Положення про організацію та проведення всеукраїнського конкурсу наукових шекспірознавчих досліджень для молодих учених, ініційованого Українським міжуніверситетським науково-дослідницьким шекспірівським центром icon

Положення про організацію та проведення всеукраїнського конкурсу наукових шекспірознавчих досліджень для молодих учених, ініційованого Українським міжуніверситетським науково-дослідницьким шекспірівським центром
Скачати 56.03 Kb.
НазваПоложення про організацію та проведення всеукраїнського конкурсу наукових шекспірознавчих досліджень для молодих учених, ініційованого Українським міжуніверситетським науково-дослідницьким шекспірівським центром
Дата26.03.2013
Розмір56.03 Kb.
ТипПоложення

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ТА ПРОВЕДЕННЯ

ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ

НАУКОВИХ ШЕКСПІРОЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

ДЛЯ МОЛОДИХ УЧЕНИХ,

ініційованого Українським міжуніверситетським науково-дослідницьким шекспірівським центром

при Класичному приватному університеті

спільно з Інститутом літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України

за сприяння Союзу Українок Америки


1. Загальні засади

1.1 Конкурс проводиться на підстави угоди між Класичним приватним університетом, Інститутом літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України за сприяння Союзу Українок Америки.

1.2. Мета Конкурсу полягає в інтенсифікації шекспірознавчих студій в Україні, популяризації поетичної спадщини Вільяма Шекспіра серед молоді, виявленні філологічно обдарованих молодих дослідників, а також активізації наукової роботи студентів та молодих дослідників як найважливішого фактору формування фахівців нового типу.

1.3. У Конкурсі можуть брати участь студенти та аспіранти вищих навчальних закладів України незалежно від форм власності та підпорядкування.

1.4. На Конкурс подаються самостійно підготовлені наукові роботи студентів та аспірантів з шекспірознавства, які є пошуковими за своїм характером.

1.5. Наукові роботи виконуються українською мовою.


^ 2. Керівництво Конкурсом


2.1. Загальне керівництво Конкурсом здійснює Всеукраїнський оргкомітет Конкурсу, до складу якого входять доктори та кандидати філологічних наук, які мають публікації з шекспірознавства і працюють на посадах професорів та доцентів кафедр ВНЗ України чи науковими співробітниками Інституту літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України.

2.2. Організаційне та науково-методичне забезпечення Конкурсу здійснює Український міжуніверситетський науково-дослідницький шекспірівський центр Класичного приватного університету. Директор центру – доктор філологічних наук, професор Торкут Н.М.

2.3. Конкурсна комісія розглядає представлені роботи та здійснює їх рецензування. У разі потреби, залучає до розгляду робіт спеціалістів провідних вищих навчальних закладів, наукових установ, відповідних організацій. На підставі рецензій конкурсна комісія визначає переможців Конкурсу. Враховуватиметься наукова новизна, актуальність поданого матеріалу, глибина дослідження проблеми, аргументованість наведених суджень, логіка і повнота викладу, аналітичний характер наведених у роботі висновків.

2.4. Перебіг Конкурсу та його результати будуть висвітлюватися на веб-сайті "Український шекспірівський портал" (www.shakespeare.zp.ua).


^ 3. Порядок представлення і розгляду робіт конкурсною комісією

3.1 Конкурс проводиться у два тури, по завершенню другого здійснюється нагородження переможців грамотами Оргкомітету та грошовими преміями, наданими Союзом Українок Америки.

3.2. Заочний тур – конкурсні роботи надсилаються до 20 березня 2013 року на адресу: 69002, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 70-Б, Класичний приватний університет, Український міжуніверситетський науково-дослідницький шекспірівський центр. На конверті обов’язково зазначити: "На Всеукраїнський конкурс наукових робіт". Термін відправки робіт встановлюється за поштовим штемпелем.

3.3. До кожної наукової роботи додається анотація (додаток 1), резюме англійською мовою на 1-1,5 сторінки і відгук наукового керівника.

3.4. Робота має супроводжуватися девізом (не більше двох слів), який буде використовуватися при шифруванні роботи для її подальшого розгляду конкурсною комісією. На титульній сторінці прізвища, ініціали автора та наукового керівника, назва вищого навчального закладу замінюються відповідним девізом.

3.5. В окремому запечатаному пакеті під тим самим девізом подаються відомості про автора і наукового керівника роботи (додаток 2).

3.6. Організаційний внесок за участь у конкурсі – 30 грн., які використовуватимуться на розсилку робіт членам журі, поштові та канцелярські витрати та придбання грамот фіналістам. Орг. внесок надсилайте звичайним поштовим переказом «до запитання» на ім’я старшого викладача кафедри теорії та практики перекладу Класичного приватного університету Козьмик Ганни Олександрівни на адресу: 69002, м. Запоріжжя, вул. Грязнова, буд. 45, кв. 237. Відскановану копію квитанції переказу прохання вкладати в конверт з роботою.

3.7. На Конкурс подаються наукові роботи у роздрукованому вигляді, разом з електронною копією роботи у форматі .rtf (диск), оформлені за такими вимогами: текст друкується шрифтом Times New Roman 14, через 1,5 інтервали. Поля з усіх боків – 20мм. Обсяг конкурсної роботи не повинен перевищувати 30 сторінок. Наукова робота має містити: вступ, в якому розкривається актуальність і новизна теми, основну частину роботи з посиланнями на літературні джерела, висновки, перелік використаних джерел. Посилання на літературу виконуються у квадратних дужках з позначенням порядкового номеру джерела у бібліографії та номеру сторінки за зразком: [12, с. 67].

У випадку надання робіт з порушенням вимог Положення про Конкурс, конкурсна комісія має право відхилити їх від участі в конкурсі.

3.8. Очний тур має на меті визначення переможців з числа фіналістів заочного туру. Цей тур передбачає публічний захист результатів кожної роботи, який відбудеться у Класичному приватному університеті (м. Запоріжжя). Конкурсна комісія голосуванням приймає рішення щодо визначення кращих наукових робіт учасників..

3.9. Наукові роботи, представлені на Конкурс, не рецензуються і авторам не повертаються. Апеляції розглядаються Оргкомітетом Конкурсу протягом п’яти днів після оголошення результатів на сайті Українського шекспірівського порталу (www.shakespeare.zp.ua).


^ 4. Відзначення переможців Конкурсу

4.1. Результати Конкурсу та імена переможців оголошуються публічно по завершенню очного туру та розміщуються на сайті Українського шекспірівського порталу.

4.2. Переможцями Всеукраїнського конкурсу вважаються молоді дослідники, нагороджені іменними дипломами І, ІІ, ІІІ ступенів.

4.4. Переможці конкурсу будуть нагороджені грошовими преміями, наданими меценатом проекту - Союзом Українок Америки. Призовий фонд конкурсу складає 2000 доларів.

Два перших місця по 500 доларів,

Два других місця по 300 доларів,

Два третіх місця по 200 доларів

4.5. У разі втрати, диплом не поновлюється.

З будь-якими питаннями щодо умов Конкурсу та участі у ньому звертайтеся до Оргкомітету Конкурсу електронною поштою: renaissance@zhu.edu.ua.

Додаток 1

до Положення про Конкурс
АНОТАЦІЯ


В анотації наукової роботи під девізом “_________________” зазначаються:

 актуальність, мета, завдання наукової роботи, використана методика дослідження;

 загальна характеристика наукової роботи (структура, обсяг, кількість використаних наукових джерел тощо).

У кінці анотації подається набір ключових слів, що вживаються у науковій роботі та визначають її тематику. Ключові слова подаються у називному відмінку, друкуються у рядок, через кому.

Текст анотації має бути лаконічним та відображати основний зміст роботи.

Додаток 2

до Положення про Конкурс

В І Д О М О С Т І

про автора та наукового керівника

конкурсної роботи під девізом “_________________”


АВТОР

^ НАУКОВИЙ КЕРІВНИК

1. Прізвище _______________________

1. Прізвище ______________________

2. Ім’я ____________________________

2. Ім’я (повністю)__________________3. По батькові _____________________

3. По батькові _____________________4. Повна назва вищого навчального закладу, в якому навчається автор

__________________________________

__________________________________

4. Місце роботи___________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________5. Факультет ______________________

5. Посада _________________________

6. Курс (рік навчання) ______________

6. Науковий ступінь _______________
7. Вчене звання ___________________

7. Домашня адреса, моб. телефон______

_________________________________

__________________________________

__________________________________


Науковий керівник ________________

(підпис)

Автор роботи ________________


(підпис)

Схожі:

Положення про організацію та проведення всеукраїнського конкурсу наукових шекспірознавчих досліджень для молодих учених, ініційованого Українським міжуніверситетським науково-дослідницьким шекспірівським центром iconОголошення конкурсу Ф56 наукових проектів на здобуття грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених
Державний фонд фундаментальних досліджень (далі дффд) І державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України оголошують...
Положення про організацію та проведення всеукраїнського конкурсу наукових шекспірознавчих досліджень для молодих учених, ініційованого Українським міжуніверситетським науково-дослідницьким шекспірівським центром iconНаукові гранти Президента України Останній термін подання заяв
Положення про порядок надання грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених, затвердженого Указом Президента...
Положення про організацію та проведення всеукраїнського конкурсу наукових шекспірознавчих досліджень для молодих учених, ініційованого Українським міжуніверситетським науково-дослідницьким шекспірівським центром iconПоложення про іменні стипендії Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених (додається)
З метою адресної підтримки найталановитіших молодих учених України та створення додаткових можливостей і стимулів для проведення...
Положення про організацію та проведення всеукраїнського конкурсу наукових шекспірознавчих досліджень для молодих учених, ініційованого Українським міжуніверситетським науково-дослідницьким шекспірівським центром iconПоложення про університетський конкурс робіт молодих учених імені В. Д. Ужченка Луганськ 2012 Положення про університетський конкурс робіт молодих учених імені В. Д. Ужченка 1
Це Положення визначає порядок та умови проведення університетського конкурсу робіт молодих учених імені В. Д. Ужченка (далі – Конкурс)...
Положення про організацію та проведення всеукраїнського конкурсу наукових шекспірознавчих досліджень для молодих учених, ініційованого Українським міжуніверситетським науково-дослідницьким шекспірівським центром iconКонкурс наукових шекспірознавчих досліджень для молодих учених проводиться за ініціативи Класичного приватного університету, Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка нан україни за сприяння Союзу Українок Америки
Всеукраїнський конкурс наукових шекспірознавчих досліджень для молодих учених проводиться за ініціативи Класичного приватного університету,...
Положення про організацію та проведення всеукраїнського конкурсу наукових шекспірознавчих досліджень для молодих учених, ініційованого Українським міжуніверситетським науково-дослідницьким шекспірівським центром iconПоложення про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт просимо Вас до 20 січня 20 13 року надіслати для участі у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу не більше трьох кращих наукових робіт
Положення про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт просимо Вас до 20 січня 2013 року надіслати для участі...
Положення про організацію та проведення всеукраїнського конкурсу наукових шекспірознавчих досліджень для молодих учених, ініційованого Українським міжуніверситетським науково-дослідницьким шекспірівським центром iconПро підготовку до проведення конкурсу наукових праць молодих учених технікуму у грудні 2010р
Обговорення питань для спільного засідання рму з представниками структурних підрозділів університету: юридичним відділом (тема: «Права...
Положення про організацію та проведення всеукраїнського конкурсу наукових шекспірознавчих досліджень для молодих учених, ініційованого Українським міжуніверситетським науково-дослідницьким шекспірівським центром iconПро проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у донецькому національному технiчному унiверситетi згiдно
Згідно вищевказаному наказу та відповідно до п. 3 Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт просимо Вас до...
Положення про організацію та проведення всеукраїнського конкурсу наукових шекспірознавчих досліджень для молодих учених, ініційованого Українським міжуніверситетським науково-дослідницьким шекспірівським центром iconУмови та порядок проведення конкурсу на здобуття стипендій Кабінету Міністрів України для молодих вчених
В україни для молодих учених /далі стипендії/ можуть висуватися наукові співробітники, викладачі вузів, інженерно-технічні працівники...
Положення про організацію та проведення всеукраїнського конкурсу наукових шекспірознавчих досліджень для молодих учених, ініційованого Українським міжуніверситетським науково-дослідницьким шекспірівським центром iconПро проведення підсумкової науково-практичної конференції Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі «переклад» Інформаційне повідомлення
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2011-2012 навчальному році»...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи