База 2012 Крок Загальна лікарська підготовка icon

База 2012 Крок Загальна лікарська підготовка
НазваБаза 2012 Крок Загальна лікарська підготовка
Сторінка1/4
Дата22.04.2013
Розмір0.54 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4

БАЗА 2012

Крок 2. Загальна лікарська підготовка.

1. Терапевтичний профіль

35

Хворий 36-ти років скаржиться на серцебиття, пітливість, схуднення за останні 3

місяці на 5-6 кг, хворіє протягом 3 місяців. Апетит збережений. Об`єктивно: шкіра

волога, тепла, пульс 140 за хв., ритмічний, АТ 130/60 мм.рт.ст. Щитовидна залоза

збільшена рівномірно, симптоми Грефе, Кохера негативні. Яке потрібно виконати

дослідження, щоб встановити діагноз?

A *Тіреотропні гормони (дослідження рівня)

B ЕКГ

C Аналіз сечі

D Цукор крові

E Загальний аналіз крові


44

У жінки 56 років на фоні клімаксу бувають напади, які характеризуються сильним

головним болем, підвищенням артеріального тиску до 180/100 мм рт.ст, тахікардією,

задишкою, загальним тремтінням. Тривалість нападу 30-40 хв. Напад закінчується

сечовиведенням. До якого виду кризів можливо віднести ці напади?

A *Симпато-адреналовий криз

B Ваго-інсулярний криз

C Гіпотонічний криз

D Гіпертонічний криз

E Епілептичний напад


49

Хворий С., 30 років, скаржиться на підвищений апетит, надмірну вагу, задишку при

фізичних навантаженнях. При огляді: надмірне накопичення жиру в ділянці живота,

плечового пояса, шкіра блідо-рожевого кольору, волосяний покрів на тілі по

чоловічому типу, стрій немає, ЧСС 90 уд/хвил, АТ 120/80 мм. У додаткових

дослідженнях: цукор крові 4,9 ммоль/л, холестерин 6,2 ммоль/л. Офтальмоскопія:

очне дно без змін. Огляд невропатолога: здоровий. Встановити діагноз.

A *Первинне ожиріння аліментарно-конституціональне андроїний тип.

B Первинне ожиріння аліментарно-конституціональне гіноїдний тип.

C Вторинне ожиріння церебральне.

D Вторинне ожиріння едокринне гіпотиреоїдне.

E Вторинне ожиріння ендокринне гіпооваріальне.


56

Хвора 65 років госпіталізована в реанімаційне відділення в коматозному стані. Хворіє

на цукровий діабет ІІ типу 10 років. Останні 2 тижні простежувалась виражена

поліурія, полідипсія. Глюкоза сироватки крові – 30 ммоль/л, рН артеріальної крові –

7,3. Осмоляльність плазми крові – 350 мОсм/л. Хворій встановлено діагноз:

діабетична гіперосмолярна кома. Який основний патогенетичний механізм коми?

A *Дегідратація

B Гіпокоагуляція

C Гіпонатріємія

D Підвищення канальцевої реабсорбції

E Підвищення клубочкової фільтрації


60

Хворий 58 років страждає на цукровий діабет 2 типу. Доставлено в клініку у важкому

стані, непритомний. Хворий у великих дозах приймав сечогінні препарати. Об'єктивно:

стан важкий, запаху ацетону у повітрі яке видихається, немає. Шкіра суха, пульс -

120 у хв.,АТ - 80/40 мм рт.ст., глюкоза крови 52 ммоль/л, ацетон сечі + , рН-7,30;

креатинин плазми-230 мкмоль/л. Який вид коматозного стану виник у хворого?

A Гіперосмолярна кома*

B Кетоацидотична кома

C Гіпоглікемічна кома

D Молочнокисла кома

E Уремічна кома


85

Больной 33-х лет с впервые выявленным сахарным диабетом при помощи диеты

поддерживает гликемию после еды менее 10,0 ммоль/л. От инсулинотерапии

воздерживается. Для дифференциации 1-го (инсулинзависимый) и 2-го

(инсулиннезависимый) типов диабета наиболее важно провести:

A *Определение антител к островковым клеткам

B Глюкозотолерантный тест.

C Исследование гликемии натощак.

D Определение гликозилированного гемоглобина крови.

E Определение фруктозамина в крови


94

Хворий 63 років страждає інсулінозалежною формою цукрового діабету. На фоні

гострого нарушення мозкового кровообігу розвинулась висока гіперглікемія, різке

обезводнювання, гіперхлорємія, гіпернатріемія. Кетонемія і ацетонурія відсутні.

Вкажіть правильній діагноз.

A * гіперосмолярна неацидотична кома

B гостра ниркова недостатність

C гіперкетонемічна діабетична кома

D хронічна ниркова недостатність

E гіперлактацидемічна кома


122

Больная 58-ми лет жалуется на периодическую головную боль, головокружение и

шум в ушах. В течение 15-ти лет страдает сахарным диабетом. Объективно: тоны

сердца ритмичные, ЧСС- 76/мин., акцент II тона над аортой, АД- 180/110 мм рт.ст. В

моче: О.П.- 1,014. Суточная потеря белка с мочой до 1,5 г. Препаратом выбора для

лечения артериальной гипертензии у данной пациентки будет:

A *Ингибитор АПФ

B $\beta$-блокатор

C Антагонист кальциевых каналов

D Тиазидовый диуретик

E $\alpha$-блокатор


125

У хворого 26 років з післяопераційним гіпотеріозом, який отримував тіроксін 100 мкг 2

рази на день, з’явились тахікардія, пітливість, роздратованість, порушення сну.

Визначте тактику подальшого лікування.

A * Зменьшити дозу тироксину.

B Збільшити дозу тироксину.

C Призначити бета-адреноблокатори.

D Додати до лікування мерказоліл.

E Призначити седативні препарати.


134

Хворий Д., 37 років, поступив до реанімаційного відділення. Загальний стан дуже

тяжкий. Сопор. Шкіра сірого кольору, волога. Тургор зменшений. Пульс частий,

напружений. Артеріальний тиск 160/110 мм рт. ст. Тонус м’язів підвищений.

Гіперрефлексія. В повітрі запах аміаку. Попередній діагноз?

A *Уремічна кома.

B Алкогольна кома.

C Гіперглікемічна кома.

D Гіпоглікемічна кома.

E Мозкова кома


146

У жінки 40 років при пальпації щитовидної залози в лівій частці виявлено вузол,

ущільнений, помірно болючий під час пальпації. При ультразвуковому обстеженні він

підвищеної щільності, "холодний" при сцинтиграфії з І*131. Яке обстеження найбільш

доцільне для уточнення діагнозу?

A Аспіраційна тонкоголкова біопсія

B Визначення рівня ТТГ в крові

C Рефлексометрія

D Визначення екскреції йоду з сечею

E Термографія


185

Хворий 45 років скаржиться на кашель нападоподібного характеру, першіння в

носоглотці. Перебував в зоні забруднення після аварії на ЧАЕС протягом 10 днів. При

риноскопії ознаки значного подразнення слизової носоглотки. Який радіонуклід

спричинив таке подразнення слизової?

A Радіоактивний йод

B Радіоактивний цезій

C Радіоактивний стронцій

D Радіоактивний плутоній

E Радіоактивний кобальт


186

У мужчины 45 лет с нормальной массой тела впервые выявлен сахарный диабет,

лечение диетой оказалось неэффективным, гликемия в течение суток от 10 до 15

ммоль/л. Какой препарат наиболее оптимальный в данной ситуации?

A Сульфаниламидные сахароснижающие препараты

B Инсулин

C Бигуаниды

D Бигуаниды в сочетании с сульфаниламидными сахароснижающими препаратами

E Инсулин в сочетании с сульфаниламидными сахароснижающими препаратами


194

Літня жінка потрапила до лікарні у тяжкому стані. Об'єктивно: АТ - 90/60 ммрт.ст.,

пульс - 56/хв, ЧД - 12/хв. Температура тіла - 35,8°C. Шкіра бліда, холодна, дуже суха.

Волосся рідке, тонке, на голові - ділянки алопеції. Тони серця глухі, шуми не

вислухову- ються. Живіт збільшений, перистальтика не вислуховується. Набряки на

гомілках і навколо очей. Ілікемія - 3,2 мм/л. Яка найбільш вірогідна патологія у хворої?

A Гіпотиреоїдна кома

B Адісонічна криза

C Гіпоглікемічна кома

D Гіперкальціємічна криза

E Молочнокисла кома


195

Хвора 47 років протягом 4 років зверталась до різних спеціалістів зі скаргами на

слабкість у кінцівках, постійний біль у гомілкових м'язах та спини. На рентгенограмі

кісток виявлено остеопороз, кісти, патологічні переломи. Рівень кальцію в крові

підвищений. Який з наведених діагнозів найбільш ймовірний?

A Первинний гіперпаратиреоз

B Мієломна хвороба

C Остеобластома

D Постменопаузальний остеопороз

E Вторинний гіперпаратиреоз


204

У больного 56 лет с диффузным токсическим зобом наблюдается мерцательная

аритмия с ЧП - 110/мин, артериальная гипертензия, АД - 165/90 мм рт.ст. Какое

лечение наряду с мерказолилом следует рекомендовать в этом случае?

A Анаприлин

B Радиоактивный йод

C Новокаинамид

D Верапамил

E Коринфар


205

В кардиологическое отделение госпитализирована больная с жалобами на ноющие

боли в предсердечной области, умеренную одышку, отеки ног, зябкость. На ЭКГ

выявлены отрицательные зубцы .T v2-v6 (до 3-4мм). Кожа сухая. Голос хриплый.

Лицо одутловатое, с желтушным оттенком. Тоны сердца глухие. Пульс - 60/мин, АД

160/90 мм рт.ст. Ноги отечные, при надавливании ямка образуется с трудом. Нв - 76

г/л, СОЭ - 17 мм/час. Каков наиболее вероятный диагноз?

A Гипотиреоз, миокардиодистрофия

B Хронический гломерулонефрит, ХПН

C ИБС: мелкоочаговый инфаркт миокарда, СН II ст.

D Гипертоническая болезнь II ст., СН II ст.

E В-12 дефицитная анемия


254

У юнака 18 рокiв вперше в сечi знайдено 5 г/л глюкози. Глiкемiя натще - 5,1 ммоль/л.

Скарг немає. Яке з дослiджень найбiльш надiйно виключить цукровий дiабет?

A Тест толерантності до глюкози

B Добові коливання глікемії

C Рівень інсуліна в плазмі

D Добова глюкозурія

E Глікемія після їжі


255

У жінки 30 років, що занедужала грипом, виявлена глікемiя натщесерце - 11,3

ммоль/л, глюкозурiя - 25 г/л. Зріст - 168 см. Вага - 67 кг. Яке дослідження найбільш

інформативне для уточнення діагнозу ?

A Інсулінемія натщесерце

B Добові коливання глікемії

C Добові коливання глюкозурії

D Глікемія через годину після їжі

E Тест толерантності до глюкози


256

Чоловік 52 років впродовж 18 років хворіє на цукровий діабет. Рік тому переніс цистiт.

Приймає манiнiл 0,005 3 рази на добу. Об'єктивно: зріст - 176 см. Вага - 82 кг.

Коливання глікемiї натще - 10,3-12,4 ммоль/л. Виявлена протеїнурiя - 0,033 г/л. Для

профілактики прогресування діабетичної нефропатiї найбільш доцільно:

A Замінити манініл на інсулін

B Підвищити дозу манiнiлу

C Знизити добовий калораж їжі

D Доповнити терапію інсуліном

E Призначити антибактеріальну терапію


257

Чоловік 35-ти років страждає iнсулiнозалежним цукровим діабетом, хронічним

холециститом. Одержує інсулін Ленте 20 од вранці, 12 од ввечері. Після їжі з'явилися

біль у правому подребер'ї, нудота, блювання, сонливість, посилилась полiурiя. Яка

долікарська допомога найбільш надійно попередить розвиток критичного стану

протягом ближчих годин?

A Зміна режиму інсулінотерапії

B Застосування обезболюючих засобів

C Застосування жовчогінних засобів

D Виключення жирів з їжі

E Зменшення вуглеводів у їжі


258

У юнака 19-ти років виявлено вузловий зоб. Клінічні ознаки зміни функції щитовидної

залози відсутні. Пункційна біопсія виявила наявність папiлярної аденокарциноми. Які

дані найвірогідніше присутні в анамнезі хворого?

A Вплив радіоактивних iзотопів йоду

B Проживання у місцевості з дефіцитом йоду

C Несприятливий родинний анамнез

D Наявність аутоiмунного тиреоїдиту

E Наявність базедової хвороби


259

Жінка 34 років скаржиться на слабкість, зниження ваги на 12 кг за півроку, пітливість,

серцебиття, дратівливість. Щитовидна залоза IІІ ступеню, еластична, на фоні

дифузного збільшення в правій частці вузол. Шийні лiмфатичні вузли не збільшені.

Яка лікувальна тактика найбільш обгрунтована?

A Операція після антитиреоїдної терапiї

B Призначення радіоактивного йоду

C Негайне хірургічне втручання

D Консервативна антитиреоїдна терапiя

E Негайна телегаматерапія


260

Жінка 36 років приймає щодня 50 мкг L-тироксину в зв'язку з первинним гiпотиреозом.

Яке обстеження доцільне для оцінки ефективності дози препарату?

A Тиротропiну

B Трийодтиронiну

C Тироксiну

D Тиреоглобулiну

E Холестерiну


261

У хворої системним червоним вовчаком, яка приймає протягом року преднізолон,

після тонзілектомії з'явилась різка слабкість, нудота, блювання, біль в правій клубовій

ділянці, рідкий стул до 5 р. на добу. Рs - 96/хв, АТ- 80/50 мм рт. ст. Яку профілактичну

терапію слід було провести перед операцією?

A Підвищення дози преднізолону

B Призначення ДОКСа

C Призначення антибіотиків

D Введення розчину Рінгера

E Введення 10% розчину NaСl


332

Хвора 14 років на протязі останього року різко прибавила в масі на 7 кг, у неї частий

головний біль, загальна слабкість. Об'ективно: Накопичення жирової клітковини більш

виражене на шиї, грудинній клітці, животі. На бокових поверхнях живота смуги розтягу.

Молочні залози розвинені недостатньо, менструації відсутні, спостерігається

оволосіння за чоловічим типом. АТ-160\100, ЧСС-92. При дослідженні: на

рентгенограмах відмічається виражений остеопороз, розширене турецьке сідельце.

Клінічний діагноз?

A Хвороба Іценко- Кушинга

B Синдром Іценко-Кушинга

C Пубертатний діспітуітаризм

D Синдром Лоренса-Муна-Барде-Бідля

E Синдром Штейна-Левенталя


396

Чоловік 40 років перебуває в комі. Хворіє цукровим діабетом 8 років. Об'єктивно: шкіра

суха, дихання шумне, запах ацетону в повітрі. Який вид коми можна запідозрити?

A Кетоацидотична

B Гіперосмолярна

C Молочнокисла

D Гіпоглікемічна

E Мозкова


468

Больная 52-х лет жалуется на утолщение шеи, чувство давления, нарушение

глотания, изменение голоса. Болеет 1 год. При осмотре щитовидная железа

неравномерно увеличена за счет левой доли, безболезненная, подвижность ее

ограничена, консистенция плотная, шейные лимфатические узлы увеличены. Пульс -

80/мин, температура тела 36,6 С, СОЭ - 14 мм/час. Какой диагноз наиболее

вероятен?

A *Рак щитовидной железы

B Диффузный токсический зоб

C Подострый тиреоидит

D Лимфогранулематоз

E Гипотиреоз неуточненный


469

Женщина 27 лет обнаружена без сознания. Объективно: кожа сухая, язык сухой,

запах фруктов, одышка, дыхание глубокое, шумное. ЧСС - 120/мин, АД - 80/50 мм рт.

ст. Живот напряжен, при пальпации болезненный. В крови: лейкоциты - 17,0х10*9/л,

глюкоза - 21 ммоль/л, креатинин - 0,28 ммоль/л, рН - 7,2. В моче, полученной

катетером, реакция с нитропруссидом натрия +++ . Какое наиболее еффективное

лечение в данной ситуации?

A *Инсулин быстрого действия в дозе 6-10 ЕД/час в/в

B Инсулин быстрого действия 100 ЕД в/в струйно

C Инсулин средней продолжительности действия 100 ЕД в/в капельно

D 4% раствор бикарбоната натрия 400,0

E Глюкагон 1,0 мг п/к или в/м


470

В дежурную больницу доставлен мужчина 45 лет, без сознания. По сведениям,

полученным от прохожих, перед потерей сознания были психотические признаки

-агрессивность, дезориентация. В кармане обнаружена карточка больного сахарным

диабетом, получает глибенкламид и пролонгированный инсулин . Объективно: кожа

влажная, бледная, язык влажный, клонические судороги. ЧСС-100/мин, АД - 120/70

мм. рт. ст. Каков наиболее вероятный диагноз?

A *Гипогликемическая кома

B Токсическое действие алкоголя

C Печеночная кома

D Гиперосмолярная кома

E Отравление наркотиками


471

У 38 летней женщины приступообразно повышается АД до 240/120 мм. рт. ст., при

этом наблюдаеться тошнота, рвота, тахикардия, повышенное потоотделнние,

выявляется гипергликемия. После приступа обильное отделение мочи. При

сонографии почек обнаружено дополнительное образование, прилегающее к

верхнему полюсу правой почки, возможно, относящееся к надпочечнику. Какой

лабораторный тест поможет уточнить диагноз?

A *Определение экскреции катехоламинов и ванилилминдальной кислоты с мочой

B Определение инсулина и с-пептида в крови

C Определение скорости клубочковой фильтрации по эндогенному креатинину

D Определение тироксина и тиреотропного гормона в крови

E Определение уровня ренина крови


501

У больной после операции гемиструмэктомии по поводу гипертиреоидного зоба

отмечаются судорожные подергивания мимической мускулатуры. Какова должна

быть экстренная помощь?

A Введение хлорида кальция

B Форсированный диурез

C Гемосорбция

D Регидратация

E Плазмаферез


512

На прием к гинекологу обратилась женщина 62 лет с жалобами на зуд вульвы.

Страдает хроническим панкреатитом 8 лет. Повышенного питания, масса тела 102

кг, рост 158 см. Прощупываются паховые лимфоузлы до 0,8 см. На коже промежности

следы расчесов. Сахар крови 7,8 мммоль/л. Каков наиболее вероятній диагноз?

A * Сахарный диабет

B Ожирение алиментарного генеза

C Вульвит

D Лимфогрануломатоз

E Аллергический дерматит


513

Больной 58 лет страдает сахарным диабетом II типа 3 года. Соблюдал диету,

регулярно принимал глибенкламид. Доставлен в ургентном порядке с клиникой

острого живота. Объективно: повышенного питания. Кожа сухая. В легких

везикулярное дыхание. Тоны сердца ритмичные, 90/мин. АД - 130/70 мм рт.ст. Живот

“доскообразный”. Сахар крови - 9,8 ммоль/л. Больному показана лапаротамия. Как

целесообразно продолжить лечение сахарного диабета?

A * Перевести больного на простой инсулин

B Продолжить прием глибенкламида

C Семилонг - утром, а днем и вечером - инсулин

D Глюренорм по 1 т 3 раза в день

E Манинил по 1 т 3 раза в день

  1   2   3   4

Схожі:

База 2012 Крок Загальна лікарська підготовка iconГ додаток 1 рафік проведення консультативних занять для студентівvi курсу спеціальності «Загальна лікарська підготовка»
...
База 2012 Крок Загальна лікарська підготовка iconГ додаток 1 рафік проведення консультативних занять для студентівvi курсу спеціальності «Загальна лікарська підготовка»
...
База 2012 Крок Загальна лікарська підготовка iconПро перенесення терміну проведення ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок Загальна лікарська підготовка»
Відповідно до листа Департаменту кадрової політики, освіти, науки та запобігання корупції моз україни від 17. 04. 2012 р. №08. 01-47/555...
База 2012 Крок Загальна лікарська підготовка iconНазва дисципліни
...
База 2012 Крок Загальна лікарська підготовка iconДистанційне навчання, контроль знань, підготовка до ліцензійних інтегрованих іспитів "крок загальна лікарська підготовка" та "Крок 3
Дистанційне навчання, контроль знань, підготовка до ліцензійних інтегрованих іспитів "крок загальна лікарська підготовка" та "Крок...
База 2012 Крок Загальна лікарська підготовка iconКрок Загальна лікарська підготовка (2012) > 0 Нормальна фізіологія
У лабораторному експерименті на собаці вивчали будову центральних відділів слухової
База 2012 Крок Загальна лікарська підготовка iconГрафік проведення Модуля «Невідкладні стани» для підготовки лікарів-інтернів першого року навчання до ліі «Крок Загальна лікарська підготовка» у Буковинському державному медичному університеті у 2012/2013 н р
Графік проведення Модуля «Невідкладні стани» для підготовки лікарів-інтернів першого року навчання до ліі «Крок Загальна лікарська...
База 2012 Крок Загальна лікарська підготовка iconГрафік проведення Модуля «Невідкладні стани» для підготовки лікарів-інтернів першого року навчання до млі «Крок Загальна лікарська підготовка» у Буковинському державному медичному університеті у 2011/2012 н р
Графік проведення Модуля «Невідкладні стани» для підготовки лікарів-інтернів першого року навчання до млі «Крок Загальна лікарська...
База 2012 Крок Загальна лікарська підготовка iconСтруктура змісту екзамену Крок 1 Загальна лікарська підготовка

База 2012 Крок Загальна лікарська підготовка iconГрафік проведення Модуля «Невідкладні стани» для підготовки лікарів-інтернів першого року навчання до ліі «Крок Загальна лікарська підготовка» у Буковинському державному медичному університеті у 2013/2014 н р
Графік проведення Модуля «Невідкладні стани» для підготовки лікарів-інтернів першого року навчання до ліі «Крок Загальна лікарська...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи