Донецький національний університет оголошує прийом до докторантури та аспірантури icon

Донецький національний університет оголошує прийом до докторантури та аспірантури
Скачати 158.19 Kb.
НазваДонецький національний університет оголошує прийом до докторантури та аспірантури
Дата14.09.2012
Розмір158.19 Kb.
ТипДокументи
ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ ДО ДОКТОРАНТУРИ ТА АСПІРАНТУРИ


на 2011-2012 навчальний рік

з відривом та без відриву від виробництва за науковими спеціальностями:


1. До докторантури:

із спеціальності «Історія України»; «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика»; «Гроші, фінанси і кредит»; «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці»; «Соціальна філософія та філософія історії».


2.До аспірантури:

з відривом від виробництва:

«Математичний аналіз»; «Диференціальні рівняння»; «Теоретична механіка»; «Механіка деформівного твердого тіла»; «Механіка рідини, газу та плазми»; “Радіофізика”; «Фізика твердого тіла»; «Теоретичні основи інформатики та кібернетики»; «Неорганічна хімія»; «Аналітична хімія»; «Органічна хімія»; «Фізична хімія»; «Хімія високомолекулярних сполук»; «Хімічна кінетика і каталіз»; «Біофізика»; «Фізіологія рослин»; «Автоматизація процесів керування»; «Історія України»; «Всесвітня історія»; «Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни»; «Економічна теорія та історія економічної думки»; «Світове господарство і міжнародні економічні відносини»; «Економіка та управління національним господарством»; «Економіка та управління підприємствами»; «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика»; «Гроші, фінанси і кредит»; «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит»; «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці»; «Соціальна філософія та філософія історії»; «Історія філософії»; «Українська література»; «Теорія літератури»; «Українська мова»; «Германські мови»; «Загальне мовознавство»; «Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство»; «Господарське право; господарсько-процесуальне право»; «Загальна педагогіка та історія педагогіки»; «Теорія та методика навчання математики»; «Теорія і методика професійної освіти»; «Загальна психологія, історія психології»; «Екологічна безпека»; «Політичні інститути та процеси»; «Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку».

без відриву від виробництва:

«Теорія ймовірностей і математична статистика»; «Механіка деформівного твердого тіла»; «Всесвітня історія»; «Економічна теорія та історія економічної думки»; «Світове господарство і міжнародні економічні відносини»; «Економіка та управління національним господарством»; «Економіка та управління підприємствами»; «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит»; «Статистика»; «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці»; «Соціальна філософія та філософія історії»; «Історія філософії»; «Українська література»; «Російська література»; «Російська мова»; «Господарське право; господарсько-процесуальне право»; «Загальна педагогіка та історія педагогіки»; «Теорія і методика професійної освіти»; «Загальна психологія, історія психології»; «Політичні інститути та процеси»; «Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку».


Докторантура відкрита в університеті із 22 спеціальностей):


 • 01.01.01 "Математичний аналіз"

 • 01.02.04 "Механіка деформованого твердого тіла"

 • 01.04.02 "Теоретична фізика"

 • 01.04.07 "Фізика твердого тіла"

 • 03.00.12 "Фізіологія рослин"

 • 07.00.01 "Історія України"

 • 07.00.02 "Всесвітня історія"

 • 07.00.06 "Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні
  дисципліни"

 • 08.00.02 "Світове господарство і міжнародні економічні
  відносини"

 • 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством"

 • 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами"

 • 08.00.07 "Демографія, економіка праці, соціальна економіка і
  політика"

 • 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит"

 • 08.00.11 "Математичні методи, моделі та інформаційні технології
  в економіці"

 • 09.00.03 "Соціальна філософія та філософія історії"

 • 10.01.01 "Українська література"

 • 10.01.06 "Теорія літератури"

 • 10.02.01 "Українська мова"

 • 10.02.04 "Германські мови"

 • 10.02.15 "Загальне мовознавство"

 • 10.02.17 "Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство"

 • 21.06.01 "Екологічна безпека" (техничні науки)

    До докторантури приймаються особи, які мають науковий ступінь кандидата наук, наукові здобутки та опубліковані праці з обраної наукової спеціальності і які взмозі на високому науковому рівні проводити фундаментальні, пошукові і прикладні наукові дослідження.

Підготовка в докторантурі університету здійснюється за рахунок:

-коштів Державного бюджету України (за державним замовленням);

-коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту)

понад державне замовлення.

Підготовка іноземних громадян та осіб без громадянства здійснюється на підставі:

-міжнародних договорів України;

-загальнодержавних програм;

-договорів, укладених університетом з юридичними та фізичними особами.^ Особи, які вступають в докторантуру, подають на ім'я ректора університету такі документи:

 • Заяву /з візами завідуючого кафедри та декану факультету/.

 •  Подання-представлення від вузу, наукової установи, організації до докторантури (з гарантією місця роботи після закінчення докторантури).

 • Особовий листок з обліку кадрів з фотокарткою, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник до докторантури працює.

 • Список опублікованих наукових праць і винаходів (за встановленим зразком, з визначенням фаховим видань за науковою спеціальностю передбачуваної дисертації).

 • Копію диплома про присудження наукового ступеня кандидата наук (у разі здобуття відповідної освіти за кордоном – копію нострифікованого диплома).

 • Копію атестата про присвоення вченого звання доцента (професора, старшого наукового співробітника) (за наявності).

 • Розгорнутий план докторської дисертації та календарний графік його виконання.

 • Відгук двох докторів наук про виконану частину докторської дисертації (% виконання).

 • Висновок кафедри про прийом до докторантури.

 • Рішення ради факультету про прийом до докторантури.

 • Довідка з податкової інспекції про присвоєння ідентифікаційного номера та копія паспорта.

 • Медична довідка (форма 086-у).

 • Дві фотокартки (3х4).

 • Угода (договір) про підготовку докторанта за рахунок державного замовлення із вказівкою місця роботи після закінчення докторантури або контракт у разі навчання поза державним замовленням (корпус управління інформатизації, 2-й поверх, кімн.).

 • Паспорт, диплом про вищу освіту, диплом про присуждення наукового ступеня кандидата наук, атестат про присвоєння вченого звання доцента (професора, старшого наукового співробітника) подаються вступниками особисто.
      Після зарахування докторант подає трудову книжку із записом про звільнення з останнього місця роботи у зв’язку зі вступом до докторантури та довідку з останнього місця роботи про середньомісячну заробітну плату (за підписом головного бухгалтера та керівника установи) для нарахування стипендії (в десятиденний термін після зарахування до докторантури).

Особи, які раніше пройшли повний курс підготовки в докторантурі, а також відраховані з неї достроково за протиправні дії або невиконання індивідуального плану підготовки права повторного вступу в докторантуру не мають.

    Зарахування докторантів оформляється наказом ректора. Докторанту призначається науковий консультант, який несе особисту відповідальність за якісне і своєчасне виконання докторантом дисертації.

    Щороку докторанти подають на кафедру та вчену раду звіт про виконання індивідуального плану роботи за результатами якого проводиться їх атестація і приймається рішення про подальше перебування в докторантурі.

Взаємозобов’язання докторанта підготовка якого здійснюється за державним замовленням, та університету визначаються в угоді, якою передбачається своєчасне закінчення роботи над дисертацією, працевлаштування після закінчення докторантури та відповідність сторін у разі невиконання умов угоди.

За грубе порушення правил внутрішнього розпорядку університету, вчинення протиправних дій, невиконання індивідуального плану роботи без поважних причин докторант може бути відрахований з докторантури.

Докторант, який був зарахований до докторантури за державним замовленням і відрахований через зазначені причини, відшкодовує вартість перебування в докторантурі згідно із законодавством України.

    Термін перебування в докторантурі не повинен перевищувати трьох років та включається до наукового педагогічного стажу.

Документи (з додатком: 2 картонні швидкозшивачі, 2 конверти) подаються у відділ аспірантури за адресою: 83001, м. Донецьк, вул. Університетська. 24, (головний корпус, кімната 303а).

Прийом документів з 15 червня до 10 липня.


Додаткова інформація надається за телефоном: (062) 300-33-22.


Аспірантура в університеті відкрита з 62 спеціальностей:

 • 01.01.01 "Математичний аналіз"

 • 01.01.02 "Диференціальні рівняння

 • 01.01.05 "Теорія ймовірностей та математична статистика"

 • 01.02.01 "Теоретична механіка"

 • 01.02.04 "Механіка деформованого твердого тіла"

 • 01.02.05 "Механіка рідини, газу та плазми"

 • 01.04.02 "Теоретична фізика"

 • 01.04.03 "Радіофізика"

 • 01.04.07 "Фізика твердого тіла"

 • 01.05.01 "Теоретичні основи інформатики та кібернетики"

 • 02.00.01 "Неорганічна хімія"

 • 02.00.02 "Аналітична хімія"

 • 02.00.03 "Органічна хімія"

 • 02.00.04 "Фізична хімія"

 • 02.00.06 "Хімія високомолекулярних сполук"

 • 02.00.11 "Колоїдна хімія"

 • 02.00.15 "Хімічна кінетика і каталіз"

 • 03.00.02 "Біофізика" (фізико-математичні науки)

 • 03.00.05 "Ботаніка"

 • 03.00.08 " Зоологія"

 • 03.00.12 "Фізіологія рослин"

 • 03.00.13 "Фізіологія людини і тварин"

 • 03.00.16 "Екологія" (біологічні науки)

 • 05.13.03 "Системи та процеси керування"

 • 05.13.06 "Автоматизовані системи"

 • 05.13.07 "Автоматизація технологічних процесів"

 • 05.13.23 "Методи і засоби штучного інтелекту"

 • 07.00.01 "Історія України"

 • 07.00.02 "Всесвітня історія"

 • 07.00.06 "Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни"

 • 08.00.01 "Економічна теорія та історія економічної думки"

 • 08.00.02 "Світове господарство і міжнародні економічні відносини"

 • 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством"

 • 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)"

 • 08.00.07 "Демографія, економіка праці та соціальна політика"

 • 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит"

 • 08.00.10 "Статистика"

 • 08.00.11 "Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці"

 • 09.00.03 "Соціальна філософія та філософія історії"

 • 09.00.05 "Історія філософії"

 • 10.01.01 "Українська література"

 • 10.01.02 "Російська література"

 • 10.01.04 "Література зарубіжних країн"

 • 10.01.06 "Теорія літератури"

 • 10.01.07 "Фольклористика"

 • 10.02.01 "Українська мова"

 • 10.02.02 "Російська мова"

 • 10.02.04 "Германські мови"

 • 10.02.15 "Загальне мовознавство"

 • 10.02.17 "Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство"

 • 12.00.02 "Конституційне право" (разова)

 • 12.00.04 "Господарське право; господарсько процесуальне право"

 • 13.00.01 "Загальна педагогіка та історія педагогіки"

 • 13.00.02 "Теорія та методика навчання (з фізики)

 • 13.00.02 "Теорія та методика навчання (з хімії)

 • 13.00.02 "Теорія та методика навчання (з математики)

 • 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти"

 • 13.00.06 "Теорія і методика управління освітою"

 • 19.00.01 "Загальна психологія, історія психології"

 • 21.06.01 "Екологічна безпека"

 • 23.00.02 "Політичні інститути та процеси"

 • 23.00.04 "Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку".До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які мають повну вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста.


Підготовка в аспірантурі університету здійснюється за рахунок:

·коштів Державного бюджету України - за державним замовленням для роботи у державному секторі народного господарства;

·коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту) для роботи у державному и недержавному секторах народного господарства – понад державне замовлення.


^ Підготовка іноземних громадян та осіб без громадянства здійснюється на підставі:

·міжнародних договорів України;

·загальнодержавних програм;

·договорів, укладених університетом з юридичними та фізичними особами.


     Вступники до аспірантури подають на ім’я ректора університету такі документи:


1. Заява про вступ до аспірантури подається на ім’я ректора (з візами завідуючого кафедрою та декана факультету).

2. Особовий листок з обліку кадрів (з фотокарткою 6х4, паспортними даними) завірений печаткою і підписом начальнику відділу кадрів підприємства, установи або організації, де працює вступник та завірену копію трудової книжки.

3. Подання-представлення від вузу, наукової установи, організації до аспірантури (з гарантією місця роботи після закінчення аспірантури).

4. Витяг з протоколу засідання вченої ради вузу (факультету) для осіб, які мають рекомендацію до аспірантури безпосередньо після закінчення вищого навчального закладу.

5. Копію диплому про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації бакалавра, спеціаліста або магістра ( особи, які здобули відповідну освіту за кордоном, - копію нострифікованого диплому) і копію витягу із залікової відомості (додатки до диплому), завірені за місцем роботи.

6. Список та копії опублікованих наукових праць і винаходів. Особи, які не мають опублікованих наукових праць і винаходів (не менше двох статей), подають наукові доповіді /реферати/ з обраної наукової спеціальності з рецензією наукового керівника і оцінкою. Копії нагород отриманих за підсумками міжнародних всеукраїнських студентських конкурсів НДР, олімпіад та наукових конференцій.

7. Витяг з протоколу засідання кафедри про призначення наукового керівника.

8. Висновок передбаченого наукового керівника з співбесіди.

9. Посвідчення за формою 2.2 про складенні кандидатські іспити (за наявністю складених кандидатських іспитів).

10. Медична довідка (форма 086-у) для вступників до аспірантури з відривом від виробництва (перевірена та засвідчена в медпункті головного учбового корпусу, к. 216, 2 поверх).

11. Копія паспорту, копія свідоцтва про загальнообов’язкове державне соціальне страхування, довідки з податкової інспекції про присвоєння ідентифікаційного номера.

12. Угода (договір) про підготовку аспіранта за рахунок державного замовлення з указівкою місця роботи після закінчення аспірантури або контракт у разі навчання поза державним замовленням (корпус управління інформатизації, 2-й поверх, кімн. 213 ).

Паспорт та диплом про вищу освіту подаються вступниками особисто.

Документи (з додатком: 2 картонні швидкозшивачі, 2 конверти) подаються у відділ аспірантури за адресою: 83001, м. Донецьк, вул. Університетська. 24,

(головний корпус, кімната 303а), тел. 300-33-22.


Прийом документів з 15 червня до 10 липня.


Трудова книжка (за наявності) із записом про звільнення з останнього місця роботи у зв’язку зі вступом до аспірантури з відривом від виробництва та довідка про середньомісячну заробітну плату з останнього місця роботи (за підписами керівника установи та головного бухгалтера) для нарахування стипендії подаються аспірантом особисто в десятиденний термін після зарахування до аспірантури.


Термін навчання в аспірантурі з відривом від виробництва не перевищує трьох років, а без відриву від виробництва - чотирьох років.

Рішення про допуск до складання вступних іспитів до аспірантури виноситься приймальною комісією за результатами співбесіди, розгляду реферату та поданих наукових праць з урахуванням письмового висновку передбачуваного наукового керівника, про що вступник до аспірантури повідомляється у тижневий термін.

Вступники до аспірантури складають вступні іспити з 15 вересня до 15 жовтня зі спеціальності, в обсязі навчальної програми для спеціаліста або магістра, яка відповідає обраній ними науковій спеціальності, філософії та однієї із іноземних мов на вибір (англійської, німецької, французької) в обсязі навчальних програм для вищих навчальних закладів 1У рівня акредитації, затверджених Міносвіти. Іспит з іншої іноземної мови складається за рішенням вченої ради вищого навчального закладу, наукової установи у разі, коли знання цієї мови необхідне для роботи над дисертацією.

Результати вступних іспитів до аспірантури дійсні протягом календарного року.

Вступники, які на час вступу до аспірантури склали всі або декілька кандидатських іспитів, звільняються від відповідних вступних іспитів до аспірантури і їм зараховуються оцінки кандидатських іспитів

Особам, які допущені до складання вступних іспитів до аспірантури з відривом або без відриву від виробництва, для підготовки та складання вступних іспитів надається один раз на рік додаткова оплачувана відпустка за місцем роботи з розрахунку 10 днів на кожний вступний іспит. Особи, які вступають до аспірантури з одним або кількома складеними кандидатськими іспитами, користуються додатковою оплачуваною відпусткою для складання вступних іспитів, що залишились, із розрахунку 10 днів на кожний іспит. Особи, які склали всі кандидатські іспити, правом на додаткову відпустку для складання вступних іспитів до аспірантури за місцем роботи не користуються.

До відпустки не включається час проїзду від місця роботи вступника до аспірантури до місця знаходження вищого навчального закладу, наукової установи і назад. Витрати на проїзд та проживання несе вступник. Документом, який засвідчує право вступника до аспірантури на додаткову оплачувану відпустку, є повідомлення приймальної комісії за підписом керівника вищого навчального закладу, наукової установи про його допуск до складання вступних іспитів.

На підставі результатів вступних іспитів до аспірантури приймальна комісія приймає рішення щодо кожного вступника.

У разі одержання однакових оцінок переважне право при зарахуванні до аспірантури мають вступники, рекомендовані до вступу до аспірантури вченою радою вищого навчального закладу (факультету), наукової установи, які успішно закінчили магістратуру і склали всі або декілька кандидатських іспитів.

Зарахування до аспірантури проводиться наказом керівника вищого навчального закладу.

Керівники підприємств, установ і організацій зобов’язані звільнити з роботи осіб, зарахованих до аспірантури з відривом від виробництва, в необхідний для своєчасного прибуття на навчання термін. Підставою для звільнення з роботи є копія наказу про зарахування особи до аспірантури.

Аспіранти, які навчаються з відривом від виробництва і успішно виконують індивідуальний план підготовки:

    аспіранти мають право на отримання державної стипендії встановленого розміру у разі зарахування на навчання з відривом від виробництва за державним замовленням  (967.80-1613.00).

    іногородні аспіранти забезпечуються гуртожитком для несімейних;

    користуються щорічно канікулами тривалістю до двох календарних місяців, які включаються до загального терміну навчання.

  Взаємозобов'язання університету та аспіранта, який навчається за державним замовленням, визначаються в угоді, яку аспірант підписує з університетом протягом першого місяця навчання. Підставою для підписання угоди є направлення від організації державної форми власності, для якої за державним замовленням буде здійснюватись підготовка аспіранта та його працевлаштування після закінчення аспірантури.

За грубе порушення правил внутрішнього розпорядку університету, вчинення протиправних дій, невиконання індивідуального плану роботи без поважних причин аспірант може бути відрахованим з аспірантури.

Аспірант, який був зарахований до аспірантури за державним замовленням і відрахований через зазначені причини, відшкодовує вартість навчання в порядку, передбаченому чинним законодавством України.


Аспіранти, які закінчили навчання в аспірантурі з відривом від виробництва за державним замовленням, працевлаштовуються згідно з типовою угодою, а аспіранти, які закінчили навчання в аспірантурі поза державним замовленням, - згідно з контрактом.


^ Початок навчання в аспірантурі з 1 грудня 2011 року.

За довідками звертатися за адресою: 83001, м. Донецьк, вул. Університетська, 24, кімн. 303а (відділ аспірантури та докторантури).

тел. (062) 300-33-22
Схожі:

Донецький національний університет оголошує прийом до докторантури та аспірантури iconРекторат І Вчена Рада державного вищого навчального закладу «Донецький національний технічний університет»
Документи для участі у конкурсі подаються до докторантури, аспірантури університету
Донецький національний університет оголошує прийом до докторантури та аспірантури icon08. 00. 01 – Економічна теорія та історія економічної думки 08. 00. 02
Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» оголошує набір до аспірантури...
Донецький національний університет оголошує прийом до докторантури та аспірантури iconПро зарахування до аспірантури та докторантури
Кабінету Міністрів України №309 від 01. 03. 1999 р., на підставі рішення приймальної комісії Національного авіаційного університету...
Донецький національний університет оголошує прийом до докторантури та аспірантури iconОбґрунтування щодо відкриття аспірантури (докторантури) (перелік питань, які необхідно зазначити в обґрунтуванні, додається*)
Для розгляду питання про відкриття постійнодіючої аспірантури (докторантури) за кожною новою науковою спеціальністю на засіданні...
Донецький національний університет оголошує прийом до докторантури та аспірантури iconНаціональний університет біоресурсів І природокористування України Оголошує прийом
Прийом на освітньо-професійну програму підготовки фахівців окр "Спеціаліст" за спеціальністю "Професійне навчання" заочної форми...
Донецький національний університет оголошує прийом до докторантури та аспірантури iconПерелік документів, необхідних для відкриття постійнодіючої аспірантури (докторантури) у Національному університеті «Львівська політехніка»
Для розгляду питання про відкриття постійнодіючої аспірантури (докторантури) за кожною новою науковою спеціальністю на засіданні...
Донецький національний університет оголошує прийом до докторантури та аспірантури iconПерелік документів, необхідних для відкриття постійнодіючої аспірантури (докторантури) у Національному університеті «Львівська політехніка»
Для розгляду питання про відкриття постійнодіючої аспірантури (докторантури) за кожною новою науковою спеціальністю на засіданні...
Донецький національний університет оголошує прийом до докторантури та аспірантури iconПерелік документів, необхідних для відкриття постійнодіючої аспірантури (докторантури) у Національному університеті «Львівська політехніка»
Для розгляду питання про відкриття постійнодіючої аспірантури (докторантури) за кожною новою науковою спеціальністю на засіданні...
Донецький національний університет оголошує прийом до докторантури та аспірантури iconПерелік документів, необхідних для відкриття постійнодіючої аспірантури (докторантури) у Національному університеті «Львівська політехніка»
Для розгляду питання про відкриття постійнодіючої аспірантури (докторантури) за кожною новою науковою спеціальністю на засіданні...
Донецький національний університет оголошує прийом до докторантури та аспірантури iconПерелік документів, необхідних для відкриття постійнодіючої аспірантури (докторантури) у Національному університеті «Львівська політехніка»
Для розгляду питання про відкриття постійнодіючої аспірантури (докторантури) за кожною новою науковою спеціальністю на засіданні...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи