальні курси кафедри міжнародних організацій І дипломатичної служби історія україни iconКонцепція профільного навчання, диференціація змісту навчання в старших класах здійснюється на основі співвідношення
Курси за вибором — це навчальні курси, які доповнюють навчальні предмети і входять до складу до профільної підготовки та профільного...
Навчальні курси кафедри міжнародних організацій І дипломатичної служби історія україни iconКонцепція профільного навчання, диференціація змісту навчання в старших класах здійснюється на основі співвідношення
Курси за вибором — це навчальні курси, які доповнюють навчальні предмети і входять до складу допрофільної підготовки та профільного...
Навчальні курси кафедри міжнародних організацій І дипломатичної служби історія україни iconКонцепція профільного навчання, диференціація змісту навчання в старших класах здійснюється на основі співвідношення
Курси за вибором — це навчальні курси, які доповнюють навчальні предмети і входять до складу допрофільної підготовки та профільного...
Навчальні курси кафедри міжнародних організацій І дипломатичної служби історія україни iconКонцепція профільного навчання, диференціація змісту навчання в старших класах здійснюється на основі співвідношення
Курси за вибором — це навчальні курси, які доповнюють навчальні предмети і входять до складу до профільної підготовки та профільного...
Навчальні курси кафедри міжнародних організацій І дипломатичної служби історія україни iconІнформаційний лист! Шановні колеги!
Дипломатична служба України на міжнародній арені: здобутки та проблеми. Видатні постаті дипломатичної служби
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи