Міністерство освіти І науки України Українська інженерно-педагогічна академія посторонко анатолій Іванович Біобібліографічний покажчик До 75-річчя від дня народження icon

Міністерство освіти І науки України Українська інженерно-педагогічна академія посторонко анатолій Іванович Біобібліографічний покажчик До 75-річчя від дня народження
НазваМіністерство освіти І науки України Українська інженерно-педагогічна академія посторонко анатолій Іванович Біобібліографічний покажчик До 75-річчя від дня народження
Сторінка1/5
Дата18.04.2013
Розмір0.76 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5

Міністерство освіти і науки України

Українська інженерно-педагогічна академія


ПОСТОРОНКО
Анатолій ІвановичБіобібліографічний покажчик


До 75-річчя від дня народження


Харків

УІПА, 2010

ПОСТОРОНКО АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ


кандидат технічних наук,

заступник декана електротехнологічного факультету,

завідувач кафедри хімічної технології неорганічних речовин (м. Слов’янськ)

Української інженерно-педагогічної академії,

приват-професор


УДК 378(01)

ББК 74.58я1

П65

Рекомендовано

Вченою Радою

Української інженерно-педагогічної академії

(протокол № 2 від 28.09.2010 р.)


Укладачі: О. М. Онуфрієва О. І. Єрьоміна, О. М. Рибальченко


Науковий редактор Н. М. Ніколаєнко


Посторонко Анатолій Іванович [Текст] : до 75-річчя від дня народження. : біобібліогр. покажч. / Укр. інж.-пед. акад. ; уклад.: О. М. Онуфрієва, О. І. Єрьоміна, О. М. Рибальченко ; наук. ред. Н. М. Ніколаєнко. – Х. : УІПА, 2010. – 32 с. – (Вчені УІПА – ювіляри).


УДК 378(01)

ББК 74.58я1


© УІПА, 2010

ЗМІСТ


Передмова


Біографічна довідка А. І. Посторонка


Високий стандарт життя науковця і педагога


Бібліографія праць А. І. Посторонка


Навчальні посібники


Навчально-методичні видання


Статті з періодичних та продовжуваних видань


Авторські свідоцтва


Іменний покажчик


ПЕРЕДМОВА


Покажчик продовжує серію біобібліографічних видань «Вчені УІПА – ювіляри» і складений до 75-річчя від дня народження Анатолія Івановича Посторонка – кандидата технічних наук, завідувача кафедри хімічної технології неорганічних речовин (м. Слов’янськ) Української інженерно-педагогічної академії.

У покажчику представлена бібліографія наукових праць вченого. Видання відображає навчальні посібники, автореферат дисертацій та дисертацію, статті зі збірників і журналів, авторські свідоцтва. Матеріал згруповано за видами видань у хронологічному порядку, в межах року – за алфавітом назв видань. Бібліографічні записи надано мовою оригіналу за ДСТУ «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.1-2003, ІDT): ДСТУ ГОСТ 7.1-2006. Слова і словосполучення скорочуються у відповідності до ДСТУ 3582-97 «Скорочення слів в українській мові в бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила», ГОСТу 7.12-93 «Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила».

При підготовці покажчика використані картотеки, каталоги і фонди бібліотек: ХГНБ ім. В. Г. Короленка, Української інженерно-педагогічної академії, особистий архів вченого. Більшість видань перевірено de visu. Видання, не переглянуті de visu, мають неповний бібліографічний опис і відмічені позначкою *(астериксом).

Довідковий апарат видання містить іменний покажчик.

Видання адресовано науковим та науково-педагогічним фахівцям, які займаються вивченням та дослідженням хіміко-технологічних процесів : викладачам, аспірантам і студентам вищих навчальних закладів.


^ БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА


Посторонко Анатолій Іванович народився 25 жовтня 1935 року в селі Суботці Знам'янського району Кіровоградської області. У 1952 році закінчив середню школу в селі Богданівка Знам'янського району на Кіровоградщині. Вчився добре, маючи нахил як до точних, так і гуманітарних наук. Однак вирізняв з них найбільше хімію. Був активним учасником шкільного гуртка з хімії, організатором вікторин, конкурсів, любив працювати в хімічному кабінеті, проводити досліди. Саме це і визначило вибір його професійної діяльності у подальшому.

У 1958 році А. І. Посторонко закінчив Дніпропетровський хіміко-технологічний інститут за спеціальністю «Технологія неорганічних речовин» кваліфікація – інженер-технолог. Трудову діяльність починав з помічника майстра цеху кальцинованої соди на Слов’янському содовому комбінаті. Там же захистив кандидатську дисертацію на тему «Фізико-хімічні дослідження по переробці відходів содової промисловості в мінеральні добрива та наповнювачі».

У 1969 році йому присвоєно вчений ступінь кандидата технічних наук.

У грудні 1971 року з посади начальника Центральної заводської лабораторії содового комбінату перейшов працювати на Слов’янський загальнотехнічний факультет Українського заочного політехнічного інституту.

У 1974 році А. І. Посторонко присвоєне вчене звання доцента кафедри хімії та хімічної технології Слов’янськогозагальнотехнічного факультету УЗПІ.

З 1980 року працював деканом цього факультету.

У 1998 році нагороджений знаком «Відмінник освіти України» за багаторічну плідну працю та вагомий внесок у підготовку інженерних кадрів для хімічної промисловості. З цього ж року очолює кафедру хімічної промисловості неорганічних речовин.

У 2002 р. рішенням Вченої Ради УІПА А. І. Посторонко присвоєно академічне звання приват-професора.

Автор 170 наукових праць, 98 винаходів, 40 навчальних посібників, А. І. Посторонко виявив себе як висококваліфікований фахівець, компетентний, креативний керівник кафедри, людина, що не зупиняється на досягнутому, постійно знаходиться у творчому пошуку вирішення ріфзноманітних науково-педагогічних проблем.


^ ВИСОКИЙ СТАНДАРТ ЖИТТЯ НАУКОВЦЯ І ПЕДАГОГА


25 жовтня 2010 року приват-професору Української інженерно-педагогічної академії Посторонко Анатолію Івановичу виповнюється 75 років від дня народження і 52 роки трудової діяльності.

Трудова діяльність Анатолія Івановича почалася з посади помічника майстра цеху кальцинованої соди на Слов’янському содовому комбінаті. У 1971 р. Посторонко А. І. перейшов працювати на Слов’янський загально технічний факультет Українського заочного політехнічного інституту з посади начальника Центральної заводської лабораторії содового комбінату.

З 1980 року плідно працює деканом електротехнологічного факультету в м. Слов’янську. Головне в його роботі – постійне підвищення професійного рівня, моральне кредо – не зупинятися на досягнутому, бути не ремісником, а справжнім майстром своєї справи.

За багаторічну сумлінну працю і вагомий внесок у підготовку висококваліфікованих інженерних кадрів для хімічної промисловості у 1998р. його було нагороджено знаком «Відмінник освіти України».

Більше 20 років А. І. Посторонко очолює кафедру хімічної технології неорганічних речовин, яка стала частиною його життя.

Мені, як декану факультету, приємно і комфортно працювати з Анатолієм Івановичем, вести бесіди на різні теми, обговорювати проблеми факультету. Це людина, що має свою позицію, вміє і може її відстоювати, переконувати розмовника. Йому притаманний високий професіоналізм, відповідальність за доручену справу, обізнаність, креативність, чудові людські якості, що як магніт притягують до себе всіх, хто з ним спілкується.

Творчий доробок А.І.Посторонка – 170 наукових праць, 98 винаходів, 40 навчальних посібників. І скрізь високо компетентний підхід до вирішення наукових і науково-педагогічних проблем.

Вітаючи з ювілеєм, колектив електротехнологічного факультету щиро бажає Анатолію Івановичу міцного здоров’я, активного довголіття, нових наукових злетів, здібних, талановитих студентів.


За дорученням колективу ЕТФ

Декан ЕТФ УІПА В. В. Коломієць.

^ БІБЛІОГРАФІЯ ПРАЦЬ А. І. ПОСТОРОНКА


 1. Посторонко, А. И. Физико-химическое исследование по переработке отходов содовой промышленности в минеральные удобрения и наполнители : дис. ... канд. хим. наук / А. И. Посторонко, науч. рук. проф. Я. Ф. Меженный ; Укр. сельхоз. акад. – Киев : [б. и.], 1967. – 189 с.
 1. Посторонко, А. И. Физико-химическое исследование по переработке отходов содовой промышленности в минеральные удобрения и наполнители : автореф. дис. ... канд. хим. наук / А. И. Посторонко, науч. рук. проф. Я. Ф. Меженный ; Укр. сельхоз. акад. – Киев : [б. и.], 1967. – 22 с.


^ Навчальні посібники


2002


 1. Посторонко, А. И. Технологические расчеты в производстве неорганических веществ : учеб. пособие для студентов хим.-технол. спец. высш. учеб. заведений ; А. И. Посторонко ; Укр. инж.-пед. акад. – X. : УИПА, 2002. – 168 с.
 1. Посторонко, А. І. Основи екології : навч. посіб. для хім.-технол. спец. вищ. навч. закл. / А. I. Посторонко ; Укр. інж.-пед. акад. – Донецьк : Лебідь, 2002. – 173 с.
 1. Потрашков, В. И. Химико-технологические системы : Элементы моделирования и оптимизации при проектировании ХТС : учеб. пособие для хим.-технол. спец. высш. учеб. заведений / В. И. Потрашков, А. И. Посторонко ; Укр. инж.-пед. акад. – X. : УИПА, 2002. – 112 с.
 1. Потрашков, В. І. Основи хімічної технології. Ч. 1 : навч. посіб. для хім.-технол. спец. вищ. навч. закл. / В. I. Потрашков, А. I. Посторонко ; Укр. інж.-пед. акад. – X. : УІПА, 2002. – 88 с. : ил.
 1. Потрашков, В. І. Основи хімічної технології. Ч. 2 : навч. посіб. для хім.-технол. спец. вищ. навч. закл. / В. I. Потрашков, А. I. Посторонко ; Укр. інж.-пед. акад. – X. : УІПА, 2002. – 104 с. : ил.2004–2005

 1. Голоденко, М. М. Курс фізики : Електрика і магнетизм : навч посіб. / М. М. Голоденко, А. Ф. Прун, А. І. Посторонко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : УІПА, 2005. – 140 с.
 1. Потрашков, В. І. Основи хімічної технології : завдання для практ. занять і самост. роботи студ. : навч. посіб. для хім.-технол. і інж.-пед. спец. вищ. навч. закл. / В. I. Потрашков, А. I. Посторонко ; Укр. інж.-пед. акад. – X. : [б. в.], 2004. – 98 с.
 1. Потрашков, В. І. Проектні дослідження хіміко-технологічних процесів : Елементи оптимізації апаратурного оформлення і параметрів режиму хімічних переділів на стадії проектування : навч. посіб. для хім.-технол. спец. вищ. навч. закл. / В. I. Потрашков, А. I. Посторонко ; Укр. інж.-пед. акад. – X. : [б. в.], 2005. – 116 с.
 1. Смоляков, С. Л. Основи розрахунку і конструювання хімічного обладнання : навч. посіб. для спец.: 7.010104, 7.090220 / С. Л. Смоляков, А. I. Посторонко, І. М. Главатських ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2005. – 126 с.


2006–2008


 1. Гайворонський, В. Ф. Технологічне обладнання хімічних виробництв : навч. посіб. для спец. 7.090220 – «Обладнання хім. вир-в і п-в буд. матеріалів» / В. Ф. Гайворонський, А. I. Посторонко, С. Л. Смоляков ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2007. – 124 с.
 1. *Голоденко, М. М. Курс фізики. Механіка. Молекулярна фізика : короткий виклад : навч. посіб. / М. М. Голоденко, А. Ф. Прун, А. І. Посторонко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2006. – 139 с.
 1. Посторонко, А. І. Технологія кальцинованої соди : навч. посіб. для студ. хім.-технол. і інж.-пед. спец. вищ. навч. закл. / А. І. Посторонко ; Укр. інж.-пед. акад. – X. : [б. в.], 2008. – 144 с.
 1. Посторонко, А. І. Технологія мінеральних добрив : навч. посіб. для студ. хім.-технол. і інж.-пед. спец. вищ. навч. закл. / А. І. Посторонко / Укр. інж.-пед. акад. – X. : УИПА, 2008. – 123 с.
 1. Посторонко, А. І. Устаткування галузі та основи проектування хімічних виробництв : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А. І. Посторонко, А. Т. Лєбєдєв ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : УІПА, 2007. – 119 с.
 1. Смоляков, С. Л. Експлуатація хімічного обладнання : навч. посіб. для студ. спец. 7.090220 / С. Л. Смоляков, А. І. Посторонко ; Укр. інж.-пед. акад. – X. : УІПА, 2006. – 97 с.


2009


 1. Гайворонський, В. Ф. Технологія і механізація розрахунку машин і апаратів хімічних виробництв : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. Ф. Гайворонський, А. І. Посторонко; Укр. інж.-пед. акад. – X. : УІПА, 2009. – 80 с.
 1. Лєбєдєв, А. Т. Устаткування галузі та основи проектування хімічних виробництв : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А. Т. Лєбєдєв, А. І. Посторонко ; Укр. інж.-пед. акад. – X. : УІПА, 2009. – 112 с.
 1. Посторонко, А. І. Обладнання виробництва та основи проектування : навч. посіб. для студ. вищ. навч закл. / А. І. Посторонко, А. Т. Лєбєдєв ; Укр. інж.-пед. акад. – X. : УІПА, 2009. – 119 с.
 1. Посторонко, А. І. Технологія сірчаної кислоти : навч. посіб. для студ. хім.-технол. і інж.-пед. спец. вищ. навч. закл. / А. І. Посторонко ; Укр. інж.-пед. акад. – X. : УІПА, 2009. – 110 с.
 1. Посторонко, А. І. Хімічна технологія неорганічних речовин : навч. посіб. для студ. хім.-технол. і інж.-пед. спец. вищ. навч. закл. / А. І. Посторонко ; Укр. інж.-пед. акад. – X. : УІПА, 2009. – 127 с.


Навчально-методичні видання


1985–1996


 1. *Посторонко, А. І. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з основ проектування неорганічних виробництв по спеціальності 7.091603 / А. І. Посторонко ; Укр. інж.-пед. акад. – X. : [б. в.], 1995. – 20 с.
 1. *Посторонко, А. І. Методичні вказівки до виконання контрольних завдань з загальної та неорганічної хімії по спеціальностях: 7.091603, 7.010100(27) / А. І. Посторонко ; Укр. інж.-пед. акад. – X. : [б. в.], 1996. – 76 с.

 2. *Посторонко, А. І. Робоча програма, методичні вказівки і контрольні завдання зі спецтехнології неорганічних речовин по спеціальностях: 7.091602, 7.010100(27) / А. І. Посторонко ; Укр. інж.-пед. акад. – X. : [б. в.], 1985. – 55 с.
 1. *Посторонко, А. І. Робоча програма, методичні вказівки і контрольні завдання з хімічної технології неорганічних речовин по спеціальностях: 6.091600, 6.010100(27) / А. І. Посторонко ; Укр. інж.-пед. акад. – X. : [б. в.], 1994. – 20 с.
 1. *Посторонко, А. І. Робоча програма і методичні вказівки до виконання контрольних завдань з очистки стічних вод і газових викидів неорганічних виробництв по спеціальностях: 7.010100(27), 7.091603 / А. І. Посторонко ; Укр. інж.-пед. акад. – X. : [б. в.], 1996. – 20 с.
 1. *Посторонко, А. І. Робоча програма, методичні вказівки і контрольні завдання з методики викладання хіміко-технологічних дисциплін і виробничого навчання по спеціальностях: 7.010100(27), 7091603 / А. І. Посторонко ; Укр. інж.-пед. акад. – X. : [б. в.], 1996. – 36 с.


1998–2001


 1. *Посторонко, А. І. Конспект лекцій по теоретичним основам технології HP / А. І. Посторонко ; Укр. інж.-пед. акад. – X. : [б. в.], 2001. – 50 с.
 1. *Посторонко, А. І. Методичні вказівки до лабораторних робіт з аналітичної хімії / А. І. Посторонко ; Укр. інж.-пед. акад. – X. : [б. в.], 1999. – 76 с.
 1. *Посторонко, А. І. Методичні вказівки до виконання дипломного проекту по спеціальності 7.091600 / А. І. Посторонко ; Укр. інж.-пед. акад. – X. : [б. в.], 1999. – 22 с.
 1. *Посторонко, А. І. Методичні вказівки до виконання дипломного проекту по спеціальності 7.010100(27) / А. І. Посторонко ; Укр. інж.-пед. акад. – X. : [б. в.], 2000. – 34 с.
 1. *Посторонко, А. І. Методичні вказівки до виконання курсової роботи по хімічній технології і основам промислової екології / А. І. Посторонко ; Укр. інж.-пед. акад. – X. : [б. в.], 1999. – 20 с.
 1. *Посторонко, А. І. Робоча програма і методичні вказівки для виконання контрольних завдань по теоретичним основам технології неорганічних речовин / А. І. Посторонко ; Укр. інж.-пед. акад. – X. : [б. в.], 1998. – 36 с.2003


 1. Лєбєдєв, А. Т. Устаткування галузі та основи проектування хімічних виробництв : робоча програма, метод. вказівки і контрол. завдання для студ.-заочників спец.: 6.091600 – «Хімічна технологія неорганічних речовин» ; 6.010104(27) – «Проф. навчання. Основні процеси хім. вир-в» / А. Т. Лєбєдєв, А. І. Посторонко ; Укр. інж.-пед. акад. – X. : [б. в.], 2003. – 33 с.
 1. Посторонко, А. І. Дипломне проектування : метод. вказівки для виконання дипломного проекту бакалавра для студ. спец. 7.010104(27) – «Проф. навчання. Основні процеси хім. вир-в» / А. І. Посторонко ; Укр. інж.-пед. акад. – X. : [б. в.], 2003. – 29 с.
 1. Посторонко, А. І. Основи екології : контрол. завдання і метод. вказівки до виконання контрол. роботи для студ. заоч. форми навчання спец.: 6.090200 – «Обладнання хім. вир-в та п-в буд. матеріалів», 6.091600 – «Хім. технологія неорган. речовин», 6.010104.27 – «Проф. навчання. Основні процеси хім. вир-в» / А. І. Посторонко ; Укр. інж.-пед. акад. – X. : [б. в.], 2003. – 17 с.
 1. Посторонко, А. І. Переддипломна практика : програма і метод. вказівки до переддипломної практики для студ. заоч. форми навчання спец. 7.091602 – «Хім. технологія неорган. речовин» / А. І. Посторонко, А. Т. Лєбєдєв ; Укр. інж.-пед. акад. – X. : [б. в.], 2003. – 25 с.
 1. Посторонко, А. І. Технологія галузі : робоча програма, метод. вказівки і контрол. завдання для студ.-заоч. спец.: 7.091602 – «Хім. технологія неорган. речовин» ; 7.010104(27) – «Проф. навчання. Основні процеси хім. вир-ва» / А. І. Посторонко, А. Т. Лєбєдєв ; Укр. інж.-пед. акад. – X. : [б. в.], 2003. – 44 с.
 1. Потрашков, В. И. Основы химической технологии : задания для постановки лаборатор. практикума, проведения практ. занятий и организации самост. работы с применением ЭВМ для спец.: 6.090200 – «Оборудование хим. пр-в и предприятий строит, материалов» ; 6.010100(28) – «Проф. обучение. Машины и аппараты хим. пр-в» / В. И. Потрашков, Н. В. Демидова, А. И. Посторонко ; Укр. инженер.-пед. акад. – Харьков : [б. и.], 2003. – 173 с. : ил.
 1. Потрашков, В. І. Основи хімічної технології : завдання для проведення тестового контролю для спец.: 6.090200 – «Обладнання хім. вир-в і п-в буд. матеріалів» ; 6.091600 – «Хім. технологія неогр. речовин» ; 6.010100(27) – «Проф. навчання. Основні процеси хім. вир-в» ; 6.010100(28) – «Проф. навчання. Машини і апарати хім. вир-в» / В. І. Потрашков, А. І. Посторонко ; Укр. інж.-пед. акад. – X. : [б. в.], 2003. – 32 с. : іл.
 1. Потрашков, В. І. Основи хімічної технології : метод. вказівки до виконання курсової роботи (проекту) для студ. ден. і заоч. форми навчання спец.: 6.090200 – «Обладнання хім. вир-в та п-в буд. матеріалів» і 6.010104.28 – «Пpoф. навчання. Машини і апарати хім. вир-в» / В. І. Потрашков, А. І. Посторонко ; Укр. інж.-пед. акад. – X. : [б. в.], 2003. – 40 с.


2004-2006


 1. Голоденко, М. М. Курс фізики. Електрика і магнетизм : короткий виклад для студ. ден. і заоч. форми навчання хім.-технол. і інж.-пед. спец. / М. М. Голоденко, А. Ф. Прун, А. І. Посторонко ; Укр. інж.-пед. акад. – X. : [б. в.], 2005. – 140 с.
 1. Голоденко, М. М. Курс фізики. Механіка. Молекулярна фізика : короткий виклад для студ. ден. і заоч. форми навчання хім.-технол. і інж-пед. спец. / М. М. Голоденко, А. Ф. Прун, А. І. Посторонко ; Укр. інж.-пед. акад. - X. : [б. в.], 2006. – 139 с.
 1. Голоденко, М. М. Курс фізики. Оптика і фізика мікрочастинок : короткий виклад для студ. ден. і заоч. форми навчання хім.-технол. і інж.-пед. спец. / М. М. Голоденко, А. Ф. Прун, А. І. Посторонко ; Укр. інж.-пед. акад. – X. : [б. в.], 2006. – 188 с.
 1. Лєбєдєв, А. Т. Основи технологічного проектування хімічних виробництв : метод, вказівки до виконання курсового проекту для студ.-заочників спец.: 7.091602 – «Хім. технологія неорган. речовин» ; 7.010104(27) – «Проф. навчання. Основні процеси хім. вир-в» / А. Т. Лєбєдєв, А. І. Посторонко ; Укр. інж.-пед. акад. – X. : [б. в.], 2004. – 19 с.
 1. Потрашков, В. И. Основы химической технологии : метод. указания для выполнения лаборатор. работ № 1–8 с применением ЭВМ для студентов хим.-технол. и инженер. спец. / В. И. Потрашков, Н. В. Демидова, А. И. Посторонко ; Укр. инженер.-пед. акад. – Харьков : [б. и.], 2004. – 96 с.


2007-2008


 1. Гайворонський, В. Ф. Процеси і апарати харчових виробництв : метод, вказівки до виконання курсового проекту для студ. ден. форми навчання спец. 6.010104.20 – «Проф. освіта. Технологія харч. пром-сті і організація громад. харчування» / В. Ф. Гайворонський, А. І. Посторонко ; Укр. інж.-пед. акад. – X. : [б. в.], 2007. – 42 с.
 1. Дипломне проектування : метод. вказівки до виконання дипломного проекту бакалавра : для студ. заоч. форми навчання спец. 6.091600 – «Хім. технологія неорган. речовин» / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. А. І. Посторонко. – X. : [б. в.], 2007. – 39 с.
 1. Дипломне проектування : метод. вказівки до виконання дипломного проекту бакалавра : для студ. заоч. форми навчання спец. 6.090200 – «Обладнання хім. вир-в та п-в буд. матеріалів» / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. В. Ф. Гайворонський, С. Л. Смоляков, A. І. Посторонко. – X. : [б. в.], 2007. – 42 с.
 1. Загальна хімічна технологія : метод. вказівки до виконання лаборатор. робіт для студ. інж. та інж.-пед. спец. / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. : В. І. Потрашков, А. І. Посторонко, B. В. Попов. – X. : [б. в.], 2007. – 47 с.
 1. Посторонко, А. І. Загальна хімічна технологія : робоча програма, метод, вказівки та контр. завдання для студ. хім.-технол. та інж.-пед. спец. заоч. форми навчання / А. І. Посторонко ; Укр. інж.-пед. акад. – X. : [б. в.], 2007. – 60 с.
 1. Посторонко, А. І. Загальна хімічна технологія : метод, вказівки для самост. роботи над курсом для студ. інж.-техн. та інж.-пед. спец. / А. І. Посторонко ; Укр. інж.-пед. акад. - X. : [б. в.], 2007. – 88 с.
 1. Посторонко, А. І. Загальна хімічна технологія : робоча прогр. курсу, метод, вказівки, тестові завдання, приклади розв'язання технол. задач, питань для самост. роботи над курсом для студ. інж. та інж.-пед. спец. / А. І. Посторонко ; Укр. інж.-пед. акад. – X. : [б. в.], 2008. – 21 с.
 1. Посторонко, А. І. Спеціальна технологія неорганічних речовин : конспект лекцій для студ. спец. 7.010100.27 – «Проф. освіта. Основні процеси хім. вир-в» / А. І. Посторонко ; Укр. інж.-пед. акад. – X. : [б. в.], 2007. – 98 с.
 1. Посторонко, А. І. Теоретичні основи технології неорганічних речовин : робоча програма, метод, вказівки і контрол. завдання для студ. заоч. форми навчання спец.: 6.091600 – «Хім. технологія неорган. речовин» ; 6.010100.(27) – «Проф. навчання. Основні процеси хім. вир-в» / А. І. Посторонко ; Укр. інж.-пед. акад. – X. : [б. в.], 2007. – 23 с.
 1. Посторонко, А. І. Хімічна технологія неорганічних речовин : робоча програма, метод. вказівки і контр. завдання для студ. заоч. форми навчання спец.: 6.091600 – «Хім. технологія неорган. речовин» і 6.090200 – «Обладнання хім. вир-в та п-в буд. матеріалів» / А. І. Посторонко ; Укр. інж.-пед. акад. – X. : [б. в.], 2007. – 42 с.
 1. Посторонко, А. І. Хімічна технологія неорганічних речовин : метод. вказівки і контрол. завдання з курсу № 1,2 для спец.: 6.091602, 6.010100.27 / А. І. Посторонко ; Укр. інж.-пед. акад. – X. : [б. в.], 2008. – 59 с.


***

 1. Применение технических тканей из химических волокон : [сборник] / [в подготовке материала принимал участие А. И. Посторонко] ; Укр. науч.-исслед. ин-т науч.-техн. информ. и техн.-эконом. исслед. ; сост. Ю. И. Черняк. – Киев : [б. и.], 1969. – 83 с. – (Хим. промышленность).

  1   2   3   4   5

Схожі:

Міністерство освіти І науки України Українська інженерно-педагогічна академія посторонко анатолій Іванович Біобібліографічний покажчик До 75-річчя від дня народження iconМіністерство освіти І науки України Українська інженерно-педагогічна академія андреєв георгій Якович Біобібліографічний покажчик До 100-річчя від дня народження
Андреєв Георгій Якович [Текст] : до 100-річчя від дня народження біобібліогр покажч. / Укр. інж пед акад.; уклад.: О. І. Єрьоміна,...
Міністерство освіти І науки України Українська інженерно-педагогічна академія посторонко анатолій Іванович Біобібліографічний покажчик До 75-річчя від дня народження iconПрофесор Іван Тихонович Горбачук Біобібліографічний покажчик До 75-річчя від дня народження та 55-річчя науково-педагогічної діяльності Київ 2008
Професор Іван Тихонович Горбачук: Біобібліографічний покажчик: до 75-річчя від дня народження. – 2-е вид., допов. / Упоряд.: Ю. А....
Міністерство освіти І науки України Українська інженерно-педагогічна академія посторонко анатолій Іванович Біобібліографічний покажчик До 75-річчя від дня народження iconПрофесор Іван Тихонович Горбачук Біобібліографічний покажчик До 75-річчя від дня народження та 55-річчя науково-педагогічної діяльності Київ 2008
Професор Іван Тихонович Горбачук: Біобібліографічний покажчик: до 75-річчя від дня народження. – 2-е вид., допов. / Упоряд.: Ю. А....
Міністерство освіти І науки України Українська інженерно-педагогічна академія посторонко анатолій Іванович Біобібліографічний покажчик До 75-річчя від дня народження iconУкраїнська інженерно-педагогічна академія костюченко Михайло Петрович
Робота виконана в Українській інженерно-педагогічній академії, Міністерство освіти і науки України, м. Харків
Міністерство освіти І науки України Українська інженерно-педагогічна академія посторонко анатолій Іванович Біобібліографічний покажчик До 75-річчя від дня народження iconУкраїнська інженерно-педагогічна академія мальована Вікторія Володимирівна
Робота виконана в Українській інженерно-педагогічній академії, Міністерство освіти і науки України, м. Харків
Міністерство освіти І науки України Українська інженерно-педагогічна академія посторонко анатолій Іванович Біобібліографічний покажчик До 75-річчя від дня народження iconСвітлана Олексіївна Швачко
Світлана Олексіївна Швачко: до 75-річчя від дня народження: біобібліографічний покажчик.–Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний...
Міністерство освіти І науки України Українська інженерно-педагогічна академія посторонко анатолій Іванович Біобібліографічний покажчик До 75-річчя від дня народження iconСвітлана Олексіївна Швачко
Світлана Олексіївна Швачко: до 75-річчя від дня народження: біобібліографічний покажчик.–Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний...
Міністерство освіти І науки України Українська інженерно-педагогічна академія посторонко анатолій Іванович Біобібліографічний покажчик До 75-річчя від дня народження iconЗаслужений професор Сумського державного університету
Олена Григорівна Ткаченко. До 55-річчя від дня народження: біобібліографічний покажчик / уклад.: І. Є. Булига, О. А. Крамаренко....
Міністерство освіти І науки України Українська інженерно-педагогічна академія посторонко анатолій Іванович Біобібліографічний покажчик До 75-річчя від дня народження iconЗаслужений професор Сумського державного університету
Марцинковський: до 85-річчя від дня народження: біобібліографічний покажчик / уклад.: І. Є. Булига, В. С. Рудецька; авт передм. С. М. Гудков....
Міністерство освіти І науки України Українська інженерно-педагогічна академія посторонко анатолій Іванович Біобібліографічний покажчик До 75-річчя від дня народження iconУкраїнська інженерно-педагогічна академія павленко Максим Петрович
Робота виконана в Бердянському державному педагогічному університеті, Міністерство освіти і науки України, м. Бердянськ
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи