Положення про організацію відпрацювань студентами пропущених занять у Донецькому національному медичному університеті ім. М. Горького Загальні положення icon

Положення про організацію відпрацювань студентами пропущених занять у Донецькому національному медичному університеті ім. М. Горького Загальні положення
Скачати 52.04 Kb.
НазваПоложення про організацію відпрацювань студентами пропущених занять у Донецькому національному медичному університеті ім. М. Горького Загальні положення
Дата14.04.2013
Розмір52.04 Kb.
ТипПоложення
 «ЗАТВЕРДЖУЮ»

Ректор Донецького

національного медичного

університету ім. М. Горького

член-кор. НАМН України,

проф. Ю.В. Думанський


«30» березня 2012 р.


ПОЛОЖЕННЯ


про організацію відпрацювань студентами пропущених занять

у Донецькому національному медичному університеті ім. М. Горького


1. Загальні положення 1. Пропущені студентами практичні, семінарські, лабораторні заняття та лекції підлягають відпрацюванню.

 2. Відпрацювання пропущених практичних, семінарських, лабораторних занять проводяться з дозволу деканату. Документом, що надає студенту право на відпрацювання, є допуск з підписом декана або його заступника, печаткою відповідного деканату та реєстраційним номером. Допуск є дійсним протягом 5 тижнів від дня пропуску, а у разі подовження семестру на допуску зазначається кінцева дата його дійсності.

 3. На кожне пропущене заняття має бути виданий окремий допуск. У разі, якщо студент з поважної причини пропустив весь цикл або більш 50% його тривалості, то йому може бути виданий один допуск на відпрацювання пропущених занять за індивідуальним графіком. 

 4. За наявності у студента поважної причини його відсутності на заняттях, на допуску декан або його заступник роблять позначку «з поважних причин», у іншому разі – роблять позначку «без поважних причин».

 5. Відпрацювання пропущених занять в університеті проводиться 2 рази на тиждень: один день — обов’язково субота, другий день — серед тижня  за графіком кафедри. Викладачу, який в суботу приймав відпрацювання, згідно до ст. 72 КЗПП України має бути наданий вихідний день у інший день тижня за рішенням завідувача кафедри.

 6. Відпрацювання занять, пропущених без поважної причини, проводяться тільки по суботах – година відпрацювання за годину заняття. У суботу дозволяється відпрацювання двох занять тривалістю не більше 4 годин та одного заняття тривалістю понад 4 години. Відпрацювання занять, пропущених з поважних причин, дозволяється в суботу та інший день тижня (за графіком кафедри) шляхом перевірки рівня підготовленості студента до заняття, без дотримання вимоги «година за годину».

 7. Декан має право видати допуск, що дозволяє відпрацювати пропущене заняття у навчальний час або за індивідуальним графіком, студентам – учасникам художньої самодіяльності, студентам, що виконують доручення деканату, профспілкового комітету та органів студентського самоврядування, беруть участь у спортивних заходах кафедри фізичного виховання (за наявності відповідних клопотань), а також вагітним та студентам, що мають дітей, тощо.       

 8. Декан має право видати студенту допуск, що дозволяє не відпрацьовувати пропущене заняття (крім підсумкового модульного контролю), у разі, якщо пропуск був пов’язаний з відрядженням, чергуванням у гуртожитку, донорством, укладанням шлюбу, участю у наукових конференціях, олімпіадах, похоронах близьких родичів, громадських заходах, спортивних змаганнях тощо.

 9. Відпрацювання пропущених лекцій проводиться без допуску деканату шляхом перевірки конспекту відповідної лекції лектором або викладачем, закріпленим за группою, про що робиться відмітка у лекційному журналі кафедри.

 10. Декан має право дозволити відвідування лекцій за індивідуальним графіком студентам таких категорій: вагітним, студентам, що мають дітей, спортсменам (за наявності відповідного клопотання кафедри фізичного виховання), представникам студентського самоврядування, студентського профспілкового комітету, членам оперативного загону тощо.

 11. У разі пропуску студентом підсумкового модульного контролю його складання проводиться за окремим графіком.2. Завдання та функції деканату щодо організації відпрацювань пропущених занять 1. Декан або його заступник на підставі пояснювальної записки студента мають з’ясувати причину відсутності студента на заняттях та видати йому відповідний допуск, зробивши позначку «з поважних причин», «без поважних причин», «у навчальний час», «за індивідуальним графіком», «без відпрацювання».

 2. Вимоги до видання допусків «у навчальний час», «за індивідуальним графіком» та «без відпрацювання» зазначені у пп. 1.7, 1.8 цього Положення.

 3. Документи, що підтверджують поважну причину пропуску студентом заняття,  зберігаються у деканаті до 1 вересня наступного навчального року. Пояснювальні записки студентів, що пропустили заняття без поважних причин, зберігаються у деканаті протягом 3 років.

 4. У разі пропуску заняття без поважної причини (крім занять з фізвиховання та соціально-гуманітарних дисциплін) студент заповнює відповідну заяву про оплату. Декан або його заступник візує цю заяву, зазначає на ній вартість відпрацювання відповідно до курсу навчання і спрямовує студента до банку для оплати на відповідний рахунок університету (так званого «студентського фонду»). Після підтвердження оплати деканат видає студенту допуск з позначкою «без поважних причин». Заяви студентів на оплату відпрацювання занять, пропущених без поважних причин, зберігаються у деканаті протягом 3 років.

 5. Всі видані деканатом допуски мають бути зареєстровані у відповідних журналах.

 6. Деканат повинен здійснювати моніторинг відпрацювань студентами пропущених занять за відомостями, які щомісяця надаються кафедрами.3. Завдання та функції студентського самоврядування щодо організації відпрацювань пропущених занять 1. Кошти, що надійшли від оплати за відпрацювання на відповідний рахунок університету (так званого «студентського фонду»), розподіляються за рішенням Ради студентського самоврядування університету за узгодженням з деканами факультетів наступним чином: 50% коштів – на заохочування студентів, що показали найкращі результати у навчальній, науковій та громадській роботі (як премії та іменні стипендії); 50% - на соціальні потреби студентів, навчальні цілі, спортивні та культурно-масові заходи тощо.4. Завдання та функції кафедри щодо організації відпрацювпропущених занять 1. Викладач має повідомити студенту дату та тему пропущеного ним заняття.

 2. Відпрацювання здійснюється відповідно до графіку, затвердженого завідувачем кафедри, за наявності допуска з деканату та документа, що підтверджує особу студента.

 3. Відпрацювання здійснюється за попереднім записом на кафедрі у відповідному журналі. Кафедра несе відповідальність за рівномірність комплектування груп та визначає кількість викладачів для приймання відпрацювань  у певний день.

 4. Результати відпрацювання мають бути занесені до відповідних журналів.

 5. Допуски на відпрацювання залишаються на кафедрі та зберігаються до 1 вересня наступного навчального року для підтвердження легітимності відпрацювань.

 6. Після завершення у поточному семестрі навчальних занять з дисципліни кафедра для студентів цього курсу цього факультету складає додатковий графік відпрацювань пропущених занять протягом робочого тижня.

 7. За наявності у студента допуску з позначкою «у навчальний час» або «за індивідуальним графіком» відпрацювання проводиться на наступних заняттях модуля, або з іншими группами, або під час поточних консультацій.

 8. У разі надання студентом допуску за підписом декана, що дозволяє йому не відпрацьовувати пропущене заняття, оцінку ставлять наприкінці модуля, виходячи з середньої арифметичної всіх поточних оцінок за цей модуль.

 9. Кафедра в перший робочий день наступного місяця надає деканатам відомості про студентів, які мають академічну заборгованість (з зазначеннням її виду та обсягу).

Відповідальність за своєчасність та достовірність відомостей, наданих деканатам, покладається на завідувачів кафедр

Схожі:

Положення про організацію відпрацювань студентами пропущених занять у Донецькому національному медичному університеті ім. М. Горького Загальні положення iconПоложення про організацію дистанційного навчання в луганському національному університеті імені тараса шевченка загальні положення
...
Положення про організацію відпрацювань студентами пропущених занять у Донецькому національному медичному університеті ім. М. Горького Загальні положення iconПоложення про організацію виховної роботи в Південноукраїнському національному педагогічному університеті імені К. Д. Ушинського Одеса 2012 Загальні положення
Південноукраїнському національному педагогічному університеті імені К. Д. Ушинського
Положення про організацію відпрацювань студентами пропущених занять у Донецькому національному медичному університеті ім. М. Горького Загальні положення iconО. Л. Голубенко „ 2010 р. Положення про студентське самоврядування у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля Загальні положення > Це Положення регламент
move to 0-7904032
Положення про організацію відпрацювань студентами пропущених занять у Донецькому національному медичному університеті ім. М. Горького Загальні положення iconО. Л. Голубенко „ 2010 р. Положення про студентське самоврядування у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля Загальні положення > Це Положення регламент
Це Положення регламентує порядок створення І функціонування студентського самоврядування у Східноукраїнському національному університеті...
Положення про організацію відпрацювань студентами пропущених занять у Донецькому національному медичному університеті ім. М. Горького Загальні положення iconПоложення про організацію наукової, науково-технічної діяльності у Південноукраїнському національному педагогічному університеті імені К. Д. Ушинського Загальні положення
Це Положення регламентує наукову, науково-технічну діяльність (далі – ннтд) Південноукраїнського національного педагогічного університету...
Положення про організацію відпрацювань студентами пропущених занять у Донецькому національному медичному університеті ім. М. Горького Загальні положення iconПоложення про конкурс “кращий молодий науковець доннует”
Дане Положення встановлює порядок визначення кращого молодого науковця в Донецькому національному університеті економіки І торгівлі...
Положення про організацію відпрацювань студентами пропущених занять у Донецькому національному медичному університеті ім. М. Горького Загальні положення iconПоложення про студентське самоврядування у Волинському національному університеті імені Лесі Українки Загальні положення
move to 0-16829266
Положення про організацію відпрацювань студентами пропущених занять у Донецькому національному медичному університеті ім. М. Горького Загальні положення iconПоложення (тимчасове) про організацію навчально-методичної роботи в Сумському державному університеті 1 Загальні положення
Дане положення укладене з урахуванням вимог нормативних документів Міністерства освіти І науки України на базі узагальнення досвіду...
Положення про організацію відпрацювань студентами пропущених занять у Донецькому національному медичному університеті ім. М. Горького Загальні положення iconПоложення про організацію наукової, науково-технічної діяльності в запорізькому національном університеті
...
Положення про організацію відпрацювань студентами пропущених занять у Донецькому національному медичному університеті ім. М. Горького Загальні положення iconРішення №3 Положення про рейтингове оцінювання в Донецькому державному університету управління
Дане Положення про рейтингове оцінювання (в подальшому «Положення») вводиться з метою створення І впровадження в Донецькому державному...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи