Модуль 1 з гігієни та екології для студентів 3 курсу медичного факультету icon

Модуль 1 з гігієни та екології для студентів 3 курсу медичного факультету
Скачати 67.52 Kb.
НазваМодуль 1 з гігієни та екології для студентів 3 курсу медичного факультету
Дата19.04.2013
Розмір67.52 Kb.
ТипДокументи

Модуль 1


з гігієни та екології

для студентів 3 курсу медичного факультету

(спеціальність – лікувальна справа)


Загальні питання гігієни та екології


Теоретичні питання


Змістовий модуль 1. Вступ в гігієну та екологію. Основи запобіжного та поточного санітарного нагляду.


1. Гігієна як наука, її місце в роботі сучасного лікарів медичного (лікувального) профілю. Мета, завдання та методи досліджень. Розвиток гігієни в Україні. Принципи гігієнічного нормування.

2. Основні напрямки наукових досліджень сучасної гігієни. Закони гігієни. Питання гігієни у програмі ВООЗ “Здоров’я для всіх у XXI столітті”. Основи законодавства України про охорону здоров’я та санітарно–епідеміологічне благополуччя населення.

3. Структура та основні завдання санітарно–епідеміологічної служби. Зміст запобіжного та поточного санітарного нагляду.


Змістовий модуль 2. Навколишнє середовище та методи його дослідження.

Гігієна населених місць та жител.

1. Сонячна радіація та її гігієнічне значення (спектр сонячного випромінювання, характеристика фізичних властивостей та біологічної дії, прилади та одиниці вимірювання, можливі зрушення у стані здоров’я та захворювання).

2. Ультрафіолетова радіація як виробнича шкідливість (характеристика фізичних властивостей і біологічної дії, прилади та одиниці вимірювання, патологія). Профілактика захворювань при роботі, що пов’язана з впливом ультрафіолетової радіації.

3. Інфрачервона радіація як виробнича шкідливість (характеристика фізичних властивостей і біологічної дії, прилади та одиниці вимірювання, патологія). Профілактика захворювань при роботі, що пов’язана з впливом інфрачервоної радіації.

4. Освітлення та здоров’я. Гігієнічні вимоги до освітлення. Методики вивчення і оцінки природного та штучного освітлення. Зрушення у стані здоров’я та захворювання, що виникають в умовах недостатнього освітлення. Профілактика міопії у дітей та підлітків.

5. Атмосфера як елемент біосфери та фактор здоров’я (структура, склад, властивості, можливі зрушення у стані здоров’я та захворювання). Способи охорони атмосферного повітря від забруднень.

6. Метеорологічні фактори як виробнича шкідливість. Класифікація і характеристика мікроклімату. Зрушення у стані здоров’я та захворювання, що зумовлені впливом метеофакторів. Заходи щодо профілактики.

7. Атмосферний тиск як виробнича шкідливість (біологічна дія, прилади та одиниці вимірювання, патологія).

8. Вентиляція приміщень та її гігієнічне значення. Гігієнічна характеристика систем, видів та пристроїв для вентиляції приміщень. Показники якості повітря та ефективності вентиляції у приміщенні.

9. Мікроклімат приміщень та його гігієнічне значення. Класифікація мікроклімату. Гігієнічні основи оцінки мікроклімату приміщень. Методика комплексної оцінки впливу метеорологічних факторів на здоров’я людини.

10. Клімат та здоров’я населення (визначення, класифікація, кліматотвірні та кліматохарактеризуючі фактори, їх гігієнічна характеристика).

11. Акліматизація людини (види, фактори, що впливають на акліматизацію, гігієнічні рекомендації). Особливості акліматизації у південних широтах.

12. Погода і здоров’я населення (визначення, класифікація, погодотвірні та погодохарактеризуючі фактори, вплив на організм людини). Геліометеотропні реакції та їх профілактика.


Змістовий модуль 3. Гігієна води та водопостачання, гігієна повітряного середовища, гігієна ґрунту, санітарна очистка населених місць.

1. Водопостачання та здоров’я населення (характеристика джерел та систем водопостачання, гігієнічні вимоги до питної води, Державний стандарт на питну воду). Заходи з санітарної охорони водоймищ.

2. Гігієнічні основи водопостачання населених місць. Гігієнічні вимоги до улаштування шахтних криниць та основні етапи їх санації. Загальна схема санітарного обстеження джерел місцевого водопостачання.

3. Показники забруднення води патогенною мікрофлорою, неорганічними та органічними хімічними речовинами, радіоактивними речовинами.

4. Очистка води (види, методи, засоби та прийоми, обладнання). Показники якості очистки води.

5. Знезараження води (методи, засоби та прийоми). Показники якості знезараження питної води.

6. Санітарна очистка населених місць та здоров’я населення. Гігієнічні принципи проведення та показники якості санітарної очистки.

7. Гігієнічне значення ґрунту (механічна структура, фізичні властивості, хімічних склад, процеси самоочищення). Показники санітарного стану ґрунту. Заходи щодо санітарної охорони ґрунту.

8. Урбанізація та проблеми охорони здоров’я. Гігієна планування та забудови населених місць. Гігієнічне значення зелених насаджень.

9. Гігієнічні вимоги до житла. Вплив житлових умов на стан здоров’я та працездатність людини.


Змістовий модуль 4. Гігієна харчування

1. Гігієнічні принципи раціонального харчування. Показники адекватності та збалансованості харчування.

2. Класифікація та гігієнічна характеристика основних харчових речовин. Фізіологічні норми потреби в основних харчових речовинах та енергії різних груп населення. Методи оцінки харчування населення.

3. Основні принципи проведення санітарної експертизи харчових продуктів. Класифікація харчових продуктів та методи оцінки ступеня їх якості. Поняття про фальсифіковані і рафіновані продукти, а також продукти–сурогати.

4. Фізіолого–гігієнічне значення білків у харчуванні людини. Захворювання, зумовлені дефіцитом та надлишком білків та їх профілактика. Поняття про білково–енергетичну недостатність.

5. Фізіолого–гігієнічне значення вуглеводів у харчуванні людини. Захворювання, зумовлені дефіцитом та надлишком вуглеводів та їх профілактика.

6. Фізіолого–гігієнічне значення жирів у харчуванні людини. Захворювання, зумовлені дефіцитом та надлишком жирів та їх профілактика. Ознаки псування жирів. Рафіновані і перегріті жири та їх гігієнічне значення.

7. Фізіолого–гігієнічне значення вітамінів у харчуванні людини. Захворювання, зумовлені дефіцитом та надлишком вітамінів та їх профілактика. Гігієнічне значення смакових речовин у харчуванні.

8. Гігієнічне значення макро- та мікроелементів у харчуванні людини. Захворювання, що зумовлені дефіцитом та надлишком мікроелементів. Поняття про біогеохімічні провінції. Профілактика біогеохімічних ендемій.

9. Харчова і біологічна цінність молока та молочних продуктів. Кисломолочні продукти та їх лікувальне значення. Санітарна експертиза молока та молочних продуктів. Показники якості та ознаки фальсифікації і псування молока.

10. Харчова і біологічна цінність продуктів переробки зерна. Показники якості та псування борошна.

11. Харчова і біологічна цінність овочів та фруктів. Класифікація вуглеводів. Легко– та важкозасвоювані вуглеводи та їх гігієнічне значення.

12. Харчова і біологічна цінність м’яса та м’ясних продуктів. Санітарна експертиза м’яса та м’ясних продуктів. Ознаки псування м’яса. Профілактика захворювань, що пов’язані із споживанням недоброякісних м’ясних продуктів.

13. Харчова і біологічна цінність риби та рибних продуктів. Санітарна експертиза риби, рибних продуктів та консервів. Ознаки псування риби. Захворювання, що пов’язані зі споживанням рибних продуктів.

14. Гігієнічна характеристика методів і засобів консервування харчових продуктів. Санітарна експертиза консервів та харчових концентратів.

15. Харчові отруєння та їх профілактика (класифікація харчових отруєнь, етіологічні фактори, тактика та обов’язки лікаря, який першим установив діагноз харчового отруєння). Загальна схема розслідування випадку харчового отруєння.

16. Харчові отруєння бактеріальної природи (етіологія, умови, що сприяють виникненню харчових отруєнь, диференційний діагноз). Заходи щодо профілактики.

17. Харчові отруєння хімічної природи та їх профілактика (класифікація, етіологічні фактори, диференційний діагноз) Заходи щодо профілактики.

18. Гігієнічні основи лікувально–дієтичного харчування. Класифікація харчових продуктів з урахуванням їх лікувальної дії. Задачі та обов’язки лікаря–дієтолога.

19. Гігієнічні основи лікувально–профілактичного харчування на виробництві. Правила відбору проб їжі для лабораторного дослідження.


практичні навички


 1. Методика визначення біологічної дози.

 2. Гігієнічна оцінка природного освітлення.

 3. Гігієнічна оцінка штучного освітлення.

 4. Методика визначення коефіцієнта природного освітлення.

 5. Методика визначення світлового коефіцієнта та коефіцієнта заглиблення.

 6. Гігієнічна оцінка мікроклімату в приміщенні.

 7. Методика визначення вологості у приміщенні.

 8. Методика визначення вмісту СО2.

 9. Методика визначення ефективності штучної вентиляції за кратністю обміну повітря.

 10. Санітарна експертиза якості питної води.

 11. Основні принципи проведення санітарної експертизи харчових продуктів.

 12. Санітарна експертиза молока.

 13. Методика визначення кислотності молока.

 14. Санітарна експертиза м’яса.

 15. Санітарна експертиза борошна.

 16. Санітарна експертиза риби.

 17. Санітарна експертиза консервів.

 18. Методика визначення енерговитрат людини.

 19. Методика визначення ступеня забезпечення організму вітаміном С.

 20. Методика розслідування харчових отруєнь.


Ситуаційні задачі


 1. Ситуаційні задачі з комунальної гігієни (визначення біологічної дози, оцінка природного та штучного освітлення, аналіз мікрокліматичних умов, оцінка ефективності природної та штучної вентиляції, визначення особливостей циркуляції атмосферного повітря, санітарна експертиза питної води, розрахунок необхідної кількості хлорного вапна для проведення знезараження води).

 2. Ситуаційні задачі з гігієни харчування (оцінка адекватності та збалансованості харчування, аналіз енергетичної та вітамінної забезпеченості організму харчуванням, санітарна експертиза молока і молочних продуктів, борошна і хліба, м’яса і м’ясних продуктів, риби і рибних продуктів та консервів, санітарно-гігієнічна оцінка харчоблоку лікарні, молочної кухні та їдальні громадського харчування, проведення розслідування випадку харчового отруєння).

Схожі:

Модуль 1 з гігієни та екології для студентів 3 курсу медичного факультету iconЛ.І. Власик календарнийплан лекцій з гігієни та екології для іноземних студентів 3-го курсу медичного факультету №2
Вступ до гігієни та екології. Основи запобіжного та поточного санітарного нагляду. Принципи гігієнічного нормування. Закони гігієни....
Модуль 1 з гігієни та екології для студентів 3 курсу медичного факультету iconМодуль 1 з гігієни та екології для студентів 3 курсу медичного факультету
Структура та основні завдання санітарно-епідеміологічної служби. Зміст попереджувального та поточного санітарного нагляду
Модуль 1 з гігієни та екології для студентів 3 курсу медичного факультету iconМетодичні розробки з гігієни та екології для студентів 3 курсу медичного факультету
Тема №1. Гігієна як наука. Місце і значення гігієни в системі медичних наук та практичній діяльності лікаря. Основні закони гігієни....
Модуль 1 з гігієни та екології для студентів 3 курсу медичного факультету iconМетодичні розробки з гігієни та екології для студентів 3 курсу медичного факультету
Тема №1. Гігієна як наука. Місце і значення гігієни в системі медичних наук та практичній діяльності лікаря. Основні закони гігієни....
Модуль 1 з гігієни та екології для студентів 3 курсу медичного факультету iconМодуль 2 з гігієни та екології для студентів 3 курсу медичного факультету
Медико-санітарне обслуговування працівників. Основні напрямки діяльності цехового лікаря–ординатора по забезпеченню здорових умов...
Модуль 1 з гігієни та екології для студентів 3 курсу медичного факультету iconТематика та календарний план практичних занять з гігієни та екології для студентів 3 курсу медичного факультету
Гігієна як наука. Місце і значення гігієни в системі медичних наук та практичній діяльності лікаря. Основні закони гігієни. Методи...
Модуль 1 з гігієни та екології для студентів 3 курсу медичного факультету iconМодуль 2 з гігієни та екології для студентів 3 курсу медичного факультету
Гігієна праці“, “Гігієна дітей і підлітків”, “Екологія людини”, “Здоровий спосіб життя, особиста гігієна та психогігієна”, “Гігієна...
Модуль 1 з гігієни та екології для студентів 3 курсу медичного факультету iconДиференційований залік з гігієни та екології для студентів 3 курсу медичного факультету
Структура та основні завдання санітарно-епідеміологічної служби. Зміст попереджувального та поточного санітарного нагляду
Модуль 1 з гігієни та екології для студентів 3 курсу медичного факультету iconТематика та календарний план лекцій з гігієни та екології для студентів 3 курсу медичного факультету
Гігієна як наука. Основні закони гігієни. Методи гігієнічних досліджень. Гігієнічне значення погоди і клімату та особливості їх впливу...
Модуль 1 з гігієни та екології для студентів 3 курсу медичного факультету iconТематика та календарний план практичних занять з гігієни та екології для студентів 6 курсу медичного факультету
Харчування та здоров’я. Види харчування. Методика оцінки харчового статусу людини
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи