Миколаївський національний аграрний університет icon

Миколаївський національний аграрний університет
Скачати 132.51 Kb.
НазваМиколаївський національний аграрний університет
Дата10.04.2013
Розмір132.51 Kb.
ТипПлан проведення

міністерство освіти і науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ україни

міністерство аграрної політики ТА ПРОДОВОЛЬСТВА україни

миколаївський НАЦІОНАЛЬНИЙ аграрний університет
ПРОГРАМАІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади

2012-2013 навчального року серед студентів вищих аграрних закладів освіти України ІІІ-ІV рівнів акредитації із дисципліни «Біологія» (секція «біологія рослин»)


16-18 квітня 2013 року


МИКОЛАЇВ

2013

ЗМІСТ


І.

Організаційний комітет ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади за напрямом «Біологія рослин»…………………………


4

ІІ.

Журі олімпіади, мандатна і апеляційна комісії……………………...

4

ІІІ.

План проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з біології………………………………………………………………….


6

ІV.

Питання для підготовки до ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з біології…………………………………………………….


7І. Організаційний комітет II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади за напрямом «Біологія рослин»

Голова оргкомітету:

 • Бабенко Д. В., к. т. н., професор, перший проректор МНАУ;

Члени оргкомітету:

 • Гамаюнова В. В, д. с.-г. н., професор, декан агрономічного факультету, заступник голови оргкомітету;

 • Антипова Л. К., д. с.-г. н., професор кафедри рослинництва та садово-паркового господарства МНАУ;

 • Бойко М. Ф., д. б. н., професора кафедри ботаніки Херсонського державного університету;

 • Самойленко Т. Г., к. б. н., доцент кафедри рослинництва та садово-паркового господарства МНАУ;

 • Маркова Н. В., к. с.-г. н., доцент кафедри рослинництва та садово-паркового господарства МНАУ, відповідальний секретар оргкомітету.


ІІ. Журі олімпіади, мандатна і апеляційна комісії


Секція «Біологія рослин»


^ Журі олімпіади

Голова журі:


 • Січкар В. І., д. б. н., професор, завідувач відділу селекції, генетики та насінництва зернобобових культур Одеського селекційно-генетичного інституту – національного центру насіннєзнавства та сортовивчення НААНУ;

Члени журі:

 • Самойленко Т. Г., к. б. н., доцент кафедри рослинництва та садово-паркового господарства Миколаївського НАУ, заступник голови журі;

 • Бойко М. Ф., д. б. н., професора кафедри ботаніки Херсонського державного університету;

 • Безсонова В. П., д. б. н.,професор, завідувач кафедри садово-паркового господарства Дніпропетровського ДАУ;

 • Топольний Ф. П., д. б. н., професор кафедри загального землеробства Кіровоградського національного технічного університету;

 • Марценюк І М., к. б. н., доцент кафедри виноградарства та плодоовочівництва Миколаївського НАУ.^ Апеляційна комісія


Голова комісії:


 • Чорний С. Г., д. с.-г. н., професор, завідувач кафедри ґрунтознавства та агрохімії Миколаївського НАУ;

Члени комісії:

 • Самойленко М. О., д. с.-г. н., професор кафедри виноградарства та плодоовочівництва Миколаївського НАУ;

 • Дробітько А. В., к. с.-г. н., доцент кафедри виноградарства та плодоовочівництва Миколаївського НАУ;

 • Хоненко Л. Г., к с.-г. н., доцент кафедри рослинництва та садово-паркового господарства Миколаївського НАУ;

 • Козлов С. Г., к. с.-г. н., доцент кафедри рослинництва та садово-паркового господарства Миколаївського НАУ.


^ Мандатна комісія


Голова комісії:


 • Хотиненко О. М., к. с.-г. н., доцент кафедри ґрунтознавства та агрохімії Миколаївського НАУ;

Члени комісії:

 • Степанова Л. Т., голова профспілкового комітету Миколаївського НАУ;

 • Качанова Т. В., к. с.-г. н., доцент кафедри землеробства Миколаївського НАУ;

 • Смірнова І. В., асистент кафедри землеробства Миколаївського НАУ;

 • Туз М. С. – асистент кафедри виноградарства та плодоовочівництва Миколаївського НАУ;

 • Котляр О. В. – асистент кафедри виноградарства та плодоовочівництва Миколаївського НАУ;

 • Чернова А. В., аспірант Миколаївського НАУ;

 • Бубнов І. В. студент І курсу агрономічного факультету Миколаївського НАУ;

 • Гончар Г. Г., студент І курсу агрономічного факультету Миколаївського НАУ.ІІ. План проведення II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з біології

Секція «Біологія рослин»

Дата

Час проведення

Заходи

Відповідальні

16.04.13

8.00 – 22.00

Реєстрація та поселення учасників

заступник декана з ВР Нікончук Н. В.,

доцент Качанова Т. В.

12.00 – 14.00

Обід

асистент Задорожній Ю. В.,

аспірант Корхова М. М.

14.00 – 17.00

Ознайомлення з містом

заступник декана з ВР Нікончук Н. В.

17.00 – 18.00

Консультація учасників олімпіади

члени журі

19.00

Вечеря

асистент Задорожній Ю. В., аспірант Корхова М. М.

17.04.13

8.00 – 9.00

Реєстрація та поселення учасників

заступник декана з ВР Нікончук Н. В.,

доцент Качанова Т. В.

9.00 – 9.30

Відкриття олімпіади

декан факультету

Гамаюнова В. В.

9.30 – 13.00

Виконання теоретичних завдань

голова журі

13.00 – 14.00

Обід

асистенти Задорожній Ю. В, аспірант Корхова М. М.

15.00 – 17.00

Виконання тестів, практичні випробування

голова журі

13.00 – 18.00

Робота журі олімпіади

голова журі

18.00 - 19.00

Вечеря

асистенти Задорожній Ю. В, аспірант Корхова М. М.

19.00

Культурна програма

заступник декана з ВР Нікончук Н. В.

18.04.13

9.00 - 12.00

Виконання практичних завдань

голова журі

12.00 - 13.00

Робота журі

голова журі

13.00 - 14.00

Обід

асистенти Задорожній Ю. В, аспірант Корхова М. М.

14.00 - 15.00

Підведення підсумків олімпіади, нагородження переможців, фотографування

голова оргкомітету

Бабенко Д. В.

15.00 - 16.00

Засідання апеляційної комісії

члени комісії

16.00

Від’їзд учасників олімпіади
19.04.13

9.00

Від’їзд учасників олімпіади
ІV. Питання для підготовки до II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з біології

Секція «Біологія рослин»

1. Ботаніка

А. Теоретичні випробування

 1. Будова рослинних клітин.

 2. Класифікація та загальна характеристика рослинних тканин.

 3. Морфологія та анатомія вегетативних органів.

 4. Способи розмноження рослин.

 5. Чергування ядерних фаз у життєвому циклі рослин. Поняття про спорофіт і гаметофіт.

 6. Морфологія і анатомія генеративних органів (квітка, насіння, плід).

 7. Мікро – і мегаспорогенез.

 8. Царство Гриби. Загальна характеристика. Класифікація.

 9. Походження і еволюція рослинного світу. Принципи систематики рослин.

 10. Загальна характеристика вищих спорових рослин, особливості будови, циклів розвитку, основні риси еволюції, значення.

 11. Загальна характеристика голонасінних рослин.

 12. Систематика покритонасінних рослин. Загальна характеристика.

 13. Загальна характеристика основних родин покритонасінних рослин.

 14. Вплив біотичних та абіотичних факторів середовища на життєдіяльність рослин.

 15. Загальна характеристика ареалу, фітоценозу, біоценозу, біогеоценозу, екосистеми, агрофітоценозу.

 16. Зональність рослинності. Широтна і вертикальна зональність рослинності України.

 17. Флористичні царства і зони рослинності Землі.

 18. Охорона і відтворення рослинності. Малопоширені, рідкісні і зникаючі види.


Б. Практичні випробування

 1. Визначення характерних ознак рослин різних екологічних груп.

 2. Визначення типу рослинної тканини за гістологічним препаратом.

 3. Визначення походження, будови та типів плодів.

 4. Морфологічний аналіз квіткової рослини за планом.

 5. Особливості морфологічної та анатомічної будови вегетативних органів рослини.

 6. Вплив факторів середовища на морфологічні та анатомічні ознаки різних органів рослини.


Мікробіологія

А. Теоретичні випробування

 1. Основні принципи класифікації мікроорганізмів.

 2. Внутрішня та зовнішня будова мікроорганізмів.

 3. Харчові потреби мікроорганізмів. Роль окремих елементів живлення.

 4. Способи надходження поживних речовин у клітину мікроорганізмів.

 5. Способи розмноження мікроорганізмів.

 6. Спороутворення у бактерій. Його значення в життєдіяльності мікроорганізмів.

 7. Методи культивування мікроорганізмів. Живильні середовища.

 8. Обмін речовин у мікроорганізмів. Загальна характеристика катаболізму і анаболізму.

 9. Номенклатура і систематика мікроорганізмів, характеристика основних відділів.

 10. Класифікація мікроорганізмів за способом використання джерел енергії та карбону.

 11. Цвільові гриби, характеристика, використання.

 12. Колообіг карбону в природі. Роль мікроорганізмів.

 13. Колообіг нітрогену в природі. Роль мікроорганізмів.

 14. Біологічний нітроген у землеробстві. Процес азотфіксації, його збудники. Значення процесу.

 15. Трансформація сполук фосфору в ґрунті, роль мікроорганізмів.

 16. Цикл перетворення сполук сульфуру. Роль мікроорганізмів.

 17. Вплив біотичних і абіотичних факторів середовища на життєдіяльність мікроорганізмів у ґрунті.

 18. Мікробні ценози ґрунтів різних типів.

 19. Використання мікроорганізмів та продуктів їх метаболізму в рослинництві.

 20. Матеріальна основа та спадкові фактори мікроорганізмів.

 21. Мікробні препарати, використання їх у сільському господарстві.

 22. Основні методи визначення активності мікроорганізмів у ґрунті

 23. Основні методи визначення кількості мікроорганізмів у ґрунті.

 24. Особливості будови вірусів, класифікація, метаболізм.

 25. Використання вірусів в практичної діяльності.


Б. Практичні випробування

  1. Приготування препаратів мікроорганізмів та мікроскопіювання препаратів.

  2. Техніка посіву мікроорганізмів на штучні живильні середовища.

  3. Ідентифікація і описання збудників різних типів бродіння та перетворення найважливіших органічних сполук ґрунту.


Фізіологія рослин

А. Теоретичні випробування

 1. Мембрани рослинної клітини. Хімічний склад, будова і функції.

 2. Ферменти рослин, природа каталітичної дії, класифікація, будова.

 3. Біосинтез білків у рослинах, його матричний характер, основні етапи.

 4. Фізичні та хімічні властивості води. Роль води в життєдіяльності рослин.

 5. Механізм поглинання та випаровування води рослиною.

 6. Планетарна роль зелених рослин. Колообіг СО2 та О2. Особливості будови листка як органа фотосинтезу.

 7. Загальна характеристика процесів поглинання та акумуляції квантів світла рослиною.

 8. Загальна характеристика темнової фази фотосинтезу.

 9. Фотодихання, суть процесу, значення в накопиченні рослиною сухих речовин.

 10. Залежність інтенсивності фотосинтезу від факторів середовища.

 11. Основні показники,які характеризують фотосинтетичну активність посівів.

 12. Основні закономірності обміну речовин у рослинах.

 13. Роль процесу дихання в життєдіяльності рослин.

 14. Анаеробна фаза дихання. Суть процесу гліколізу, його основні етапи.

 15. Аеробна фаза дихання. Цикл Кребса, його біологічна суть.

 16. Енергетика дихання. Локалізація і механізм функціонування електронно-транспортних ланцюгів. Структура та функції АТФ.

 17. Дихання, енергетичний баланс. Взаємозв'язок з іншими процесами.

 18. Основні закономірності обміну білків, жирів, вуглеводів у рослинах.

 19. Залежність інтенсивності дихання від зовнішніх факторів середовища.

 20. Взаємозв'язок дихання і фотосинтезу. Роль у продуктивності рослин.

 21. Макро- і мікроелементи, їх фізіологічна роль.

 22. Механізм поглинання рослинною клітиною елементів мінерального живлення.

 23. Механізм активного транспорту речовин через мембрани.

 24. Особливості кореневої системи як органа поглинання води і мінеральних речовин.

 25. Механізми транспорту речовин в рослинах. Потік по рослині поживних речовин.

 26. Зовнішні ознаки нестачі елементів мінерального живлення рослин.

 27. Тотипотентність клітин. Сутність і фізіологічна роль диференціальної активації генів в процесі росту і розвитку рослин.

 28. Фізіологічна характеристика гормональної системи рослин, її роль у процесах росту та розвитку рослин.

 29. Світло як фактор, який регулює ріст і розвиток рослин. Фітохромна система.

 30. Вплив температури і вологості на ріст і розвиток рослин.

 31. Фотоперіодизм, його значення в генеративному розвитку рослин.

 32. Кореляція росту. Значення в життєдіяльності рослин. Використання в практичній діяльності.

 33. Основні закономірності росту клітин.

 34. Фізіологічні основи спокою рослинного організму.

 35. Фізіологічні процеси при формуванні плодів і насіння.

 36. Тропізми, настії, фізіологічні механізми руху рослин.

 37. Фізіологічна природа стійкості рослин до несприятливих умов зовнішнього середовища.

Б. Практичні випробування

 1. Виділення і визначення активності певних груп ферментів.

 2. Визначення життєздатності насіння та окремих тканин.

 3. Визначення показників інтенсивності дихання та фотосинтезу рослин.

 4. Визначення показників водообміну рослин.


Генетика

А. Теоретичні випробування

 1. Генетичний апарат клітини.

 2. Основні способи поділу клітини.

 3. Молекулярні основи спадковості, будова НК, біосинтез білків.

 4. Сучасні уявлення про ген.

 5. Закономірності успадкування ознак при внутрішньовидовій гібридизації.

 6. Хромосомна теорія спадковості.

 7. Взаємодія неалельних генів.

 8. Мінливість організмів. Статистичні методи вивчення мінливості.

 9. Мутаційна та модифікаційна мінливість організмів. Значення у природі та практичній діяльності. Експериментальний мутагенез.

 10. Поліплоїдія, її види та використання у селекції рослин.

 11. Віддалена гібридизація рослин і її використання у селекційній практиці.

 12. Цитоплазматична спадковість.

 13. Гетерозис у рослин. Практичне використання гетерозису і шляхи Його закріплення.

 14. Генетичні процеси в популяції.

 15. Генна інженерія: методи і перспективи розвитку.


Б. Практичні випробування

Рішення задач на:

 • моно-, ди- і полігібридне схрещування;

 • молекулярні основи спадковості;

 • виявлення модифікаційної мінливості;

 • хромосомну теорію спадковості;

 • цитоплазматичну чоловічу стерильність;

 • поліплоїдію;

 • статистичний аналіз результатів гібридизації;

 • генетику популяцій.Формат 60×84 1/16. Ум. друк. арк. 13,14

Тираж 40 прим. Зам. № ___


Надруковано у видавничому відділі

Миколаївського національного аграрного університету

54010, м. Миколаїв, вул. Паризької комуни, 9


Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 1155 від 17.12.2002 р.


Схожі:

Миколаївський національний аграрний університет iconАграрної політики та продовольства україни миколаївський національний аграрний університет
Згідно з наказом Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України №46 від 23. 01. 2013 року Миколаївський національний аграрний...
Миколаївський національний аграрний університет iconІз змінами Миколаївський національний аграрний університет, 00497213

Миколаївський національний аграрний університет iconНаціональний університет біоресурсів І природокористування україни факультет аграрного менеджменту
С. М. Кваша, кандидат економічних наук, доцент О. Ф. Лука (Національний аграрний університет); доктор економічних наук, професор...
Миколаївський національний аграрний університет iconІз змінами Миколаївський державний аграрний університет, 00497213

Миколаївський національний аграрний університет iconІз змінами Миколаївський державний аграрний університет, 00497213

Миколаївський національний аграрний університет iconМиколаївський державний аграрний університет бібліотека автоматизація бухгалтерського обліку
Автоматизация "молочного" учета [Текст] // Молочное дело. – 2007. – № – С. 40-41
Миколаївський національний аграрний університет iconЗвітність підприємства
Методичні рекомендації підготували: старший викладач Сердюк В. Т., асистент Лесік І. М. (Миколаївський державний аграрний університет,...
Миколаївський національний аграрний університет iconА. В. Нєлєпова, кандидат пед наук, Миколаївський державний аграрний університет Н. Т. Тверезовська
«Моніторинг ринку праці», вивчено питання державного замовлення на підготовку фахівців
Миколаївський національний аграрний університет iconМиколаївський державний аграрний університет бібліотека сутність сучасних грошей та їх функції
О. Гроші як соціально-економічне явище [Текст] / О. Євтух // Банківська справа. – 2006. – № – С. 64-74
Миколаївський національний аграрний університет iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни миколаївський національний аграрний університет
Всеукраїнська студентська олімпіада (далі Олімпіада) – система масових очних змагань у творчому застосуванні здобутих знань, умінь...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи