Roz group геф icon

Roz group геф
НазваRoz group геф
Сторінка10/12
Дата08.06.2013
Розмір0.57 Mb.
ТипДокументи
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

^

Sheet 18: roz_group_геф

Погоджено
^ Розклад занять Затверджую
Голова профкому

Геолого-екологічний факультет Проректор з навчальної роботи
"___"_________" 2013р.

семестр весняний, 2012-2013 навч.рік "___"_________" 2013р.

Пара Тиждень ЕО-08-1М ЕО-09-1 ЕО-09-2 ЕО-10-1 ЕО-11-1 ЕО-12-1 ІГ-08-1М ІГ-09-1 ІГ-10-1 ІГ-11-1 ІГ-12-1 ІГ-12-2 РР-08-1М РР-09-1 РР-10-1 РР-11-1 РР-12-1
Понеділок 1 1
Корп. 2, ауд. 208, Заповідна справа, Єфименко В. В., Котов Ю. Т., Лабораторні

Корп. 2, ауд. 203, Іноземна мова (за вибором 4), Георгієва О. П., Практичні

Корп. 3, ауд. 6-3, Геоінформаційні системи і бази даних, Новікова О. М., Лекція Корп. 3, ауд. 7-3, Інженерні вишукування, Сергєєва М. П., Лекція Корп. 3, ауд. 4-5, Геологія і геоморфологія, Смірнова Г. Я., Лекція


Корп. 3, ауд. 4-2, Економічна геологія, Стеценко В. В., Лекція Корп. 3, ауд. 8-4, [Сп-я 1] Прикладна мінералогія, Ковальчук Л. М., Лекція Корп. 3, ауд. 4-6, Стратиграфія, Березовський А. А., Лекція
2 Корп. 1, ауд. 439м, Наукове мовлення, Січкар Г. Ю., Практичні

Корп. 2, ауд. 207, Історія української культури, Стецкевич В. В., Лекція Корп. 3, ауд. каф.Гз, Методологія та методика наукових досліджень, Сидоренко В. Д., Практичні Корп. 3, ауд. 7-3, Проектування основних геодезичних робіт, Сергєєва М. П., Бешевець В. В., Лабораторні Корп. 2, ауд. 207, Історія української культури, Стецкевич В. В., Лекція Корп. 1, ауд. 439м, Наукове мовлення, Січкар Г. Ю., Практичні Корп. 3, ауд. 8-4, [Сп-я 2] Петрографія, Ковальчук Л. М., Лекція Корп. 2, ауд. 207, Історія української культури, Стецкевич В. В., Лекція
2 1 Корп. 1, ауд. 367, Вища освіта і Болонський процес, Стрюк М. І., Лекція Корп. 2, ауд. 208, Заповідна справа, Єфименко В. В., Лекція Корп. 4, ауд. лб. екол., Екологічна безпека, Нестор О. О., Лекція Корп. 4, ауд. лб. РА, Метеорологія та кліматологія, Гацький А. К., Лабораторні Корп. 2, ауд. 203, Іноземна мова, Георгієва О. П., (Підгр.), Практичні !/! Корп. 2, ауд. 202, Іноземна мова, Лях І. В., (Підгр.), Практичні Корп. 1, ауд. 367, Вища освіта і Болонський процес, Стрюк М. І., Лекція Корп. 3, ауд. 6-3, Вища геодезія, Новікова О. М., Лекція Корп. 3, ауд. 7-3, Проектування основних геодезичних робіт, Сергєєва М. П., Бешевець В. В., Лабораторні Корп. 3, ауд. 6-2, Радіоелектроніка, Хлиповка Є. Г., Лекція Корп. 3, ауд. 8-3, Вища математика, Афанасьєва М. Г., Лекція Корп. 1, ауд. 367, Вища освіта і Болонський процес, Стрюк М. І., Лекція Корп. 3, ауд. 4-2, Пошуки та розвідка корисних копалин, Стеценко В. В., Лекція Корп. 3, ауд. 8-4, [Сп-я 1] Прикладна мінералогія, Ковальчук Л. М., Трунін О. М., Лабораторні Корп. 3, ауд. 4-4, Геотектоніка, Євтехов Є. В., Лекція Корп. 3, ауд. 4-6, Фізика землі, Волков О. Г., Лабораторні
2 Корп. 1, ауд. 439м, Наукове мовлення, Січкар Г. Ю., Практичні Корп. 2, ауд. 208, Методи вимірювання параметрів навколишнього середовища, Котов Ю. Т., Лекція Корп. 3, ауд. каф.Гз, Ліцензування і патентування діяльності, Перегудов В. В., Лекція Корп. 3, ауд. 6-3, Вища геодезія, Намінат О. ., Новікова О. М., Лабораторні Корп. 1, ауд. 439м, Наукове мовлення, Січкар Г. Ю., Практичні Корп. 3, ауд. 4-2, Основи геології родовищ нафти і газу, Волков О. Г., Лекція Корп. 3, ауд. 4-4, Інженерна геологія, Стеценко В. В., Лекція Корп. 3, ауд. 4-6, Методи палеонтологічних досліджень, Березовський А. А., Лекція
3 1 Корп. 1, ауд. 445, Вища освіта і Болонський процес, Максименко І. Г., Практичні Корп. 2, ауд. 208, Водпостачання, вовідвід, поліпшення якості води, Малаховський М. І., Лекція Корп. 4, ауд. лб. екол., Енергозберігаючі технології, Лапшин О. О., Лекція Корп. 3, ауд. 8-2, Метеорологія та кліматологія, Панова С. М., Лекція Корп. 3, ауд. 8-5, Грунтознавство, Нестор О. О., Гацький А. К., Лабораторні Корп. 1, ауд. 445, Вища освіта і Болонський процес, Максименко І. Г., Практичні

Корп. 3, ауд. 6-2, Геодезія, Мазикіна О. Б., Лабораторні Корп. 3, ауд. 8-3, Вища математика, Афанасьєва М. Г., Практичні Корп. 3, ауд. 7-3, Топографічне креслення, Сергєєва М. П., Практичні Корп. 1, ауд. 445, Вища освіта і Болонський процес, Максименко І. Г., Практичні Корп. 3, ауд. 4-2, Основи геології родовищ нафти і газу, Волков О. Г., Лекція Корп. 3, ауд. 8-4, Основи геохімії, Трунін О. М., Лекція Корп. 3, ауд. 4-4, Геотектоніка, Євтехов Є. В., Практичні Корп. 3, ауд. 4-6, Методи палеонтологічних досліджень, Березовський А. А., Лабораторні
2
Корп. 4, ауд. 3-17, Історія української культури, Стецкевич В. В., Практичні ^ Корп. 3, ауд. каф.Гз, Методика викладання технічних дисциплін, Перегудов В. В., Лекція


Корп. 3, ауд. 4-5, Інженерна геологія, Стеценко В. В., Лабораторні
4 1


Корп. 4, ауд. лб. екол., Радіоекологія, Єфименко В. В., Малаховський М. І., Лабораторні

Корп. 4, ауд. 3-13, Історія української культури, Фасольняк Ю. Ю., Практичні


Корп. 3, ауд. 4-5, Основи структурного аналізу, Блоха В. Д., Лекція Корп. 3, ауд. 8-6, [Сп-я 2] Мінералогія, Трунін О. М., Лекція
2
Корп. 3, ауд. 4-5, Основи структурного аналізу, Блоха В. Д., Практичні ^ Корп. 3, ауд. 4-4, Геофізичні методи дослідженнь, Волков О. Г., Лекція
Вівторок 1 1
Корп. 2, ауд. 207, Водпостачання, вовідвід, поліпшення якості води, Малаховський М. І., Котов Ю. Т., Лабораторні Корп. 4, ауд. лб. екол., Заповідна справа, Єфименко В. В., Лабораторні Корп. 2, ауд. 208, Радіоекологія, Разкевич Ф. С., Лекція Корп. 3, ауд. 8-2, Екологічне право, Гацький А. К., Лекція Корп. 3, ауд. 8-4, Загальна екологія, Антонік І. П., Бабаян І. Р., Лабораторні Корп. 3, ауд. каф.Гз, Геоінформаційні системи в геодезичному виробництві, Новікова О. М., Лекція

Корп. 2, ауд. 202, Іноземна мова (за вибором 4), Курбатова Т. В., (Підгр.), Практичні Корп. 1, ауд. 434, Фізика, Сорокопуд А. В., Лекція Корп. 3, ауд. каф.Гл, Методика викладання дисциплін за фахом, Євтехов В. Д., Лекція Корп. 3, ауд. 4-2, Металогенія, Харитонов В. М., Лекція Корп. 3, ауд. 4-4, Екологічна геологія, Смірнова Г. Я., Лекція Корп. 2, ауд. СПЗ2, Фізвиховання, Кучеренков О. Ю., Практичні Корп. 2, ауд. 212, Основи гірничого виробництва, Кудрявцев М. І., Лекція
2
Корп. 3, ауд. 8-2, Біологія, Бондаренко А. М., Лекція Корп. 3, ауд. 9-3, Організація управління виробництвом, Кутова Н. Г., Лекція
Корп. 1, ауд. 401, Фізика, Бондурівська О. І., Сорокопуд А. В., Лабораторні ^ Корп. 1, ауд. 449Л, Українська мова (за професійним спрямуванням), Ланова І. В., Практичні Корп. 3, ауд. каф.Гл, Пошукова технологічна топомінералогія, Ковальчук Л. М., Лекція Корп. 2, ауд. 111, Основи гірничого виробництва, Баштаненко С. С., Практичні
2 1 Корп. 3, ауд. каф.Ек, Методи розрахунку викидів шкідливих речовин, Гацький А. К., Лекція Корп. 2, ауд. 208, Рекультивація земної поверхні, Малаховський М. І., Лекція Корп. 4, ауд. лб. екол., Ландшафтна екологія, Єфименко В. В., Лекція Корп. 2, ауд. 224, Основи наукової діяльностіі, Бондаренко А. М., Практичні Корп. 2, ауд. СПЗ2, Фізвиховання, Кучеренков О. Ю., Фляга І. Л., Практичні Корп. 3, ауд. каф.Гз, Геоінформаційні системи в геодезичному виробництві, Новікова О. М., Лабораторні Корп. 3, ауд. 9-3, Організація управління виробництвом, Кутова Н. Г., Лекція Корп. 3, ауд. 7-2, Вища геодезія, Сидоренко В. Д., Лекція Корп. 3, ауд. 6-3, Геодезія, Мазикіна О. Б., Лабораторні Корп. 1, ауд. 449Л, Українська мова (за професійним спрямуванням), Ланова І. В., Практичні Корп. 1, ауд. 402, Фізика, Сорокопуд А. В., Практичні Корп. 3, ауд. каф.Гл, Методика викладання дисциплін за фахом, Євтехов В. Д., Практичні Корп. 3, ауд. 4-2, Корисні копалини України, Харитонов В. М., Лекція Корп. 3, ауд. 4-4, Екологічна геологія, Смірнова Г. Я., Практичні Корп. 2, ауд. 202, Іноземна мова (за вибором 4), Курбатова Т. В., Практичні Корп. 3, ауд. 4-5, Мінералогія, Трунін О. М., Лекція
2 Корп. 3, ауд. каф.Ек, Методи розрахунку викидів шкідливих речовин, Гацький А. К., Практичні Корп. 2, ауд. 208, Організація управління в екологічній діяльності, Разкевич Ф. С., Лекція Корп. 3, ауд. 9-3, Організація управління виробництвом, Кутова Н. Г., Практичні Корп. 3, ауд. 4-5, Геологія і геоморфологія, Смірнова Г. Я., Лабораторні Корп. 1, ауд. 402, Фізика, Сорокопуд А. В., Практичні Корп. 1, ауд. 401, Фізика, Бондурівська О. І., Перевертайло О. І., Лабораторні Корп. 3, ауд. каф.Гл, Пошукова технологічна топомінералогія, Ковальчук Л. М., Практичні Корп. 3, ауд. 4-4, [Сп-я 2] Петрографія, Андрійчак В. О., Лабораторні Корп. 3, ауд. 4-6, Мінералогія, Трунін О. М., Лабораторні
3 1 Корп. 3, ауд. каф.Ек, Оптимізація земної поверхні, Котов Ю. Т., Лекція Корп. 2, ауд. 207, Моделювання і прогнозування стану довкілля, Антонік І. П., Лапшин О. О., Лабораторні Корп. 2, ауд. 208, Водпостачання, вовідвід, поліпшення якості води, Малаховський М. І., Лабораторні Корп. 4, ауд. лб. екол., Моніторинг довкілля, Панова С. М., Бабаян І. Р., Лабораторні

Корп. 3, ауд. каф.Гз, Інформаційні технології в наукових дослідженнях, Сидоренко В. Д., Лекція Корп. 3, ауд. 6-2, Інженерна геодезія, Мазикіна О. Б., Лекція Корп. 2, ауд. 202, Ділова іноземна мова (за вибором 6), Ліхошерст О. Г., (Підгр.), Практичні !/! Корп. 2, ауд. 203, Ділова іноземна мова (за вибором 6), Турский В. О., (Підгр.), Практичні Корп. 2, ауд. 302, Іноземна мова (за вибором 4), Байда М. Г., (Підгр.), Практичні

Корп. 3, ауд. каф.Гл, Проблеми використання природних ресурсів, Євтехов В. Д., Лекція

Корп. 3, ауд. 4-2, [Сп-я 2] Петрографія, Ковальчук Л. М., Лекція Корп. 2, ауд. СПЗ2, Фізвиховання, Кучеренков О. Ю., Практичні
2

Корп. 3, ауд. каф.Гз, Інформаційні технології в наукових дослідженнях, Новікова О. М., Практичні4 1 Корп. 3, ауд. каф.Ек, Методологія та організація наукових досліджень, Разкевич Ф. С., Лекція
Корп. 3, ауд. каф.Гз, Методологія та методика наукових досліджень, Сидоренко В. Д., Лекція
Корп. 3, ауд. каф.Гл, Проблеми використання природних ресурсів, Євтехов В. Д., Практичні

Корп. 3, ауд. 4-2, Структурна геологія та геокартування, Блоха В. Д., Лекція Корп. 2, ауд. 202, Іноземна мова, Байда М. Г., Практичні
2 Корп. 3, ауд. каф.Ек, Методологія та організація наукових досліджень, Разкевич Ф. С., Практичні
Корп. 3, ауд. каф.Гз, Геоінформаційні системи в геодезичному виробництві, Новікова О. М., Лекція
Корп. 3, ауд. каф.Гл, Сучасні методи петрологічних досліджень, Ковальчук Л. М., Лекція

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Схожі:

Roz group геф iconRoz group геф
Комп'ютерне моделювання в геології, корп. 3, ауд. 4-4, Смірнов О. Я., Лабораторні
Roz group геф iconRoz group геф
Українська мова (за професійним спрямуванням), корп. 1, ауд. 522, Ланова І. В., Лекція
Roz group геф iconRoz group геф Розклад навчальних занять
Методи досліджень мінеральних речовин, корп. 3, ауд. 8-2, Харитонов В. М., Лекція
Roz group геф iconRoz group геф Розклад навчальних занять
Українська мова (за професійним спрямуванням), корп. 1, ауд. 515, Ланова І. В., Лекція
Roz group геф iconRoz group тф

Roz group геф iconRoz group бф

Roz group геф iconRoz group фіт

Roz group геф iconRoz group фіт

Roz group геф iconRoz group іеф

Roz group геф iconRoz group етф

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи