Модуль Морфологія і фізіологія мікроорганізмів. Інфекція. Імунітет icon

Модуль Морфологія і фізіологія мікроорганізмів. Інфекція. Імунітет
Скачати 63.52 Kb.
НазваМодуль Морфологія і фізіологія мікроорганізмів. Інфекція. Імунітет
Дата19.04.2013
Розмір63.52 Kb.
ТипДокументи


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

практичних занять з мікробіології, вірусології та імунології для студентів

ІІ курсу фармацевтичного факультету (спеціальність-клінічна фармація)

Вінницького національного медичного університету

ім. М.І.Пирогова


№ п/п

Тема та зміст заняття

К-ть

годин


Модуль 1. Морфологія і фізіологія мікроорганізмів. Інфекція. Імунітет.


Змістовий модуль 1. Введення в мікробіологію.Організація бактеріологічної лабораторії. Мікроскопічні методи дослідження.

2

Змістовий модуль 2. Морфологія і структура прокаріотів та паразитичних одноклітинних еукаріотів.Морфологія бактерій. Виготовлення препаратів з бактеріальних культур. Простий спосіб забарвлення.

2Будова та хімічний склад бактеріальної клітини. L-форми бактерій. Забарвлення препаратів за методом Грама.

2Кислотостійкі бактерії. Спори бактерій. Методи їх виявлення. Метод Ціля-Нільсена. Метод Ожешко.

2Капсула у бактерій. Внутрішньоклітинні включення. Методи їх виявлення.

2Рухливість бактерій. Методи виявлення рухливості бактерій.


Морфологія, особливості будови та способи виявлення спірохет, мікоплазм, актиноміцетів. Методи їх виявлення.

2Морфологія та ультраструктура рикетсій, хламідій. Методи їх виявлення.

2Морфологія та ультраструктура мікроскопічних грибів. Методи їх виявлення.

2Морфологія та ультраструктура найпростіших. Методи їх виявлення.

2

Змістовий модуль 3. Фізіологія мікроорганізмі.

Еволюція та класифікація мікроорганізмів.

11.

Фізіологія мікроорганізмів. Живлення бактерій. Бактеріологічний метод дослідження. Виділення чистих культур аеробів (1 етап).

2

12.

Фізіологія мікроорганізмів. Ріст і розмноження бактерій. Бактеріологічний метод дослідження. Виділення чистої культури аеробів (2 етап).

2

13.

Фізіологія мікроорганізмів. Ферментативна активність бактерій. Бактеріологічний метод дослідження. Виділення чистої культури аеробів (3 етап).

2

14.

Фізіологія мікроорганізмів. Дихання бактерій. Бактеріологічний метод дослідження. Методи культивування і виділення чистої культури анаеробів.

2

Змістовий модуль 4. Генетика мікроорганізмів.

15.

Генетика мікроорганізмів. Мінливість. Основи генної інженерії. Трансдукція. Трансформація. Кон’югація.

2

Змістовий модуль 5. Мікробіологічні основи антимікробної хіміотерапії.

16.

Вплив фізичних і хімічних факторів на мікроорганізми. Основи асептики та антисептики. Методи дезінфекції та стерилізації.

2

17.

Основи хіміотерапії інфекційних хвороб. Протимікробні ХТЗ. Антибіотики. Методи вивчення чутливості бактерій до антимікробних засобів. Кількісне визначення антибіотиків в лікарських препаратах.

2

Змістовий модуль 6. Інфекція

18.

Інфекція. Фактори патогенності мікроорганізмів, їх визначення. Експериментальний метод дослідження.

2

Змістовий модуль 7. Імунна система організму. Реакції неспецифічного захисту від інфекційних агентів.

19.

Видовий імунітет. Дослідження факторів неспецифічного захисту організму.

2

Змістовий модуль 8. Антигени. Антитіла. Реакції імунітету.

20.


Набутий імунітет. Антигени та антитіла. Серологічні реакції. Реакція аглютинації.

2


21.

Імунітет. Реакції імунітету. Реакція преципітації.

2

22.

Серологічні реакції. Реакція зв'язування комплементу.

2

23.

Імунітет. Реакції імунітету. Реакції з використанням мічених антигенів і антитіл.

2

Змістовий модуль 9. Імунопатологія. Специфічна профілактика інфекційних захворювань.

24.

Алергени. Принципи отримання алергенів. Реакції гіперчутливості та їх використання в діагностиці інфекційних хвороб.

2

25.

Специфічна профілактика і терапія інфекційних захворювань. Вакцини. Анатоксини. Принципи виготовлення. Оцінка ефективності та контроль якості.

2

26.

Специфічна профілактика і терапія інфекційних захворювань. Сироватки і імуноглобуліни. Принципи виготовлення. Держконтроль якості.

2

27-28.

Контроль практичних навичок модуля 1.

4

29.

Контроль засвоєння модуля 1. Морфологія і фізіологія мікроорганізмів. Інфекція. Імунітет.

2


Модуль 2. Спеціальна, клінічна та екологічна мікробіологія.


Змістовий модуль 10. Патогенні прокаріоти та еукаріоти.

30.

Патогенні рикетсії. Біологічні властивості. Методи лабораторної діагностики рикетсіозів. Серологічна діагностика епідемічного висипного тифу та Ку-лихоманки. Етіотропна терапія та профілактика захворювань.

2

31.

Хламідії. Біологічні властивості. Методи лабораторної діагностики хламідіозів. Етіотропна терапія та профілактика захворювань.

2

32.

Патогенні коки. Стафілококи. Морфологія та біологічні властивості. Мікробіологічна діагностика захворювань. Етіотропна терапія та профілактика захворювань.

2

33.

Патогенні коки. Стрептококи. Морфологія та біологічні властивості. Мікробіологічна діагностика захворювань. Етіотропна терапія та профілактика захворювань.

2

34.

Нейсерії. Менінгококи. Гонококи. Морфологія та біологічні властивості. Мікробіологічна діагностика захворювань. Етіотропна терапія та профілактика захворювань.

2

35.

Ешерихії. Морфологія та біологічні властивості. Мікробіологічна характеристика ешерихіозів. Етіотропна терапія та профілактика захворювань.

2Зав. кафедрою мікробіології, вірусології та імунології

академік АН ВШ України,

заслужений діяч науки і техніки України,

доктор медичних наук, професор Г.К.ПАЛІЙ

Схожі:

Модуль Морфологія і фізіологія мікроорганізмів. Інфекція. Імунітет iconМодуль Морфологія і фізіологія мікроорганізмів. Інфекція. Імунітет
Змістовий модуль Морфологія і структура прокаріотів та паразитичних одноклітинних еукаріотів
Модуль Морфологія і фізіологія мікроорганізмів. Інфекція. Імунітет iconПерелік практичних робіт та завдань до підсумкового контролю Модуль Морфологія і фізіологія мікроорганізмів. Інфекція. Імунітет
Проводити мікроскопію препарату з використанням імерсійного об’єктиву, зробити висновок про морфологічні властивості досліджуваних...
Модуль Морфологія і фізіологія мікроорганізмів. Інфекція. Імунітет iconПерелік контрольних питань Модуль Морфологія, фізіологія мікроорганізмів. Інфекція. Імунітет
Завдання медичної мікробіології, етапи розвитку. Удосконалення методів лабораторної діагностики інфекційних захворювань
Модуль Морфологія і фізіологія мікроорганізмів. Інфекція. Імунітет iconТематичний план лекцій з мікробіології, вірусології та імунології для студентів фармацевтичного факультету заочнї форми навчання (термін навчання 4,5 років)
Предмет та завдання мікробіології. Зв’язок мікробіології з фармацією, технологією виготовлення ліків. Принципи класифікації та систематики...
Модуль Морфологія і фізіологія мікроорганізмів. Інфекція. Імунітет iconПерелік контрольних питань Модуль Спеціальна, клінічна та екологічна мікробіологія
Стафілококи. Морфологія. Патогенність. Патогенез, імунітет, лабораторна діагностика стафілококових інфекцій
Модуль Морфологія і фізіологія мікроорганізмів. Інфекція. Імунітет iconРобочий зошит для практичних занять з мікробіології, вірусології та імунології розділ загальна бактеріологія. Нормальна мікрофлора тіла людини. Інфекція. Імунітет
Робочий зошит для практичних занять з курсу «Мікробіологія, вірусологія та імунологія». Розділ «Загальна бактеріологія. Нормальна...
Модуль Морфологія і фізіологія мікроорганізмів. Інфекція. Імунітет iconТематичний план лекцій з мікробіології, вірусології та імунології для студентів
Предмет, мета та завдання мікробіології. Етапи розвитку мікробіології. Зв’язок мікробіології з фармацією, фармакологією, технологією...
Модуль Морфологія і фізіологія мікроорганізмів. Інфекція. Імунітет iconТематичний план лекцій з курсу мікробіології з вірусологією та імунологією для студентів 2 курсу
Предмет і задачі медичної мікробіології. Принципи систематики і номенклатури мікроорганізмів. Сучасна медична мікробіологія та тенденції...
Модуль Морфологія і фізіологія мікроорганізмів. Інфекція. Імунітет iconС. В. Мельничук 2012 р
Хімічний склад мікробної клітини. Ферменти, їх роль. Умови, що впливають на активність ферментів. Живлення мікроорганізмів. Вплив...
Модуль Морфологія і фізіологія мікроорганізмів. Інфекція. Імунітет iconПерелік питань Модуль Загальна та спеціальна вірусологія
Канонічні та неканонічні віруси. Морфологія, ультраструктура та хімічний склад вірусів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи