Перелік питань підсумкового контролю (підсумкові модулі І, ІІ) icon

Перелік питань підсумкового контролю (підсумкові модулі І, ІІ)
Скачати 58.24 Kb.
НазваПерелік питань підсумкового контролю (підсумкові модулі І, ІІ)
Дата19.04.2013
Розмір58.24 Kb.
ТипДокументи

Курс «Латинська мова та основи медичної термінології»


Перелік питань підсумкового контролю (підсумкові модулі І, ІІ)

з латинської мови та основ медичної термінології

для студентів І курсу медичного факультету

(спеціальність “ Медична психологія”)


Поняття про основи медичної термінології.

Поняття про термін, термінологію, номенклатуру, номенклатурне найменування.

Загальні відомості про сучасні міжнародні номенклатури як системи медичних та біологічних термінів латинською мовою, які мають офіційний міжнародний статус.

Загальні відомості про Міжнародну анатомічну номенклатуру.

Загальні відомості про “Pharmacopoea Internationalis” – “Міжнародну фармакопею”. Загальні відомості про вітчизняні фармакопеї, УФ, фармакопейний комітет України, їх функціонування.

Гуманітарне значення латинської та давньогрецької мов.

Медична та гуманітарна фразеологія.

Gaudeamus (сarmen scholasticum).


Модуль I

Фонетика.

1. Латинський алфавіт. Графіка друкованих та писаних літер:

  • написання літер алфавіту;

  • передача дифтонгів;

  • передача грецьких дифтонгів;

  • буквосполучення.

2. Правила вимови.

3. Правила постановки наголосу. Поняття про довготу та короткість голосних; визначення часокількості голосних другого складу.

Морфологія.

Система іменника..

4. Граматичні категорії. Словникова форма.

5. Визначення відміни, роду іменника.

6. Іменники І-V відмін. Родові закінчення. Відмінкові закінчення. Визначення основи. Винятки. Парадигма іменників І-V відмін.

7. Іменники першої грецької відміни.

8. Правило середнього роду.

9. Основні особливості іменників III відміни.

10.Типи відмінювання. Особливості закінчень приголосного, голосного та мішаного типів.

11. Іменники ІІІ відміни чоловічого роду: закінчення, винятки, визначення основи, відмінювання. Вживання в термінах.

12. Іменники ІІІ відміни жіночого роду: закінчення, винятки, визначення основи, відмінювання. Вживання в термінах.

13. Іменники ІІІ відміни середнього роду: закінчення, винятки, визначення основи, відмінювання. Вживання в термінах.

14. Іменники грецького походження на –sis. Особливості відмінювання.

15. Особливості відмінювання деяких іменників середнього роду – vas, gramma etc.

16. Функції іменників у складі медичних термінів (головне слово, неузгоджене означення, означення-прикладка).

17. Анатомо-гістологічні терміни на неузгоджене означення.

Система прикметника..

18. Граматичні категорії. Дві групи прикметників. Словникова форма.

19. Прикметники І групи (І та ІІ відмін). Визначення основи, відмінювання.

20. Прикметники ІІ групи (III відміни). Три типи прикметників другої групи. Визначення основи. Особливості відмінювання.

21. Прикметники ІІ групи третьої відміни. Типи прикметників другої групи. Визначення основи. Особливості відмінювання.

22. Алгоритм узгодження прикметників з іменниками.

23. Функції прикметників у складі медичних термінів.

24. Анатомо-гістологічні терміни на узгоджене означення.

25. Ступені порівняння прикметників. Утворення вищого і найвищого ступенів порівняння. Прикметники, які не мають звичайного ступеня порівняння. Прикметники, які утворюють ступені порівняння від різних основ. Вживання відмінків при ступенях порівняння. Особливості вживання ступенів порівняння.

26. Морфологічна та синтаксична структура термінів з різними типами означень.

27. Переклад латинською та українською мовами багатослівних анатомо-гістологічних термінів з лексикою різних відмін.

28. Морфолого-синтаксичний аналіз анатомічних термінів.

Термінологічне словотворення

29. Поняття про способи утворення термінів.

30. Загальні відомості про похідні терміни (деривати).

31. Класифікація похідних термінів за походженням та структурою.

32. Поняття про основу слова (твірну, похідну), префікс, суфікс, афікс, флексію

(закінчення).

33 Основні грецько-латинські дублетні і антонімічні префікси.

34.Суфіксація: найуживаніші суфікси іменників та прикметників.

35. Основоскладання.

36. Обов’язкова лексика (терміни лексичних мінімумів розділу “Термінологічне

словотворення”).


Модуль IІ


Фармацевтична термінологія

  1. Termini generales: лікарська форма, лікарська речовина, лікарський

засіб, лікарська рослинна сировина, лікарський препарат, діюча речовина.

  1. Систематичні (наукові) та тривіальні (умовні) найменування лікарських речовин (засобів).

  2. Основні вимоги щодо присвоєння тривіальних назв лікарським засобам.

  3. Способи утворення тривіальних найменувань лікарських засобів.

  4. Світова синонімія лікарських засобів.

6. Міжнародні непатентовані найменування для лікарських речовин (INN – International Non-proprietary Names).

7. Торгові (комерційні) назви. Товарні знаки готових лікарських засобів.

8. Частотні відрізки, орфографія, значення (систематизація).

8. Граматичні моделі фармацевтичних термінів та номенклатурних найменувань.

9. Визначення рецепта. Рецепт як юридичний документ. Правила виписування.

10. Структура рецепта. Назви та зміст частин рецепта.

11. Граматична структура рецептурного рядка. Оформлення Designatio materiarum.

12. Найменування інгредієнтів складного рецепта.

13. Способи виписування рецептів: сучасний скорочений припис, традиційний розгорнутий припис.

14. Правила скорочення в рецептах. Найважливіші рецептурні скорочення.

15. Рецептурні формулювання та спеціальні професійні вислови. Особливості вживання іменника species.

16. Сучасні приписи таблеток, драже, супозиторіїв, очних плівок та інше.

17. Способи виписування твердих лікарських форм.

18. Способи виписування м’яких лікарських форм.

19. Способи виписування рідких лікарських форм.

20. Додаткові написи в рецептах.

21. Типові моделі найменувань лікарських перепаратів.

22. Поняття про наукову латинську ботанічну номенклатуру. Біліарність.

23.Назви рослин в номенклатурі лікарських засобів і в ботанічній номенклатурі.

Система дієслова.

24. Граматичні категорії латинських дієслів. Словникова форма. Визначення основи. Чотири дієвідміни.

25. Утворення дійсного і умовного способу теперішнього часу активного та пасивного стану.

26. Утворення форм наказового способу дієслова. Застосування наказового способу у рецептурі.

27. Дієприкметники теперішнього часу активного стану. Відмінювання, особливості перекладу українською мовою. Вживання.

28. Дієслово fio, fieri (форми третьої особи однини та множити пасивного стану умовного способу). Вживання і структура рецептурних формулювань з дієсловом fio, fieri.

29.Числівник. Кількісні та порядкові числівники. Числівники-префікси латинського та грецького походження.

30. Сполучники.

31. Прийменники. Вживання прийменників у латинській мові.

Прийменники, які керують Accusativus та Ablativus. Прийменники з подвійним керуванням.

Хімічна номенклатура латинською мовою

32. Латинські назви хімічних елементів, орфографія, винятки.

33. Напівсистематичні і тривіальні назви кислот, принципи утворення,

особливості перекладу.

34. Загальні принципи утворення фармакопейних назв оксидів, пероксидів,

гідроксидів, закисів.

35. Міжнародний спосіб утворення назв солей кисневмісних кислот.

36. Міжнародний спосіб утворення назв солей безкисневих кислот.

37. Калієві і натрієві солі. Кислі та основні солі.

38. Назви складних ефірів (oсобливості пнрекладу латинською та українською

мовами).

Клінічна термінологія

39. Загальні відомості про клінічну термінологію.

40. Поняття про терміноелемент. Способи утворення складних клінічних

термінів.

41. Класифікація клінічних термінів за походженням та за структурою.

42. Основні грецько-латинські дублетні позначення (систематизація):

орфографія, значення, особливості вживання.

43. Основні грецькі терміноелементи (систематизація), орфографія, значення.

44. Найчастіше вживані суфікси назв хвороб запального, незапального та

пухлинного характеру.

45. Конструювання клінічних термінів.

46. Обов’язкова лексика (терміни лексичних мінімумів розділу “Клінічна

термінологія”).

47. Переклад латинською мовою деяких діагнозів з окремих розділів медицини:

психологія, психіатрія, нервові хвороби, терапія, інфекційні хвороби, хірургія,

офтальмологія, фтизіатрія, внутрішні хвороби, акушерство і гінекологія etc.

48. Лексика клінічних діагнозів.

Схожі:

Перелік питань підсумкового контролю (підсумкові модулі І, ІІ) iconПерелік питань підсумкового контролю (підсумкові модулі І, ІІ)
Загальні відомості про сучасні міжнародні номенклатури як системи медичних та біологічних термінів латинською мовою, які мають офіційний...
Перелік питань підсумкового контролю (підсумкові модулі І, ІІ) iconПерелік питань для підсумкового контролю

Перелік питань підсумкового контролю (підсумкові модулі І, ІІ) icon6. Перелік питань для підсумкового контролю

Перелік питань підсумкового контролю (підсумкові модулі І, ІІ) icon6. Перелік питань для підсумкового контролю

Перелік питань підсумкового контролю (підсумкові модулі І, ІІ) iconПерелік питань для підсумкового контролю ооп

Перелік питань підсумкового контролю (підсумкові модулі І, ІІ) iconПерелік теоретичних питань підсумкового контролю
move to 0-16381021
Перелік питань підсумкового контролю (підсумкові модулі І, ІІ) iconПерелік питань для підсумкового контролю з навчальної дисципліни ооп

Перелік питань підсумкового контролю (підсумкові модулі І, ІІ) iconПерелік питань для підсумкового контролю з навчальної дисципліни Операційні системи

Перелік питань підсумкового контролю (підсумкові модулі І, ІІ) iconПерелік питань для підсумкового контролю з дисципліни «Основи програмної інженерії»

Перелік питань підсумкового контролю (підсумкові модулі І, ІІ) iconПерелік питань для підсумкового контролю
Загальна хірургія з доглядом за хворими та основами анестезіології і реаніматології
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи