Тема №1 icon

Тема №1
НазваТема №1
Сторінка1/19
Дата19.04.2013
Розмір3.11 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

з гігієнита екології

для студентів 2 курсу стоматологічного факультету


Тема №1. Місце та значення гігієни в системі медичних наук і практичної діяльності лікаря-стоматолога. Методи гігієнічних досліджень.


Вихідний контроль рівня знань студентів:


1. Дайте визначення предмету “Гігієна”:

A. *Наука, яка вивчає закономірності впливу навколишнього середовища на організм людини i суспільне здоров’я з метою обґрунтування гiгiєнiчних нормативів, санітарних норм і правил та профілактичних заходів, реалізація яких забезпечує оптимальні умови для життєдіяльності людини, збереження і зміцнення її здоров’я та запобігання виникненню різноманітних захворювань

B. Галузь медичних знань, що запроваджує у життя санітарні заходи

C. Наука, що розробляє критерії здоров'я людини

D. Наука про санітарне благополуччя населення

E. Наука, що вивчає закономірності розвитку патологічних процесів в організмі людини внаслідок впливу екзо- та ендогенних чинників навколишнього середовища з метою обґрунтування гiгiєнiчних нормативiв, санiтарних норм і правил та профілактичних заходiв, реалiзацiя яких забезпечує оптимальнi умови для життєдiяльностi людини, збереження і змiцнення її здоров’я та запобігання виникненню різноманітних захворювань

Джерело інформації: Загальна гігієна : пропедевтика гігієни / [Гончарук Є. Г., Кундієв Ю. І., Бардов В. Г. та ін.]; за ред. Є. Г. Гончарука. – К.: Вища школа, 1995. – С. 34.


2. Назвіть ім'я основоположника гігієни як самостійної науки:

А *Петенкофер М.

В. Мінх О.О.

С. Доброславін О.П.

D. Мечніков І.І.

E. Пастер Л.

Джерело інформації: Загальна гігієна: пропедевтика гігієни / [Гончарук Є. Г., Кундієв Ю. І., Бардов В. Г. та ін.] ; за ред. Є. Г. Гончарука. ― К.: Вища школа, 1995. ― С. 34.


3. Назвіть основну мету гігієни:

А. *Збереження та зміцнення здоров'я людини

В. Вивчення стану навколишнього середовища

С. Вивчення етіології та патогенезу захворювань

D. Обґрунтування гігієнічних нормативів та критеріїв здоров'я людини

E. Прогнозування санітарної ситуації на перспективу

Джерело інформації: Гігієна та екологія / [Бардов В.Г., Москаленко В.Ф., Омельчук С.Т. та ін.] ; за ред. В. Г. Бардова. ― Вінниця: Нова Книга, 2006. ― С.19.


4. Назвіть основні періоди розвитку гігієни як науки:

А. *Емпіричний та експериментально-науковий

В. Революційний та еволюційний

С. Ергономічний та фізіологічний

D. Індустріальний та постіндустріальний

Е. Радянський та пострадянський

Джерело інформації: Загальна гігієна: пропедевтика гігієни / [Гончарук Є. Г., Кундієв Ю. І., Бардов В. Г. та ін.]; за ред. Є. Г. Гончарука. – К.: Вища школа, 1995. – С. 23.


5. Назвіть фактори навколишнього середовища, що впливають на здоров'я людини:

A. *Фізичні, хімічні, біологічні, психологічні

B. Колективні, індивідуальні, особистісні

C. Генетичні, фенотипічні

D. Глобальні, популяційні, індивідуальні

E. Психологічні, психофізіологічні. фізіологічні

Джерело інформації: Загальна гігієна : пропедевтика гігієни / [Гончарук Є. Г., Кундієв Ю. І., Бардов В. Г. та ін.] ; за ред. Є. Г. Гончарука. ― К.: Вища школа, 1995. ― С. 15-16.


6. Під профілактикою розуміють:

A. *Систему державних, громадських та медичних заходів, що направлені на збереження та зміцнення здоров'я людей, на виховання здорового молодого покоління, на підвищення працездатності та продовження активного життя.

B. Систему заходів, що спрямовані на підтримку чистоти приміщень різного призначення

C. Систему заходів, що спрямовані на забезпечення санітарного благополуччя населення

D. Діяльність установ, органів та закладів санітарно-епідеміологічної служби

E. Систему державних, громадських та медичних заходів спрямованих на виховання здорового молодого покоління, оптимізацію умов навчання та виховання, побуту, праці, відпочинку та харчування людей з метою зміцнення та збереження їх здоров'я

Джерело інформації: Гігієна та екологія / [Бардов В.Г., Москаленко В.Ф., Омельчук С.Т. та ін.] ; за ред. В. Г. Бардова. ― Вінниця: Нова Книга, 2006. ― С.18.


7. Перерахуйте основні види профілактики:

А. *Первинна, вторинна, третинна

В. Колективна, індивідуальна

С. Функціональна, інструментальна

D. Законодавча, адміністративна, самостійна

Е. Примусова, усвідомлена

Джерело інформації: Гігієна та екологія / [Бардов В.Г., Москаленко В.Ф., Омельчук С.Т. та ін.] ; за ред. В. Г. Бардова. ― Вінниця: Нова Книга, 2006. ― С.19.


8. Санітарія – це:

A. *Практичне застосування розроблених гігієнічною наукою нормативів, санітарних правил та рекомендацій, що забезпечують оптимізацію умов навчання та виховання, побуту, праці, відпочинку та харчування людей з метою зміцнення та збереження їх здоров’я

B. Діяльність установ, органів та закладів санітарно-епідеміологічної служби

C. Система заходів спрямованих на підтримку чистоти приміщень різного призначення

D. Система заходів, що спрямовані на забезпечення санітарного благополуччя населення

E. Систему державних, громадських та медичних заходів спрямованих на виховання здорового молодого покоління, оптимізацію умов навчання та виховання, побуту, праці, відпочинку та харчування людей з метою зміцнення та збереження їх здоров'я

Джерело інформації: Гігієна та екологія / [Бардов В.Г., Москаленко В.Ф., Омельчук С.Т. та ін.] ; за ред. В. Г. Бардова. ― Вінниця: Нова Книга, 2006. ― С.19.


9. Назвіть, яким законом гігієни є закон негативного впливу на навколишнє середовище діяльності людей:

A. *Другий закон

B. Перший закон

C. Третій закон

D. Четвертий закон

E. П’ятий закон

Джерело інформації: Загальна гігієна: пропедевтика гігієни / [Гончарук Є. Г., Кундієв Ю. І., Бардов В. Г. та ін.] ; за ред. Є. Г. Гончарука. ― К.: Вища школа, 1995. ― С. 993.


10. Назвіть, яким законом гігієни є закон позитивного впливу на навколишнє середовище людського суспільства:

A. *Четвертий закон

B. Перший закон

C. Другий закон

D. Третій закон

E. П’ятий закон

Джерело інформації: Загальна гігієна: пропедевтика гігієни / [Гончарук Є. Г., Кундієв Ю. І., Бардов В. Г. та ін.] ; за ред. Є. Г. Гончарука. ― К.: Вища школа, 1995. ― С. 108.


11. Назвіть, яким законом гігієни є закон позитивного впливу природного навколишнього середовища на здоров’я населення:

A. *Шостий закон

B. Четвертий закон

C. П’ятий закон

D. Сьомий закон

E. Восьмий закон

^ Джерело інформації: Загальна гігієна: пропедевтика гігієни / [Гончарук Є. Г., Кундієв Ю. І., Бардов В. Г. та ін.] ; за ред. Є. Г. Гончарука. ― К.: Вища школа, 1995. ― С. 115.


12 Назвіть, яким законом гігієни є закон негативного впливу на навколишнє середовище природних екстремальних явищ:

A. *Другий закон

B. Перший закон

C. Третій закон

D. Четвертий закон

E. П’ятий закон

Джерело інформації: Загальна гігієна: пропедевтика гігієни / [Гончарук Є. Г., Кундієв Ю. І., Бардов В. Г. та ін.] ; за ред. Є. Г. Гончарука. ― К.: Вища школа, 1995. ― С. 199.


13. Назвіть, яким законом гігієни є закон негативного впливу забрудненого (денатурованого) природного навколишнього середовища на здоров’я людини:

A. *П’ятий закон

B. Четвертий закон

C. Шостий закон

D. Сьомий закон

E. Восьмий закон

Джерело інформації: Загальна гігієна: пропедевтика гігієни / [Гончарук Є. Г., Кундієв Ю. І., Бардов В. Г. та ін.] ; за ред. Є. Г. Гончарука. ― К.: Вища школа, 1995. ― С. 110.


14. Укажіть, яку назву має причина або рушійна сила якого-небудь патологічного процесу, що визначає його характер або окремі особливості:

A. *Етіологічний чинник

B. 3абруднювач

C. Біотичний чинник

D. Абіотичний чинник

E. Етіологічний чинник ризику

Джерело інформації: Загальна гігієна: пропедевтика гігієни / [Гончарук Є. Г., Кундієв Ю. І., Бардов В. Г. та ін.] ; за ред. Є. Г. Гончарука. ― К.: Вища школа, 1995. ― С. 50.


15. Укажіть, яку назву має екзо- або ендогенний вплив на людину, який сприяє розвитку захворювання або смерті, не будучи безпосередньою їх причиною:

A. *Етіологічний чинник ризику

B. Абіотичний чинник

C. Біотичний чинник

D. Етіологічний чинник

E. Забруднювач

^ Джерело інформації: Загальна гігієна: пропедевтика гігієни / [Гончарук Є. Г., Кундієв Ю. І., Бардов В. Г. та ін.] ; за ред. Є. Г. Гончарука. ― К.: Вища школа, 1995. ― С. 50.


Проміжний контроль рівня знань студентів:


16 Укажіть, яка дія характеризує вплив на організм людини якого-небудь одного чинника:

A. *Роздільна

B. Поєднана

C. Комбінована

D. Комплексна

E. Синергічна

Джерело інформації: Загальна гігієна: пропедевтика гігієни / [Гончарук Є. Г., Кундієв Ю. І., Бардов В. Г. та ін.] ; за ред. Є. Г. Гончарука. ― К.: Вища школа, 1995. ― С. 386.


17. Укажіть, яка дія характеризує вплив на організм людини, якщо одна хімічна речовина одночасно надходить в організм з різних об’єктів навколишнього середовища:

A. *Комплексна

B. Поєднана

C. Комбінована

D. Роздільна

E. Синергічна

Джерело інформації: Загальна гігієна: пропедевтика гігієни / [Гончарук Є. Г., Кундієв Ю. І., Бардов В. Г. та ін.] ; за ред. Є. Г. Гончарука. ― К.: Вища школа, 1995. ― С. 407.


18. Укажіть, яка дія характеризує вплив на організм людини, якщо декілька речовин однакового походження одночасно надходять в організм з одного об’єкта навколишнього середовища:

A. *Комбінована

B. Поєднана

C. Роздільна

D. Комплексна

E. Синергічна

Джерело інформації: Загальна гігієна: пропедевтика гігієни / [Гончарук Є. Г., Кундієв Ю. І., Бардов В. Г. та ін.] ; за ред. Є. Г. Гончарука. ― К.: Вища школа, 1995. ― С. 386.


19. Укажіть, яка дія характеризує, якщо на організм людини одночасно впливають чинники навколишнього середовища різного походження (фізичні, хімічні і біологічні тощо):

A. *Поєднана

B. Роздільна

C. Комбінована

D. Комплексна

E. Синергічна

Джерело інформації: Загальна гігієна: пропедевтика гігієни / [Гончарук Є. Г., Кундієв Ю. І., Бардов В. Г. та ін.] ; за ред. Є. Г. Гончарука. ― К.: Вища школа, 1995. ― С. 386, 410.


20. Перерахуйте провідні методи гігієнічних досліджень:

А. *Епідеміологічний метод, метод санітарного обстеження, метод гігієнічного експерименту, метод санітарної експертизи

В. Експериментальний метод, економічний метод, історичний метод, медико-географічний метод, соціологічний метод

С. Епідеміологічний метод, констант-аналіз, метод експертної оцінки, метод структурного аналізу, метод математичного моделювання

Д. Метод індивідуального порівняння, популяційний метод, медико-статистичний метод

Е. Метод нечіткої логіки, метод нейронних мереж, метод прогнозної екстраполяції, метод мозкового штурму

Джерело інформації: Загальна гігієна: пропедевтика гігієни / [Гончарук Є. Г., Кундієв Ю. І., Бардов В. Г. та ін.] ; за ред. Є. Г. Гончарука. ― К.: Вища школа, 1995. ― С. 16-17.


21. Перерахуйте різновиди методу санітарного обстеження у ході гігієнічних досліджень:

А. *Санітарний опис та поглиблене санітарне обстеження

В. Санітарна експертиза та санітарно-статистичний метод

С. Медичне обстеження популяцій та клінічний нагляд за добровольцями

D. Лабораторний та натурний гігієнічний експеримент

Е. Метод прогнозної екстраполяції та епідеміологічний метод

Джерело інформації: Загальна гігієна: пропедевтика гігієни / [Гончарук Є. Г., Кундієв Ю. І., Бардов В. Г. та ін.] ; за ред. Є. Г. Гончарука. ― К.: Вища школа, 1995. ― С. 17.


22. Перерахуйте різновиди методу гігієнічного експерименту:

А. *Лабораторний та натурний гігієнічний експеримент

В. Санітарна експертиза та санітарно-статистичний метод

С. Медичне обстеження популяцій та клінічний нагляд за добровольцями

D. Санітарний опис та поглиблене санітарне обстеження

Е. Метод прогнозної екстраполяції та епідеміологічний метод

Джерело інформації: Загальна гігієна: пропедевтика гігієни / [Гончарук Є. Г., Кундієв Ю. І., Бардов В. Г. та ін.] ; за ред. Є. Г. Гончарука. ― К.: Вища школа, 1995. ― С. 20.


23. Укажіть, який метод дослідження передбачає проведення експерименту в реальних умовах:

A. *Метод натурного гігієнічного експерименту

B. Метод санітарного обстеження

C. Епідеміологічний метод

D. Метод санітарної експертизи

E. Метод санітарної освіти

Джерело інформації: Загальна гігієна: пропедевтика гігієни / [Гончарук Є. Г., Кундієв Ю. І., Бардов В. Г. та ін.] ; за ред. Є. Г. Гончарука. ― К.: Вища школа, 1995. ― С. 72.


24. Укажіть, який із наведених методів досліджень не відноситься до способу реалізації епідеміологічного методу вивчення здоров’я населення:

A. *Метод санітарної експертизи

B. Санітарно-статистичний метод

C. Метод медичного обстеження

D. Метод клінічного спостереження

E. Метод натурного експерименту

^ Джерело інформації: Загальна гігієна: пропедевтика гігієни / [Гончарук Є. Г., Кундієв Ю. І., Бардов В. Г. та ін.] ; за ред. Є. Г. Гончарука. ― К.: Вища школа, 1995. ― С. 82.


25 Укажіть, який із наведених методів досліджень використовується для вивчення здоров’я населення:

А. *Епідеміологічний метод

В. Метод санітарного обстеження

С. Метод гігієнічного експерименту

D. Метод санітарної експертизи

Е. Метод санітарної освіти

Джерело інформації: Загальна гігієна: пропедевтика гігієни / [Гончарук Є. Г., Кундієв Ю. І., Бардов В. Г. та ін.] ; за ред. Є. Г. Гончарука. ― К.: Вища школа, 1995. ― С. 52.


26. Укажіть, який основний метод дослідження в своїй роботі використовує санітарний лікар:

А. *Метод санітарного обстеження

В. Епідеміологічний метод

С. Метод гігієнічного експерименту

D. Метод санітарної експертизи

Е. Метод санітарної освіти

Джерело інформації: Загальна гігієна: пропедевтика гігієни / [Гончарук Є. Г., Кундієв Ю. І., Бардов В. Г. та ін.] ; за ред. Є. Г. Гончарука. ― К.: Вища школа, 1995. ― С. 65.


27. Назвіть, який принцип не відноситься до принципів гігієнічного нормування:

A. *Принцип абсолютності ГДК

B. Принцип відносності ГДК

C. Принцип розподілу об’єктів санітарної безпеки

D. Принцип першочерговості медичних показань

E. Принцип диференціації біологічних відповідей

Джерело інформації: Загальна гігієна: пропедевтика гігієни / [Гончарук Є. Г., Кундієв Ю. І., Бардов В. Г. та ін.] ; за ред. Є. Г. Гончарука. ― К.: Вища школа, 1995. ― С. 100-102.


28. Назвіть форми санітарного нагляду, що використовуються у гігієні:

A. *Поточний та запобіжний

B. Плановий та попередній

C. Позаплановий та періодичний

D. Поглиблений

Е. Щоденний та щоквартальний

Джерело інформації: Загальна гігієна: пропедевтика гігієни / [Гончарук Є. Г., Кундієв Ю. І., Бардов В. Г. та ін.] ; за ред. Є. Г. Гончарука. ― К.: Вища школа, 1995. ― С. 17, 512-530.


29. Укажіть основний тип санітарно-епідеміологічних станцій:

A. *Територіальні

B. Приватні

C. Сільськогосподарські

D. Акціонерні

E. Науково-дослідні

Джерело інформації: Гігієна та екологія / [Бардов В. Г., Москаленко В. Ф., Омельчук С. Т. та ін.] ; за ред. В. Г. Бардова. ― Вінниця: Нова Книга, 2006. ― С. 23.


30. Перерахуйте основні задачі санітарно-епідеміологічної станції:

А. *Організаційно-масова, протиепідемічна, санітарно-освітня робота, запобіжний і поточний нагляд

В. Наукова, виховна, лікувальна робота, запобіжний і поточний нагляд

С. Організаційно-масова, протиепідемічна, санітарно-освітня робота, попередній і періодичний нагляд

D. Науково-популярна, організаційно-методична, пошукова робота

Е. Адміністративна, законодавча, технологічні, технічна робота

^ Джерело інформації: Гігієна та екологія / [Бардов В. Г., Москаленко В. Ф., Омельчук С. Т. та ін.] ; за ред. В. Г. Бардова. ― Вінниця: Нова Книга, 2006. ― С.23.


Кінцевий контроль рівня знань студентів:


31. Вислови: “Гігієна – супутниця здоров’я” та “Хворобу легше попередити ніж лікувати” належать:

А. *Демокриту

В. Асклепію

С. Аристотелю

D. Гіппократу

Е. Авіценні

Джерело інформації: Общая гигиена: пропедевтика гигиены / [Гончарук Е. И., Кундиев Ю. И., Бардов В. Г. и др.] ; под ред. Е. И. Гончарука. ― К.: Вища школа, 2000. ― С. 22.


32. Автором першого медичного трактату “Про здоровий спосіб життя” є:

А. *Гіппократ

В. Асклепій

С. Демокрит

D. Аристотель

Е. Авіценна

Джерело інформації: Общая гигиена: пропедевтика гигиены / [Гончарук Е. И., Кундиев Ю. И., Бардов В. Г. и др.] ; под ред. Е. И. Гончарука. ― К.: Вища школа, 2000. ― С. 22.


33. Автором п’ятитомника “Канон лікарської науки” є:

А. *Авіценна

В. Асклепій

С. Демокрит

D. Аристотель

Е. Гіппократ

Джерело інформації: Общая гигиена: пропедевтика гигиены / [Гончарук Е. И., Кундиев Ю. И., Бардов В. Г. и др.] ; под ред. Е. И. Гончарука. ― К.: Вища школа, 2000. ― С. 25.


34. Одним з перших фундаментальних узагальнень ХІХ ст. в галузі утримання та порядку здійснення санітарних заходів став дев’ятитомний звід правил “Система загальної медичної поліції”. Його автором є:

А. *Франк І.П.

В. Єстерлен М.

С. Леві М.

D. Петтенкофер М.

Е. Хорнер Л.

Джерело інформації: Общая гигиена: пропедевтика гигиены / [Гончарук Е. И., Кундиев Ю. И., Бардов В. Г. и др.] ; под ред. Е. И. Гончарука. ― К.: Вища школа, 2000. ― С. 31.


35. Першим розробив та застосував в гігієні об’єктивні методи (хімічні та фізичні) досліджень факторів оточуючого середовища:

А. *Петтенкофер М.

В. Єстерлен М.

С. Франк І.П.

D. Леві М.

Е. Хорнер Л.

Джерело інформації: Общая гигиена: пропедевтика гигиены / [Гончарук Е. И., Кундиев Ю. И., Бардов В. Г. и др.] ; под ред. Е. И. Гончарука. ― К.: Вища школа, 2000. ― С. 31.


36. Перша кафедра гігієни в Україні була створена у місті:

А. *Київ

В. Харків

С. Донецьк

D. Львів

Е. Дніпропетровськ

Джерело інформації: Общая гигиена: пропедевтика гигиены / [Гончарук Е. И., Кундиев Ю. И., Бардов В. Г. и др.] ; под ред. Е. И. Гончарука. ― К.: Вища школа, 2000. ― С. 33.


37. Перша кафедра гігієни в Україні була створена у:

А. *1871 році

В. 1841 році

С. 1905 році

D. 1923 році

Е. 1930 році

Джерело інформації: Общая гигиена: пропедевтика гигиены / [Гончарук Е. И., Кундиев Ю. И., Бардов В. Г. и др.] ; под ред. Е. И. Гончарука. ― К.: Вища школа, 2000. ― С. 33.


38. Першу кафедру гігієни в Україні організував:

А. *Субботін В.А.

В. Корчак-Чепурківський О.В.

С. Хлопін Г.В.

D. Скворцов І.П.

Е. Орлов В.Д.

Джерело інформації: Общая гигиена: пропедевтика гигиены / [Гончарук Е. И., Кундиев Ю. И., Бардов В. Г. и др.] ; под ред. Е. И. Гончарука. ― К.: Вища школа, 2000. ― С. 35.


39. В березні 1921 р. першим серед медиків України був обраний дійсним членом її Академії наук:

А. *Корчак-Чепурківський О.В.

В. Горбачевський І.Я.

С. Хлопін Г.В.

D. Скворцов І.П.

Е. Орлов В.Д.

Джерело інформації: Общая гигиена: пропедевтика гигиены / [Гончарук Е. И., Кундиев Ю. И., Бардов В. Г. и др.] ; под ред. Е. И. Гончарука. ― К.: Вища школа, 2000. ― С. 35.


40. В 1922 році на з’їзді санітарних лікарів України ідею організації санітарно-епідеміологічних станцій як основної ланки санітарної служби висунув:

А. *Марзеєв О.М.

В. Корчак-Чепурківський О.В.

С.Семашко Р.А.

D. Хлопін Г.В.

Е. Соловйов З.П.

Джерело інформації: Общая гигиена: пропедевтика гигиены / [Гончарук Е. И., Кундиев Ю. И., Бардов В. Г. и др.] ; под ред. Е. И. Гончарука. ― К.: Вища школа, 2000. ― С. 39.

41. Перша санітарно-епідеміологічна станція на території колишнього СРСР була створена в 1922 році у місті:

А. *Гомель

В. Київ

С. Москва

D. Харків

Е. Одеса

Джерело інформації: Общая гигиена: пропедевтика гигиены / [Гончарук Е. И., Кундиев Ю. И., Бардов В. Г. и др.] ; под ред. Е. И. Гончарука. ― К.: Вища школа, 2000. ― С. 39.


Тема №2. Гігієнічна оцінка променистої енергії. Методика використання ультрафіолетового випромінювання з метою профілактики захворювань і санації повітряного середовища.


Вихідний контроль рівня знань студентів:


1. Дайте визначення поняття “сонячна радіація”:

А. *Інтегральний потік корпускулярних частинок та електромагнітного випромінювання

В. Силове поле, що утворюється нерухомими електричними зарядами

С. Поверхнева щільність сили світла

D. Оптичне випромінювання

Е. Фізичне поле, зумовлене магнітним полем

^ Джерело інформації: Гігієна та екологія / [Бардов В. Г., Москаленко В. Ф., Омельчук С. Т. та ін.] ; за ред. В. Г. Бардова. ― Вінниця: Нова Книга, 2006. ― С.


2. Укажіть на правильний розподіл основних складових частин сонячної радіації (інфрачервоне : видиме : ультрафіолетове випромінювання) на поверхні Землі:

А. *59% : 40% : 1%

В. 43% : 52% : 5%

С. 55% : 25% : 20%

D. 60% : 35% : 5%

Е. 40% : 45% : 15%

Джерело інформації: Даценко І. І. Профілактична медицина : загальна гігієна з основами екології / І. І. Даценко, Р. Д. Габович. ― К.: Здоров’я, 2004. ― С. 101.


3. Назвіть, який відсоток від загальної енергії сонячного випромінювання біля поверхні Землі складає енергія ультрафіолетових променів:

А. *1%

В. 55%

С. 40%

D. 59%

Е. 5%

Джерело інформації: Даценко І. І. Профілактична медицина : загальна гігієна з основами екології / І. І. Даценко, Р. Д. Габович. ― К.: Здоров’я, 2004. ― С. 101.


4. Назвіть довжину хвилі діапазону ультрафіолетове випромінювання:

A. *10–400 нм

B. 10–0,1 нм

C. Понад 1000 нм

D. 760–800 нм

E. 760–10000 нм

Джерело інформації: Гігієна та екологія / [Бардов В. Г., Москаленко В. Ф., Омельчук С. Т. та ін.] ; за ред. В. Г. Бардова. ― Вінниця: Нова Книга, 2006. ― С. 36.


5. Назвіть біологічні ефекти впливу ультрафіолетового випромінювання:

A. *Біогенний, абіогенний

B. Тепло утворюючий, діуретичний

C. Загальностимулюючий, загальнозміцнюючий

D. Утворення вільних радикалів, синтез акоміозина

E. Гемопоетичний, пігментоутворюючий

Джерело інформації: Гігієна та екологія / [Бардов В. Г., Москаленко В. Ф., Омельчук С. Т. та ін.] ; за ред. В. Г. Бардова. ― Вінниця: Нова Книга, 2006. ― С. 32.


6. Назвіть, які види біологічної дії ультрафіолетового випромінювання відносяться до біогенної:

А. *Антирахітична, загальностимулююча, пігментоутворююча

В. Бактерицидна, загальностимулююча

С. Антирахітична, бактерицидна

D. Фотоалергенна, фототоксична

Е. Антирахітична, канцерогенна

Джерело інформації: Гігієна та екологія / [Бардов В. Г., Москаленко В. Ф., Омельчук С. Т. та ін.] ; за ред. В. Г. Бардова. ― Вінниця: Нова Книга, 2006. ― С. 37.


7. Назвіть, які види біологічної дії ультрафіолетового випромінювання відносяться до абіогенної:

А. *Бактерицидна, канцерогенна

В. Бактерицидна, загальностимулююча

С. Антирахітична, загальностимулююча, пігментоутворююча

D. Фотоалергенна, фототоксична

Е. Антирахітична, канцерогенна

Джерело інформації: Гігієна та екологія / [Бардов В. Г., Москаленко В. Ф., Омельчук С. Т. та ін.] ; за ред. В. Г. Бардова. ― Вінниця: Нова Книга, 2006. ― С. 37.


8. Укажіть, на які ділянки поділяться діапазон ультрафіолетового випромінювання:

А. *А, Б, С

Б. Ад Бд Сд Дд

В. А, Б, С, Д

Г. А, Б, С, Д, Е

Д. А, Б

Джерело інформації: Гігієна та екологія / [Бардов В. Г., Москаленко В. Ф., Омельчук С. Т. та ін.] ; за ред. В. Г. Бардова. ― Вінниця: Нова Книга, 2006. ― С. 36.


9. Укажіть довжину хвилі, властиву для ділянки А ультрафіолетового випромінювання:

А. *315–400 нм

Б. 280–315 нм

В. 10–280 нм

Г. 50–200 нм

Д. 100–250 нм

Джерело інформації: Гігієна та екологія / [Бардов В. Г., Москаленко В. Ф., Омельчук С. Т. та ін.] ; за ред. В. Г. Бардова. ― Вінниця: Нова Книга, 2006. ― С. 36.


10. Укажіть довжину хвилі, властиву для ділянки В ультрафіолетового випромінювання:

А. *280–315 нм

Б. 315–400 нм

В. 10–280 нм

Г. 50–200 нм

Д. 100–250 нм

Джерело інформації: Гігієна та екологія / [Бардов В. Г., Москаленко В. Ф., Омельчук С. Т. та ін.] ; за ред. В. Г. Бардова. ― Вінниця: Нова Книга, 2006. ― С. 36.


11. Укажіть довжину хвилі, властиву для ділянки С ультрафіолетового випромінювання:

А. *10–280 нм

Б. 280–315 нм

В. 315–400 нм

Г. 50–200 нм

Д. 100–250 нм

Джерело інформації: Гігієна та екологія / [Бардов В. Г., Москаленко В. Ф., Омельчук С. Т. та ін.] ; за ред. В. Г. Бардова. ― Вінниця: Нова Книга, 2006. ― С. 36.


12. Назвіть основні ефекти впливу ультрафіолетового випромінювання зони А:

A. *Слабкий загальностимулюючий ефект, антирахітичний ефект, пігментоутворювальний ефект, онкогенний ефект

B. Антирахітичний ефект, пігментоутворювальний ефект,. тепловий ефект, холодовий ефект

C. виражений загальностимулюючий ефект, онкогенний ефект, іонізуючий ефект. антирахітичний ефект, сильний тепловий ефект

D. Слабкий загальностимулюючий ефект, іонізуючий ефект, сильний тепловий ефект, діуретичний

E. Холодовий ефект, іонізуючий ефект, сильний тепловий ефект, генопоетичний

Джерело інформації: Гігієна та екологія / [Бардов В. Г., Москаленко В. Ф., Омельчук С. Т. та ін.] ; за ред. В. Г. Бардова. ― Вінниця: Нова Книга, 2006. ― С. 36-38.


13. Назвіть основні ефекти впливу ультрафіолетового випромінювання зони В:

A. *Виражений загальностимулюючий ефект, антирахітичний ефект, пігментоутворювальний ефект, онкогенний ефект

B. Виражений загальностимулюючий ефект, тепловий ефект, іонізуючий ефект, сильний тепловий ефект

C. Антирахітичний ефект, тепловий ефект, іонізуючий ефект, холодовий ефект

D. Пігментоутворювальний ефект, тепловий ефект , сильний тепловий ефект, діуретичний

E. Холодовий ефект, антирахітичний ефект, слабкий загальностимулюючий ефект, генопоетичний

Джерело інформації: Гігієна та екологія / [Бардов В. Г., Москаленко В. Ф., Омельчук С. Т. та ін.] ; за ред. В. Г. Бардова. ― Вінниця: Нова Книга, 2006. ― С.36-38.


14. Назвіть основні ефекти впливу ультрафіолетового випромінювання зони С:

A. *Сильний бактерицидний, онкогенний

B. Тепловий, пігментоутворювальний

C. Анти рахітичний, загально стимулюючий

D. Загально стимулюючий, тепловий

E. Холодовий, тепловий

^ Джерело інформації: Гігієна та екологія / [Бардов В. Г., Москаленко В. Ф., Омельчук С. Т. та ін.] ; за ред. В. Г. Бардова. ― Вінниця: Нова Книга, 2006. ― С. 36-38.


Проміжний контроль рівня знань студентів:


15. Укажіть, які основні процеси виділяють в механізмі впливу ультрафіолетового випромінювання на організм людини:

А. *Біофізичні, гуморальні, нервово-рефлекторні

В. Біологічні, фізіологічні

С. Біохімічні, фізичні

D. Денатурація та фотоліз амінокислот

Е. Фотопошкодження генетичного матеріалу

Джерело інформації: Загальна гігієна : пропедевтика гігієни / [Гончарук Є. Г., Кундієв Ю. І., Бардов В. Г. та ін.] ; за ред. Є. Г. Гончарука. ― К.: Вища школа, 1995. ― С. 210-214.


16. Назвіть основні методи вимірювання інтенсивності ультрафіолетового випромінювання:

A. *Фотоелектричний метод за допомогою ультрафіолетметра, фотохімічний метод з використанням уранілу та щавлевої кислоти, біологічний метод

B. Фотоелектричний метод за допомогою психрометра, фотоелектричний метод за допомогою ультрафіолет метра, біологічний метод

C. Фотоелектричний метод за допомогою анемометра, фотоелектричний метод за допомогою приладу Журавльова, мікробіологічний метод

D. Фотохімічний метод з використанням щавлевої кислоти, фотохімічний метод з використанням реактиву Тільманса, вірусологічнийметод

E. Фотохімічний метод з використанням гематоксилінеозіну. фотохімічний метод з використанням уранілу, біологічний метод

Джерело інформації: Загальна гігієна : пропедевтика гігієни / [Гончарук Є. Г., Кундієв Ю. І., Бардов В. Г. та ін.] ; за ред. Є. Г. Гончарука. ― К.: Вища школа, 1995. ― С. 208-210.


17. Перерахуйте прилади для визначення інтенсивності ультрафіолетового випромінювання:

A. *Фотоінтенсиметри, ультрафіолетметр, кварцова пробірка з розчином уранілу та щавлевої кислоти

B. Люксметр, актинометр, фотоінтенсиметри

C. Актинометр, фотоінтенсиметри, кварцова пробірка з розчином уранілу

D. Люксметр, актинометр, піранометр Янішевського

E. Фотоекспонометр, фотоінтенсиметри, піранометр Янішевського

Джерело інформації: Гігієна та екологія / [Бардов В. Г., Москаленко В. Ф., Омельчук С. Т. та ін.] ; за ред. В. Г. Бардова. ― Вінниця: Нова Книга, 2006. ― С. 36.


18. Назвіть одиниці вимірювання інтенсивності ультрафіолетового випромінювання:

A. *Вт/м2

B. МкР/год

C. Вт/год

D. Лк

E. Мквт/сек

Джерело інформації: Гігієна та екологія / [Бардов В. Г., Москаленко В. Ф., Омельчук С. Т. та ін.] ; за ред. В. Г. Бардова. ― Вінниця: Нова Книга, 2006. ― С. 40.


19. Укажіть, яка кількість розкладеної щавлевої кислоти на 1 см 2 поверхні опроміненого розчину відповідає одній еритемній дозі:

А. *3,7–4,1 мг/см2

В. 1,1–1,5 мг/см2

С. 1,6–2,1 мг/см2

D. 2,1–2,5 мг/см2

Е. 2,5–3,6 мг/см2

Джерело інформації: Гігієна та екологія / [Бардов В. Г., Москаленко В. Ф., Омельчук С. Т. та ін.] ; за ред. В. Г. Бардова. ― Вінниця: Нова Книга, 2006. ― С 39.


20. Дайте визначення поняття “біологічна доза”:

A. *Найменша кількість ультрафіолетового випромінювання, яка викликає еритему через 15-20 год у дорослих та 3-4 год у дітей

B. Найбільша кількість ультрафіолетового випромінювання, яка викликає еритему через 15-20 год у дорослих та 1-3 год у дітей

C. Найменша кількість інфрачервоного випромінювання, яка викликає еритему у дорослих та дітей

D. Найбільша кількість інфрачервоного випромінювання, яка викликає еритему у дорослих та дітей

E. Найбільша кількість ультрафіолетового випромінювання, яка викликає еритему у дорослих та дітей через 30 хв

Джерело інформації: Гігієна та екологія / [Бардов В. Г., Москаленко В. Ф., Омельчук С. Т. та ін.] ; за ред. В. Г. Бардова. ― Вінниця: Нова Книга, 2006. ― С. 38.


21. Назвіть, який прилад необхідно застосувати для визначення інтенсивності ультрафіолетового випромінювання біологічним методом:

А. *Біодозиметр М.Ф.Горбачова

В. Ультрафіолетметр

С. Кільце Ландольта

D. Хронорефлексометр

Е. Індивідуальний дозиметр КІД-2

Джерело інформації: Гігієна та екологія / [Бардов В. Г., Москаленко В. Ф., Омельчук С. Т. та ін.] ; за ред. В. Г. Бардова. ― Вінниця: Нова Книга, 2006. ― С. 38.


22. Назвіть кількісні параметри визначення профілактичної дози ультрафіолетового випромінювання для дорослих:

A. *1/8 еритемної (біологічної) дози

B. 1/2−1/4 еритемної (біологічної) дози

C. 0,5 еритемної (біологічної) дози

D. ¼ еритемної (біологічної) дози

E. 1−2 еритемної (біологічної) доза

Джерело інформації: Гігієна та екологія / [Бардов В. Г., Москаленко В. Ф., Омельчук С. Т. та ін.] ; за ред. В. Г. Бардова. ― Вінниця: Нова Книга, 2006. ― С. 38.


23. Назвіть кількісні параметри визначення оптимальної фізіологічної дози ультрафіолетового випромінювання:

A. *1/2−1/4 еритемної (біологічної) дози

В. 1/8 еритемної (біологічної) дози

С. 1−2 еритемної (біологічної) доза

D. 0,5 еритемної (біологічної) дози

E. ¼ еритемної (біологічної) дози

Джерело інформації: Гігієна та екологія / [Бардов В. Г., Москаленко В. Ф., Омельчук С. Т. та ін.] ; за ред. В. Г. Бардова. ― Вінниця: Нова Книга, 2006. ― С. 38.


24. Перерахуйте основні патологічні стани при недостатності ультрафіолетового випромінювання:

A. *Зниження резистентності організму, анемія, рахіт, остеопороз

B. Ураження зору, анемія, ураження шлунково-кишкового тракту, ожиріння

C. Подагра, рахіт, блефарит, стоматит
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

Схожі:

Тема №1 iconТема Теоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту
Тема Тема Визначення вартості грошей у часі та її використання у фінансових розрахунках
Тема №1 iconТема фінансова діяльність держави тема предмет, сметод І система фінансового права
Тема 23. Фінансово-правові відносини, які виникають з діяльності комерційних банків
Тема №1 iconПоложення про речове право 25 Тема №18. Право власності 25 Тема №19. Право спільної власності 25 Тема №21. Речові права на чуже майно 25 Тема №22. Загальні положення про право інтелектуальної власності 25
Тема №15. Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи 25
Тема №1 iconПоложення про речове право 25 Тема №18. Право власності 25 Тема №19. Право спільної власності 25 Тема №21. Речові права на чуже майно 25 Тема №22. Загальні положення про право інтелектуальної власності 25
Тема №15. Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи 24
Тема №1 iconТема Походження, необхідність І суть грошей Тема Функції грошей
Тема 10. Безготівковий грошовий оборот І основи організації безготівкових розрахунків
Тема №1 iconЗвіт про наукову роботу філософського факультету за 2010 рік Держбюджетна тема І. Тема зп-57П
Тема зп–57П “Структурно-функціональна модель психологічного здоров’я особистості ”
Тема №1 iconДокументи
1. /Лекц_х/ВСТУП.doc
2. /Лекц_х/До Т....

Тема №1 iconТема Конкуренція в системі ринкової економіки Тема Конкурентоспроможність товарів і послуг на світовому ринку
Тема Система управління конкурентоспроможністю підприємства на світовому ринку
Тема №1 iconТема Конкуренція в системі ринкової економіки Тема Конкурентоспроможність товарів І послуг на світовому ринку
Тема Система управління конкурентоспроможністю підприємства на світовому ринку
Тема №1 iconТема I. Понятие международного права 2 Тема II. Источники международного права 8
Тема XVIII. Международно-правовое регулирование экономического сотрудничества 253
Тема №1 iconТема №1
Тема № Основні поняття соціолінгвістики «соціолект», «жаргон», «сленг», «арго»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи