Методичні рекомендації для викладачів та для самостійної роботи студентів 5 курсу лікувального факультету icon

Методичні рекомендації для викладачів та для самостійної роботи студентів 5 курсу лікувального факультету
НазваМетодичні рекомендації для викладачів та для самостійної роботи студентів 5 курсу лікувального факультету
Дата22.04.2013
Розмір75.2 Kb.
ТипМетодичні рекомендації

МІНІСТЕРСТВО охорони здоров’я

ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. М.І. ПИРОГОВА


«ЗАТВЕРДЖЕНО»

На методичній нараді кафедри хірургії №2

«_______» ____________________20___ р.

Протокол №___________

Завідувач кафедрою, професор

А.І. Годлевський


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

для викладачів та для самостійної роботи студентів 5 курсу

лікувального факультетуНавчальна дисципліна

Основи стоматології

Модуль №
Змістовий модуль №
Тема заняття №1

Організація стоматологічної допомоги населенню в Україні.

Основні етапи розвитку тимчасових і постійних зубів. Терміни та ознаки фізіологічного прорізування зубів. Зубощелепні аномалії та деформації. Вроджені вади розвитку зубів. Карієс тимчасових і постійних зубів у дітей: причини розвитку, основні клінічні ознаки, принципи лікування.

Курс

V

Факультет

Лікувальний

Підготовив

Ліхіцький Олексій ОлексійовичМетодичні рекомендації складено відповідно освітньо-кваліфікаційних характеристик та освітньо-професійних програм підготовки спеціалістів,що затверджені Наказом МОН України від 16.05.2003 року №239 та експериментально-учбового плану,що розроблений на принципах Європейської кредитно-трансферної системи (ЕСТS) та затверджені Наказом МОЗ України від 31.91.2005 року №52.


Вінниця – 2011 1. Актуальність теми

Підготовка лікаря загально-медичного профілю неможлива без оволодіння основами стоматології, організації стоматологічної допомоги населенню. Для досягнення цієї мети студентам потрібно приділяти велику увагу питанням етіології та профілактики стоматологічних захворювань, значенню факторів навколишнього середовища, професійних шкідливостей, впливу стоматологічного статусу на перебіг соматичних захворювань, бути знайомими з вродженими та набутими вадами щелепно-лицевої ділянки, перебігу та лікування стоматологічних захворювань.


 1. Конкретні цілі

 • Студент повинен знати основні етапи розвитку тимчасових та постійних зубів, терміни та ознаки фізіологічного прорізування зубів.

 • Студент повинен диференціювати каріозні захворювання тимчасових і постійних зубів у дітей: причини розвитку, основні клінічні ознаки, принципи лікування.

 • Студент повинен знати причини, що призводять до виникнення зубощелепних аномалій та деформацій, вроджених вад розвитку зубів.
 1. ^ Базовий рівень підготовки
Навчальна попередньої дисципліни

Отримані навики

Нормальна анатомія

Знати будову щелепно-лицьової ділянки у дітей.

Гістологія

Гістологічна будова слизової порожнини рота . Механізм розвитку та фази запалення.

Патологічна анатомія

Диф. діагностика аномалій розвитку зубів.

Патологічна фізіологія

Знати основні захворювання що мають значення при проведенні діагностики основних стоматологічних захворювань.
 1. ^ План і організаційна структура навчального заняття з дисципліни.

пп

Етапи заняття

Розподіл часу

Вид контролю

Засоби навчання

1.

Підготовчий етап

15 хв.1.1.

Організіційні питання

1.2.

Формування мотивації

1.3.

Контроль початкового рівня підготовки

- письмове, комп’ютерне тестування;

- усне опитування за стандартним переліком питань

- підручники з основ стоматології;

- методичні розробки;

- ситуаційні задачі;

2.

Основний етап

 • а

55 хвилин

- а


- а

3.

Заключний етап

20 хвилин3.1.

Контроль кінцевого рівня підготовки
 • ситуаційні задачі

 • структурована письмова робота
3.2.

Загальна оцінка навчальної діяльності студента


3.3.

Інформування студентів про тему наступногозаняття

 1. Завдання для самостійної праці під час підготовки до занять

5.1. Теоретичні питання до заняття

 1. Дати оцінку стоматологічному статусу пацієнта.

 2. Оцінити зв’язок захворювань щелепно-лицьової ділянки з соматичною патологією та загальним статусом організму.

 3. Складати план обстеження хворого та аналізувати дані лабораторних обстежень при типовому перебігу найбільш поширених захворюваннях зубів.


^ 5.2. Практичні завдання, які виконуються на занятті:

  1. Обстеження хворих.

  2. Постановка діагнозу для хворих з захворюваннями ротової порожнини.


Зміст теми.


Матеріали для самоконтролю.

Тести.


1.Верхня щелепа складається з:

+ Тіла та чотирьох відростків

- Тіла та двох відростків

- Тіла та трьох відростків

- Тіла та пяти відростків


2. До якого шийного хребця притискають загальну сонну артерію для тимчасової зупинки кровотечі?

+ VI

- V

- IV

- III


3. До патологічного прикусу відносять:

+Прогнатичний, прогенічний, глибокий

-Прямий

-ортогнатичний,

-орогенічний


 1. Строки прорізування «зуба мудрості»

+Різні, починаючи з 18 років

-14-15 років

-16-17 років

-18-19 років


 1. Строки формування коренів постійного ікла

+13-й рік

-10-й рік

-14-й рік

-12-й рік


Рекомендована література.


Основна:

 1. Бажанов Н.Н. Стоматология. - М., Медицина, 2002. - 250 с.

 2. Терапевтична стоматологія: підручник у 4-х т. / [М.Ф.Данилевський, А.В. Борисенко, А.М. Політун та ін.] / За редакцією А.В. Борисенко. – К.: Медицина, 2008-2010. – Т.1 360 с., Т.2 544 с., Т.3 616 с., Т.4 640 с.

 3. Вагнер В.Д. Пособие по стоматологии. - М., Н.Новгород: Мед. книга; НГМУ, 2000.-264 с.

 4. Маланчук В.О. та співавт. Хірургічна стоматологія та щелепно-лицева хірургія. У 2 т. –– Київ: ЛОГОС, 2011. – Т.1 672, Т.2 606 с.


Додаткова:

 1. Бернадський Ю.Й. Основи щелепно-лицевої хірургії та хірургічної стоматологи. - К. Спалах, 2003. - 512 с.

 2. Врачебные ошибки в стоматологии / А.П. Грохольский, М.П. Заксон, И.И. Корбелецкий, В.И. Сердюков. – К., 1994. – 221 с.

 3. Указ Президента України від 21.05.2002 р. №475/2002 “Про Програму профілактики та лікування стоматологічних захворювань на 2002-2007 рр.”

Схожі:

Методичні рекомендації для викладачів та для самостійної роботи студентів 5 курсу лікувального факультету iconМетодичні рекомендації для викладачів та для самостійної роботи студентів 5 курсу лікувального факультету
Пошкодження м'яких тканин і кісток щелепно-лицевої ділянки. Черепно-лицева травма
Методичні рекомендації для викладачів та для самостійної роботи студентів 5 курсу лікувального факультету iconМетодичні рекомендації для викладачів та для самостійної роботи студентів 5 курсу лікувального факультету
Захворювання тканин пародонта у дітей: гінгівіт, пародонтит, пародонтальний синдром. Причини розвитку, клінічні ознаки захворювань,...
Методичні рекомендації для викладачів та для самостійної роботи студентів 5 курсу лікувального факультету iconМетодичні рекомендації для викладачів та для самостійної роботи студентів 5 курсу лікувального факультету
Наказом мон україни від 16. 05. 2003 року №239 та експериментально-учбового плану,що розроблений на принципах Європейської кредитно-трансферної...
Методичні рекомендації для викладачів та для самостійної роботи студентів 5 курсу лікувального факультету iconМетодичні рекомендації для викладачів та для самостійної роботи студентів 5 курсу лікувального факультету
Наказом мон україни від 16. 05. 2003 року №239 та експериментально-учбового плану,що розроблений на принципах Європейської кредитно-трансферної...
Методичні рекомендації для викладачів та для самостійної роботи студентів 5 курсу лікувального факультету iconА. П. Косяк, О. М. Кондрашов, В. Ф. Петрова методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з курсу
Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з курсу «Організація обліку» (для студентів І слухачів 5 курсу факультету...
Методичні рекомендації для викладачів та для самостійної роботи студентів 5 курсу лікувального факультету iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів з курсу
Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів з курсу "Радіоелектроніка" (для студентів 2 курсу денної та заочної...
Методичні рекомендації для викладачів та для самостійної роботи студентів 5 курсу лікувального факультету iconМетодичні рекомендації для самостійної роботи студентів згідно вимог до знань, умінь І навичок для студентів ІІІ курсу
Методичні рекомендації містять перелік питань для самостійного опрацювання та рекомендовану літературу з дисципліни «Податкова система»...
Методичні рекомендації для викладачів та для самостійної роботи студентів 5 курсу лікувального факультету iconМетодичні рекомендації для самостійної роботи студентів згідно вимог до знань, умінь І навичок для студентів ІІІ курсу
Методичні рекомендації містять перелік питань для самостійного опрацювання та рекомендовану літературу з дисципліни «Податкова система»...
Методичні рекомендації для викладачів та для самостійної роботи студентів 5 курсу лікувального факультету iconМетодичні рекомендації для самостійної роботи студентів згідно вимог до знань, умінь І навичок для студентів ІІ курсу
Методичні рекомендації містять перелік питань для самостійного опрацювання, рекомендовану літературу, короткі теоретичні відомості...
Методичні рекомендації для викладачів та для самостійної роботи студентів 5 курсу лікувального факультету iconМетодичні рекомендації до самостійної роботи з курсу "Загальна фізика" для студентів спеціальності 010103. Пмсо трудове навчання та спеціальності 010104. Професійне навчання
Методичні рекомендації обговорено на засіданні навчально – методичної комісії інженерно – технологічного факультету (протокол №4...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи