Положення про щорічний конкурс інноваційних проектів Миколаїв-2011 Структура положення Місія конкурсу icon

Положення про щорічний конкурс інноваційних проектів Миколаїв-2011 Структура положення Місія конкурсу
Скачати 77.85 Kb.
НазваПоложення про щорічний конкурс інноваційних проектів Миколаїв-2011 Структура положення Місія конкурсу
Дата15.04.2013
Розмір77.85 Kb.
ТипПоложення

Міністерство аграрної політики та продовольства України

Миколаївський державний аграрний університет«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Ректор університету

________________ В.С. Шебанін

«22» лютого 2011 р.

ПОЛОЖЕННЯ
про щорічний конкурс

інноваційних проектів


Миколаїв-2011

Структура положення


 • Місія конкурсу

 • Мета конкурсу

 • Предмет конкурсу

 • Організатори конкурсу

 • Переможці конкурсу

 • Критерії відбору переможців конкурсу

 • Робочий орган проекту

 • Учасники конкурсу

 • Структура інноваційного проекту

 • Порядок участі

 • Додатки

Місія конкурсу - сприяти розвитку прогресивного мислення та інноваційної діяльності студентів Миколаївського державного аграрного університету (далі МДАУ) з урахуванням вимог і потреб підприємств для успішного втілення в життя нових продуктів, послуг та технологій.

Мета конкурсу - стимулювати інноваційне мислення студентів, підвищити рівень інноваційності виробництва шляхом впровадження проектів молодих розробників.

Предмет конкурсу


Предметом конкурсу є формування бази даних інноваційних проектів, їх експертиза і ранжування, відбір і просування найкращих для залучення інвестицій.

Під «інноваційним проектом» для цілей даного конкурсу розуміється комплекс взаємопов’язаних заходів по створенню і просуванню науково-технічних розробок (винаходів, корисних моделей, «ноу-хау», результатів наукових дослідів і т.д.) на ринок.

Організатори  конкурсу


Конкурс проводиться Миколаївським державним аграрним університетом.

Переможці конкурсу


Фіналісти отримають диплом та грошову винагороду за:

1 місце – 2000 грн;

2 місце – 1300 грн;

3 місце – 700 грн.

Наукові керівники фіналістів отримають грошову винагороду за:

1 місце – 1000 грн;

2 місце – 700 грн;

3 місце – 300 грн.


Кращі інноваційні проекти будуть презентовані на сайті МДАУ для пошуку інвесторів та отримання фінансування.

Критерії відбору переможців конкурсу


Переможці конкурсу будуть відібрані з числа учасників, чиї конкурсні проекти продемонстрували найкращі результати в комплексі п’яти груп показників:

 • інноваційність, новизна та готовність до реалізації;

 • величина і динаміка цільового ринку інновації;

 • можливість впровадження;

 • потреба споживачам;

 • складність впровадження.

Робочий орган проекту


Для організації і проведення конкурсу буде сформовано Конкурсну комісію університету, яка консультує учасників по питаннях заповнення конкурсної документації (Додаток 1), приймає конкурсну документацію, визначає список проектів, які допущені для участі в конкурсі (Додаток 2), повідомляє учасників про рішення, прийняті по проектах, організовує презентацію конкурсу, церемонію нагородження переможців конкурсу.

Конкурсна комісія не повертає заявки/документи, не повідомляє проміжні результати, не повідомляє про поточний статус конкретної заявки, не пояснює причин відмови.

Учасники конкурсу


Учасниками інноваційного конкурсу можуть бути студенти МДАУ будь-якої спеціальності, а саме автори проектів, які хочуть побудувати бізнес на основі своїх інноваційних рішень і потребують допомоги інвесторів для успішної комерціалізації.

Не можуть бути учасниками конкурсу особи, які входять до складу Конкурсної комісії університету, а також прямі родичі даних осіб.

Учасники, надсилаючи на адресу Конкурсу описи проектів (Додаток 1), тим самим підтверджують, що в приведених заявках відсутня інформація, яка містить комерційну, державну чи будь-яку іншу таємницю, і дають свою згоду на надання організаторами Конкурсу інформації третім особам (в тому числі розміщення інформації в базі даних конкурсу).

Участь в конкурсі безкоштовна.

Структура інноваційного проекту:

титульна сторінка (із зазначенням назви проекту, наукового керівника, ім’я виконавця (чи колективу);

   • зміст проекту (із зазначенням об’єктів інтелектуальної власності інших осіб (патенти, статті тощо), які використовувалися при розробці проекту);

   • місце впровадження;

   • бізнес-план проекту (із обґрунтуванням вартості проекту, ресурсів по проекту, що є в наявності, власного внеску та внеску інвестора);

   • умови участі інвесторів.

Оформлення електронного та паперового варіанту проекту здійснюється відповідно до вимог ВАК України.

Порядок участі


Для участі в Конкурсі необхідно надати до Конкурсної комісії університету заявку (Додаток 1), відомості про автора та наукового керівника (Додаток 2) (можна отримати на сайті МДАУ або у Конкурсній комісії університету) та оформлений належним чином електронний та паперовий (підписаний автором і науковим керівником) варіант інноваційного проекту.

Учасник може представляти на участь у Конкурсі від свого імені будь-яку кількість проектів. Конкурсна комісія реєструє всі отримані проекти. МДАУ може використовувати фрагменти інноваційних проектів на сайті, в статтях та інформаційних виданнях, а також публікувати їх повністю з обов’язковим посиланням на автора чи авторський колектив за їх згодою, що підтверджена у відповідному полі заявки.

Конкурс проходить з 01 березня 2011 року по 20 травня 2011 року. До 20 травня 2011 р. автори надають всі необхідні матеріли для участі в Конкурсі. 

Після завершення прийому матеріалів проектів, Конкурсна комісія університету визначає фіналістів за вказаними в цьому Положенні критеріями. Конкурсна комісія університету оголошує результати відбору фіналістів до 15 червня 2011 року.

За будь-якими роз’ясненнями про порядок участі в конкурсі учасник може звернутись до Конкурсної комісії університету. Всі документи, які регламентують проведення конкурсу, розміщуються на сайті МДАУ.
розглянуто та схвалено Положення

на засіданні Вченої ради університету

(протокол № 6 від «22» лютого 2011 р.)

Додаток 1

до Положення про Конкурс


Заявка

на участь у щорічному конкурсі інноваційних проектів

   • Назва проекту.

   • Ім’я виконавця (чи колективу).

   • Зміст проекту (із зазначенням об’єктів інтелектуальної власності інших осіб (патенти, статті тощо), які використовувалися при розробці проекту) (до 10 рядків).

   • Місце впровадження.

   • Вартість проекту.

   • Ресурси по проекту, що є в наявності.

   • Власний внесок.

   • Внесок інвестора.

   • Умови участі інвесторів (до 10 рядків).

   • Автором надається згода на публікацію матеріалів інноваційного проекту на сайті, в статтях та інших інформаційних виданнях.

________________________ _________________________

дата підпис керівника_________________________

підпис автора

Додаток 2

до Положення про Конкурс

ВІДОМОСТІ

про автора та наукового керівника


АВТОР

^ НАУКОВИЙ КЕРІВНИК


1. Прізвище ________________________

1. Прізвище ________________________

2. Ім’я (повністю)___________________

2. Ім’я (повністю)___________________

3. По батькові (повністю)

___________________________________

3. По батькові (повністю)

__________________________________

4. Факультет _______________________

4. Місце роботи, тел. _______________

__________________________________

5. Курс (рік навчання)________________

5. Посада _________________________

6. Результати роботи опубліковано

___________________________________

(рік, місце, назва видання)

6. Науковий ступінь ________________

7. Результати роботи впроваджено

___________________________________

(рік, місце, назва видання)

7. Вчене звання ____________________

8. Домашня адреса, тел. ______________

___________________________________

8. Домашня адреса, тел. _____________

__________________________________


Науковий керівник _____________________

(підпис)


Автор роботи _____________________

(підпис)


Рішенням Конкурсної комісії університету:


студент/ка ____________________________________________________________

(прізвище, ініціали)

рекомендується для участі у Конкурсі інноваційних проектів з реєстраційним номером.


Голова Конкурсної комісії

університету ___________________________________ _______________

(посада, прізвище, ініціали) (підпис)


«____» _____________________ 2011 р.

Схожі:

Положення про щорічний конкурс інноваційних проектів Миколаїв-2011 Структура положення Місія конкурсу iconПоложення про щорічний к онкурс на кращу Інтернет-сторінку кафедр університету Миколаїв-2011 Структура положення
...
Положення про щорічний конкурс інноваційних проектів Миколаїв-2011 Структура положення Місія конкурсу iconПоложення про щорічний обласний конкурс робіт молодих учених Миколаївської області І. Загальні положення
Щорічний обласний конкурсу робіт молодих учених Миколаївської області (далі – Конкурс) проводиться з метою сприяння збереженню й...
Положення про щорічний конкурс інноваційних проектів Миколаїв-2011 Структура положення Місія конкурсу iconПоложення про конкурс журналістської майстерності студентів «студpress 2011» I. Загальні положення «студpress 2011»
«студpress 2011» – щорічний конкурс журналістської майстерності серед студентів усіх курсів спеціальності «Журналістика» Інституту...
Положення про щорічний конкурс інноваційних проектів Миколаїв-2011 Структура положення Місія конкурсу iconПоложення про проведення конкурсу «Кращий бізнес-проект» зміст стор. Загальні положення 3 Строки та місце проведення конкурсу 3
Конкурс «Кращий бізнес-проект» проводиться для виявлення кращих науково-проектних робіт у розробці бізнес-проектів (далі Бізнес-проекти)...
Положення про щорічний конкурс інноваційних проектів Миколаїв-2011 Структура положення Місія конкурсу iconРозпорядження Всім деканам «18» квітня 2011 р. Відповідно до Положення про щорічний конкурс на найкращу Інтернет-сторінку кафедр університетів (додається) прошу забезпечити участь кафедр факультету у конкурсі
Відповідно до умов Положення перегляд та оцінка Інтернет-сторінок буде здійснена Конкурсною комісією
Положення про щорічний конкурс інноваційних проектів Миколаїв-2011 Структура положення Місія конкурсу iconПоложення про щорічний конкурс на кращу академічну групу двнз «Ужгородський національний університет» Загальні положення
Конкурс на кращу академічну групу факультету, університету проводиться серед академічних груп факультетів, університету
Положення про щорічний конкурс інноваційних проектів Миколаїв-2011 Структура положення Місія конкурсу iconКонкурс інноваційних проектів, здатних покращити життя людства
Конкурс інноваційних проектів Університету сингулярності (Силіконова Долина, сша)
Положення про щорічний конкурс інноваційних проектів Миколаїв-2011 Структура положення Місія конкурсу iconНаказ №933/06 Про підсумки конкурсу монографій
«Про Фестиваль науки у ДонНУ», наказу від 20. 04. 2011 №49/05 «Про проведення конкурсу на кращу монографію», «Положення про конкурс...
Положення про щорічний конкурс інноваційних проектів Миколаїв-2011 Структура положення Місія конкурсу iconНаказ №933/06 Про підсумки конкурсу монографій
«Про Фестиваль науки у ДонНУ», наказу від 20. 04. 2011 №49/05 «Про проведення конкурсу на кращу монографію», «Положення про конкурс...
Положення про щорічний конкурс інноваційних проектів Миколаїв-2011 Структура положення Місія конкурсу iconПоложення про огляд-конкурс студентських Рад Луганськ 2004 Загальні положення
Дане положення про огляд-конкурс студентських Рад навчально- наукових інститутів, факультетів, гуртожитків розроблено згідно з чинним...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи