Шановні колеги! Оргкомітет запрошує Вас взяти участь в роботі Всеукраїнської інтернет конференції молодих вчених та студентів “Формування інноваційної стратегії підприємств І механізм її реалізації icon

Шановні колеги! Оргкомітет запрошує Вас взяти участь в роботі Всеукраїнської інтернет конференції молодих вчених та студентів “Формування інноваційної стратегії підприємств І механізм її реалізації
Скачати 41.34 Kb.
НазваШановні колеги! Оргкомітет запрошує Вас взяти участь в роботі Всеукраїнської інтернет конференції молодих вчених та студентів “Формування інноваційної стратегії підприємств І механізм її реалізації
Дата10.04.2013
Розмір41.34 Kb.
ТипВимоги до оформлення

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Оргкомітет запрошує Вас взяти участь в роботі Всеукраїнської інтернет - конференції молодих вчених та студентів

Формування інноваційної стратегії підприємств і механізм її реалізації”,

яку проводить кафедра управління виробництвом та інноваційною діяльністю підприємств Миколаївського національного аграрного університету 12 червня 2013 року


Метою конференції є залучення молодих вчених та студентів до активного діалогу з питань інноваційного розвитку розвитку аграрних підприємств.


^ ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ (СЕКЦІЇ):

Секція 1. Інноваційні, інформаційні, інвестиційні складові сучасних підходів до управління підприємством.

Секція 2. Проблеми та перспективи інноваційного розвитку підприємств АПК України.

Секція 3. Оцінка ефективності реалізації інноваційно-інвестиційної діяльності в аграрній сфері

Секція 4.Державне регулювання та підтримка інноваційної діяльності

^ УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ ТА ПУБЛІКАЦІЯ ТЕЗ:


1. Форма участі в конференції: заочна.

2. Тези доповідей направляються лише в електронному вигляді.

3. Робочі мови конференції – українська, російська, англійська.

4. Не пізніше встановленого терміну (до 12 травня 2013 року) необхідно подати на електронну адресу оргкомітету

agrobiznes.mdau@yandex.ua заявку на участь; матеріали доповіді.

5. Файли назвати за прикладом: Zayavka_Ivanov; Tezy_Ivanov.

6. Після надсилання матеріалів обов’язково очікуйте підтвердження про їх отримання.


Для обговорення і дискусій матеріали конференцій будуть відображені на web-сайті університету в день її проведення.


^ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ:


 1. Учасник має право представити тільки одну доповідь, яка раніше не публікувалася.

 2. Тези доповідей не повинні перевищувати 3 сторінки тексту на листах формату А4, набраного у редакторі MS Word. Параметри сторінки: зверху, зліва, справа, знизу – 2см. Гарнітура: Times New Roman, кегль (розмір) 14, міжрядковий інтервал – 1,5. Відступ на абзац 1,25 – не користуватись кнопкою табуляції. Сторінки тез не нумерувати.

 3. Назва тез доповіді друкується прописними літерами, жирним шрифтом по центру сторінки, під нею, також по центру – прізвище та ініціали (жирним шрифтом), науковий ступінь і вчене звання, посада автора. Нижче друкується назва організації (закладу), де працює (навчається) автор (співавтор).

 4. Нижче – через один інтервал – текст доповіді (тез).

 5. В кінці тексту наводяться інформаційні джерела (жирним і по центру). Посилання на джерело подаються у квадратних дужках відповідно до порядку згадування.

 6. Формат таблиць та рисунків має бути лише книжний.

 7. Зноски в кінці сторінок і документу не вставляти.^ Оргкомітет залишає за собою право відбору тез, які будуть відображені на web-сайті.

Тези, які не відповідають вказаним вимогам щодо оформлення до розгляду не приймаються.


З повагою Організаційний комітет конференції

^ ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

Голова та співголова оргкомітету:

Новіков О.Є.д.е.н., професор, проректор МНАУ

Шебаніна О.В.д.е.н., професор, декан факультету менеджменту МНАУ

^ Члени оргкомітету:

 1. Червен І.І. – д.е.н., професор кафедри управління виробництвом та інноваційною діяльністю підприємств МНАУ

 2. Банєва І.О. – д.е.н., доцент, професор кафедри управління виробництвом та інноваційною діяльністю підприємств МНАУ

 3. Євчук Л.А. – д.е.н., професор кафедри управління виробництвом та інноваційною діяльністю підприємств МНАУ

 4. Калюжна О.В. - к.е.н., доцент кафедри управління виробництвом та інноваційною діяльністю підприємств МНАУ

 5. Клочан В.Ф. - к.е.н., доцент кафедри управління виробництвом та інноваційною діяльністю підприємств МНАУ

 6. Кушнірук В.С. - к.е.н., доцент кафедри управління виробництвом та інноваційною діяльністю підприємств МНАУ^ Секретар оргкомітету:


Кабанова Ю.В – старший лаборант кафедри управління виробництвом та інноваційною діяльністю підприємств

м. тел.: 0995097430


ЗАЯВКА
^

на участь у

Всеукраїнській інтернет – конференції молодих вчених і студентів
Формування інноваційної стратегії підприємств і механізм її реалізації


Прізвище__________________________________

Ім’я ______________________________________

По-батькові________________________________

Науковий ступінь, вчене звання_______________

Місце роботи (навчання)_____________________

Посада____________________________________

Назва доповіді, виступу_____________________________________________________________________________

Номер секції_______________________________

Електронна адреса для направлення запрошення до участі у форумі


^ На конференцію приймаються матеріали: викладачів вищих навчальних закладів, науковців науково-дослідних установ, аспірантів, докторантів, слухачів магістратури, представників органів державного і місцевого самоврядування, підприємств, фінансових та інших установ, чия діяльність має відношення до тематики конференцій.


Сподіваємось на

Вашу участь у конференції


МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ ТА ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ


Всеукраїнська інтернет – конференція молодих вчених і студентів
ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВ І МЕХАНІЗМ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ


Інформаційний лист


12 червня 2013 року

м. Миколаїв


Схожі:

Шановні колеги! Оргкомітет запрошує Вас взяти участь в роботі Всеукраїнської інтернет конференції молодих вчених та студентів “Формування інноваційної стратегії підприємств І механізм її реалізації iconШановні колеги! Оргкомітет запрошує Вас взяти участь в роботі Всеукраїнської інтернет конференції молодих вчених та студентів “Стратегічне управління персоналом підприємств аграрної сфери України
Оргкомітет запрошує Вас взяти участь в роботі Всеукраїнської інтернет конференції молодих вчених та студентів
Шановні колеги! Оргкомітет запрошує Вас взяти участь в роботі Всеукраїнської інтернет конференції молодих вчених та студентів “Формування інноваційної стратегії підприємств І механізм її реалізації iconШановні колеги! Оргкомітет запрошує Вас взяти участь в роботі Всеукраїнської інтернет конференції молодих вчених та студентів “Стратегічне управління персоналом підприємств аграрної сфери України
Оргкомітет запрошує Вас взяти участь в роботі Всеукраїнської інтернет конференції молодих вчених та студентів
Шановні колеги! Оргкомітет запрошує Вас взяти участь в роботі Всеукраїнської інтернет конференції молодих вчених та студентів “Формування інноваційної стратегії підприємств І механізм її реалізації iconШановні колеги волинський інститут економіки та менеджменту запрошує Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «формування та розвиток економіки в сучасних умовах господарювання»
Запрошує Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції
Шановні колеги! Оргкомітет запрошує Вас взяти участь в роботі Всеукраїнської інтернет конференції молодих вчених та студентів “Формування інноваційної стратегії підприємств І механізм її реалізації iconЕкологічні та соціально-економічні аспекти розвитку регіональної економіки ”
Оргкомітет запрошує Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської інтернет-конференції молодих вчених та студентів
Шановні колеги! Оргкомітет запрошує Вас взяти участь в роботі Всеукраїнської інтернет конференції молодих вчених та студентів “Формування інноваційної стратегії підприємств І механізм її реалізації iconШановні колеги Оргкомітет запрошує Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції «Перспективи розвитку економіки в ринкових умовах»
Оргкомітет запрошує Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції «Перспективи розвитку економіки в ринкових...
Шановні колеги! Оргкомітет запрошує Вас взяти участь в роботі Всеукраїнської інтернет конференції молодих вчених та студентів “Формування інноваційної стратегії підприємств І механізм її реалізації iconШановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь в роботі ііi-ої Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Закарпатські правові читання»
Запрошуємо Вас взяти участь в роботі ііi-ої Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Закарпатські...
Шановні колеги! Оргкомітет запрошує Вас взяти участь в роботі Всеукраїнської інтернет конференції молодих вчених та студентів “Формування інноваційної стратегії підприємств І механізм її реалізації iconМенеджмент ХХІ сторіччя
Оргкомітет запрошує Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції
Шановні колеги! Оргкомітет запрошує Вас взяти участь в роботі Всеукраїнської інтернет конференції молодих вчених та студентів “Формування інноваційної стратегії підприємств І механізм її реалізації icon«проблеми формування інформаційної культури особистості»
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених І студентів
Шановні колеги! Оргкомітет запрошує Вас взяти участь в роботі Всеукраїнської інтернет конференції молодих вчених та студентів “Формування інноваційної стратегії підприємств І механізм її реалізації iconШановні колеги! Оргкомітет кафедри іноземних мов Доннует імені Михайла Туган-Барановського запрошує Вас взяти участь у роботі регіонального семінару-практикуму „Стратегії мовної освіти упродовж життя”
Оргкомітет кафедри іноземних мов Доннует імені Михайла Туган-Барановського запрошує Вас взяти участь у роботі регіонального семінару-практикуму...
Шановні колеги! Оргкомітет запрошує Вас взяти участь в роботі Всеукраїнської інтернет конференції молодих вчених та студентів “Формування інноваційної стратегії підприємств І механізм її реалізації iconШановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ІІ міжнародної Інтернет конференції: «Економічна теорія та практика»
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ІІ міжнародної Інтернет конференції: «Економічна теорія та практика», яка відбудеться 12 березня...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи