Шановні колеги! Оргкомітет запрошує Вас взяти участь в роботі Всеукраїнської інтернет конференції молодих вчених та студентів “Стратегічне управління персоналом підприємств аграрної сфери України icon

Шановні колеги! Оргкомітет запрошує Вас взяти участь в роботі Всеукраїнської інтернет конференції молодих вчених та студентів “Стратегічне управління персоналом підприємств аграрної сфери України
Скачати 39.85 Kb.
НазваШановні колеги! Оргкомітет запрошує Вас взяти участь в роботі Всеукраїнської інтернет конференції молодих вчених та студентів “Стратегічне управління персоналом підприємств аграрної сфери України
Дата10.04.2013
Розмір39.85 Kb.
ТипВимоги до оформлення

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Оргкомітет запрошує Вас взяти участь в роботі Всеукраїнської інтернет - конференції молодих вчених та студентів

Стратегічне управління персоналом підприємств аграрної сфери України”,

яку проводить кафедра менеджменту організацій та права Миколаївського національного аграрного університету 14 травня 2013 року


Метою конференції є залучення молодих вчених та студентів до активного діалогу з питань ефективного розвитку зовнішньоекономічної діяльності аграрних підприємств.


^ ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ (СЕКЦІЇ):

Секція 1. Стратегічне планування управління персоналом.

Секція 2. Інноваційний розвиток управління персоналом підприємств аграрної сфери України.

Секція 3. Правове регулювання організаційно-трудових відносин в підприємствах аграрної сфери України.

^ УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ ТА ПУБЛІКАЦІЯ ТЕЗ:


1. Форма участі в конференції: заочна.

2. Тези доповідей направляються лише в електронному вигляді.

3. Робочі мови конференції – українська, російська, англійська.

4. Не пізніше встановленого терміну (до 12 квітня 2013 року) необхідно подати на електронну адресу

mopmnau@yandex.ru оргкомітету: заявку на участь; матеріали доповіді.

5. Файли назвати за прикладом: Zayavka_Ivanov; Tezy_Ivanov.

6. Після надсилання матеріалів обов’язково очікуйте підтвердження про їх отримання.


Для обговорення і дискусій матеріали конференцій будуть відображені на web-сайті університету в день її проведення.


^ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ:


 1. Учасник має право представити тільки одну доповідь, яка раніше не публікувалася.

 2. Тези доповідей не повинні перевищувати 3 сторінки тексту на листах формату А4, набраного у редакторі MS Word. Параметри сторінки: зверху, зліва, справа, знизу – 2см. Гарнітура: Times New Roman, кегль (розмір) 14, міжрядковий інтервал – 1,5. Відступ на абзац 1,25 – не користуватись кнопкою табуляції. Сторінки тез не нумерувати.

 3. Назва тез доповіді друкується прописними літерами, жирним шрифтом по центру сторінки, під нею, також по центру – прізвище та ініціали (жирним шрифтом), науковий ступінь і вчене звання, посада автора. Нижче друкується назва організації (закладу), де працює (навчається) автор (співавтор).

 4. Нижче – через один інтервал – текст доповіді (тез).

 5. В кінці тексту наводяться інформаційні джерела (жирним і по центру). Посилання на джерело подаються у квадратних дужках відповідно до порядку згадування.

 6. Формат таблиць та рисунків має бути лише книжний.

 7. Зноски в кінці сторінок і документу не вставляти.^ Оргкомітет залишає за собою право відбору тез, які будуть відображені на web-сайті.

Тези, які не відповідають вказаним вимогам щодо оформлення до розгляду не приймаються.


З повагою Організаційний комітет конференції

^ ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

Голова та співголова оргкомітету:

Новіков О.Є.д.е.н., доцент, проректор з наукової роботи МНАУ

Шебаніна О.В.д.е.н., професор, декан факультету менеджменту МНАУ

^ Члени оргкомітету:

 1. Сахацький М.П. – д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту і управління проектами, Державна академія будівництва та архітектури, м. Одеса

 2. Клочан В.В. – к.е.н., доцент кафедри менеджменту організацій та права МНАУ

 3. Каращук Л.М. – к.п.н., доцент кафедри менеджменту організацій та права МНАУ

 4. Колесник В.М. – к.е.н., доцент кафедри менеджменту організацій та права МНАУ

 5. Кузьменко Т.С. – к.ю.н., доцент кафедри менеджменту організацій та права МНАУСекретар оргкомітету:


Максименко А.Г. – асистент кафедри менеджменту організацій та права

м. тел.: 0979121961


ЗАЯВКА
^

на участь у

Всеукраїнській інтернет – конференції молодих вчених і студентів
СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ”


Прізвище__________________________________

Ім’я ______________________________________

По-батькові________________________________

Науковий ступінь, вчене звання_______________

Місце роботи (навчання)_____________________

Посада____________________________________

Назва доповіді, виступу_____________________________________________________________________________

Номер секції_______________________________

Електронна адреса для направлення запрошення до участі у форумі


^ На конференцію приймаються матеріали: викладачів вищих навчальних закладів, науковців науково-дослідних установ, аспірантів, докторантів, слухачів магістратури, представників органів державного і місцевого самоврядування, підприємств, фінансових та інших установ, чия діяльність має відношення до тематики конференцій.


Сподіваємось на

Вашу участь у конференції


^ МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЙ ТА ПРАВА


Всеукраїнська інтернет – конференція молодих вчених і студентів
Стратегічне управління персоналом підприємств аграрної сфери України ”


Інформаційний лист


14 травня 2013 року

м. Миколаїв


Конференція зареєстрована в Українському інституті науково-технічної і економічної інформації (посвідчення №655 від 31.10.2012р.)

Схожі:

Шановні колеги! Оргкомітет запрошує Вас взяти участь в роботі Всеукраїнської інтернет конференції молодих вчених та студентів “Стратегічне управління персоналом підприємств аграрної сфери України iconШановні колеги! Оргкомітет запрошує Вас взяти участь в роботі Всеукраїнської інтернет конференції молодих вчених та студентів “Стратегічне управління персоналом підприємств аграрної сфери України
Оргкомітет запрошує Вас взяти участь в роботі Всеукраїнської інтернет конференції молодих вчених та студентів
Шановні колеги! Оргкомітет запрошує Вас взяти участь в роботі Всеукраїнської інтернет конференції молодих вчених та студентів “Стратегічне управління персоналом підприємств аграрної сфери України iconШановні колеги! Оргкомітет запрошує Вас взяти участь в роботі Всеукраїнської інтернет конференції молодих вчених та студентів “Формування інноваційної стратегії підприємств І механізм її реалізації
Оргкомітет запрошує Вас взяти участь в роботі Всеукраїнської інтернет конференції молодих вчених та студентів
Шановні колеги! Оргкомітет запрошує Вас взяти участь в роботі Всеукраїнської інтернет конференції молодих вчених та студентів “Стратегічне управління персоналом підприємств аграрної сфери України iconЕкологічні та соціально-економічні аспекти розвитку регіональної економіки ”
Оргкомітет запрошує Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської інтернет-конференції молодих вчених та студентів
Шановні колеги! Оргкомітет запрошує Вас взяти участь в роботі Всеукраїнської інтернет конференції молодих вчених та студентів “Стратегічне управління персоналом підприємств аграрної сфери України iconШановні колеги волинський інститут економіки та менеджменту запрошує Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «формування та розвиток економіки в сучасних умовах господарювання»
Запрошує Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції
Шановні колеги! Оргкомітет запрошує Вас взяти участь в роботі Всеукраїнської інтернет конференції молодих вчених та студентів “Стратегічне управління персоналом підприємств аграрної сфери України iconШановні колеги Оргкомітет запрошує Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції «Перспективи розвитку економіки в ринкових умовах»
Оргкомітет запрошує Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції «Перспективи розвитку економіки в ринкових...
Шановні колеги! Оргкомітет запрошує Вас взяти участь в роботі Всеукраїнської інтернет конференції молодих вчених та студентів “Стратегічне управління персоналом підприємств аграрної сфери України iconШановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь в роботі ііi-ої Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Закарпатські правові читання»
Запрошуємо Вас взяти участь в роботі ііi-ої Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Закарпатські...
Шановні колеги! Оргкомітет запрошує Вас взяти участь в роботі Всеукраїнської інтернет конференції молодих вчених та студентів “Стратегічне управління персоналом підприємств аграрної сфери України iconМенеджмент ХХІ сторіччя
Оргкомітет запрошує Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції
Шановні колеги! Оргкомітет запрошує Вас взяти участь в роботі Всеукраїнської інтернет конференції молодих вчених та студентів “Стратегічне управління персоналом підприємств аграрної сфери України iconШановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції молодих учених та студентів «Особливості ефективного управління підприємствами в умовах глобальних викликів»
Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції молодих учених та студентів «Особливості ефективного...
Шановні колеги! Оргкомітет запрошує Вас взяти участь в роботі Всеукраїнської інтернет конференції молодих вчених та студентів “Стратегічне управління персоналом підприємств аграрної сфери України iconШановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ІІ міжнародної Інтернет конференції: «Економічна теорія та практика»
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ІІ міжнародної Інтернет конференції: «Економічна теорія та практика», яка відбудеться 12 березня...
Шановні колеги! Оргкомітет запрошує Вас взяти участь в роботі Всеукраїнської інтернет конференції молодих вчених та студентів “Стратегічне управління персоналом підприємств аграрної сфери України iconШановні колеги! Запрошуємо до участі у роботі Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції
Запрошуємо до участі у роботі Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку менеджменту...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи