Програма вступних іспитів до аспірантури зі спеціальності 06. 02. 04 «Технологія виробництва продуктів тваринництва» icon

Програма вступних іспитів до аспірантури зі спеціальності 06. 02. 04 «Технологія виробництва продуктів тваринництва»
Скачати 96.57 Kb.
НазваПрограма вступних іспитів до аспірантури зі спеціальності 06. 02. 04 «Технологія виробництва продуктів тваринництва»
Дата23.04.2013
Розмір96.57 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ

ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ПРОГРАМА


вступних іспитів до аспірантури зі спеціальності

06.02.04 – «Технологія виробництва продуктів тваринництва»


Програму підготовлено:

Деканом факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва, стандартизації та біотехнології;

завідувачем кафедри генетики, годівлі тварин та біотехнології, доктором с.-г. наук, професором М.І. Гиль.


Завідувачем кафедри технології виробництва

продукції тваринництва, доктором с.-г. наук,

професором В.С. Топіхою


Розглянуто і схвалено Вченою

радою факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва, стандартизації та біотехнології;

протокол № 1 від 28.08.12 р.


Голова Вченої ради

___________________М.І. Гиль


Миколаїв-2012

ПРОГРАМА

вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності

06.02.04 «Технологія виробництва продуктів тваринництва»


1. Походження і характеристика сільськогосподарських тварин та їх біологічні особливості.


Походження сільськогосподарських тварин. Загальна класифікація домашніх тварин. Біологічні і господарсько-корисні особливості сільськогосподарських тварин. Їхнє призначення для виробництва продукції тваринництва.

Еволюція, породне перетворення, вдосконалення порід. Їх економічна оцінка. Основні породи великої рогатої худоби, свиней, овець. Наукові основи вибору порід для експлуатації в умовах інтенсивної технології. Використання всесвітнього генофонду в удосконаленні різних порід великої рогатої худоби, свиней, овець і птиці.


2. Екстер’єр, інтер’єр і конституція тварин.


Вчення вітчизняних і зарубіжних вчених-тваринників про конституцію, екстер’єр, інтер’єр тварин. Класифікація типів конституції. Методи оцінки екстер’єру тварин. Особливості екстер’єру, інтер’єру та конституції сільськогосподарських тварин і птиці різного напряму продуктивності, їх взаємозв’язок із здоров’ям та продуктивністю тварин. Кондиції. Етологія тварин в умовах промислових технологій.


3. Продуктивність тварин.


Молочна продуктивність. Біологічні основи молочної продуктивності. Фактори, які впливають на рівень молочної продуктивності. Якісні показники молочної продуктивності та фактори, які впливають на них. Використання обчислювальної техніки для врахування молочної продуктивності тварин. Досягнення науки і практики в підвищенні продуктивності тварин. Показники рекордних надоїв в Україні, СНД, світі.

Сучасний стан м’ясного тваринництва в Україні. М’ясна продуктивність. Склад м’яса та його харчова цінність. Теоретичні основи формування м’ясної продуктивності. Фактори, які впливають на м’ясну продуктивність. Методи оцінки м’ясної продуктивності. М’ясні породи сільськогосподарських тварин та їх характеристика.

Використання м’ясних порід в промисловому схрещуванні. Підвищення м’ясної продуктивності сільськогосподарських тварин, в тому числі методами селекційно-племінної роботи.

4. Зоотехнічні основи відтворення стада і технологія вирощування молодняка.


Відтворювальна здатність сільськогосподарських тварин, статева охота і статеві цикли. Показники оцінки відтворювальної здатності тварин. Способи і техніка запліднення сільськогосподарських тварин. Статева і господарська зрілість, вік і жива маса тварин під час першого запліднення. Заходи боротьби з безпліддям та підвищення збереження молодняка. Тривалість племінного використання сільськогосподарських тварин в умовах промислових технологій.

Теоретичні основи вирощування молодняка. Управління індивідуальним розвитком тварин в ембріональний період. Методи направленого вирощування молодняка в постембріональний період розвитку. Особливості вирощування молодняка в молочний та післямолочний періоди. Вирощування молодняка в умовах спеціалізованих ферм. Технологія вирощування племінних тварин на елеверах. Особливості вирощування молодняка м’ясних порід. Досягнення провідних господарств у вирощуванні ремонтного молодняка.


5. Технологія виробництва молока.


Концентрація, інтенсифікація і впровадження комплексної механізації та комп’ютеризації в молочне скотарство. Умови переведення виробництва молока на промислову основу. Основні типи і розміри промислових комплексів. Особливості відтворення і формування стада, технологічних груп. Системи утримання і годівлі великої рогатої худоби за різними технологіями виробництва молока. Зоотехнічна оцінка корів за їх придатністю до машинного доїння. Значення фізіологічного циклу відтворення молочної худоби у процесі промислового використання.

Потоково-цехова технологія виробництва молока, технологічна схема роботи молочних ферм. Особливості потоково-цехової організації виробництва молока в літній період. Зоотехнічно-диспетчерська служба і племінний облік за потоково-цеховою системою. Економічна ефективність виробництва молока за впровадження промислової технології і потоково-цехової системи. Досвід країн світу у виробництві молока на промисловій основі.

Гігієнічні вимоги до будівельних матеріалів і приміщень для тварин. Мікроклімат тваринницьких приміщень. Гігієна водопостачання і поїння. Гігієнічні вимоги до вивезення і зберігання гною.

Застосування перспективних технологій в галузі скотарства та досвід провідних країн світу.


6. Технологія виробництва яловичини в молочному і м’ясному скотарстві.


Технологія виробництва яловичини в молочному скотарстві. Комплектування промислових ферм для вирощування і відгодівлі тварин. Організація кормової бази. Механізація технологічних процесів при вирощуванні і відгодівлі тварин. Основи технологічного проектування промислового виробництва яловичини і технологічні вимоги до будівельних рішень будівель і обладнання.

Особливості спеціалізованого м’ясного скотарства Кормовиробництво, годівля і утримання тварин. Відтворення стада. Відгодівля і нагулювання м’ясної худоби. Економічні засади ведення м’ясного скотарства в Україні. Досвід передових країн світу у виробництві яловичини.


7. Технологія виробництва свинини.


Сучасні тенденції і напрями розвитку галузі свинарства. Породи свиней поширені в Україні та їх напрямок продуктивності. Моделювання технологічного процесу – обов’язкова умова організації виробництва продукції. Виробничий процес, технологічна схема виробництва, технологічний процес та операція. Типи спеціалізованих свинарських підприємств: племзаводи, племрепродуктори, товарні репродуктори, відгодівельні господарства, господарства із закінченим технологічним процесом.

Технологія виробництва свинини в спеціалізованих підприємствах. Основні та допоміжні цехи. Технологічні процеси на дільницях холостих, супоросних і підсисних свиноматок; на дільницях вирощування поросят після відлучення, вирощування племінного і ремонтного молодняка, відгодівлі свиней; формування технологічних груп, площа станка на одну голову, фронт годівлі, мікроклімат, утримання та годівля. Напрямки удосконалення системи годівлі у свинарстві. Використання гібридних свиней у свинарстві. Особливості ведення фермерського свинарського господарства.


8. Сучасні системи ведення вівчарства.


Стан та перспективи розвитку галузі вівчарства в Україні. Класифікація порід овець. Продукція вівчарства. Технологія виробництва вовни, ягнятини, баранини, смушків, овчин. Отарна система ведення вівчарства. Організація вівчарства у формі об’єднання отар в одну виробничу одиницю. Система фермерського господарства. Механізовані площадки для вирощування молодняка і відгодівлі дорослих тварин. Промислові комплексно-механізовані ферми для маточного поголів’я овець. Проблеми і перспективи розвитку різних технологічних форм ведення вівчарства.

 1. Технологія виробництва яєць.


Сучасні кроси птиці, що використовують в Україні. Технологічна схема виробництва харчових яєць. Характеристика окремих технологічних ланок виробництва яєць.

Технологічне обладнання для виробництва яєць. Принципи організації цілорічного, безперервного, ритмічного виробництва яєць. Технологічні нормативи. Принципи організації безвідходної технології виробництва яєць.

Промислова переробка харчових яєць (виготовлення меланжу, яєчного порошку). 1. Племінна робота.


Племінна робота як система комплексних заходів щодо удосконалення тварин. Форми і організація племінної роботи в господарствах різних направлень. Методи розведення та їх використання в племінних і товарних господарствах. Оцінка і відбір тварин за комплексом ознак, форми обліку. Особливості відбору за основними ознаками, які складають комплексну оцінку тварин. Форми і принципи відбору.

Великомасштабна селекція в тваринництві на сучасному етапі організації племінної роботи. Структура племінної служби. Використання обчислювальної техніки в племінному тваринництві.

Роль селекційно-племінної роботи в якісному поліпшенні сільськогосподарських тварин. Оцінка за фенотипом і генотипом. Відбір і підбір. Методи розведення. Племінна робота в племінних і товарних господарствах. Використання EОM та селекційних програм з племінної роботи.


Додаткова програма вступного іспиту зі спеціальності

06.02.04 «Технологія виробництва продуктів тваринництва»


 1. Температура і вологість повітря в тваринницьких приміщеннях. Їх вплив на стан здоров’я і продуктивність тварин. Системи контролю мікроклімату.

 2. Газовий склад повітря тваринницьких приміщень, його вплив на стан здоров’я і продуктивність тварин. Методи контролю.

 3. Гігієна отримання молока високої якості на фермах і комплексах.

 4. Гігієна утримання холостих, супоросних і підсисних свиноматок.

 5. Санітарно-гігієнічні вимоги до окремих конструктивних елементів тваринницьких приміщень.

 6. Регулювання мікроклімату в інтенсивному птахівництві.

 7. Продуктивне конярство: м’ясна і молочна продуктивність.

 8. Альтернативні або нетрадиційні напрямки тваринництва.

Питання до іспиту зі спеціальності

^ 06.02.04 – «Технологія виробництва продуктів тваринництва» 1. Молочна продуктивність великої рогатої худоби та зв’язки її з екстер’єром та конституцією.

 2. М’ясна продуктивність великої рогатої худоби та зв’язки її з екстер’єром та конституцією.

 3. Стан та перспективи розвитку галузі промислового скотарства в Україні.

 4. Особливості відтворення великої рогатої худоби у молочному і м’ясному скотарстві.

 5. Технологія вирощування ремонтних телиць у молочному скотарстві.

 6. Технологія вирощування ремонтних телиць у м’ясному скотарстві.

 7. Основні фактори інтенсифікації виробництва молока.

 8. Особливості потоково-цехової технології виробництва молока в літній період.

 9. Технологія доїння корів. Машинне доїння корів.

 10. Потоково-цехова система виробництва молока.

 11. Методи формування виробничих груп худоби молочного напряму продуктивності.

 12. Основні породи великої рогатої худоби молочного та м’ясного напряму продуктивності, що використовуються в Україні.

 13. Сучасні тенденції і напрями розвитку галузі свинарства.

 14. Біологічні, господарсько-корисні, конституційні особливості свиней та зв’язок їх з інтенсифікацією галузі свинарства.

 15. Породи свиней поширені в Україні та їх напрямок продуктивності.

 16. Теорія і практика створення та використання гібридних свиней.

 17. Організація відтворення поголів’я свиней у господарствах різних форм власності.

 18. Проведення опоросу, годівля та утримання підсисних свиноматок і поросят-сисунів.

 19. Особливості лактації у свиноматок.

 20. Відгодівля свиней та фактори, що впливають на ефективність відгодівлі.

 21. Технологія вирощування племінного, ремонтного молодняка і відгодівлі свиней.

 22. Основні фактори інтенсифікації виробництва яловичини.

 23. Класифікація порід овець.

 24. Продукція вівчарства.

 25. Стан та перспективи розвитку галузі вівчарства в Україні.

 26. Вирощування ремонтного молодняка курей яєчного напряму продуктивності.

 27. Вирощування ремонтного молодняка курей м’ясного напряму продуктивності.

 28. Регулювання мікроклімату в інтенсивному птахівництві.
 1. Продуктивне конярство: м’ясна та молочна продукція.

 2. Технологія годівлі великої рогатої худоби різних статево-вікових груп.

 3. Економічна доцільність розвитку м’ясного скотарства в Україні.

 4. Напрямки удосконалення системи годівлі сільськогосподарських тварин.

Перелік тем рефератів зі спеціальності

^ 06.02.04 – «Технологія виробництва продуктів тваринництва»


 1. Основні породи великої рогатої худоби молочного та м’ясного напряму продуктивності, що використовуються в Україні.

 2. Технологія доїння корів.

 3. Основні фактори інтенсифікації виробництва молока.

 4. Породи свиней в Україні та їх напрямок продуктивності.

 5. Схрещування та гібридизація у свинарстві.

 6. Технологічна схема виробництва харчових яєць.

 7. Вирощування ремонтного молодняка курей.

 8. Стан та перспективи галузі вівчарства в Україні.

 9. Продуктивне конярство: м’ясна та молочна продуктивність.

 10. Напрямки удосконалення системи годівлі сільськогосподарських тварин.

 11. Етологія сільськогосподарських тварин.

Схожі:

Програма вступних іспитів до аспірантури зі спеціальності 06. 02. 04 «Технологія виробництва продуктів тваринництва» iconПрограма вступних іспитів до аспірантури зі спеціальності 03. 00. 15 «Генетика (сільськогосподарські науки)»
Деканом факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва, стандартизації та біотехнології
Програма вступних іспитів до аспірантури зі спеціальності 06. 02. 04 «Технологія виробництва продуктів тваринництва» iconПрограма вступних іспитів до аспірантури зі спеціальності 03. 00. 13 «Фізіологія людини І тварин»
Деканом факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва, стандартизації та біотехнології
Програма вступних іспитів до аспірантури зі спеціальності 06. 02. 04 «Технологія виробництва продуктів тваринництва» iconПрограма вступних іспитів до аспірантури зі спеціальності 06. 02. 01 «Розведення та селекція тварин»
Деканом факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва, стандартизації та біотехнології
Програма вступних іспитів до аспірантури зі спеціальності 06. 02. 04 «Технологія виробництва продуктів тваринництва» iconПрограма вступних випробувань з дисципліни «іноземна мова» ступеневої підготовки окр «Магістр» галузь знань
Схвалено науково-методичною радою спеціальності «Технологія виробництва І переробки продукції тваринництва»
Програма вступних іспитів до аспірантури зі спеціальності 06. 02. 04 «Технологія виробництва продуктів тваринництва» iconПрограма фахових вступних випробувань з будови тракторів та автомобілів
Напрям підготовки: 010104 Професійна освіта. Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства
Програма вступних іспитів до аспірантури зі спеціальності 06. 02. 04 «Технологія виробництва продуктів тваринництва» iconНа денну форму навчання спеціальності 09010201 «технологія виробництва І переробки продукції тваринництва» окр «магістр»

Програма вступних іспитів до аспірантури зі спеціальності 06. 02. 04 «Технологія виробництва продуктів тваринництва» iconНа заочну форму навчання спеціальності 09010201 «технологія виробництва І переробки продукції тваринництва» окр «спеціаліст»

Програма вступних іспитів до аспірантури зі спеціальності 06. 02. 04 «Технологія виробництва продуктів тваринництва» iconПрограма вступних іспитів до аспірантури зі спеціальності 06. 01. 09 «Рослинництво»
Програму розглянуто і схвалено вченою радою агрономічного факультету протокол №
Програма вступних іспитів до аспірантури зі спеціальності 06. 02. 04 «Технологія виробництва продуктів тваринництва» iconПро призначення комісій для прийому вступних іспитів до аспірантури університету у 2011р., провести прийом вступного іспиту зі спеціальності 05. 09. 03 Електротехнічні комплекси та системи 24 жовтня 2011р. 3
На часткову зміну до наказу по університету №351-5-03 від 10. 10. 2011р. “Про призначення комісій для прийому вступних іспитів до...
Програма вступних іспитів до аспірантури зі спеціальності 06. 02. 04 «Технологія виробництва продуктів тваринництва» iconПро призначення комісій для прийому вступних іспитів до аспірантури університету у 2011р., провести прийом вступного іспиту зі спеціальності 05. 09. 03 Електротехнічні комплекси та системи 24 жовтня 2011р. 3
На часткову зміну до наказу по університету №351-5-03 від 10. 10. 2011р. “Про призначення комісій для прийому вступних іспитів до...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи