Програма предмет \"Фізика поверхневих явищ\" icon

Програма предмет "Фізика поверхневих явищ"
Скачати 39.62 Kb.
НазваПрограма предмет "Фізика поверхневих явищ"
Дата17.06.2013
Розмір39.62 Kb.
ТипДокументи

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
Предмет “Фізика поверхневих явищ”


Спеціальність – радіофізика і електроніка

Форма навчання – денна№ семестру

Кількість годин

Сумарна

к-сть год.

Залік

Іспит

лк

пс

лб

8

32
32

54

+ 1. ВСТУП. Методи отримання і властивості чистої поверхні. Спеціальні методи обробки поверхні металів. Структура поверхні ідеальних кристалів. Чистота реальної поверхні. Фізичні і хімічні неоднорідності. Методи перевірки чистоти поверхні. Методи отримання атомарно однорідних поверхонь. Методи очистки поверхні: теплового спалаху, електронного і іонного бомбардування, десорбції полем, гальванотехніка хімічного травлення.

 2. ^ ЕЛЕКТРОННА СТРУКТУРА ПОВЕРХНІ. Класична теорія. Робота виходу. Електронна структура в адіабатичному і одноелектронному наближенні. Модель “желе”. Теорія неоднорідного електронного газу. Сучасні теорії роботи виходу.

 3. ^ МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ РОБОТИ ВИХОДУ ПОВЕРХНІ: автоелектронної, термоелектронної емісії, контактної різниці потенціалів, вібруючого конденсатора та інших.

 4. ^ АДСОРБЦІЯ СТОРОННІХ АТОМІВ НА ПОВЕРХНІ ТВЕРДОГО ТІЛА. Електронний стан адсорбованих атомів. Дипольна теорія Ленгмюра. Квантово-механічні рообти Герні, Ансельма, Давидова, Гадзука, Войцеховського і інших по вивченню електронного стану адсорбованих атомів. Енергія адсорбційного зв’язку. Обмінно-кореляційна, іонна та Ван-дер-Ваальсівська взаємодії. Латеральна взаємодія адсорбованих атомів: диполь-дипольна взаємодія, взаємодія через електрони провідності підкладки, обмінна взаємодія при перекритті електронних оболонок атомів. Роль орбіталей поверхневих атомів. Класичні і квантовомеханічні теорії зміни роботи виходу і енергії зв’язку при адсорбції. Огляд сучасних робіт по адсорбції лужних, лужноземельних і рідкісноземельних елементів на поверхні перехідних металів. Адсорбція газів на поверхні твердого тіла. Визначення концентрації газових молекул на поверхні. Методи прямого і оберненого спалаху. Фази адсорбції. Вплив газових домішок на електронно-адсорбційні властивості плівок лужних, лужноземельних і рідкісноземельних елементів, нанесених на поверхню твердого тіла.

 5. ^ ДВОВИМІРНІ КРИСТАЛИ І ВЛАСТИВОСТІ ПОВЕРХНІ. Метод дифракції повільних електронів – метод вивчення структури поверхні і адсорбованого шару. Структура двовимірних кристалів і підкладка. Упорядкування в двовимірних кристалах при скінченній температурі. Фазові переходи. Взаємодія адсорбованих частинок і умови формування двовимірних решіток. Субмоношарові плівки на щільноупакованих гранях металічних кристалів і гранях з борознистою атомною структурою. Субмоношарові плівки на гранях з шорстким атомним рельєфом. Реконструктивна адсорбція. Ефекти двовимірності в багатошарових кристалічних плівках.

 6. ^ ПОВЕРХНЕВА МІГРАЦІЯ АТОМІВ. Динамічні характеристики поверхневої решітки. Процеси самодифузії атомів підкладки, міграція сторонніх атомів на поверхні твердого тіла. Енергія активації міграції, її залежність від покриття і величини електричного поля. Структура плівок і поверхнева міграція адсорбованих частинок. Вивчення поляризованості і дипольного моменту адатомів методом впливу поля на рівноважну концентрацію адатомів.

 7. ^ ПРОЦЕСИ ВИПАРОВУВАННЯ ПОВЕРХНЕВИХ АТОМІВ. Імовірність випаровування. Рівняння Арреніуса. Теплота адсорбції і десорбції. Вплив електричного поля на величину енергії десорбції.^

Перелік лабораторних робіт зі спецкурсу

“Фізика поверхневих явищ”

 1. Дослідження методом контактної різниці потенціалів зміни роботи виходу поверхні металу при адсорбції. (к.401а).

 2. Дослідження концентраційної залежності теплоти адсорбції атомів на поверхні вольфраму. (к.401а).

 3. Дослідження впливу температури поверхні твердого тіла на роботу виходу адсорбційної системи. (к.401а).

 4. Дослідження зміни емісійних зображень і роботи виходу поверхні вістря автоелектронного проектора у процесі адсорбції. (к.401).

 5. Перевірка закону Фаулера-Нордгейма. (к.401).

 6. Вивчення впливу поля на рівноважну концентрацію атомів, адсорбованих поверхнею вольфраму. (к.401).

 7. Вивчення за допомогою автоелектронного проектора впливу електричного поля на міграцію атомів по поверхні металу. (к.401).


ЛІТЕРАТУРА


 1. И.Ф.Люксютов, А.Г.Наумовец, В.Л.Покровский. Двумерные кристаллы. Киев, 1988, изд. «Наукова думка».

 2. Спектроскопия и диффракция электронов при исследовании поверхности материалов. Под ред. Н.Г.Рамбиди. М., 1985, изд. «Наука».

 3. В.Т.Черепин, М.А.Васильев. Методы и приборыдля анализа поверхности материалов. К., 1982, изд. «Наукова думка».

 4. К.Шимони. Физическая электроника. М., 1977, изд. «Энергия».

 5. Д.Вудраф, Т.Делчар. Современные методы исследования поверхности. 1989, М., изд. «Мир».

 6. В.И.Нефедов, В.Т.Черепин. Физические методы исследования поверхности твердых тел. М., 1983, изд. «Наука».

 7. Л.Н.Добрецов, М.В.Гомоюнова. Эмиссионная электроника. М., 1966, изд. «Наука».

 8. Э.Зингуэл. Физика поверхности. М., 1990, изд. «Мир».

 9. Н.Г.Находкин, П.В.Мельник и др. Ионизационная спектроскопия. К., изд. «Лыбидь», 1992. –212с.

 10. С.С.Поп, С.Ф.Белых, В.Г.Дробнич, В.Х.Ферлегер. Ионно-фотонная эмиссия металлов. Ташкент: Фан, 1989. –192с.

 11. С.С.Поп. Фізична електроніка. Розділи: емісійні явища і методи діагностики поверхні. Ужгород, 1998. –192с.

Схожі:

Програма предмет \"Фізика поверхневих явищ\" iconПрограма Предмет: "фізика напівпровідникових приладів" Спеціальність: 070200 "Прикладна фізика" Спеціалізація: "Фізика напівпровідників І діелектриків" Факультет електроніки, форма навчання денна
Базовими курсами є: “Фізика напівпровідників”, “Електронні процеси переносу в напівпровідниках”, “Напівпровідникові матеріали”
Програма предмет \"Фізика поверхневих явищ\" iconПрограма предмет Загальна фізика (механіка, молекулярна фізика)
Фізика як наука. Предмет фізики та її зв’язок фізики з іншими природни­чими науками, технікою. Методи фізичних досліджень. Вимірювання...
Програма предмет \"Фізика поверхневих явищ\" iconПрограма предмет: Модуляційна спектроскопія Спеціальність: 070203 «Прикладна фізика», спеціалізація "Фізика напівпровідників" факультет електроніки, форма навчання денна
Спеціальність: 070203 – «Прикладна фізика», спеціалізація “Фізика напівпровідників”
Програма предмет \"Фізика поверхневих явищ\" iconПрограма Курсу Атомна фізика
Предмет вивчення атомної фізики. Класична фізика і будова атома. Особливості об’єктів мікросвіту (корпускулярно-хвильовий дуалізм,...
Програма предмет \"Фізика поверхневих явищ\" iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів Фізика
Фізика як навчальний предмет займає визначальне місце у формуванні в учнів наукової картини світу, І тому відіграє роль базового...
Програма предмет \"Фізика поверхневих явищ\" iconПрограма предмет Фізико-хімічні І методичні основи росту кристалів (П-54)
Вивчаються закономірності росту кристалів, особливості протікання явищ в кристалізаційних апаратах. Розглядається кристалізаційний...
Програма предмет \"Фізика поверхневих явищ\" iconПрограма предмет : спецкурс "Фізика розчинів" Спеціальність: фізична І біомедична електроніка факультет електроніки; Форма навчання денна
Медична біофізика – навчальний курс, який синтезує знання з фізики, хімії, біології, медицини та математики і базовим предметом є...
Програма предмет \"Фізика поверхневих явищ\" iconПрограма предмет Загальна фізика
Фізика як наука. Зв’язок фізики з математикою, іншими природни­чими науками, технікою. Методи фізичних досліджень. Вимірювання фізичних...
Програма предмет \"Фізика поверхневих явищ\" iconПрограма предмет : Комп‘ютерна обробка інформації Напрям підготовки : 0702 "Прикладна фізика" Спеціальність: 070203 "Прикладна фізика" Факультет електроніки, форма навчання денна
В даному курсі розглянуто дискретні інформаційні сигнали, їх спектр, системи обробки цих сигналів
Програма предмет \"Фізика поверхневих явищ\" iconПрограма предмет: Інтелектуальна власність
Програма розроблена для підготовки спеціалістів і магістрів в рамках спеціальностей “Радіофізика”, “Прикладна фізика”, “Фізична та...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи