Ю. В. Алексійчук Середовище створення сайтів uCoz науковий керівник: Р. М. Літнарович, доц., канд техн наук Рівне 2012 удк004. 422. 8 icon

Ю. В. Алексійчук Середовище створення сайтів uCoz науковий керівник: Р. М. Літнарович, доц., канд техн наук Рівне 2012 удк004. 422. 8
НазваЮ. В. Алексійчук Середовище створення сайтів uCoz науковий керівник: Р. М. Літнарович, доц., канд техн наук Рівне 2012 удк004. 422. 8
Сторінка1/6
Дата20.12.2012
Розмір0.76 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України


Міжнародний економіко-гуманітарний університет

імені академіка Степана Дем’янчука


Факультет кібернетики


Кафедра математичного моделювання


Ю. В. Алексійчук


Середовище створення сайтів uCoZ

Науковий керівник:

Р. М. Літнарович, доц., канд. техн. наук


Рівне 2012

УДК004.422.8

А л е к с і й ч у к Ю. В. Середовище створення сайтів uCoz. Монографія. Науковий керівник Р.М.Літнарович. МЕГУ, Рівне, 2012.-66 с.

Aleksiychuk Ju. V. Website development environment uCoz. Monograph. MEGU, Rivne, 2012.-66 p.


Рецензенти: В.Г.Бурачек,доктор технічнихнаук,професор

Є.С.Парняков, доктор технічних наук, професор           В.О.Боровий, доктор технічних наук, професор


Відповідальний за випуск:

                 Й.В. Джунь, доктор фізико-математичних наук, професор.


Проводиться аналіз роботи у середовищі створення сайтів uCoz. Покроково описано хід роботи створення web-сторінки (сайту) починаючи від реєстрації акаунта на uID(uNet) та закінчуючи процесом наповнення ресурсом сайту. Вміст монографії містить актуальні матеріали довідкового характеру по створенню сайту, індексації сайту у пошукових системах тощо.

^ Ключові слова: середовище створення сайту, реєстрація, активне поле, доменне ім’я.


Проводится анализ работы в среде создания сайтов uCoz. Пошагово описан ход работы создания web-страницы (сайта) начиная от регистрации аккаунта на uID (uNet) и заканчивая процессом наполнения ресурсом сайта. Содержание монографии содержит актуальные материалы справочного характера по созданию сайта, индексации сайта в поисковых системах и т.д..

^ Ключевые слова: среда создания сайта, регистрация, активное поле, доменное имя


The analysis of the environment in creating websites uCoz. SingleStep with the process of the creation of web-pages (site) from registering an account on uID (uNet) and ending process of filling resource site. Content monograph contains relevant materials for reference on site, site indexation in search engines like.

Keywords: environment site creation, registration, active field, domain name.

©Алексійчук Ю.В.
Юрій Васильович Алексійчук

магістрант інформаційних технологій

^

Архів наукових публікацій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова


http://enpuir.npu.edu.ua:8080/handle/123456789/.....

Захищено авторським правом. Всі права застережено.


ЗМІСТ

Додатки………………………………………………………………………………………………58 5

Вступ 6

Розділ 1. Середовище та засоби для створення web-сторінки (сайту) 10

1.1 Поняття інформаційної технології. 10

Що таке інформаційна технологія 10

Технологія - це комплекс наукових та інженерних знань, реалізованих у прийомах праці, наборах матеріальних, технічних, енергетичних, трудових факторів виробництва, засобах їх об\'єднання для створення продукту або послуги, що відповідають певним вимогам. Тому технологія нерозривно пов\'язана з машинізацією виробничого або невиробничого, насамперед управлінського процесу. Управлінські технології грунтуються на застосуванні комп\'ютерів і телекомунікаційної техніки. 10

Відповідно до визначення, прийнятого ЮНЕСКО, інформаційна технологія - це комплекс взаємозалежних, наукових, технологічних, інженерних дисциплін, що вивчають методи ефективної організації праці людей, зайнятих опрацюванням і збереженням інформації; обчислювальну техніку і методи організації і взаємодії з людьми і виробничим устаткуванням, практичні додатки, а також пов\'язані з усім цим соціальні, економічні і культурні проблеми. Самі інформаційні технології вимагають складної підготовки, великих початкових витрат і наукомісткої техніки. Їхнє введення повинно починатися зі створення математичного забезпечення, формування інформаційних потоків у системах підготовки спеціалістів. 10

1.2. Розвиток глобальної мережі Internet. 15

1.3. Розвиток web-технологій. 24

Історія 24

Суть і складові частини Web технології 25

HTML - введення 25

Список базових тег HTML 27

1.4.Система uCoz. Історія. 28

РОЗДІЛ 2. Реєстрація профілю та створення домену в систмі Ucoz. 47

2.1 Реєстрація профілю на системі ucoz. 47

Для того, щоб зареєструвати власний профіль на системі uCoz потрібно перейти по посиланню http://www.ucoz.ua/register/, де необхідно буде ввести свої дані для подальшого користування. Зазвичай цей процес займає хвилин 10 і не становить ніяких складних завдань. Нище наведено мал.1. 47

47

Мал. 1 47

Після введення необхідних даних, необхідно буде перейти по посиланню, яке буде відправлено на введений у полях заповненя e-mail. Після реєстрації користувачеві буде дано пароль та логін для входу у систему uNet. 47

2.2Реєстрація домену на uNet.com. 48

2.3 Аналіз середовища створення сайту у системі uCoz. 50

54

РОЗДІЛ 3. Розробка інфораційної сторінки 55

3.1 Назва сайту. Вибір дизайну. 55

3.2 Створення сторінок та наповненя їх ресурсом 57

Список використаних джерел 61

ІН 21М 71

litnarovich@windowslive.com 72
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Ю. В. Алексійчук Середовище створення сайтів uCoz науковий керівник: Р. М. Літнарович, доц., канд техн наук Рівне 2012 удк004. 422. 8 iconГосударственный стандарт союза сср конструкции и изделия железобетонные радиационный метод определения толщины защитного слоя бетона, размеров и расположения
Л. Г. Родэ, канд техн наук; В. А. Клевцов, д-р техн наук; Ю. К. Матвеев; И. С. Лифанов; В. А. Воробьев, д-р техн наук; Н. В. Михайлова,...
Ю. В. Алексійчук Середовище створення сайтів uCoz науковий керівник: Р. М. Літнарович, доц., канд техн наук Рівне 2012 удк004. 422. 8 iconМ. І. Волков, д-р техн наук; О. М. Алексєєв, канд техн наук; О. М. Кочевський, канд техн наук
Створення бібліотеки електронних підручників для студентів спеціальностей напряму “інженерна механіка”
Ю. В. Алексійчук Середовище створення сайтів uCoz науковий керівник: Р. М. Літнарович, доц., канд техн наук Рівне 2012 удк004. 422. 8 iconОсобенности расчетА механического компенсатора погрешностей холодноштамповочного оборудования
В. С. Запорожченко*, канд техн наук, доц.;А. П. Качанов**, канд техн наук, доц
Ю. В. Алексійчук Середовище створення сайтів uCoz науковий керівник: Р. М. Літнарович, доц., канд техн наук Рівне 2012 удк004. 422. 8 iconТурбомашины для перекачивания газожидкостных смесей евтушенко А. А., канд техн наук, доц.; Колисниченко Э. В., асп.; Сапожников С. В., канд техн наук
Евтушенко А. А., канд техн наук, доц.; Колисниченко Э. В., асп.; Сапожников С. В., канд техн наук
Ю. В. Алексійчук Середовище створення сайтів uCoz науковий керівник: Р. М. Літнарович, доц., канд техн наук Рівне 2012 удк004. 422. 8 iconСтроительные нормы и правила отопление, вентиляция и кондиционирование сниП 04. 05-91*
Ссср (д-р техн наук Е. Е. Карпис, М. В. Шувалова), вниипо мвд СССР (канд техн наук И. И. Ильминский), мниитэп (канд техн наук М....
Ю. В. Алексійчук Середовище створення сайтів uCoz науковий керівник: Р. М. Літнарович, доц., канд техн наук Рівне 2012 удк004. 422. 8 iconД. Б. Охота Методологія розробки сучасних криптографічних систем Науковий керівник: Р. М. Літнарович, доцент,к т. н. Рівне – 2012 р. Удк 004. 353. 4
Вищий приватний навчальний заклад Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука
Ю. В. Алексійчук Середовище створення сайтів uCoz науковий керівник: Р. М. Літнарович, доц., канд техн наук Рівне 2012 удк004. 422. 8 iconУдк 621. 67. 01 Использование сменных проточных частей в центробежных НасосАХ
И. А. Ковалев,* канд техн наук, проф.; С. О. Луговая**, И. Б. Твердохлеб, канд техн наук, доц
Ю. В. Алексійчук Середовище створення сайтів uCoz науковий керівник: Р. М. Літнарович, доц., канд техн наук Рівне 2012 удк004. 422. 8 iconА. А. Иванов (д-р техн наук, проф.), Б. Б. Петров (канд техн наук, доц.), В. В. Сидоров государственное высшее учебное заведение
А. А. Иванов (д-р техн наук, проф.), Б. Б. Петров (канд техн наук, доц.), В. В. Сидоров
Ю. В. Алексійчук Середовище створення сайтів uCoz науковий керівник: Р. М. Літнарович, доц., канд техн наук Рівне 2012 удк004. 422. 8 iconПо делам строительства москва разработан министерством промышленности строительных материалов СССР исполнители
В. А. Лопатин, канд техн наук; Н. Н. Бородина, канд техн наук; Т. А. Мелькумова; В. И. Голикова; Л. Г. Грызлова, канд техн наук;...
Ю. В. Алексійчук Середовище створення сайтів uCoz науковий керівник: Р. М. Літнарович, доц., канд техн наук Рівне 2012 удк004. 422. 8 iconГосударственный стандарт союза сср трапы чугунные эмалированные технические условия гост 1811-81
О. П. Михеев, канд техн наук (руководитель темы); В. И. Фельдман, канд техн наук; В. И. Горбунов, канд техн наук
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи