Рекомендації щодо встановлення відповідності напрямів підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра із скороченим терміном навчання спеціальностям освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста icon

Рекомендації щодо встановлення відповідності напрямів підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра із скороченим терміном навчання спеціальностям освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста
НазваРекомендації щодо встановлення відповідності напрямів підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра із скороченим терміном навчання спеціальностям освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста
Сторінка1/4
Дата13.10.2014
Розмір0.61 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4


Додаток до листа Мінмолодьспорту

від 28.11.2012 р. №4.4-19/ 4396

Рекомендації щодо встановлення відповідності напрямів підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра із скороченим терміном навчання спеціальностям освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Шифр галузі

Найменування галузі знань

Назва спеціальності

Код спеціальності

Напрям підготовки

Код напряму

0101

Педагогічна освіта

дошкільна освіта

5.01010101

дошкільна освіта

6.010101початкова освіта

5.01010201

початкова освіта

6.010102початкова освіта

5.01010201

соціальна педагогіка

5.01010601

початкова освіта

5.01010201

технологічна освіта

5.01010301

технологічна освіта

6.010103професійна освіта (за профілем підготовки)

5.01010401

професійна освіта (за профілем)

6.010104соціальна педагогіка

5.01010601

соціальна педагогіка

6.010106

0102

Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини

фізичне виховання*

5.01020101

фізичне виховання*

спорт

здоров'я людини*

6.010201

6.010202

6.010203бібліотечна справа

народна художня творчість

5.02010201

5.02010401

книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія

6.020102бібліотечна справа

народна художня творчість

5.02010201

5.02010401

музейна справа та охорона пам'яток історії та культури

6.020103бібліотечна справа

народна художня творчість

5.02010201

5.02010401

народна художня творчість

6.020104діловодство

5.02010501

документознавство та інформаційна діяльність

6.020105

0202

Мистецтво

акторське мистецтво

5.02020101

театральне мистецтво

6.020201театрально-декораційне мистецтво

кіно-, телемистецтво

5.02020102

5.02020301

хореографія*

5.02020201

хореографія

6.020202кіно-, телемистецтво

акторське мистецтво

5.02020301

5.02020101

кіно-, телемистецтво

6.020203музичне мистецтво*

5.02020401

музичне мистецтво*

6.020204образотворче мистецтво*

декоративно-прикладне мистецтво

5.02020501

5.02020801

образотворче мистецтво*

6.020205дизайн

декоративно-прикладне мистецтво

перукарське мистецтво та декоративна косметика

5.02020701

5.02020801
5.02020702

дизайн*

6.020207дизайн

декоративно-прикладне мистецтво

перукарське мистецтво та декоративна косметика

5.02020701

5.02020801
5.02020702

декоративно-прикладне мистецтво

6.020208естрадно-циркове мистецтво

5.02020901

естрадно-циркове мистецтво

6.020209художнє фотографування

5.02021101

фотомистецтво

6.020210

0303

Журналістика та інформація

видавнича справа та редагування

5.03030301

журналістика

6.030303

реклама і зв'язки з громадськістю (за видами діяльності)

6.030302

видавнича справа та редагування

6.030303

0304

Право

правознавство

5.03040101

правознавство

6.030401правоохоронна діяльність

5.03040102

правоохоронна діяльність

6.030402

0305

Економіка та підприємництво

інформаційна діяльність підприємства

5.03050201

економічна кібернетика

6.030502економіка підприємства

5.03050401

економіка підприємства

6.030504прикладна статистика

5.03050601

прикладна статистика

6.030506маркетингова діяльність

5.03050701

маркетинг

6.030507комерційна діяльність

5.03050702

фінанси і кредит

5.03050801

фінанси і кредит

6.030508оціночна діяльність

5.03050802

бухгалтерський облік

5.03050901

облік і аудит

6.030509товарознавство та комерційна діяльність

5.03051001

товарознавство і торговельне підприємництво

6.030510організація заготівель і товарознавство сільськогосподарської продукції

5.030510020306

Менеджмент і адміністрування

організація виробництва

організація обслуговування на транспорті

5.03060101

5.03060102

менеджмент

6.030601

0401

Природничі науки

аналітичний контроль якості хімічних сполук

5.04010101

хімія*

6.040101пошук та розвідка геологічними методами

5.04010301

геологія*

6.040103пошук та розвідка геофізичними методами

5.04010302

пошук та розвідка гідрогеологічними та інженерно-геологічними методами

5.04010303

розвідування нафтових та газових родовищ

5.04010304

метеорологічні та гідрологічні спостереження

5.04010501

гідрометеорологія*

6.040105експлуатація та обслуговування гідрометеорологічних вимірювальних систем

5.04010502

експлуатація метеорологічних радіолокаційних станцій

5.04010503

експлуатація апаратури контролю навколишнього природного середовища

прикладна екологія

5.04010601

5.04010602

екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування*

6.040106

0403

Системні науки та кібернетика

прикладна математика

5.04030101

прикладна математика

6.040301

0501

Інформатика та обчислювальна техніка

обслуговування програмних систем і комплексів

обслуговування систем баз даних і знань

обслуговування комп'ютерних систем і

мереж

розробка програмного забезпечення

5.05010101
5.05010102
5.05010201

5.05010301

комп'ютерні науки

6.050101обслуговування програмних систем і комплексів

обслуговування систем баз даних і знань

обслуговування комп'ютерних систем і

мереж

розробка програмного забезпечення

5.05010101
5.05010102
5.05010201

5.05010301

комп'ютерна інженерія

6.050102обслуговування програмних систем і комплексів

обслуговування систем баз даних і знань

обслуговування комп'ютерних систем і

мереж

розробка програмного забезпечення

5.05010101
5.05010102
5.05010201

5.05010301

програмна інженерія

6.050103

0502

Автоматика та управління

обслуговування систем управління і автоматики

5.05020101

системна інженерія

6.050201обслуговування комп'ютеризованих інтегрованих і робототехнічних систем

5.05020102

монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва

5.05020201

автоматизація та комп'ютерно- інтегровані технології

6.050202обслуговування автоматизованого теплоенергетичного устаткування на електростанціях

5.05020202

монтаж, обслуговування та ремонт автоматизованих систем керування рухом на залізничному транспорті

5.05020203

обслуговування та ремонт пристроїв електрозв'язку на транспорті

5.05020204

обслуговування інтелектуальних інтегрованих систем

5.050202050503

Розробка корисних копалин

відкрита розробка корисних копалин

5.05030101

гірництво

6.050301підземна розробка корисних копалин

5.05030102

експлуатація та ремонт гірничого електромеханічного обладнання та автоматичних пристроїв

5.05030103

шахтне і підземне будівництво

5.05030104

маркшейдерська справа

5.05030105

буріння свердловин

5.05030106

механізація та автоматизація торфового виробництва

5.05030201

торфова справа

6.050302збагачення корисних копалин

5.05030301

переробка корисних копалин

6.050303
  1   2   3   4

Схожі:

Рекомендації щодо встановлення відповідності напрямів підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра із скороченим терміном навчання спеціальностям освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста iconПерелік напрямів підготовки для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або третій курс
З нормативним терміном навчання на вакантні місця осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття...
Рекомендації щодо встановлення відповідності напрямів підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра із скороченим терміном навчання спеціальностям освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-професійною програмою «бакалавр» на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста
«Управління персоналом і економіка праці» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» виявлення рівня знань, умінь і навичок, одержаних...
Рекомендації щодо встановлення відповідності напрямів підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра із скороченим терміном навчання спеціальностям освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста iconОсіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки за денною формою навчання
Елік напрямів підготовки для прийому на навчання на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб,...
Рекомендації щодо встановлення відповідності напрямів підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра із скороченим терміном навчання спеціальностям освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста iconОсіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки за денною формою навчання
Елік напрямів підготовки для прийому на навчання на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб,...
Рекомендації щодо встановлення відповідності напрямів підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра із скороченим терміном навчання спеціальностям освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-професійною програмою «бакалавр» на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста
Мета фахового вступного випробування з напряму підготовки 030601 «Менеджмент» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» – виявлення...
Рекомендації щодо встановлення відповідності напрямів підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра із скороченим терміном навчання спеціальностям освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста iconРезультати вступного випробування вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Рекомендації щодо встановлення відповідності напрямів підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра із скороченим терміном навчання спеціальностям освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста iconПрограма фахового вступного випробування на навчання на 1-й курс внту за освітньо-професійною програмою «Бакалавр» за скороченим терміном на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст»
Програма складена у відповідності із кваліфікаційною характеристикою «Молодшого спеціаліста» за напрямом підготовки 05010201 “Обслуговування...
Рекомендації щодо встановлення відповідності напрямів підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра із скороченим терміном навчання спеціальностям освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста iconОсіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень каліфікованого робітника, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спорідненою спеціальністю машинобудівний коледж Сумду за денною формою навчання
Ийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця)...
Рекомендації щодо встановлення відповідності напрямів підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра із скороченим терміном навчання спеціальностям освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста iconОсіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень каліфікованого робітника, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спорідненою спеціальністю машинобудівний коледж Сумду за денною формою навчання
Ийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця)...
Рекомендації щодо встановлення відповідності напрямів підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра із скороченим терміном навчання спеціальностям освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста iconРезультати вступного випробування вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста
move to 1471-8236
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи