Тематичний план практичних занять з курсу мікробіології, вірусології, імунології для студентів 2 курсу медичного факультету (спеціальність медична психологія) Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова icon

Тематичний план практичних занять з курсу мікробіології, вірусології, імунології для студентів 2 курсу медичного факультету (спеціальність медична психологія) Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова
Скачати 54.36 Kb.
НазваТематичний план практичних занять з курсу мікробіології, вірусології, імунології для студентів 2 курсу медичного факультету (спеціальність медична психологія) Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова
Дата19.04.2013
Розмір54.36 Kb.
ТипДокументиТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

з курсу мікробіології, вірусології, імунології для студентів 2 курсу медичного факультету (спеціальність - медична психологія)

Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова


№ п/п

Тема та зміст заняття

К-ть

годин

Модуль 1. Морфологія і фізіологія мікроорганізмів. Інфекція. Імунітет.

Змістовий модуль 1. Введення в мікробіологію.Організація бактеріологічної лабораторії. Мікроскопічні методи дослідження. Мікроскопування біологічних препаратів за допомогою імерсійної системи мікроскопа.

2

Змістовий модуль 2. Морфологія і структура прокаріотів та паразитичних одноклітинних еукаріотів.Морфологія бактерій. Виготовлення препаратів з бактеріальних культур. Простий спосіб забарвлення.

2Будова та хімічний склад бактеріальної клітини. L-форми бактерій. Забарвлення препаратів за методом Грама.

2Кислотостійкі бактерії. Спори бактерій. Методи їх виявлення. Забарвлення препаратів за методом Ціля-Нільсена.

2Капсула у бактерій. Джгутики. Внутрішньоклітинні включення. Способи їх виявлення.

2Морфологія, особливості будови та способи виявлення спірохет, рикетсій, хламідій, мікоплазм, актиноміцетів.

2

Змістовий модуль 3. Фізіологія мікроорганізмі.

Еволюція та класифікація мікроорганізмів.

7.

Фізіологія мікроорганізмів. Живлення бактерій. Виділення чистих культур аеробів (1 етап).

2

8.

Фізіологія мікроорганізмів. Розмноження бактерій. Виділення чистої культури аеробів (2 етап).

2

9.

Фізіологія мікроорганізмів. Ферментативна активність бактерій. Виділення чистої культури аеробів (3 етап).

2

10.

Фізіологія мікроорганізмів. Дихання бактерій. Способи культивування і виділення чистої культури анаеробів.

2

Змістовий модуль 4. Генетика мікроорганізмів.

11.

Генетика мікроорганізмів. Мінливість. Основи генної інженерії. Трансдукція. Трансформація. Кон’югація.

2

Змістовий модуль 5. Мікробіологічні основи антимікробної хіміотерапії.

12.

Вплив фізичних і хімічних факторів на мікроорганізми. Методи стерилізації.

2

13.

Протимікробні ХТЗ. Антибіотики. Методи вивчення чутливості бактерій до антимікробних засобів.

2

Змістовий модуль 6. Інфекція

14.

Інфекція. Фактори патогенності мікроорганізмів, їх визначення. Біологічний метод діагностики.

2

Змістовий модуль 7. Імунна система організму. Реакції неспецифічного захисту від інфекційних агентів.

15.

Видовий імунітет. Дослідження факторів неспецифічного захисту організму.

2

Змістовий модуль 8. Антигени. Антитіла. Реакції імунітету.

16.


Набутий імунітет. Антигени й антитіла. Серологічні реакції. Реакція аглютинації. Реакція преципітації.

2


17.

Серологічні реакції. Реакція зв'язування комплементу. Реакції з використанням мічених антигенів і антитіл.

2

Змістовий модуль 9. Імунопатологія. Специфічна профілактика інфекційних захворювань.

18.

Специфічна профілактика і терапія інфекційних захворювань. Вакцини й анатоксини.

2

19.

Специфічна профілактика і терапія інфекційних захворювань. Сироватки і гаммаглобуліни.

2

20.

Контроль засвоєння модуля 1. Морфологія і фізіологія мікроорганізмів. Інфекція. Імунітет.

2

Модуль 2. Спеціальна, клінічна та екологічна мікробіологія.

Змістовий модуль 10. Патогенні прокаріоти та еукаріоти.

21.

Патогенні рикетсії. Біологічні властивості. Методи лабораторної діагностики рикетсіозів. Серологічна діагностика епідемічного висипного тифу та Ку-лихоманки.

2

22.

Патогенні коки. Стафілококи. Стрептококи. Морфологія та біологічні властивості. Мікробіологічна діагностика захворювань.

2

23

Патогенні коки. Менінгококи. Гонококи. Морфологія та біологічні властивості. Мікробіологічна діагностика захворювань

2

24

Патогенні ентеробактерії. Ешерихії. Шигели. Морфологія та біологічні властивості. Мікробіологічна характеристика ешерихіозів та шигельозу.

2

25

Патогенні ентеробактерії. Сальмонели. Збудники черевного тифу та паратифів А і В. Сальмонели - збудники гострих гастроентеритів. Морфологія та біологічні властивості. Мікробіологічна діагностика захворювань.

2

26

Умовно-патогенні ентеробактерії – протеї, клебсієли. Псевдо- монади. Морфологія та біологічні властивості. Мікробіологічна діагностика захворювань.

2

27

Патогенні вібріони. Морфологія та біологічні властивості холерного вібріона. Мікробіологічна діагностика холери.

2Зав. кафедрою мікробіології, вірусології та імунології

академік АН ВШ України,

заслужений діяч науки і техніки України,

доктор медичних наук, професор Г.К.ПАЛІЙСхожі:

Тематичний план практичних занять з курсу мікробіології, вірусології, імунології для студентів 2 курсу медичного факультету (спеціальність медична психологія) Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова iconТематичний план практичних занять з курсу мікробіології, вірусології, імунології для студентів 3 курсу медичного факультету (спеціальність медична психологія) Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова
Збудники зоонозів – чуми, туляремії. Морфологія та біологічні властивості. Мікробіологічна діагностика захворювань
Тематичний план практичних занять з курсу мікробіології, вірусології, імунології для студентів 2 курсу медичного факультету (спеціальність медична психологія) Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова iconТематичний план лекцій з мікробіології, вірусології, імунології для студентів 3 курсу медичного факультету (спеціальність- медична психологія) Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова
Патогенні та умовно-патогенні коки. Класифікація, біологічні властивості стафілококів, стрептококів, менінгококів. Їх роль у виникненні...
Тематичний план практичних занять з курсу мікробіології, вірусології, імунології для студентів 2 курсу медичного факультету (спеціальність медична психологія) Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова iconТематичний план практичних занять з мікробіології, вірусології та імунології для студентів 3 курсу фармацевтичного факультету (спеціальність – фармація) Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова
Коринебактерії дифтерії. Бордетели кашлюка. Морфологія та біологічні властивості. Мікробіологічна діагностика захворювань
Тематичний план практичних занять з курсу мікробіології, вірусології, імунології для студентів 2 курсу медичного факультету (спеціальність медична психологія) Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова iconТематичний план лекцій з мікробіології, вірусології, імунології для студентів 2 курсу медичного факультету (спеціальність медична психологія) Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова
Фізіологія мікроорганізмів. Механізми обміну речовин у бактерій. Живлення, дихання, ріст і розмноження. Умови культивування бактерій....
Тематичний план практичних занять з курсу мікробіології, вірусології, імунології для студентів 2 курсу медичного факультету (спеціальність медична психологія) Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова iconТематичний план лекцій з курсу мікробіології, вірусології, імунології для студентів 2 курсу стоматологічного факультету вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова
Предмет і задачі медичної мікробіології. Морфологія та ультраструктура бактерій
Тематичний план практичних занять з курсу мікробіології, вірусології, імунології для студентів 2 курсу медичного факультету (спеціальність медична психологія) Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова iconТематичний план практичних занять з мікробіології, вірусології та імунології для студентів ІІІ курсу медичного факультету
Основи санітарної мікробіології та вірусології. Санітарно-мікробіологічне дослідження води, грунту, повітря
Тематичний план практичних занять з курсу мікробіології, вірусології, імунології для студентів 2 курсу медичного факультету (спеціальність медична психологія) Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова iconТематичний план практичних занять з курсу мікробіології з вірусологією та імунологією для студентів 2 курсу стоматологічного факультету вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова
Організація бактеріологічної лабораторії. Мікроскопічні методи дослідження. Мікроскопування біологічних препаратів за допомогою імерсійної...
Тематичний план практичних занять з курсу мікробіології, вірусології, імунології для студентів 2 курсу медичного факультету (спеціальність медична психологія) Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова iconМетодичні вказівки з мікробіології, вірусології, імунології для студентів фармацевтичного факультету
Методичною радою загальнотеоретичних дисциплін Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова
Тематичний план практичних занять з курсу мікробіології, вірусології, імунології для студентів 2 курсу медичного факультету (спеціальність медична психологія) Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова iconТематичний план практичних занять з мікробіології, вірусології та імунології для студентів ІІ курсу медичного факультету
Організація бактеріологічної лабораторії. Мікроскопічні методи дослідження. Мікроскопування біологічних препаратів за допомогою імерсійної...
Тематичний план практичних занять з курсу мікробіології, вірусології, імунології для студентів 2 курсу медичного факультету (спеціальність медична психологія) Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова iconТематичний план практичних занять з дисципліни „ Внутрішня медицина з фізіотерапією та ендокринологією для студентів IV курсу медичного факультету №2, спеціальність «Медична психологія»
Модуль 1 Основи внутрішньої медицини (гастроентерологія, пульмонологія, гематологія, фізіотерапія)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи