Програма Предмет Енергетична елктроніка icon

Програма Предмет Енергетична елктроніка
Скачати 41.31 Kb.
НазваПрограма Предмет Енергетична елктроніка
Дата17.06.2013
Розмір41.31 Kb.
ТипПрограма


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ і науки УКРАЇНИ

Львівський національний університет імені Івана Франка

Факультет електроніки. Кафедра електроніки

"Затверджую"

Декан факультету електроніки

_____________проф. І.І. Половинко

"____"_____________2005 р.


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


Предмет "Енергетична елктроніка"

Спеціальність 7.090804- Фізична й біомедична електроніка

Спеціалізації "біомедична електроніка, фізична електроніка"


Факультет електроніки, форма навчання - денна


^

Витяг з навчального плану


Номер

семестру

Кількість ауд. годин

У тому числі

Кількість годин СР

КР

КП

Заліки

ІспитиЛ

П, С

ЛР
5

36

18
18

183Розглянуто на засіданні

кафедри електроніки


"______"________________2005 р.


Завідувач кафедри


______________проф. Б.В. Павлик


Рекомендовано

методичною радою

факультету електроніки


"______"_________________2005 р.


Голова методради

________________ доц. О.М. Бордун1. АНОТАЦІЯ

Даний курс передбачає сформувати у студентів третього курсу уявлення про електронні перетворювачі сонячної енергії.

Для цього передбачається ознайомлення студентів з фізичними принципами перетворення сонячної енергії бар’єрними напівпровідниковими структурами. Курс об’єднує як теоретичний опис процесів перетворення електромагнітного випромінювання сонячними елементами, так і технічні пошуки матеріалів та процесів виготовлення високоефективних перетворювачів.


^ 2. ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1. Електронні властивості пристроїв для перетворювачів енергії.

Гази, рідини та тверді тіла. Енергія електронів в кристалі. Утворення дозволених та заборонених зон енергій. Рух електрона в кристалі. Зони Бриллюена. Заповнення енергетичних зон електронами: метали, напівпровідники, діелектрики. Електрони і дірки провідності. Дефекти та домішки у напівпровідниках. Статистика носіїв заряду. Густина електронних станів. Концентрація електронів та дірок в зонах. Рівень Фермі: власні та домішкові напівпровідники. (4 год.)

2. Контакні явища у напівпровідниках.

Контактні явища у напівпровідниках. Контакт метал-напівпровідник. Запірний шар. Антизапірний шар. Омічний контакт. Електронно-діркові переходи. Збіднений шар p-n переходу. Зарядова ємність p-n переходу. Інжекція та екстракція неосновних носіїв заряду. ВАХ p-n переходу. Механізми пробою p-n переходу. Гетеропереходи. Напівпровідникові діоди. (4 год).

3. Нерівноважні електронні процеси в напівпровідниках та бар’єрних структурах.

Генерація та рекомбінація нерівноважних носіїв заряду. Рівняння неперервності. Квазірівні Фермі. Дифузія і дрейф нерівноважних носіїв заряду. Фотопровідність. Напівпровідникові фотоприймачі. Фоторезистори. Фотодіоди. Фототранзистори. Сонячні елементи (СЕ). Ефективність СЕ. Світлодіоди. (4 год).

^ 4. Матеріали для напівпровідникових перетворювачів.

Спектральний розподіл сонячного випромінювання. Поняття сонячного оптимуму. Класичні сонячні перетворювачі на основі кремнію. Перетворювачі на основі халькогенідів кадмію (CdS/CdTe), можливості їхнього застосування. СЕ на основі CuIn1-xGaxSySe2-y. Каскадні СЕ на основі твердих розчинів А3В5 з аномально високою ефективністю. Проблеми вибору оптичного вікна для СЕ. Сучасні задачі вибору матеріалів СЕ (4 год).

  1. ^ Виготовлення СЕ.

Технології виготовлення високоефертивних монокристалічних плівкових елементів. Полікристалічні перетворювачі на основі CuIn1-xGaxSySe2-y Безпосередній контроль росту. Створення аморфних сонячних перетворювачів. (2 год).


^ 3. ЗМІСТ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ

  1. Визначення коефіцієнта інтеграль­ної чутливості ніпівпровідникового фотоелемента (4 год.).

  2. Дослідження ВАХ фотодіода (4 год.).

  3. Дослідження фотохімічних перетворювачів енергії (4 год.).

  4. Моделювання нерівноважних процесів в напівпровідникових структурах (4 год.).

  5. Залікове заняття (2 год.).4.РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

  1. Бонч-Бруевич В.Л., Калашников С.Г., Физика полупроводников. М. Наука, 1990

  2. Пека Г.П., Стріха В.І., Поверхневі та контактні явища у напівпровідниках. К, Вид. Київ. У-ту, 1992.

  3. Серафин Б.. Преобразование солнечной энергии. М. Энергоиздат 1982.

  4. Чопа К., Дас С., Тонкопленочные солнечные элементы. М. Мир, 1986.


Програму склав ас. Балицький О.О.


Схожі:

Програма Предмет Енергетична елктроніка iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства енергетична електроніка робоча програма, методичні вказівки до вивчення дисципліни та контрольні завдання
Енергетична електроніка. Робоча програма, методичні вказівки до вивчення дисципліни та контрольні завдання (для студентів заочної...
Програма Предмет Енергетична елктроніка iconПитання для підготовки до модульного контролю з фізики в гр. Ра-11-1-2 2-го курсу фекі
Теплове випромінювання і його характеристики: потік випромінювання, енергетична світність та її спектральна густина, енергетична...
Програма Предмет Енергетична елктроніка iconПри організації харчування студентів мають значення такі фактори, як вік, стать, курс навчання та особливості фізіологічної адаптації
На перших курсах навчання енергетична цінність їжі має перевищувати енергетичні витрати на 5 – 10%. У середньому добова енергетична...
Програма Предмет Енергетична елктроніка iconМетодичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни " енергетична електроніка " для студентів напряму 0908 "Електроніка"
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни "Енергетична електроніка" / укладач В. М. Гапич. – Суми...
Програма Предмет Енергетична елктроніка iconМ. П. Пан До друку рекомендую
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни з курсу „Енергетична електроніка” (для студентів 5 курсу...
Програма Предмет Енергетична елктроніка icon28-04-2010 Прес-реліз в одеському національному університеті презентують екологічну політику єс. Представництво Європейського Союзу в Україні запрошує до участі в інформаційному заході «Екологічна та енергетична політика єс: виклики для України»
Представництво Європейського Союзу в Україні запрошує до участі в інформаційному заході «Екологічна та енергетична політика єс: виклики...
Програма Предмет Енергетична елктроніка iconПрограма предмет Молекулярна фізика Спеціальність радіофізика І електроніка Факультет електроніки форма навчання денна
Вступ. Предмет молекулярної фізики. Модель матеріального тіла. Динамічний, статистичний і термодинамічний методи опису речовини....
Програма Предмет Енергетична елктроніка iconПрограма предмет: Інтелектуальна власність
Програма розроблена для підготовки спеціалістів і магістрів в рамках спеціальностей “Радіофізика”, “Прикладна фізика”, “Фізична та...
Програма Предмет Енергетична елктроніка iconМиколаївський державний аграрний університет бібліотека ріпак озимий – цінна енергетична культура
Моїсеєва, М. Олійні для біодизеля [Текст] / М. Моїсеєва // Пропозиція. – 2006. – № – С. 26-29
Програма Предмет Енергетична елктроніка iconПрограма предмет Загальна фізика (механіка, молекулярна фізика)
Фізика як наука. Предмет фізики та її зв’язок фізики з іншими природни­чими науками, технікою. Методи фізичних досліджень. Вимірювання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи