3. медичний факультет №3 (спеціальність «Лікувальна справа») А. Загальний опис факультету icon

3. медичний факультет №3 (спеціальність «Лікувальна справа») А. Загальний опис факультету
Назва3. медичний факультет №3 (спеціальність «Лікувальна справа») А. Загальний опис факультету
Сторінка1/7
Дата13.05.2013
Розмір0.9 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7

3. МЕДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ №3

(спеціальність «Лікувальна справа»)

А. Загальний опис факультету

1. Координатор ECTS вiд медичного факультету №3 - декан факультету, доцент Савка Іван Григорович

Театральна площа, 2

м. Чернівці, 58002

тел.(0372) 55-82-96

З координатором особисто можна зв'язатися щоденно (окрiм суботи та недiлi) з 900 до 1300, 1600 до 1800 (за Київським часом).

У разi вiдсутностi координатора його заступає

доцент Ротар Олександр Васильович – заступник декана.

Театральна площа, 2

м. Чернівці

тел.(0372) 55-82-96

Час роботи: понедiлок- п'ятниця, 1600-1800

Адреса електронної скриньки: mf3@bsmu.edu.ua

^ 2. Стислий опис структури й організації факультету

Спецiальнiсть та квалiфiкацiя спецiалiста:

7.12010001 “Лiкувальна справа” - лiкар-спеціаліст

Форми i термiн навчання: денна (очна) форма навчання на контрактній основі, 6 років.

^ Оплата за навчання (контрактна форма): для іноземних громадян за 1 рік - 3400,00 $ з англійською мовою навчання та 3000,00 $ з українською мовою навчання.

Кiлькiсть іноземних студентiв: 547 (станом на 1 листопада 2011р.).

Декан факультету: доцент Савка Іван Григорович

^ Заступники декана:

доцент Ротар Олександр Васильович (по роботі зі студентами 1-3 курсів);

доцент Грицюк Мар’яна Іванівна (по роботі зі студентами 4-6 курсів).

^ Телефон деканату: 0372-52-82-96

Професорсько-викладацький склад медичного факультету:

На 44 кафедрах медичного факультету №3 працює 484 співробітники, в тому числi 76 докторів наук, 63 професори, 308 кандидатів наук, 182 доценти.

Базуючись на типових навчальних програмах, кожна кафедра створила оптимальнi для своїх умов тематичнi плани лекцiй, практичних i семiнарських занять.

Бiльшiсть кафедр факультету готують та видали англомовнi пiдручники та навчальнi посiбники для студентiв, а також створили комп᾿ютернi навчально-контролюючi програми з вiдповiдних дисциплiн. Кафедри оснащенi сучасною комп᾿ютерною технiкою, що дозволяє широко впроваджувати в навчальний процес тестування рiвня знань i практичних навичок у студентiв.

Кожна кафедра факультету є науковим колективом, що самостiйно планує наукову роботу, до виконання якої залучаються члени студентського наукового товариства.

Кожна кафедра факультету є науковим колективом, що самостiйно планує наукову роботу, до виконання якої залучаються члени студентського наукового товариства.

Лiкувально-консультативну роботу фахiвцi факультету проводять у базових вiддiленнях лiкарень, полiклiнiк. У клiнiчну практику щорiчно впроваджується десятки нових дiагностичних та лiкувальних методик, що полiпшує рiвень надання спецiалiзованої медичної допомоги населенню областi.

Навчальнi групи формуються з 10-12 студентiв, що дає можливiсть iндивiдуалiзувати навчальний процес. Для читання лекцiй є 10 лекцiйних аудиторiй (залiв), обладнаних сучасною демонстрацiйною апаратурою. Практичнi та семiнарськi заняття зi студентами проводяться в лабораторних i тематичних кiмнатах, а клiнiчнi - бiля лiжка хворого i в кабiнетах функцiональної, лабораторної та iнструментальної дiагностики.

Для іноземних студентів медичного факультету №3 створенi всi необхiднi умови для навчання i проживання. Викладання здiйснюється українською та англiйською мовами. Функцiонують англомовна медична бiблiотека, пiдготовчi курси з української мови.

Основні напрямки науково-дослідної роботи кафедр факультету: хроноритмічна організація функцій нирок та морфофункціональні зміни деяких ендокринних органів за умов стресу і впливу солей важких металів; закономірності перинатальної анатомії та ембріотопографії, етіологія, патогенез, діагностика, лікування та профілактика різних форм гострого перитоніту; підвищення ефективності лікування бронхіальної астми в дітей; клінічно-патогенетичні, нейрогуморальні, функціональні особливості формування гострих і хронічних форм кардіальної патології; розроблення та впровадження металополімерного остеосинтезу переломів трубчастих кісток, застосування лазерної поляриметрії з діагностичною метою у різних галузях медицини.

^ 3. Умови навчання на факультеті.

На кафедрах факультету навчальні лабораторії і кабінети, їх обладнання, відповідає сучасному рівню щодо організації навчального процесу.

Навчальні аудиторії кафедр та лабораторії оснащенні апаратами для ультразвукової діагностики, ендоскопії, тренажерами, муляжами, манекенами тощо, які дозволяють не тільки ознайомити студентів із досягненнями та можливостями сучасної медичної діагностики, але й відпрацьовувати практичні навички з догляду та надання невідкладної допомоги хворим.

У 17 комп’ютерних класах студенти мають змогу покращити та проконтролювати свій рівень знань за сучасними тестовими технологіями.

Бібліотека університету налічує біля 400 000 тисяч примірників навчальної, навчально-медичної, наукової та художньо-публіцистичної літератури, а разом з науковими журналами – більше 1 мільйона примірників. У бібліотеці університету створений електронний каталог з використанням програми «Liber Media».

В університеті створена інформативно-пошукова система, до якої входять «Інтернет» та електронна пошта. Все це дає можливість отримувати сучасну навчальну та наукову інформацію, готувати літературні огляди, використовувати їх в навчальному процесі і науковій діяльності. Університет стежить за новими тенденціями у розвитку комп’ютерних технологій та оновлює програмне забезпечення для обчислювальної техніки. Наявність комп’ютерів на кафедрах дає змогу студентам користуватись електронними технологіями отримання інформації, зокрема, в мережі Інтернет, отримувати та відправляти електронну пошту.

^ 4.Оцiнювання успiшностi навчання студентiв за кредитно-модульною системою органiзацiї навчального процесу

Оцінювання - це один із завершальних етапів навчальної діяльності студента та визначення успішності навчання. Процедура та методика оцінювання суттєво впливають на остаточні результати, аналіз та статистичну достовірність оцінок. Тому, при оцінюванні надається перевага стандартизованим методам: тестуванню, структурованим письмовим роботам, структурованому за процедурою контролю практичних навичок в умовах, що наближені до реальних. За змістом оцінюється рівень сформованості вмінь та навичок, що визначені в Освітньо-кваліфікаційній характеристиці та відображені навчальною програмою відповідної навчальної дисципліни.

Оцінювання включає:

  • щоденний контроль знань;

  • підсумковий семестровий контроль знань.
  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

3. медичний факультет №3 (спеціальність «Лікувальна справа») А. Загальний опис факультету iconНазва курсів навчальних дисциплін Викладачі, які їх ведуть І. Спеціальність «Лікувальна справа»
Медична психологія – мед фак. №2 спеціальність «Лікувальна справа», 4 курс, іноземні студенти
3. медичний факультет №3 (спеціальність «Лікувальна справа») А. Загальний опис факультету iconГеографічний факультет загальний опис факультету Куратор ects від факультету
move to 0-16521317
3. медичний факультет №3 (спеціальність «Лікувальна справа») А. Загальний опис факультету iconФакультет психології а. Загальний опис факультету
move to 0-16521321
3. медичний факультет №3 (спеціальність «Лікувальна справа») А. Загальний опис факультету iconМіністерство охорони здоров’я україни ду “кримський державний медичний університет ім. С.І. Георгієвського”
Лікувальна справа”, та ступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю 12010001 “Лікувальна...
3. медичний факультет №3 (спеціальність «Лікувальна справа») А. Загальний опис факультету iconEcts інформаційний пакет факультет міжнародних відносин загальний опис факультету

3. медичний факультет №3 (спеціальність «Лікувальна справа») А. Загальний опис факультету iconEcts – інформаційний пакет математичний факультет загальний опис факультету
move to 0-16521310
3. медичний факультет №3 (спеціальність «Лікувальна справа») А. Загальний опис факультету iconEcts – інформаційний пакет фізичний факультет загальний опис факультету
move to 0-16521313
3. медичний факультет №3 (спеціальність «Лікувальна справа») А. Загальний опис факультету iconEcts інформаційний пакет факультет міжнародних відносин загальний опис факультету
move to 0-16521323
3. медичний факультет №3 (спеціальність «Лікувальна справа») А. Загальний опис факультету iconФакультет психології а. Загальний опис факультету
Вірна Жанна Петрівна – доктор психологічних наук, професор, декан факультету психології
3. медичний факультет №3 (спеціальність «Лікувальна справа») А. Загальний опис факультету iconГеографічний факультет загальний опис факультету Куратор ects від факультету
Птк, оцінка їх трансформації, ландшафтно-екологічна та ландшафтно-геохімічна характеристика
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи